Säätutkalla havaittuja kirkkaan ilman kaikuja
heinä-marraskuu 2009

13.4.2010 Matti Leskinen


Tilanteiden kartoitus on edelleen kesken!

Tuorein tarina Aikaisemmat tilanteet maalis-kesäkuu 2009


Hyönteisten kokoa ja vaellusta on arvioitu myös karkeasti vuorokauden lopuksi viimeisen rivin symboleilla:
X = suurehkoja hyönteisiä liikkeellä
XX = isoja hyönteisiä havaittavissa
* = vaellusta, muttei selvästi Suomeen päin (rannikon suunta, Viroon)
** = vaellusta Suomeen

22.8.2009
Runsaasti hyönteisiä tuli keskiyöllä ja aamuyöllä eteläkaakosta 9-12 m/s, isojen ja suurehkojen hyönteisten osuus näkyi olleen suuri ja pääasiassa vaeltajat tulivat 300-700 m korkeudella. Sisämaassa näkyi puolestaan melko paljon lintuja lentelemässä 2 km alapuolella. Aamun lähestyessä linnut vähenivät huomattavasti ja myös hyönteisten tulo Suomenlahdella hiipui. Aamun sarastaessa lähti maa-alueelta lisäksi liikkeelle melko paljon isoja tai suurehkoja hyönteisiä kohti luodetta kilometrin alapuolella 5-10 m/s.
Aamulla hyönteisiä tuli edelleen huomattavasti Suomenlahden yli etelästä/eteläkaakosta, mutta aamupäivällä hyönteisiä oli sen sijaan enää lähinnä Suomen maa-alueen yllä. Runsaasti hyönteisiä kulki tällöin 1,2 km korkeudella asti länsiluoteeseen/luoteeseen 5-10 m/s ja rullapyörteiden keskittäessä hyönteisiä tuulensuuntaisiin jonoihin. Iltapäivällä myös Suomenlahdella alkoi taas tulla hyönteisiä itäkaakosta/kaakosta noin 10 m/s ja illalla runsaastikin puolen kilometrin alapuolella kaakosta 12 m/s parhaimmillaan. Illan edetessä virtaus kääntyi enemmän etelästä tulleeksi ja hyönteisten tulo jatkui 9-12 m/s nopeudella.
Iltayöllä runsaasti lintuja lähti liikkeelle yrittämään Suomenlahden yli etelään päin 3 km korkeudella asti ja hyönteisiä oli niukemmin liikkeellä.
XX**

21.8.2009
Lintuja oli melko paljon liikkeellä 2 km alapuolella keskiyöllä, mutta liike oli sangen vaihtelevaa ja aamuyöllä linnut hiljalleen häipyivät hyvissä ajoin ennen auringonnousua. Aamun sarastaessa ilmaan lähti kuitenkin taas melko paljon lintuja sisämaassa puolen kilometrin alapuolelle, mutta nämäkin vähenivät aika nopeasti aamun edetessä.
Aamupäivällä lähti liikkeelle lopulta runsaasti hyönteisiä pääasiassa 1,2 km alapuolella kulkemaan pohjoisluoteeseen/luoteeseen 3-6 m/s. Isoja hyönteisiä näkyi harvassa tai hyvin harvassa myös ylempänä hieman yli kahden kilometrin korkeudella asti ja iltapäivällä hyönteiset hiljalleen niukkenivat. Lisäksi hyönteisiä näkyi keskittyvän joihinkin kerroksiin pitkin päivää, eniten kilometrin korkeuden vaiheille. Rannikolla tuuli puhalsi illalla itäkaakosta 7-12 m/s ja pääosa hyönteisistä kulki puolen kilometrin alapuolella.
Auringonlaskun aikaan runsaasti hyönteisiä pölähti liikkeelle puolen kilometrin alapuolelle matkaamaan länsiluoteeseen/luoteeseen parhaimmillaan 300 m korkeudella noin 10 m/s. Iltayöllä hyönteiset häipyivät sisämaassa lintujen aiheuttaman kaiun alle, mutta eteläkaakosta alkoi tulla Suomenlahden yli melko paljon hyönteisiä noin 10 m/s. Lintuja näkyi melko paljon maa-alueen yllä, runsaimmin kilometrin alapuolella mutta hieman yli 3 km korkeudella saakka.
XX**

