Yhteistyö
Lääketieteellinen tiedekunta haluaa tuoda tutkimustulokset ja osaamisensa yhteiskunnan käyttöön. Tiedekunta panostaa yritysyhteistyöhön ja innovaatiotoimintaan kansainvälisen toiminnan ja laajan yhteistyöverkostonsa avulla. Tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa, joka johtaa uusiin hoitomuotoihin sekä lisää alan yritystoimintaa ja digitalisaatiota. 
Yritysyhteistyö

Lääketeollisuus tarvitsee luotettavia yhteistyökumppaneita pystyäkseen toteuttamaan uuden lääkkeen kehittelyyn kuuluvat laajat kliiniset tutkimukset. Yliopistosairaalan klinikoissa onkin jatkuvasti meneillään kymmeniä lääketutkimuksia, joissa myös tiedekunnan tutkijat ovat osaltaan mukana. Näitä tilaustutkimuksia koordinoi HYKS-instituutti.

Tiedekunnan ja sairaalan yhteistyönä tehdään myös lääketieteelliseen teknologiaan ja biomateriaaleihin liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, joissa on mukana sekä kotimaisia että ulkomaisia yrityksiä.

Lahjoitusprofessuurit ovat yksi ja viime vuosina yleistynyt tapa, joilla yritykset voivat tukea lääketieteellistä tutkimusta. Meilahden kampukselle ovat määräaikaisia professuureja lahjoittaneet esimerkiksi Alko, Amgen, Valio ja Yliopistoapteekki.

Verkostoidu ja kehitä yhdessä!

MeVac on Helsingin yliopiston ja HUSin rokotetutkimuskeskus, jossa tehdään sekä lääkeyhtiöiden tilaamia että akateemisia, tutkijalähtöisiä tutkimuksia. Yksikköä johtaa infektiosairauksien professori Anu Kantele.
 
Rokotetutkimuskeskus sijaitsee Meilahden sairaala-alueella Biomedicumissa.

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäinen työelämäprofessori on Kaarlo Simojoki. Professuuri rahoitetaan Alko Oy:n lahjoitusvaroin.

Simojoen haastattelun pääsee lukemaan täältä.

Meilahteen avautuneesta terveys- ja elämäntieteiden keskiöstä löytyy tukea kansainväliseen verkostoitumiseen ja ideoiden jatkokypsyttelyyn. 

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksessa lääketieteellisen tiedekunnan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat HUS-kuntayhtymä ja sen vastuualueeseen kuuluvat sairaalat sekä Helsingin, Vantaan ja Espoon terveyskeskukset. Koulutuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä maan muiden lääketieteellisten tiedekuntien kanssa.

Tiedekunta tekee tutkimusyhteistyötä muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Läheisiä yhteistyökumppaneita ovat Meilahden kampuksella toimivat Helsingin yliopiston Helsinki Institute of Life Sciencen (HiLIFE) toimintayksiköt, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM) sekä Neurotieteen tutkimuskeskus.

Tiedekunnalla on myös erityisesti aivotutkimukseen liittyvää yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa. Yhteistyö konkretisoituu muun muassa Meilahden sairaalan tiloissa sijaitsevassa Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston sekä HUSin yhteisessä aivo- ja sydäntutkimukseen keskittyneessä BioMag-laboratoriossa.

Monipuolista tutkimus- ja koulutusyhteistyötä tehdään myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen kanssa. Kampuksen tutkimusyhteistyölle tarjoaa hyvät edellytykset lääketieteen tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicum Helsinki. Tiloissa toimii yliopiston, Helsingin yliopistollisen sairaalan ja FIMM:n tutkimusryhmien sekä HUS-piirin lisäksi myös Folkhälsanin tutkimuskeskus, lääketieteellinen tutkimuslaitos Minerva, Sotilaslääketieteen keskuksen ilmailulääketieteen ja suojelulääkinnän yksiköt sekä lääkealan yrityksiä.