Kansanterveystieteen osasto

YLE: ingressikuva

Haluatko tehdä työtä, jolla on tarkoitus? Kansanterveyden lähtökohta on, että hyvä terveys kuuluu kaikille. Tervetuloa tutustumaan monitieteiseen joukkoomme.

Olemme joukko tutkijoita, opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita, joilla on yksi yhteinen päämäärä: edistää kukin omalla tavallamme väestön terveyttä.

Vaikutamme väestön terveyteen eri tavoin. Koulutamme asiantuntijoita. Tutkimme erilaisia väestön terveyteen vaikuttavia kysymyksiä, terveydenhuoltojärjestelmää ja sen toimintaa. Kehitämme uusia tutkimusmenetelmiä. Opetamme tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteita ja menetelmiä sekä sairauksien ehkäisyä, preventiota. Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon terveyskysymyksissä. Tarjoamme myös tietoa ja asiantuntemusta kansalaisille.

Osasto antaa alaansa kuuluvaa perusopetusta ensisijaisesti lääketieteen, hammaslääketieteen ja Master’s Programme in Translational Medicine opinnoissa, mutta osallistuu myös muuhun opetukseen.

Lisätietoja osaston antamista perusopetuksen kursseista

Osaston opettajat ja tutkijat ohjaavat syventävien opintojen tutkielmia omilla tutkimusaloillaan ja kiinnostuneet voivat olla heihin suoraan yhteydessä. 

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on itsenäiseen työskentelyyn kykenevä erikoislääkäri, joka tuntee työn ja terveyden yhteydet, hallitsee työterveyshuollon toimintatavat ja kykenee moniammatilliseen yhteistyöhön.  Koulutus järjestetään yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.

Työterveyshuollon koulutus Helsingin yliopistossa

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto tarjoaa erikoistumisopintoja tukevaa verkko-oppimateriaalia, erilaisia verkkokursseja sekä mahdollisuuden verkostoitua valtakunnallisesti muiden erikoistujien kanssa.

Työterveyshuollon virtuaaliyliopisto

Terveydenhuollon erikoislääkärikoulutus

Tavoitteena on erikoislääkäri, joka ymmärtää väestön terveyttä, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja osaa tutkia, tuottaa ja ennen kaikkea soveltaa väestötietoa palvelujen suunnittelussa ja johtamisessa.

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumiseen kuuluva lähijohtajakoulutus

Erikoistuvien lääkärien ja hammaslääkärien koulutukseen kuuluu lähijohtajakoulutus silloin, kun opinto-oikeuspäätös on päivätty 1.8.2009 tai myöhemmin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Lisätietoja

Lisätietoja terveydenhuollon ja työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta sekä lähijohtajakoulutuksesta saatavissa lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta sekä meilahti-student@helsinki.fi

Kansanterveystieteen perusopintoja voivat suorittaa myös muiden kuin lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat, jotka opintojansa varten tarvitsevat perustiedot sairauksien esiintyvyyteen vaikuttavista sosiaalisista ja muista  tekijöistä, niiden tutkimisen edellytyksistä ja menetelmistä, tautien ehkäisemisestä ja sairauksien sosiaalisista vaikutuksista.

Lisätietoja

Sivuaineopinto-oikeus

Kansanterveystieteen perusopintojen opiskeluoikeutta hakeva lähettää vapaamuotoisen ja perustellun hakemuksen sähköpostitse ossi.rahkonen@helsinki.fi  tai

Prof. Ossi Rahkonen
Kansanterveystieteen osasto
PL 20 (Tukholmankatu 8 B)
00014 Helsingin yliopisto

Prof. Rahkonen myöntää opiskeluoikeuden. Opinto-oikeus on kaksi lukuvuotta. Siihen voi anoa jatkoaikaa.
 
Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen

Yhdyshenkilö Päivi Ijäs, paivi.ijas@helsinki.fi. Ilmoittautumiset tentteihin WebOodissa tentin koodilla. Ilmoittautuminen alkaa 30 päivää ennen ja päättyy 10 päivää ennen tenttiä.

Osaston tieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja monitieteistä. Tutkimuksen korkean tieteellisen tason taustalla on vankka tutkimusperinne sekä laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.

Keskeisiä tutkimusalueita ovat:

Osastolla toimii biostatistiikan konsultointiyksikkö, joka neuvoo Meilahden kampuksen akateemisia tutkijoita tilastotieteellisissä kysymyksissä. Lisätietoja yksikön verkkosivuilla.

Julkaisut

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
Minna
Kaila
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede
Jaakko
Kaprio
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Neurotieteet, Terveystiede

Running my research group

AK
Anna
Keski-Rahkonen
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Terveystiede
MK
Mika
Kivimäki
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
TL
Tea
Lallukka
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Terveystiede
LL
Lasse
Lehtonen
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
JP
Juha
Pekkanen
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Kari
Reijula
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Työterveyden professori, yvv-varadekaani, tiedekunnan johtoryhmän jäsen. HUS:in hallituksen jäsen. Meilahden työsuojelutoimikunnan puheenjohtaja, Meilahden kampuskirjaston neuvottelukunnan puheenjohtaja.

SR
Samuli
Ripatti
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Tilastotiede, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Terveystiede
PT
Paulus
Torkki
apulaisprofessori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Liiketaloustiede

Opettajat
RA
Riitta
Aejmelaeus
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Heidi
Furu
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Jari
Haukka
yliopistonlehtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Terveystiede

Yliopistonlehtori. Opetan kansanterveystiedettä ja epidemiologiaa. Teen epidemiologista tutkimusta, aiheina mm. lääke-epidemiologia, syöpä ja mielenterveys.
http://orcid.org/0000-0003-1450-6208

RL
Rea
Lagerstedt
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
Heta
Lindblom
yliopisto-opettaja
Kansanterveystieteen osasto
PL
Pekka
Louhiala
yliopistonlehtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
RL
Riikka
Lämsä
yliopistonlehtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
AP
Aleksi
Pajunen
yliopisto-opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede
MP
Matti
Palosaari
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
KP
Kristiina Marjatta
Patja
yliopistonlehtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
ER
Eeva
Reissell
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
KR
Kirsi
Ruotsalainen
yliopisto-opettaja
Kansanterveystieteen osasto
AT
Asta
Toivonen
yliopisto-opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Kasvatustieteet
MT
Martina
Torppa
kliininen opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Terveystiede
KT
Karolina
Tuomisto
yliopisto-opettaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Tutkijat
JH
Jaana
Halonen
yliopistotutkija
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
MH
Marja
Heinonen-Guzejev
yliopistotutkija
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
MM
Minna
Mänty
yliopistotutkija
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystiede, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
SN
Solja
Nyberg
tutkijatohtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
OR
Ossi
Rahkonen
tutkimusjohtaja
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Terveystiede
ET
Elena
Toffol
tutkijatohtori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Neurologia ja psykiatria, Psykologia, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

Tohtorikoulutettavat
AK
Anni
Karjala
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
SL
Sohvi
Lommi
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
GM
Guiomar
Masip-Manuel
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Ravitsemustiede
SP
Sebastián
Peña Fajuri
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys
OP
Olli
Pietiläinen
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Terveystieteet, Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys, Terveystiede
JS
Jatta
Salmela
tohtorikoulutettava
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys