Tuulialla havaittuja kirkkaan ilman kaikuja

kesä-elokuussa 2002


Matti Leskinen 2.1.2003

tammi-toukokuu 2002, kesä-elokuu 2002, syys-joulukuu 2002

tuoreemmat vanhat


Hyönteisten kokoa ja vaellusta on arvioitu myös karkeasti vuorokauden lopuksi viimeisen rivin symboleilla:
X = suurehkoja hyönteisiä liikkeellä
XX = isoja hyönteisiä havaittavissa
* = vaellusta, muttei selvästi Suomeen päin (rannikon suunta, Viroon)
** = vaellusta Suomeen

31.8.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi keskiyöllä melko tiheässä parissa kerroksessa kilometrin alapuolella ja harvassa 1,5 km korkeudella asti menossa itään 8-11 m/s. Lisäksi hyönteisten oma suuntauskin näkyi olleen yleisesti länsi-itä akselin mukainen. Lintuja oli melko runsaasti kilometrin alapuolella kulkemassa merellä kaakkoon ja sisämaassa etelään päin 10-13 m/s. Aamuyöllä hyönteisten kulku jatkui aika samanlaisena ja noin 300 m korkeudella liike itään oli nopeimmillaan 13 m/s luokkaa. Auringonnousun aikoihin sisämaassa ja saarilta nousi runsaasti hyönteisiä liikkeelle itäkoilliseen/itään 7-10 m/s, samalla kun isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki edelleen ylempänä varsinkin 0,5-1 km korkeudella samaten itään.
Aamupäivällä 0,5-1,2 km korkeudella oli runsaasti hyönteisiä menossa itään/itäkoilliseen 8-15 m/s ja lisäksi isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa 2 km korkeudella asti kulkemassa itäkoilliseen noin 15 m/s. Aamupäivän aikana hyönteiset vähenivät ja pinnan lähellä erottui enää lähinnä lintuja rullapyörteiden mukaisiin jonoihin paikoin keskittyneinä sisämaassa. Iltapäivällä lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli kuitenkan taas melko runsaasti 1,5 km korkeudella asti kulkemassa itäkoilliseen 12-15 m/s. Iltaa kohden hyönteiset vähenivät, kunnes maa-alueen yllä auringonlaskun aikoihin etupäässä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli tiheässä kilometrin alapuolella liikkeellä koilliseen 15-23 m/s. Alkuyöllä sadealueidenkin lähellä hyönteisiä näkyi edelleen melko paljon liikkeellä koilliseen kilometrin alapuolella.
XX*

30.8.2002
Runsaasti lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli keskiyön aikaan puolen kilometrin alapuolella eteläkaakosta/etelästä sekä ylempänä 1,5 km korkeudella saakka etelästä 8-13 m/s. Lintuja näkyi runsaasti kilometrin alapuolella kulkemassa pääosin länsilounaaseen ja ylempänä 2-4 km korkeudella harvemmassa kaakkoon noin 10 m/s. Aamuyöllä lintuja oli harvemmassa, mutta hyönteisiä edelleen runsaasti 1,5 km korkeudella saakka tulossa etelästä/etelälounaasta 8-13 m/s. Aamun sarastaessa lintuja oli aika vähän näkyvissä. Hyvin paljon hyönteisiä lähti samalla maa-alueelta puolen kilometrin alapuolella kulkemaan koilliseen 8-13 m/s. Ylempänä ja merellä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa myös koilliseen matkaamassa 12-14 m/s.
Aamun edetessä hyönteisiä näkyi niin maalla kuin merelläkin runsaasti 1,5 km korkeudella saakka yhtenäisenä kaikukerroksena virtauksen jatkuessa lounaasta 10-13 m/s. Isoja hyönteisiä näkyi muutamia ylempänä neljän kilometrin korkeuden tuntumassa asti menossa myös koilliseen noin 12 m/s. Päivällä sateiden ja näihin liittyvien pilvien välissä hyönteisiä oli vähemmän liikkeellä, mutta kilometrin alapuolella paikoin edelleen runsaasti tuulen kääntyessä länsilounaasta tulleeksi.
Myöhään iltapäivällä hyönteisiä oli runsaasti 1,5 km korkeudella saakka menossa itäkoilliseen/itään 10-20 m/s, ylhäällä nopsemmin. Auringonlaskun tienoilla sisämaassa hyönteisiä oli liikkeellä hyvin paljon 1,1 km korkeudella asti ja merellä hieman niukemmin virtauksen viedessä itäkoilliseen/itään 10-15 m/s. Alkuyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki merellä 1,5 km korkeudella saakka melko harvassa tai harvassa ja sisämaassa lähinnä 0,2-1 km korkeudella melko tiheässä itään päin 8-13 m/s. Huomattavasti lintuja näkyi liikkeellä kaakkoon/eteläkaakkoon 13-16 m/s kahden kilometrin alapuolella.
XX**

