Farmakologian osasto

Histological samples of brain, heart and gut.

Farmakologian oppiala selvittää, miten lääkeaineet vaikuttavat ja mitä on otettava huomioon lääkkeitä käytettäessä sairauksien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Laajemmassa näkökulmassa farmakologia tieteenalana tutkii kaikkien kemiallisten yhdisteiden ja biologisten lääkkeiden vaikutuksia soluihin, elimiin ja elimistöihin eli biologisiin järjestelmiin.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa farmakologian oppiala antaa vuosittain noin 20 opintopisteen edestä perusopetusta ja lisäksi laajasti valinnaista opetusta lääkeaineiden vaikutuksista, vaikutusmekanismeista ja lääkkeiden käyttötavoista eri sairauksissa lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille ja translationaalisen lääketieteen maisteriopiskelijoille. Osaston aktiiviset tutkijat ohjaavat monipuolisesti tohtorikoulutettavia, syventävien opintojen tekijöitä ja pro gradu -opiskelijoita tutkimusprojekteissaan. 

Farmakologian osaston tutkimuksen painopistealueita ovat keskushermoston farmakologia, sydän- ja verenkiertoelimistön farmakologia, regeneratiivinen farmakologia sekä suoliston fysiologia. 

Lisätietoja tutkimuksesta sekä mahdollisuuksista opinnäytteiden suorittamiseen tutkimusryhmien johtajilta.

Tutkimusryhmät

Neuropsykofarmakologia 
Esa Korpi, farmakologian professori

Kardiovaskulaari- and regeneratiivinen farmakologia 
Eero Mervaala, kardiovaskulaarisen ja metabolisen farmakologian professori;
Esko Kankuri, laboraattori, dosentti

Lääketieteellinen ravitsemusfysiologia 
Riitta Korpela, tutkimusjohtaja, professori h.c.

Käyttäytymisfarmakologia 
Anni-Maija Linden, yliopistonlehtori, dosentti

Kivun farmakologia 
Pekka Rauhala, yliopistonlehtori, professori h.c.

Riippuvuuksien neurobiologia
Petri Hyytiä, yliopistotutkija, dosentti

Ruokahalun säätely 
Teemu Aitta-aho, yliopistonlehtori, dosentti

Translationaalinen neurotiede 
Jaan-Olle Andressoo, translationaalisen neurotieteen apulaisprofessori