Linnunradalla

Arkkitehti Harri Koposta kiehtoo maailmankaikeuden mittakaavat alkeishiukkasista galaksijoukkoihin.

Arkkitehti Harri Koponen on pikkupojasta saakka ollut kiinnostunut kaikesta mahdollisesta. Tiedonjano ei ole sammunut missään vaiheessa: 56-vuotiaana hän kokee olevansa parhaassa iässä oppimaan uutta. Taustalla on jo tietoa ja kokemusta, joiden varaan on hyvä rakentaa uutta ymmärrystä. avoimessa yliopistossa Harri on opiskellut tähtitiedettä.

Maailmankaikkeus on äärimmäisyyksien harmoniaa

Maailmankaikkeus on kiinnostanut Koposta jo pitkään. Kipinä sen tutkimiseen ja ymmärtämiseen syntyi työn kautta syntyneen oivalluksen kautta: kuten arkiympäristömme arkkitehtuurin, myös avaruuden voi nähdä tiloina, mittakaavoina, niiden hahmottamisena ja suhteena toinen toisiinsa. Tästä syntyi tarve selvittää, millainen tila tai alue olisi mahdollisesti se, joka pitäisi sisällään tuntemamme universumin.

Tähtitieteessä Harria kiehtoo ennen kaikkea erilaisten mittakaavojen samanaikaisuus ja välttämättömyys: täytyy ymmärtää sekä todella pieniä että todella suuria asioita. – Tämä äärimmäisyyksien harmonia toistuu luonnossa kaikkialla, Harri kiteyttää. 

 

Ennen avointa yliopistoa Harri ehti opiskella muun muassa kosmologiaa, astrofysiikkaa, astrobiologiaa ja suhteellisuusteoriaa itsenäisesti kirjojen, netin ja podcastien avulla jo noin kymmenen vuoden ajan. Kosmologia on tieteenala, joka sekoittaa keskenään havaitsevaa tähtitiedettä ja monia fysiikan aloja. Siinä missä tähtitiede tutkii avaruuden moninaisia kappaleita kuten tähtiä ja planeettoja, kosmologia tutkii koko maailmankaikkeutta.– Olin lukenut näistä aiheista suunnilleen kaiken, minkä olin käsiini saanut. Avoimen yliopiston kursseille tulin, koska tavallaan halusin tietää, miten paljon oikeasti jo tiedän näistä aiheista.

Maailmankaikkeus nyt

Harrin ensimmäinen kurssi avoimessa yliopistossa oli Maailmankaikkeus nyt 3 op, joka tarjoaa monipuolisen katsauksen tähtitieteen perusteisiin ja uusimpiin tutkimustuloksiin. 

Vaikka kurssin sisällöt olivatkin Harrille valtaosin tuttuja, oli verkkokurssi odotettuakin myönteisempi kokemus: se oli hyvin toteutettu, ja opiskelu verkossa oli sopivalla tavalla joustavaa. Erityiskiitokset Harri lähettää kurssin opettaja Kyösti Ryynäselle

Tähtitieteen opiskelu on muuttanut elämää ja elämänkatsomusta

Opiskelu on tuonut mukanaan paitsi paljon tietoa, myös uutta mittakaavaa omaan elämään.

– Ihminen on vain pieni osa maailmankaikkeutta, ja olemme täällä vain hetken. Näitä aiheita pohtiessa turha itsekkyys on kaikonnut, ja sen tilalle on tullut nöyryys ja kunnioitus elämää ja maailmankaikkeutta kohtaan.

– Ajattelen, että on tärkeää käyttää viisaasti jäljellä olevat vuodet: tehdä esimerkiksi oma osuutensa, jotta maapallo säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.

Opiskelua Harri ei aio jättää vastaisuudessakaan, ja rohkaisee myös muita kokeilemaan: – Opiskelu tekee hyvää itselle ja mielelle. Tieto on voimavara, ja aina on jotakin uutta opittavaa!

 

Teksti: Sanna Saari-Salomeri

Kuva: Saija-Leena Saarinen

Opiskelu tekee hyvää itselle ja mielelle. Tieto on voimavara, ja aina on jotakin uutta opittavaa!