29.8.2002
Keskiyön tienoilla isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi tiheässä tai melko tiheässä meren puolella 1,2 km alapuolella ja sisämaassa 0,2-0,7 km korkeudella menossa itäkaakkoon/itään 9-11 m/s. Ylempänä isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka kulkemassa itään noin 11 m/s. Melko paljon lintuja oli liikkeellä kilometrin alapuolella eteläkaakkoon 12-15 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli jopa runsaammin ja puolen kilometrin alapuolella liike oli kaakkoon 10 m/s luokkaa samalla kun melko paljon lintuja kulki pääasiassa etelään 13-15 m/s. Ylempänä hyönteisten liike oli itään 7 m/s luokkaa ja 1-2 km korkeudella isoja hyönteisiä kulki hyvin harvassa itäkaakkoon 10-12 m/s. Auringonnousun aikoihin muutaman sadan metrin korkeudella asti sisämaassa hyönteisiä oli hyvin runsaasti tulossa pohjoisesta 4-7 m/s ja ylempänä lähinnä isoja hyönteisiä liikkui harvassa tai hyvin harvassa 2 km korkeudella saakka tulossa luoteesta noin 10 m/s. Meren puolella pinnan lähellä oli etupäässä isoja ja suurehkoja hyönteisiä melko tiheässä ja 1,5 km korkeudella saakka melko harvassa tai harvassa. Huomattavasti lintuja näkyi kolmen kilometrin korkeudella saakka merellä ja 1,5 km korkeudella asti maa-alueen yllä kulkemassa etelään 15-20 m/s.
Aamulla isoja ja suurehkoja hyönteisiä erottui melko tiheässä pinnan lähellä, 0,5-1 km ja 1,2-1,5 km korkeudella aika erillisissä kerroksissa. Meren puolella sen sijaan lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi runsaasti kilometrin alapuolella kauttaaltaan ja melko tiheässä 1,2-1,5 km korkeudella. Virtaus oli kilometrin alapuolella etelälounaaseen/etelään 5-8 m/s ja ylempänä itäkaakkoon noin 9 m/s. Lintuja näkyi huomattavasti liikkeellä maa-alueen yllä ja rannikon tuntumassa kilometrin alapuolella länsilounaaseen noin 15 m/s. Muutamia isoja hyönteisiä näkyi aamulla ja päivällä 1,5-3 km korkeudella menossa itäkaakkoon noin 14 m/s ja näiden oma suuntautuminen näkyi olleen pohjoinen-etelä akselin mukainen. Alemmissa kerroksissa päivällä suuntautuneisuus oli sen sijaan alhaalla koillinen-lounas ja ylempänä luode-kaakko akselien mukaista, käytännössä virtausten suuntia vastaten.
Päivällä hyönteisiä oli runsaasti 1,5 km korkeudella saakka, joskin 1-1,5 km korkeudella lähinnä enää isoja ja suurehkoja hyönteisiä melko tiheässä. Merituulirintaman ja rullapyörteiden keskittäminä hyönteisiä oli sisämaassa hyvin runsaasti iltapäivällä kilometrin alapuolella, merituulen puhaltaessa kaakosta 5-7 m/s pääasiassa puolen kilometrin alapuolella. Ylempänä virtaus oli itään 7-9 m/s. Iltaa kohden hyönteiset vähenivät hiljalleen ja erittäin paljonkin merituulialueella puolen kilometrin alapuolelta niin sisämaassa kuin merelläkin.
Auringonlaskun aikoihin sen sijaan kilometrin alapuolella hyönteisiä oli jälleen runsaasti maa-alueen yllä ja merellä saarien takana kaakosta/eteläkaakosta 3-6 m/s käyneessä virtauksessa puolen kilometrin alapuolella ja ylempänä lounaisessa 7-10 m/s tuulessa. Merellä kauempanakin 200-400 m korkeudella lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli myös tiheässä kaakosta ja myös ylempänä 0,8-1,2 km korkeudella melko tiheässä lounaasta. Sisämaassa pinnan lähellä hyönteisiä oli lopulta hyvin runsaasti. Iltayöllä puolen kilometrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli runsaasti kulkemassa luoteeseen 5-8 m/s rannikon tuntumassa ja merellä. Ylempänä hyönteisiä tuli runsaasti etelästä/etelälounaasta 7-10 m/s 0,6-1,3 km korkeudella. Lintuja oli alkuyöllä hyvin paljon kilometrin alapuolella kulkemassa rannikkoa seuraillen länsilounaaseen noin 12 m/s ja runsaasti myös 1-4 km korkeudella menossa kaakkoon noin 10 m/s.
XX**