20.8.2009
Keskiyöllä runsaasti hyönteisiä kulki puolen kilometrin korkeuden vaiheilla ja harvemmassa muualla kilometrin alapuolella etelään 10-13 m/s. Lintuja oli myös melko paljon liikkeellä lähinnä maa-alueen yllä kilometrin alapuolella, mutta huomattavasti myös ylempänä 2 km korkeudella asti. Aamuyöllä niin hyönteiset kuin linnutkin hiljalleen niukkenivat. Aamun sarastaessa melko paljon lintuja pölähti maa-alueella liikkeelle kilometrin korkeudelle asti, mutta aamuun edetessä linnut häipyivät vähitellen.
Aamupäivällä rannikolla lähti runsaasti hyönteisiä liikkeelle ja sisämaassa hieman myöhemmin sekä niukemmin virtauksen ollessa pohjoisesta 3-6 m/s. Isoja hyönteisiä kohosi 2,5 km korkeudelle asti hyvin harvassa, mutta pääosa hyönteisistä kulki alle 1,2 km korkeudella, ilmeisen turbulenssikerroksen aiheuttaman ohuen aaltoilleen kaikukerroksen alapuolella. Illalla merituuli rannikkovyöhykkeellä merkitsi virtauksen kääntymistä pinnan lähellä lounaasta puhaltaneeksi ja hyönteiset vähenivät jo iltapäivällä.
Auringonlaskun tienoilla hyönteisiä oli jonkin aikaa taas melko runsaasti liikkeellä puolen kilometrin alapuolella itäkoilliseen noin 5 m/s. Runsaasti lintuja lähti muuttamaan iltayöllä etelään 10-15 m/s 2 km alapuolella.
XX*

19.8.2009
Päivällä runsaasti hyönteisiä matkasi aluksi etelään-etelälounaaseen ja myöhemmin iltapäivällä eteläkaakkoon 7-12 m/s pääosin 1,5 km alapuolella, parhaimmillaan nopeus nousi kerroksen yläosassa lähes 15 m/s luokkaankin. Lisäksi isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa liikkeellä 1,5-2 km korkeudella etelään 15-18 m/s. Iltapäivällä koillisesta lipui sadekuuroja ja hyönteiset niukkenivat hiljalleen.
Auringonlaskun vaiheilla runsaasti hyönteisiä lähti ilmaan kilometrin alapuolella ja hieman myöhemmin paljon lintuja lähti muuttaamaan etelään pääosin 2 km alapuolella 15-18 m/s.
XX*

18.8.2009

17.8.2009

16.8.2009

15.8.2009

14.8.2009

13.8.2009

12.8.2009

11.8.2009

10.8.2009

9.8.2009

8.8.2009

7.8.2009

6.8.2009

5.8.2009

4.8.2009

3.8.2009

2.8.2009

1.8.2009

31.7.2009

30.7.2009

29.7.2009

28.7.2009

27.7.2009

26.7.2009

25.7.2009

24.7.2009

23.7.2009

22.7.2009

21.7.2009

20.7.2009

19.7.2009

18.7.2009

17.7.2009

16.7.2009

15.7.2009

14.7.2009

13.7.2009

12.7.2009

11.7.2009

10.7.2009

9.7.2009
Hyönteisten vaellus jatkui keskiyöllä vahvana idästä-itäkaakosta kilometrin alapuolella ja parhaimmillaan noin 20 m/s 400-700 m korkeudella. Lintuja oli samalla melko runsaasti ilmassa 1-2 km korkeudella. Vaellus vahvistui aamuyöllä ja varsinkin puolen kilometrin alapuolella tuli runsaasti hyönteisiä Suomenlahdella lähes idästä 17-20 m/s. Edelleen kuitenkin maa-alueen yllä hyönteisiä oli vahvemmin kuin merellä hieman yli kilometrin korkeudelle ulottuneessa yhtenäisessä kaikukerroksessa, jossa suuret hyönteiset erottuivat mainiosti etenkin puolen kilometrin alapuolella.
XX**

