Kliinisen kemian ja hematologian osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Kliinisen kemian ja hematologian erikoisala kuuluu laboratoriolääketieteeseen. Kliinisen kemian ja hematologian laboratoriotutkimukset ovat tavallisimpia ja siten keskeisessä roolissa sairauksien diagnostiikassa, seurannassa sekä sairauksien riskin arvioinnissa.

Kliinisen kemian ja hematologian oppiaine vastaa alan yliopistollisesta perus- ja ammatillisesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta. Perusopetusta annetaan lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille sekä translationaalisen lääketieteen maisterilinjan opiskelijoille. Ammatillinen jatkokoulutus sisältää kliinisen kemian erikoislääkäreiden koulutuksen ja filosofian lisensiaatin tutkintoon sisältyvän sairaalakemistien erikoistumiskoulutuksen.

Kliinisen kemian yksikössä tehdään korkeatasoista alan tutkimustyötä ja yksikössä on mahdollista suorittaa syventäviä opintoja, amanuenssipalvelua ja tieteellistä jatkokoulutusta. Yhteistyö HUSLABin kliinisen kemian erikoisalan sekä muiden erikoisalojen kanssa on tiivistä.

Perusopetuksessa opiskelijat tutustuvat tavallisimpiin kliinisen kemian tutkimuksiin ja niiden käyttöön terveydenhuollossa. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. laboratoriotoiminnan organisoiminen Suomessa, laboratorion laadunhallinta, laskimoverinäytteenotto ja vieritestaus.

Kliinisen kemian oppialalla on mahdollista tehdä lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvat syventävät opinnot. Lisätietoa

Kliinisen kemian ja hematologian tutkimuksen painopistealueita ovat translationaalinen syöpätutkimus, hyytymishäiriöt, sydänlihasvauriotutkimus ja biomerkkiaineiden laboratoriodiagnostiikka.

Julkaisut

Tutkimusryhmiä

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
Timo
Kouri
professori
Kliinisen kemian ja hematologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

HY Kliinisen kemian erikoistumiskoulutus

SM
Satu
Mustjoki
professori
Kliinisen kemian ja hematologian osasto
Tieteenala Syöpätaudit, Biolääketieteet, Sisätaudit

Opettajat
TH
Tuukka
Helin
kliininen opettaja
Kliinisen kemian ja hematologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet
KH
Kristina
Hotakainen
kliininen opettaja
Kliinisen kemian ja hematologian osasto
Tieteenala Sisätaudit
PL
Päivi
Lakkisto
kliininen opettaja
Kliinisen kemian ja hematologian osasto
Tieteenala Sisätaudit, Biolääketieteet
ER
Emmi
Rotgers
kliininen opettaja
Kliinisen kemian ja hematologian osasto
Tieteenala Sisätaudit