28.8.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli keskiyöllä runsaasti liikkeellä puolen kilometrin alapuolella etelästä 6-8 m/s ja 0,6-1,2 km korkeudella etelälounaasta 7-10 m/s. Lintuja näkyi melko runsaasti ja merellä 1-2 km korkeudella myös yhtenäisesti kulkemassa kaakkoon noin 13 m/s. Aamuyöllä sisämaassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki tiheässä 0,2-1 km korkeudella pohjoiseen/koilliseen 5-8 m/s ja merellä puolestaan muutaman sadan metrin korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli tiheässä etelästä/etelälounaasta ja samoin 1-1,2 km korkeudella etelälounaasta 7-10 m/s. Välissä ja alempana hyönteisiä oli harvemmassa. Aamuvarhaisella merellä tilanne oli samankaltainen, mutta maa-alueelta lähti runsaasti ja ilmeisesti paljon myös pienempiä hyönteisiä 1,2 km korkeudella saakka. Aamun edetessä 0,5-1,5 km korkeudella hyönteisiä oli sisämaassa hyvin paljon liikkeellä ja merellä jopa runsaammin 1,8 km korkeudella saakka tulossa etelälounaasta 7-10 m/s. Isoja hyönteisiä tuli hyvin harvassa ylempänä 2,5 km korkeudella saakka etelälounaasta noin 10 m/s. Aamupäivällä virtaus oli enemmän lounaasta ja pilvikerroksia alkoi olla enemmän varsinkin sisämaassa samalla kun hyönteiset vähenivät.
Iltapäivällä sateiden välissä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi varsinkin meren puolella edelleen melko runsaasti 1,5 km korkeudella saakka virtauksen ollessa lounaasta 8-13 m/s, nopeimmillaan kilometrin yläpuolella. Sateiden jälkipuolella illalla hyönteisiä oli runsaasti sisämaassa 1,5 km korkeudella saakka menossa itäkoilliseen/itään 9-12 m/s, meren puolella hyönteisiä näkyi harvemmassa ja matalammalla, kuitenkin auringonlaskun aikoihin saarilta ja rannikolta runsastuen. Iltayöllä merellä 0,7-1,2 km korkeudella ja sisämaassa 0,2-0,8 km korkeudella hyönteisiä oli edelleen runsaasti kulkemassa itään/itäkoilliseen 8-13 m/s. Isojen ja suurehkojen hyönteisten osuus oli merkittävä kaiun kannalta ja merellä alempana isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko harvassa liikkeellä. Lintuja oli melko runsaasti menossa alhaalla etelään noin 12 m/s ja ylempänä lintuja kulki 2 km korkeudella saakka kaakkoon noin 15 m/s.
XX**

