Psykologian ja logopedian osasto

Psykologian ja logopedian osasto jakautuu kahteen oppiaineeseen, psykologiaan ja logopediaan.

Helsingin yliopiston psykologin oppiaineen vahvoja tutkimusalueita ovat kehityspsykologia, terveyspsykologia ja kognitiivinen aivotutkimus. Lisäksi oppiaineessa tehdään mm. havaintopsykologian, kognitiivisen psykologian, arvojen psykologian ja kliinisen neuropsykologian tutkimusta. 

Logopedisen tutkimuksen keskiössä ovat puheen, kielen, äänen ja kommunikaation kehitys, häiriöt ja kuntoutus. 

Molemmista oppiaineista valmistuneet maisterit voivat hakea laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön (psykologin/puheterapeutin) pätevyyttä Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirastolta, Valviralta.