8.7.2009
Keskiyötä ennen sateet vähenivät ja ilmaan nousi maa-alueelta melko runsaasti hyönteisiäkin 800 m alapuolella kulkemassa koilliseen 7-10 m/s. Myös lintuja oli liikkeellä ja keskiyöllä niitä näkyi melko paljon lentelemässä 1-2 km korkeudella. Suomenlahdellakin näkyi hyönteisiä kulkevan puolen kilometrin alapuolella melko runsaasti koilliseen päin keskiyön jälkeen, vaikka myös heikkoa sadetta tai sateista alapilveäkin kulki edelleen häiritsemässä. Aamuyöllä hyönteisistä muodostui toisaalta alle puolen kilometrin korkeudelle ja toisaalta 700-900 m korkeudelle aika erilliset vahvemmat kerrokset, virtauksen jatkuessa koilliseen. Isoja hyönteisiä alkoi aamuyöllä näkyä hyvin harvassa Suomenlahden yllä tulossa länsilounaasta 1-2 km korkeudellakin.
Aamulla hyönteisten kulku jatkui ja aamupäivällä isoja hyönteisiä näkyi harvassa tai hyvin harvassa matkaamassa myös kilometrin yläpuolella ja hyvin harvassa 3 km korkeuden vaiheilla, ehkä keskipilvikerroksen ylle jääneinä. Iltapäivällä virtaus toi lounaasta hyönteisiä hyvin jo Suomenlahden ylikin, vaikka maa-alueen yllä hyönteisiä oli runsaammin, varsinkin isojen tai suurehkojen hyönteisiä harvassa 1-2 km krokeudella.
Illalla virtaus kääntyi pinnassa idästä tuovaksi sadealueen lähestyessä lounaasta ja hyönteisiä vaelsi pääasiassa kilometrin alapuolella idästä-etelästä 5-7 m/s, edelleen maa-alueella kuitenkin hyönteisiä oli runsaammin kuin meren yli oli tulossa. Illan edetessä virtaus voimistui ja sadealueen reunalla 10-13 m/s luokkaa. Sateet säilyivät pääasiassa kuitenkin länsipuolella ja hyönteisiä kulki iltayöllä pääosin kilometrin alapuolella runsaasti sekä isoja tai suurehkoja hyönteisiä harvemmassa 1,5 km korkeudella asti maa-alueen yllä virtauksen viedessä länteen-länsiluoteeseen 13-18 m/s. Melko paljon lintuja kertyi lisäksi lentelemään 1-2,5 km korkeudelle.
XX**

7.7.2009
Melko runsaasti hyönteisiä näkyi keskiyöllä maa-alueen yllä puolen kilometrin korkeudelle asti menossa pohjoiskoilliseen 5-8 m/s. Lintuja oli samaan aikaan varsinkin myös melko paljon lentelemässä, runsaammin Suomenlahden puolella 0,5-1,5 km korkeudella ja hieman harvemmassa maa-alueen yllä 1-2 km korkeudella. Aamuyöllä hyönteisiä tuli myös Suomenlahden yli 700 m korkeudella saakka melko runsaasti ja lintuja näkyi puolestaan niin tässä kerroksessa kuin ylempänä 2 km alapuolella harvassa lentelemässä.
Päivällä hyönteisiä nousi maa-alueella noin kilometrin korkeudelle asti aika yhtenäisen kaikukerroksen muodostamaan. Rullapyörteiden kohdille kertyi myös paikoin runsaasti lintuja virtauksen ollessa luoteeseen päin 7-10 m/s. Myöhemmin päivällä ja illalla sadealue oli alueella ja sateet olivat kaikuja aiheuttamassa iltayöhön asti.
XX**

