Oppia sote-johtamiseen

Tuleva sote-uudistus tuo paljon muutoksia sosiaali- ja terveysalalle. Esimerkiksi johtamista kehitetään toimialalla nyt erittäin monipuolisesti.

Sote-uudistuksen myötä alan johtohenkilöt ja asiantuntijat tarvitsevat lisää osaamista muun muassa palveluketjujen ja monialaisen työn sekä tavoitteellisen yhteistyön johtamiseen. Näin siksi, että uudessa sotessa eri ammattikuntien ja toimijoiden keskinäinen yhteistyö tulee lisääntymään voimakkaasti.

Helsingin yliopisto on ollut uuden soten tarpeista hereillä. Yliopisto aloitti monialaisen sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman vuonna 2019. Maisteríohjelma on ollut myös Helsingin kaupungin sote-toimialalla tiedossa ja kuulostanut temaattisesti erinomaisen sopivalta myös kaupungin omiin koulutustarpeisiin.

Räätälöityä koulutusta Helsingin kaupungin tarpeisiin

–  Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelman pohjalta pääsimme viime vuonna räätälöimään yhdessä HY+:n kanssa meille sopivaa täydennyskoulutusta, osaamisen kehittämisen yksikön erityissuunnittelija Mia Koskinen Helsingin kaupungilta kertoo.

Yhteistyön seurauksena syntyi Monialaisen työn ja palveluketjujen johtaminen -koulutus, joka toteutettiin viime syksynä. Kahden opintopisteen laajuisessa kokonaisuudessa oli kolme puolen päivän etäkoulutustilaisuutta, joiden lisäksi osallistujat reflektoivat oppimaansa arjen työnsä haasteisiin kirjallisissa tehtävissä.

Ylihoitaja Laura Koskinen työskenteli tuolloin Helsingin kaupungilla sote-rakenneuudistushankkeen projektisuunnittelijana osa-alueenaan palveluketjujen ohjaus ja hallinta.

– Päätimme ottaa koulutuskokonaisuudesta kaiken hyödyn irti. Siksi suunnittelimme, toteutimme ja linkitimme koulutuksen väliin mukaan myös oman seminaarimme, jossa käsittelimme koulutuksessa opittuja asioita, kuten vaikkapa palveluketjujen ohjauksessa ja hallinnassa tarvittavaa osaamista ja käytänteitä, Laura Koskinen kertoo.

Koulutus sopi konkareillekin

Keskeinen tavoite koulutuksessa oli auttaa osallistujia ensin tunnistamaan niitä haasteita, joita monitoimijaisen palveluketjun johtamis-, ohjaamis- tai valvontatyössä eteen tulee. Sen jälkeen näihin pyrittiin löytämään fiksuja ratkaisuja.

Laura Koskisen mielestä tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Yleisen kurssipalautteen perusteella myös muut osallistujat kokivat kurssin annin mielekkääksi.

– Vaikka esimerkiksi verkostojohtaminen ja monet kurssilla läpikäydyt teoriat olivat minulle jo entuudestaan tuttuja omien töitteni kautta, pääsin silti koulutuksen kautta jäsentämään tietojani uudella tavalla, Laura Koskinen sanoo.

– Koulutus antoi minulle paljon uusia näkökulmia ja tukea työhöni.

Win-win

Ennen koulutusta osallistujat pääsivät ennakkokyselyssä kertomaan kouluttajille, mitä kurssilta toivoivat. Näiden tarpeiden pohjalta kouluttajat muokkasivat koulutuksen sisältöä ja keskusteluja haluttuun suuntaan.

– Tässä koulutuksessa toteutui muutenkin mukavasti win-win-periaate: Sote-kentän ammattilaiset pääsivät peilaamaan osaamistaan kouluttajien teoreettisempiin näkökulmiin ja kouluttajat saivat kuulla, mitkä asiat sote-kentän puolella puhuttavat. Kummatkin saivat toisiltaan uutta, päivitettyä tietoa käyttöönsä, Mia Koskinen iloitsee.

Helsingin kaupunki on tehnyt koulutuksellista yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa jo vuosikymmeniä.

– Yhteistyö Helsingin yliopiston kanssa on meillä sote-toimialallakin jo hyvin pitkäaikaista ja kaikki on aina toiminut sujuvasti. Yhdessä suunnitellut toteutukset ovat sekä oman kokemukseni että koulutuspalautteiden perusteella olleet laadukkaita, Mia Koskinen sanoo.

Teksti: Tapio Ollikainen

Kuva: Susanna Kekkonen

 

Tutustu Helsingin yliopiston kaikkiin jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin

Helsingin yliopistossa on tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjolla kaikille avointa opetusta ja joustavia itseopiskelumahdollisuuksia. Monipuolisen tarjontamme avulla voit täydentää ja syventää osaamistasi, edistää ammatillista kehittymistäsi tai opiskella sinua kiinnostavia asioita.

Sote-kentän ammattilaiset pääsivät peilaamaan osaamistaan kouluttajien teoreettisempiin näkökulmiin ja kouluttajat saivat kuulla, mitkä asiat sote-kentän puolella puhuttavat. Kummatkin saivat toisiltaan uutta, päivitettyä tietoa.