Mistä lisää varhaiskasvatuksen opettajia?

Helsingin kaupunki lähti paikkaamaan varhaiskasvatuksen opettajapulaa tarjoamalla lastenhoitajilleen räätälöidyn koulutuksen Helsingin yliopistolta. Sen avulla nämä saivat hakukelpoisuuden tulevaan tutkintokoulutukseen.

Keväällä 2020 Helsingin kaupungilla huomattiin, että Helsingin yliopisto hakee rahoitusta OKM:ltä kolmeen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottavaan monimuotokoulutukseen eli työn ohessa suoritettavaan koulutukseen.

Osa näistä koulutuksista oli suunnattu lastenhoitajille. Hakeakseen koulutukseen lastenhoitajilla täytyi olla riittävän työkokemuksen lisäksi kasvatustieteiden perusopinnot suoritettuna.

— Päätimme tuolloin toimia nopeasti ja ostaa Helsingin yliopistolta vakituisille lastenhoitajillemme erillisen, työn ohessa suoritettavan tiiviin koulutusjakson kasvatustieteiden perusopinnoista, Helsingin kaupungin projektikoordinaattori Outi Salmi kertoo.

— Näin mahdollisimman moni lastenhoitaja olisi hakukelpoinen tuleviin koulutuksiin.

Kaupungilla tiedetään, ettei vaativa varhaiskasvatusala sovi kaikille. Siksi alalle haluttiin jatkokouluttaa opettajiksi juuri lastenhoitajia, jotka jo ovat osoittaneet kiinnostuksensa alaan ja jotka jo tuntevat työn sisällön ja vaatimukset.

Arkeen sovitettu opetuspaketti

Kaupunki, Avoin yliopisto ja HY+ räätälöivät nopealla aikataululla perusopinnoista kasaan opetuspaketin, jonka lastenhoitajat saattoivat suorittaa työnsä ohessa sujuvasti.

— Lähiopetuspäivät saatiin hyvällä yhteistyöllä suunniteltua sellaisiin kohtiin, joissa työntekijöiden oli helpointa olla pois lapsiryhmistä eli kohtiin, mitkä vähiten häiritsivät päiväkotien arkea, Salmi kiittää.

— Esimerkiksi elokuu, jolloin valtaosa lapsista vielä lomailee, alkoi lastenhoitajilla tiiviillä opiskeluviikolla. Yliopiston ihmiset osasivat myös rytmittää opiskelumäärät sellaisiksi, ettei paketti käynyt liian raskaaksi työn ohessa tehtäväksi. Myös mentorointia tarjottiin läpi opintojen.

Hakukelpoisuuden saavuttaminen kiinnosti lastenhoitajia. Hakijoita oli runsaasti ja lopulta 80 osallistujaa suoritti perusopintonsa noin kymmenessä opiskelukuukaudessa.

— Elokuussa ratkeaa, kuinka moni työntekijöistämme näihin monimuotokoulutuksiin pääsee. Jännitämme ja pidämme peukkuja heidän puolestaan!

Salmen saaman palautteen perusteella lastenhoitajat olivat opintokokonaisuuteensa erittäin tyytyväisiä.

— Moni pääsi nyt ensi kertaa kokeilemaan, mitä työn ohessa opiskelu ja yliopisto-opiskelu vaatii. Palautteessa he kehuivat koulutuksen lisänneen innostusta hakea jatko-opintoihin. Lisäksi he kertoivat saaneensa lisää työvälineitä ja syvempää ymmärrystä työhönsä.

— Omasta puolestani kiitän Helsingin yliopistoa hyvästä yhteistyöstä. Suosittelen sen koulutuksia lämpimästi kaikille.

 

Tutustu jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin

Helsingin yliopistossa on tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjolla kaikille avointa opetusta ja joustavia itseopiskelumahdollisuuksia. Monipuolisen tarjontamme avulla voit täydentää ja syventää osaamistasi, edistää ammatillista kehittymistäsi tai opiskella sinua kiinnostavia asioita.

 

 

Teksti: Tapio Ollikainen
Kuva: Susanna Kekkonen

Moni pääsi nyt ensi kertaa kokeilemaan, mitä työn ohessa opiskelu ja yliopisto-opiskelu vaatii. Palautteessa he kehuivat koulutuksen lisänneen innostusta hakea jatko-opintoihin. Lisäksi he kertoivat saaneensa lisää työvälineitä ja syvempää ymmärrystä työhönsä.