Kansanterveystieteen osasto

YLE: ingressikuva

Haluatko tehdä työtä, jolla on tarkoitus? Kansanterveyden lähtökohta on, että hyvä terveys kuuluu kaikille. Tervetuloa tutustumaan monitieteiseen joukkoomme.

Olemme joukko tutkijoita, opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita, joilla on yksi yhteinen päämäärä: edistää kukin omalla tavallamme väestön terveyttä.

Vaikutamme väestön terveyteen eri tavoin. Koulutamme asiantuntijoita. Tutkimme erilaisia väestön terveyteen vaikuttavia kysymyksiä, terveydenhuoltojärjestelmää ja sen toimintaa. Kehitämme uusia tutkimusmenetelmiä. Opetamme tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteita ja menetelmiä sekä sairauksien ehkäisyä, preventiota. Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon terveyskysymyksissä. Tarjoamme myös tietoa ja asiantuntemusta kansalaisille.

Osaston tieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja monitieteistä. Tutkimuksen korkean tieteellisen tason taustalla on vankka tutkimusperinne sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Keskeisiä tutkimusalueita ovat:

Osastolla toimii biostatistiikan konsultointiyksikkö, joka neuvoo Meilahden kampuksen akateemisia tutkijoita tilastotieteellisissä kysymyksissä. Lisätietoja yksikön verkkosivuilla.

Julkaisut

Osasto antaa alaansa kuuluvaa perusopetusta ensisijaisesti lääketieteen, hammaslääketieteen ja Master’s Programme in Translational Medicine opinnoissa, mutta osallistuu myös muuhun opetukseen.

Lisätietoja osaston antamista perusopetuksen kursseista: https://courses.helsinki.fi/

Osaston opettajat ja tutkijat ohjaavat syventävien opintojen tutkielmia omilla tutkimusaloillaan ja kiinnostuneet voivat olla heihin suoraan yhteydessä. 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on itsenäiseen työskentelyyn kykenevä erikoislääkäri, joka tuntee työn ja terveyden yhteydet, hallitsee työterveyshuollon toimintatavat ja kykenee moniammatilliseen yhteistyöhön.  Koulutus järjestetään yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Työterveyshuollon koulutus Helsingin yliopistossa

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto tarjoaa erikoistumisopintoja tukevaa verkko-oppimateriaalia, erilaisia verkkokursseja sekä mahdollisuuden verkostoitua valtakunnallisesti muiden erikoistujien kanssa.

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto

Terveydenhuollon erikoislääkärikoulutus

Tavoitteena on erikoislääkäri, joka ymmärtää väestön terveyttä, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja osaa tutkia, tuottaa ja ennen kaikkea soveltaa väestötietoa palvelujen suunnittelussa ja johtamisessa.

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumiseen kuuluva lähijohtajakoulutus

Erikoistuvien lääkärien ja hammaslääkärien koulutukseen kuuluu lähijohtajakoulutus silloin, kun opinto-oikeuspäätös on päivätty 1.8.2009 tai myöhemmin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Lisätietoja

Lisätietoja terveydenhuollon ja työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta sekä lähijohtajakoulutuksesta saatavissa lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta sekä meilahti-student@helsinki.fi

Kansanterveystieteen perusopintoja voivat suorittaa myös muiden kuin lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat, jotka opintojansa varten tarvitsevat perustiedot sairauksien esiintyvyyteen vaikuttavista sosiaalisista ja muista  tekijöistä, niiden tutkimisen edellytyksistä ja menetelmistä, tautien ehkäisemisestä ja sairauksien sosiaalisista vaikutuksista.

Lisätietoja

Sivuaineopinto-oikeus

Kansanterveystieteen perusopintojen opiskeluoikeutta hakeva lähettää vapaamuotoisen ja perustellun hakemuksen sähköpostitse ossi.rahkonen@helsinki.fi  tai

Prof. Ossi Rahkonen
Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Prof. Rahkonen myöntää opiskeluoikeuden. Opinto-oikeus on kaksi lukuvuotta. Siihen voi anoa jatkoaikaa.

 
Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 2017-2018

Tenttitilaisuudet

  • ma 7.5.18 klo 16-19 Biomedicum ls 1

Yhdyshenkilö Päivi Ijäs, paivi.ijas@helsinki.fi. Ilmoittautumiset tentteihin WebOodissa tentin koodilla. Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy 10 päivää ennen tenttiä