27.8.2002
Tutka oli käytössä taas aamupäivällä, jolloin jo runsaasti hyönteisiä näkyi liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka, alhaalla liike oli koilliseen 5-7 m/s ja yläreunalla itäkoilliseen noin 10 m/s. Isojen ja suurehkojen hyönteisten osuus kaiussa oli merkittävää ja päivän edetessä erityisesti 1-2 km korkeudella hyönteisiä keskittyi yhtenäiseksi kaikukerrokseksi. Joitakin isoja hyönteisiä näkyi 1,5-3 km korkeudella menossa koilliseen päin noin 7 m/s ja pinnan lähellä sisämaassa rullapyörteet keskittivät hyönteisiä tuulensuuntaisiksi jonoiksi. Päivällä myös merituulirintama alkoi muodostua rannikolta sisämaahan hitaasti etenevänä kaikunauhana ja sen eteläpuolella virtaus puolen kilometrin alapuolella oli lounaasta 5-8 m/s. Sisämaassa kilometrin alapuolella hyönteisiä oli runsaasti menossa itäkoilliseen ja ylempänä 1,2 -1,8 km korkeudella lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi tiheässä kulkemassa itään 8-11 m/s.
Iltapäivällä merituulialueella 700-800 m korkeudella hyönteisiä näkyi hyvin paljon liikkeellä koilliseen 7-11 m/s. Sisämaassa ja ylempänä 1,8 km korkeudella saakka hyönteisiä oli niukemmin virtauksen ollessa lännestä/länsiluoteesta 7-10 m/s. Rullapyörteiden mukaisissa jonoissa hyönteisiä kuitenkin näkyi keskittyneinä tiheässäkin koko kerroksen paksuudelta. Myöhään iltapäivällä lounaisvirtaus ulottui melko tasaisena kilometrin korkeudelle saakka ja ylempänä virtaus länsiluoteesta oli 5-7 m/s ja hyönteisiä oli runsaasti 1,8 km alapuolella kauttaaltaan.
Illalla sisämaassa hyönteisiä oli runsaasti toisaalta noin puolen kilometrin korkeudella ja toisaalta kilometrin korkeuden tienoilla ja harvemmassa alempana sekä näiden kerrosten välissä. Alempana virtaus oli länsilounaasta 5-10 m/s ja puolen kilometrin yläpuolella etelälounaasta noin 7 m/s. Meren puolella näkyi lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä melko harvassa etenkin kilometrin alapuolella ja tiheässä 1-1,3 km korkeudella, osaksi ilmeisesti myös Suomenlahden ylikin tulleina. Iltayöllä meren puolella 0,5-1,2 km korkeudella hyönteisiä näkyi runsaasti tulossa lounaasta 6-9 m/s, mutta alempana ja sisämaassa harvassa. Lintuja muutti melko paljon kaakkoon noin 12 m/s varsinkin 1-2 km korkeudella.
XX**

