Kuntoutustutkimus

Eurooppalaisen SPRINTT -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää säännöllisen liikunnan ja ravitsemusohjauksen vaikutuksia toimintakykyyn sekä lihaskadon ehkäisyyn.

Kohderyhmänä ovat yli 70 –vuotiaat henkilöt, joilla on jo hieman vaikeuksia liikkumiskyvyssä ja esimerkiksi laihtumista tai uupumusta ilman selvää syytä.

Tutkimukseen sopivat osallistujat on arvottu kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä saa säännöllistä liikunta- ja ravitsemusohjausta ja toiselle ryhmälle järjestetään luentoja terveys- ja hyvinvointi –teemasta. Kaikille osallistujille on säännölliset terveystarkastukset ja seurantakäynnit.

Tutkimuksen johtajana toimii geriatrian professori Timo Strandberg.