6.7.2009
Keskiyön aikaan melko paljon hyönteisiä kulki lounaaseen/länsilounaaseen 5-8 m/s puolen kilometrin alapuolella ja isoja hyönteisiä oli liikkeellä tässä joukossa hyvin harvassa erottuen. Aamuyöllä hyönteiset hiljalleen vähenivät. Myös huomattavasti lintuja näkyi lentelemässä 2 km korkeudella saakka.
Aamuvarhaisella Suomenlahden puolella isoja hyönteisiä näkyi kulkemassa harvassa 0,5-1,5 km korkeudella länteen päin 5-8 m/s, mahdollisesti liittyen yön aikana Helsingin kaakkoispuolella majailleisiin heikkoihin sadekuuroihin. Aamun edetessä näiden lisäksi alkoi maa-alueelta lähteä liikkeelle hyönteisiä alempana länsilounaaseen noin 3-5 m/s. Sisämaassa hyönteisiä kertyi aamun edetessä rullapyörteiden mukana tuulensuuntaisiin jonoihin, lähinnä puolen kilometrin alapuolella. Lintuja kerääntyi samoihin jonoihin ja ylempänä kaikua tuli ilmeisesti turbulenssista rullapyörteiden päältä.
Päivällä rannikolla merituuli alkoi puhaltaa puolen kilometrin alapuolella etelänpuolelta ja melko paljon hyönteisiä näkyi aina kilometrin korkeudella saakka liikkeellä etenkin rullapyörteiden ja merituulirintaman vaiheilla. Samalla sisämaassa pystyliikkeet alkoivat järjestyä jonojen sijasta enemmän solukkomaisesti, jolloin lintujen paikalliset keskittymät verkkomaiseksi rakenteeksi tuli silmiinpistävimmäksi piirteeksi. Rannikon lähelle muodostui jonkin sadekuurojen harva nauha ja illalla vahvimpien lintujonojen kohdille kehittyi joitakin sadekuuroja keskiselle Uudellemaalle.
Auringonlaskun vaiheilla melko paljon hyönteisiä näkyi aika tasaisesti puolen kilometrin alapuolella kulkemassa rannikolla hitaasti koilliseen. Iltayöllä runsaasti hyönteisiä oli jo ilmassa 700-800 m korkeudella asti ja virtaus vei pohjoiseen 3-6 m/s, nopeimmin 300-500 m korkeudella. Vähitellen myös melko runsaasti lintuja ilmaantui 1-2 km korkeudelle lentelemään.
XX*

5.7.2009
Keskiyön aikoihin sateiden väistyessä paljon hyönteisiä näkyi liikkeellä puolen kilometrin alapuolella, alussa varsinkin isot hyönteiset erottuivat sateiden reunamillakin. Virtaus vei lounaaseen 10-15 m/s ja hyönteisten oma suuntautuminenkin näkyi olleen koillinen-lounas akselin mukaista. Huomattavasti lintuja näkyi lentelemässä 2 km alapuolella. Aamuyöllä hyönteiset hiljalleen vähenivät ja aamun sarastaessa niitä näkyi enää vähän ilmassa.
Aamulla pohjoisesta/pohjoiskoillisesta tullut 5-10 m/s virtaus erottui tutkalla pääosin turbulenssista tulleen kaiun kautta 1,5 km korkeudella saakka. Aamupäivällä huomattavasti hyönteisiäkin sekä paikoin keskittyneinä lintuja näkyi lähinnä puolen kilometrin alapuolella maa-alueen yllä. Päivällä sadekuuroja oli yleisesti ja näiden välissä lintuja sekä isoja hyönteisiä eroittui harvassa liikkeellä. Vasta illalla hyönteisiä ja lintuja näkyi runsaammin ilmassa sateiden häivyttyä ja virtauksen ollessa pohjoiskoillisesta 3-6 m/s. Iltayöllä melko runsaasti hyönteisiä kulki puolen kilometrin alapuolella lounaaseen 5-8 m/s. Samalla huomattavasti lintuja ilmestyi lentelemään 0,5-2 km korkeudelle.
XX*

