Ammatillinen jatkokoulutus

Lääketieteellinen tiedekunta tarjoaa erikoistumiskoulutusta, yleislääketieteen erityiskoulutusta sekä erikoislääkärien lisäkoulutusta.

Näiden sivujen lisäksi lisätietoa koulutusohjelmista ja erikoistumisesta löydät Opiskelijan ohjeista. Opiskelijan ohjeista löydät opinto-oppaat, lomakkeet, ilmoittautumiset sekä kaikki muut ohjeet.  Lisätietoja meilahti-student@helsinki.fi

Opintopalveluiden yhteystiedot

**************************************************************

AJANKOHTAISTA

KEVÄÄN 2019 HAKUAJAT JA OHJEET YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUKSEEN JA ERIKOISLÄÄKÄREIDEN LISÄKOULUTUKSEEN LÖYDÄT TÄÄLTÄ.

KEVÄÄN 2019 HAKUAIKA JA VALINTAPERUSTEET OVAT JULKAISTU. Tutustu ja hae, lisätietoa kohdassa Erikoistumiskoulutus-opinto-oikeus

**********************************************************

Yleislääketiede ja työterveyshuolto mukaan uudistuneeseen valintamenettelyyn 1.1.2019

Tiedekunnat ovat hyväksyneet yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisalojen esitykset uudistuneen valintamenettelyn valintaperusteiksi. Näiden erikoisalojen valintaperusteet ja valinnan toteuttamismalli noudattavat suurelta osin muille erikoisaloille hyväksytyn valintamallin rakennetta ja sisältöä.

Yleislääketieteen erikoisaloilla haastattelun sijasta hakija osallistuu starttiseminaariin ja laatii HOPSin, joka arvioidaan. Lisäksi koejakson arviointiteemat eroavat muista. 

Yleislääketieteen valintaperusteet

Työterveyshuollon erikoisaloilla valintaperusteet eroavat muista erikoisaloista koejakson arvioinnin osalta.

Työterveyshuollon valintaperusteet

Uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja –menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen myös yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisaloilla.

*****************************************************************

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

Tiedekunnat ovat päättäneet, että uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja –menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. 

Helmikuussa 2019 opiskelijavalinta pilotoidaan seuraavilla erikoisaloilla: akuuttilääketiede, fysiatria, kl. hematologia, kl. mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede. Erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinnan pilottialana on protetiikka ja purentafysiologia.

Lue lisää kevään 2019 opiskelijavalinnasta kohdasta Opinto-oikeus

Kaikille erikoisaloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019. Sen jälkeen opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

·         Tiivistelmä valintaperusteista, pdf

·         Opiskelijavalintamalli kuvattuna kokonaisuudessaan, pdf

Ilmoittautumismenettely päättyy

Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyy kaikilla erikoisaloilla tiedekuntien päätöksellä 31.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa. Yleislääketieteen ja työterveyshuollon alojen valintamenettelyä muokataan parhaillaan alojen erityispiirteisiin soveltuvaksi. Tiedekunnat tiedottavat erikseen näiden erikoisalojen valintamenettelyn muutoksista, kun päätökset on tehty.

Erikoistuva, joka on saanut opinto-oikeutensa ilmoittautumismenettelyn kautta eikä aio vaihtaa alaa tai yliopistoa, opinnot jatkuvat ilman erillisiä toimenpiteitä tai muutoksia.

*****************************************
Sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämä sivusto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta
Arvio erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutustarpeesta vuoteen 2030 asti 

Tilastot
Valtakunnallinen tilasto valmistuneista erikoislääkäreistä (2002-2017)
Valtakunnallinen tilasto valmistuneista erikoishammaslääkäreistä. (-2017)