26.8.2002
Keskiyöllä paljon lintuja näkyi liikkeellä ja sisämaassa hyvin paljonkin kahden kilometrin alapuolella. Kilometrin alapuolella liike oli melko yhtenäisesti etelään noin 12 m/s, ylempänä epämääräisempää. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko tiheässä varsinkin meren puolella kulkemassa kilometrin alapuolella itäkaakkoon noin 5 m/s ja tiheässä 1-1,5 km korkeudella menossa pohjoiskoilliseen noin 3 m/s. Aamuyöllä linnut ja hyönteiset vähenivät hiljalleen, samalla kun virtaus alhaalla alkoi olla pohjoisluoteesta ja linnut 1-2 km korkeudella menossa noin 5 m/s luoteeseen päin. Aamun sarastaessa huomattavasti lintuja näkyi kulkemassa kilometrin alapuolella merellä koilliseen päin noin 10 m/s, kun taas sisämaassa lintujen lentely oli vaihtelevaa. Auringonousun aikoihin liikkeelle lähti runsaasti hyönteisiä 1,3 km korkeudella saakka itään/koilliseen 3-5 m/s.
Aamulla hyönteisiä alkoi olla runsaasti kahden kilometrin korkeudella saakka, joskin harvemmassa 0,5-1 km korkeudella. Iltapäivällä sisämaassa hyönteisiä oli runsaasti kauttaaltaan kahden kilometrin alapuolella, mutta rannikolla merituuli käänsi virtauksen lounaasta 7-10 m/s puolen kilometrin alapuolella. Ylempänä virtaus vei pitkin päivää pääasiassa itään päin noin 5 m/s ja hyönteisiä oli runsaasti kahden kilometrin korkeuden tuntumassa asti, muutamia isoja hyönteisiä oli havaittavissa 2-3 km korkeudellakin. Auringonlaskun lähellä hyvin runsasti hyönteisiä näkyi ilmassa varsinkin kilometrin alapuolella ja muutamaan tiheämpään kerrokseen keskittyen. Virtaus oli pinnan lähellä rannikolla koilliseen mutta muuten itään/itäkaakkoon 7-10 m/s, nopeimmin 200-400 m korkeudella. Kilometrin yläpuolella liike oli pohjoiseen 3-5 m/s kuljettaen isoja ja suurehkoja hyönteisiä tiheässä 1,5 km korkeudella saakka. Lisäksi muutamia isoja hyönteisiä näkyi 1,5-2,5 km korkeudella menossa pohjoiseen noin 7 m/s.
Tuon jälkeen tutka ei ollutkaan päällä.
XX*

25.8.2002
Runsaasti lintuja kulki keskiyön aikaan kaakkoon ja rannikon tuntumassa itäänkin päin noin 12 m/s. Ylempänä 1-2 km korkeudella lintuja sen sijaan oli menossa keskimäärin länteen päin noin 10 m/s. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko harvassa 0,2-1,5 km korkeudella rannikon tuntumassa ja varsinkin meren puolella, puolen kilometrin alapuolella itään 5-7 m/s ja ylempänä länteen/luoteeseen noin 4 m/s. Aamuyöllä lintuja ei enää juurikaan näkynyt Suomenlahdella alhaalla ja maa-alueen yllä lintujen liike oli itään päin rannikkoa seuraillen. Auringonnousun tienoilla lintuja näkyi kilometrin alapuolella melko runsaasti merelläkin tulossa lounaasta noin 15 m/s. Aamuvarhaisella runsaasti hyönteisiä lähti maa-alueelta 1,2 km korkeudella saakka kulkemaan alhaalla itään ja ylempänä pohjoiseen päin noin 2-5 m/s. Myöhemmin aamulla hyönteisiä oli edelleen runsaasti 0,5-1,5 km korkeudella hitaasti liikkeellä ja varsinkin meren puolella isojen ja suurehkojen hyönteisten merkittävä osuus erottui selvästi kaiussa. Alhaalla virtaus rannikolla oli lounaasta 5-8 m/s ilmeisesti jo merituultakin ilmentäen ja hyönteisiä oli niukemmin.
Aamupäivällä kilometrin alapuolella lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko tiheässä tai tiheässä, pinnan lähellä rannikolla lounaisen merituulen mukana ja muuten itään päin hitaasti menossa. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki sisämaassa 1,5 km korkeudella asti melko tiheässä ja harvassa 2,2 km korkeudella saakka virtauksen ollessa heikkoa idästä/kaakosta. Merellä 1-2 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko harvassa kaakosta 5-7 m/s. Iltapäivällä ylempänä virtaus oli kuitenkin länsiluoteesta 2-4 m/s ja sisämaassa hyönteisiä oli runsaasti 2,2 km korkeudella saakka. Alhaalla merituuli rannikolta sisämaahan vei koilliseen 7-10 m/s 0,5-1 km korkeudella. Illemmalla kilometrin yläpuolella virtaus kääntyi lännestä tulleesta pohjoisesta tulleeksi ja myös heikkeni illalla, pinnan lähellä virtaus oli länsilounaasta parhaimmillaan 10 m/s luokkaa.
Hyvin paljon lintuja lähti iltayöllä muuttamaan, varsinkin kilometrin alapuolella eteläkaakkoon 15-18 m/s. Ylempänä lintujen liike oli etelään 10-12 m/s ja niitä oli paljon 1-2 km korkeudella sekä harvassa 2-3 km korkeudellakin. Runsaasti lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka rannikolla ja sen tuntumassa meren puolella, pinnan lähellä itäkaakkoon 5-7 m/s ja ylempänä hitaasti pohjoiseen/luoteeseen.
XX*