4.7.2009
Runsaasti hyönteisiä näkyi keskiyöllä matkaamassa kilometrin alapuolella etelään/etelälounaaseen 7-12 m/s ja suuntautuen itse paljolti itäkoillinen-länsilounas akselin mukaan. Lintuja näkyi myös melko paljon lentelemässä etupäässä 1-2 km korkeudella. Aamuyöllä hyönteisiä oli niukemmin ja lintuja toisaalta taajemmassa Suomenlahden puolella 0,5-1,5 km korkeudella. Aamun lähestyessä hyönteisiä kulki lähinnä puolen kilometrin alapuolella etelään päin noin 10 m/s ja yhtenäinen suuntautuneisuus oli aika selvästi pohjoiskoillinen-etelälounas akselin mukaista.
Aamulla hyönteisiä näkyi melko paljon puolen kilometrin alapuolella edelleen kulkemassa etelälounaaseen 7-10 m/s ja aamupäivällä rullapyörteiden mukana lintuja keskittyi maa-alueen ylle tuulensuuntaisiin jonoihin paikoin runsaasti. Päivän kuluessa hyönteiset yleensä niukkenivat ilmasta, mutta rullapyörteiden kohdalla myös niitä oli melko runsaasti ja sen lisäksi isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa kilometrin alapuolella laajemminkin. Keskipäivällä virtaus vei etelään 5-8 m/s ja hyönteisiä nousi rullapyörteissä 1,5 km korkeudelle saakka.
Sateita alkoi kulkea alueella iltapäivällä ja illalla merkittävimmin kaikuja tuli aika yhtenäisestä sadealueesta. Sateiden välissä erottui kuitenkin myös aika paljon hyönteisiäkin lähinnä puolen kilometrin alapuolella.
XX*

3.7.2009
Keskiyöllä näkyi runsaasti hyönteisiä kilometrin alapuolella ja harvemmassa ylempänä 1,5 km korkeudella asti kulkemassa etelälounaaseen/etelään 10-15 m/s, nopeimmin 400-600 m korkeudella etelälounaaseen. Melko runsaasti lintuja näkyi samaan aikaan maa-alueella 1,5-2,5 km ja merellä 1-2 km korkeudella lentelemässä. Aamua kohden hyönteiset hiljalleen vähenivät ja virtaus kääntyi etelään/eteläkaakkoon vieväksi, mutta edelleen runsaasti hyönteisiä näkyi liikkeellä aamulla 400-800 m korkeudella etelälounaaseen 10-13 m/s.
Sadealueen edellä voimistunut virtaus vei kilometrin alapuolella paljon hyönteisiä etelälounaaseen parhaimmillaan noin 16 m/s. Sateen jälkeen iltapäivällä hyönteisiä näkyi kilometrin alapuolella melko runsaasti ja lintuja oli paikoin rullapyörteiden keskittäminä jopa taajassa muodostamassa tuulensuuntaisia kaikujonoja virtauksen ollessa etelään/eteläkaakkoon 7-12 m/s.
Illan tullen rullapyörteet häipyivät, mutta runsaasti hyönteisiä matkasi edelleen etelään. Iltayöllä hyönteisten vaellus jatkui etelään/etelälounaaseen 7-10 m/s kilometrin alapuolella ja melko paljon lintuja näkyi myös lentelemässä 1-2 km korkeudella.
XX*

2.7.2009
Runsaasti hyönteisiä oli keskiyöllä kilometrin alapuolella menossa kaakkoon noin 10 m/s ja harvemmassa ylempänä 1,5 km korkeudella saakka. Melko paljon lintuja näkyi samalla lentelemässä 1-2,5 km korkeudella. Auringonnousun tienoilla hyönteiset vähenivät aika nopeaan ja myös linnut häipyivät ilmasta lukuunottamatta Suomenlahden puolta, jossa edelleen melko paljon lintuja näkyi lentelemässä 1,5-2,5 km korkeudella.
Aamupäivällä hyönteisten määrä ilmassa lähti taas kasvuun ja kohta runsaasti hyönteisiä oli liikkeellä 1,5 km alapuolella sekä harvemmassa ylempänä 2 km korkeudella saakka pohjoisesta 5-10 m/s tuovassa virtauksessa. Rullapyörteet keskittivät hyönteisiä puoliltapäivin varsinkin 1-2 km korkeudella pohjoiskoillisen virtauksen suuntaisiksi nauhoiksi ja myöhemmin iltapäivällä alempana pohjoisvirtauksen mukana puolestaan etenkin linnut toivat tuulensuuntaisia jonoja näkyviin. Iltapäivällä maa-alueen ylle alkoi kehittyä myös paikoitellen vahvoja sadekuuroja puuskarintamineen vaikuttamaan voimakkaasti myös hyönteisten vaelluksiin.
Illalla hyönteiset hiljalleen vähenivät, kunnes auringonlaskun vaiheilla hyvin runsaasti hyönteisiä lähti liikkeelle puolen klilometrin alapuolella kulkemaan etelälounaaseen/etelään 7-12 m/s. Samalla myös melko paljon lintuja alkoi tulla lentelemään 2 km alapuolelle.
XX*

