Lääketieteellinen tiedekunta

Laboratoriolääketiede: kliininen kemia ja hematologia on diagnostinen oppiala. Kliinisen kemian ja hematologian laboratoriotutkimukset ovat keskeisessä roolissa sairauksien diagnostiikassa ja seurannassa sekä sairauksien riskin arvioinnissa.

Kliinisen kemian ja hematologian oppiaine vastaa alan yliopistollisesta perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Perusopetusta annetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille sekä translationaalisen lääketieteen maisterilinjan opiskelijoille. Lisäksi kliinisen kemian ja hematologian oppiala vastaa kliinisen kemian erikoislääkäreiden koulutuksesta ja filosofian lisensiaatin tutkintoon sisältyvästä sairaalakemistien erikoistumiskoulutuksesta.

Kliinisen kemian yksikössä tehdään korkeatasoista alan tutkimustyötä ja yksikössä on mahdollista suorittaa syventäviä opintoja, amanuenssipalvelua ja tieteellistä jatkokoulutusta. Yhteistyö HUSLABin kliinisen kemian ja hematologian vastuualueen sekä eri erikoisalojen kanssa on tiivistä.