24.8.2002
Paljon isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki keskiyön aikaan meren puolella kilometrin alapuolella idästä noin 5 m/s ja ylempänä isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa 2,5 km korkeudella saakka liikkeellä lounaaseen noin 10 m/s. Melko runsaasti lintuja näkyi muuttamassa etelään noin 15 m/s etenkin 1-2 km korkeudella ja alempana sisämaassa lintuja oli runsaasti pääasiassa kulkemassa pohjoiseen päin noin 7 m/s. Aamua kohden linnut ja hyönteiset vähenivät hiljalleen, mutta auringonnousun tienoilla runsaasti hyönteisiä lähti kilometrin alapuolella kulkemaan länteen/länsilounaaseen 3-7 m/s. Myöhemmin aamulla lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko harvassa kahden kilometrin korkeudella saakka länsilounaaseen/länteen 5-8 m/s. Aamupäivällä hyönteiset sisämaassa lisääntyivät hiljalleen ja kilometrin alapuolella niitä oli hyvin paljonkin keskittyneinä rullapyörteiden mukana länsilounaaseen suuntautuneisiin jonoihin.
Merituuli merkitsi iltapäivällä 0,5-0,8 km alapuolella virtausta etelästä noin 5 m/s ja hyönteiset vähenivät hiljalleen. Myös ylempänä hyönteisiä oli aamupäivää vähemmän liikkeellä. Illalla sisämaassa kilometrin alapuolella hyönteisiä kulki melko runsaasti koilliseen noin 5 m/s ja 1-1,5 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko harvassa menossa länsilounaaseen noin 7 m/s. Meren puolella isoja tai suurehkoja hyönteisiä sen sijaan oli hyvin harvassa näkyvissä sekä alhaalla että ylhäällä.
Auringonlaskun tienoilla pinnan lähellä hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä itään 5-7 m/s ja lintuja lähti yön edetessä muuttamaan etelään. Alkuyöllä lintuja näkyi runsaasti kilometrin alapuolella menossa kaakkoon 11-13 m/s ja ylempänä harvassa neljän kilometrin korkeudella saakka kulkemassa keskimäärin etelään päin 12-15 m/s. Hyönteisiä näkyi runsaasti rannikolla ja meren puolella 0,2-1,2 km korkeudella alhaalla itään noin 6 m/s ja ylempänä hitaasti luoteeseen päin liikkeellä, isojen ja suurehkojen hyönteisten osuus oli varsinkin puolen kilometrin yläpuolella olennainen kaiun kannalta.
XX*