1.7.2009
Maa-alueen yllä kulki runsaasti hyönteisiä 1,5 km korkeudella saakka keskiyöhön tultaessa. Virtaus vei puolen kilometrin alapuolella luoteeseen/länsiluoteeseen 5-8 m/s ja ylempänä länteen/lounaaseen 7-10 m/s. Meren puolella oli runsaastikin lintuja lentelemässä 1,5-2,5 km korkeudella ja mantereen yllä harvemmassa mutta hieman ylempänä liikkeen ollessa ennen keskiyötä keskimäärin myös eteläkaakkoon 7-10 m/s luokkaa. Aamuyöllä hyönteiset hiljalleen niukkenivat ja lintujakin näkyi harvemmassa sekä vaihtelevammin liikkeellä. Toisaalta paljon hyönteisiä tuli aamun sarastaessa myös Suomenlahden pääasiassa puolen kilometrin alapuolella kaakosta 7-10 m/s ja harvemmassa itäkaakosta 0,7-1 km korkeudella.
Päivän edetessä maa-alueen yllä oli runsaasti hyönteisiä 1,5 km korkeudella asti menossa alhaalla länteen ja yläosassa lounaaseen 5-8 m/s. Iltapäivällä virtaus kääntyi kilometrin yläpuolella hiljalleen lännen puolelta tulevaksi, kun taas rannikolla pinnan lähellä meren puolelta puhaltanut tuuli merkitsi myös hyönteisten niukkenemista. Myöhään iltapäivällä lähinnä isoja tai suurehkoja hyönteisiä näkyi tulevan melko tiheässä 1-1,5 km korkeudella luoteesta/pohjoisesta 7-12 m/s ja alempana virtaus vei hieman runsaammin hyönteisiä koilliseen päin 5-10 m/s. Illalla maa-alueelta hyönteisiä lähti runsaammin liikkeelle 1,5 km korkeudella asti ja auringonlaskun vaiheilla jopa hyvin runsaasti hyönteisiä kulki puolen kilometrin alapuolella itäkoilliseen/itään 7-10 m/s. Ylempänä virtaus toi edelleen luoteesta.
XX**


[helmi-toukokuu 2008] [kesä-joulukuu 2008]
[maalis-toukokuu 2007] [kesä-joulukuu 2007]
[huhti-toukokuu 2005]

Edellisten vuosien kertomuksia Porthanian tutkalta:

[tammi-toukokuu 2003] [kesä-elokuu 2003] [syys-joulukuu 2003] [tammi-maaliskuu 2004]
[tammi-toukokuu 2002] [kesä-elokuu 2002] [syys-joulukuu 2002]
[tammi-toukokuu 2001] [kesä-elokuu 2001] [syys-joulukuu 2001]
[tammi-toukokuu 2000] [kesä-elokuu 2000] [syys-joulukuu 2000]
[maalis-kesäkuu 1999] [heinä-elokuu 1999] [syys-joulukuu 1999]
[huhti-kesäkuu 1998] [elo-joulukuu 1998]
[touko-elokuu 1997] [syys-marraskuu 1997]


Siirry

tuoreimmat tutkakaiut, Matti Leskinen
ilmakehätieteiden osasto