Lääketieteellinen tiedekunta

Sisätautien osastoon kuuluu 12 yksikköä. Perusopetuksen ohella osasto on Suomen tehokkaimpia erikoislääkärikouluttajia.

Perusopetuksen ja erikoislääkärikoulutuksen lisäksi osasto järjestää lääkäreiden ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta monien eri yhteistyötahojen kanssa. Korkeatasoinen kansainvälisesti arvostettu tutkimus on osastomme tärkeimpiä kulmakiviä. Monet professorimme ovat maailman kansainvälistä kärkeä ja kuuluvat alansa huippututkimusryhmiin.

Suurimpia haasteitamme tulevaisuudessa onkin onnistua perusopetuksessa, erikoislääkärikoulutuksessa ja korkeatasoisen tutkimuksen säilyttämisessä koska kaikissa niissä on jo tapahtunut ja on tapahtumassa paljon muutoksia, jotka heijastuvat suoraan osastomme toimintaan.