Verkkopedagogiikka kehityksen kohteena

Tampereen seudun ammattiopisto kehittää määrätietoisesti verkko-opetuksensa tasoa. Koulutusta he ovat tilanneet myös HY+:n verkko-osaajilta.

Tredu eli Tampereen seudun ammattiopisto on jo pitkään määrätietoisesti kehittänyt verkko-opetustaan ja virtuaalisia oppimisympäristöjään. Parhaillaan Tredussa on meneillään iso eTredu-hanke, jossa vahvistetaan oppilaitoksen verkkoympäristöä edelleen, kehittämispäällikkö Anne Haapalehto kertoo.

— Tulevaisuudessa tavoitteemme on, että kaikkien tutkintoalojemme verkko-opetusmateriaalit ja tapamme tehdä verkkokursseja yhdenmukaistuu, Anne Haapalehto visioi.

— Yhteisten verkko-opetuksen pelisääntöjen ja mallien kautta kaikki opiskelijat voivat nähdä ensi vilkaisulla jostakin kurssista, että kyse on juuri meidän kurssistamme.

Pedagoginen sparraus kiinnosti

Verkko-opetuksensa tukena Tredulla on oma digitiimi, joka kouluttaa ja tukee opettajia Tredun oman ohjelmistoympäristön käytön kysymyksissä. Sen lisäksi Tredu päätti vuoden 2021 alussa tilata HY+:lta DigiKouluttaja-kurssin, joka tarjosi opettajille mahdollisuuden kehittää verkko-opettamisensa laatua pedagogisesta ja oppijakeskeisestä näkökulmasta.

— Aiemmin olemme tarjonneet koulutusta melko tekniikka- ja ohjelmistovetoisesti eli tutustuttaneet opettajia käyttämiimme verkkotyökaluihin kuten Moodleen ja Teamsiin.

— Nyt tavoitteena oli tarjota pedagogisia ideoita, joilla opettajat voivat kehittää verkko-opetuksensa sisältöä entistä laadukkaammaksi.

HY+:n DigiKouluttaja-kokonaisuudesta Tredussa oli viidakkorummun kautta kuultu jo aiemmin hyvää palautetta.

Tredu tilasi aluksi kurssin 15 opettajalle, mutta pedagoginen näkökulma etäopetukseen kiinnosti niin paljon, että kurssi täyttyi mainostamatta vain tunneissa. Haapalehto ei muista minkään koulutukseen aiemmin täyttyneen näin nopeasti.

— Käytimme heti optiomme lisätä kurssilaisten määrää 30:een, ja sekin määrä saavutettiin ennätysvauhdilla.

Yhteistyö toimi sujuvasti

Osallistuneilta opettajilta on kantautunut tilaajien korviin hyvää palautetta. Myös tilaajan näkökulmasta yhteistyö yliopiston kanssa oli Haapalehdon mukaan hyvää ja sujuvaa. Kurssin ajankohdat saatiin sovittua joustavasti ja suunnittelupalaverit pidettiin ajoissa.

— HY+ myös otti mukavasti huomioon omat ideamme koulutuksen toteutuksen suhteen. Ehdotimme, että Tredun oma opettaja digitiimistä olisi kurssilla mukana apuna ja keskittyisi vastaamaan koulutettavien Tredun omiin oppimisympäristöihin ja käyttämiimme työkaluihin liittyviin kysymyksiin. Näin kouluttajan aika säästyi täysin pedagogisiin kysymyksiin.

— Tämä sopi kouluttajalle ja yliopistolle ja käsitykseni on, että tämä apuopettajan mukanaolo oli kaikkien mielestä erittäin toimiva ratkaisu.

 

Tutustu jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin

Helsingin yliopistossa on tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjolla kaikille avointa opetusta ja joustavia itseopiskelumahdollisuuksia. Monipuolisen tarjontamme avulla voit täydentää ja syventää osaamistasi, edistää ammatillista kehittymistäsi tai opiskella sinua kiinnostavia asioita.

 

 

 

Teksti: Tapio Ollikainen 

Kuva: Marjaana Malkamäki

Yhteistyö oli hyvää ja sujuvaa. Kurssin ajankohdat saatiin sovittua joustavasti ja suunnittelupalaverit pidettiin ajoissa.
HY+ myös otti mukavasti huomioon omat ideamme koulutuksen toteutuksen suhteen.