23.8.2002
Keskiyön aikaan kilometrin alapuolella melko runsaaasti hyönteisiä kulki länteen/länsilounaaseen 5-7 m/s ja ylempänä isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa 2,5 km korkeudella saakka menossa etelälounaaseen noin 10 m/s. Lintuja oli melko paljon 1-2 km korkeudella kulkemassa etelään 20-23 m/s ja muutamia lintuja näkyi neljän kilometrin korkeudella saakka. Aamuyöllä lintuja oli aika niukasti paitsi sisämaassa kilometrin alapuolella vaihtelevasti lentelemässä. Hyönteiset vähenivät hiljalleen yön kuluessa ja isot hyönteiset kilometrin yläpuolelta häipyivät auringonnousuun mennessä, kun toisaalta runsaasti hyönteisiä lähti liikkeelle maa-alueilta länsilounaaseen/lounaaseen 5-8 m/s 800 m korkeudella saakka.
Aamulla puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä näkyi edelleen runsaasti liikkeellä länsilounaaseen ja ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko harvassa 0,7-1,2 km korkeudella länsilounaaseen 7-10 m/s. Aamupäivän aikana hyönteisiä kertyi ilmaan runsaasti 1,5 km korkeudelle ulottuneeseen kerrokseen ja harvemmassa isoja tai suurehkoja hyönteisiä kulki 2 km korkeuden tienoilla asti. Kilometrin alapuolella rullapyörteiden mukana hyönteisiä keskittyi koillisesta 6-8 m/s käyneen virtauksen suuntaisiksi jonoiksi. Toisaalta rannikolla merituuli alkoi kääntää virtausta ja iltapäivällä virtaus puolen kilometrin alapuolella oli rannikolla lounaasta 5-8 m/s. Merituulen yllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi kahden kilometrin korkeudella asti pääosin melko tiheässä kulkemassa yleensä länsilounaaseen ja myöhemmin 1-1,5 km korkeudella etelälounaaseen 8-11 m/s.
Illalla puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä kulki runsaasti itäkoilliseen/itään 4-7 m/s ja ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko tiheässä liikkeellä lounaaseen noin 8 m/s 1,5 km korkeudella saakka. Alkuyöllä kilometrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko paljon kulkemassa etelälounaaseen noin 5 m/s ja isoja hyönteisiä oli liikkeellä hyvin harvassa 1-2,5 km korkeudella lounaaseen noin 10 m/s. Lintuja lähti muuttamaan runsaasti ja yöllä näitä kulki etenkin 1-2 km korkeudella etelään noin 15 m/s.
XX*

22.8.2002
Hyönteisiä tuli runsaasti kaakosta noin 7 m/s puolen kilometrin alapuolella keskiyöllä ja ylempänä lähinnä isoja hyönteisiä kulki harvassa kahden kilometrin korkeudella saakka etelälounaaseen noin 10 m/s. Lintuja näkyi sisämaassa kilometrin alapuolella hyvin paljon menossa keskimäärin pohjoiseen päin noin 5 m/s ja melko runsaasti lintuja näkyi myös 1-2 km korkeudella muuttamassa etelään 17-20 m/s. Harvassa lintuja meni etelään noin 23 m/s 2-4 km korkeudella. Aamuyöllä hyönteisiä oli niukemmin ja lintujakin näkyi paljon vähemmän muualla paitsi sisämaassa kilometrin alapuolella. Auringonnousun aikoihin runsaasti hyönteisiä lähti liikkeelle länsiluoteeseen/länteen 5-7 m/s muodostaen noin 800 m korkeudelle ulottuneen yhtenäisen kaikukerroksen. Aamun sarastaessa lintuja näkyi jonkin verran 2-4 km korkeudella epämääräisesti liikkeellä.
Aamulla hyönteisiä oli runsaasti 0,5-1,5 km korkeudella menossa länsilounaaseen/lounaaseen 4-9 m/s. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa puolen kilometrin alapuolella koilliseen 5-7 m/s ja 1,5-2 km korkeudella etelälounaaseen 10-13 m/s. Aamupäivällä sisämaassa pinnan lähelläkin virtaus oli koillisesta 5 m/s ja rannikolla lounaasta tullut virtaus oli merituulta. Lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko runsaasti 1,5 km korkeudella asti varsinkin rullapyörteiden keskittäminä koillisesta 5-8 m/s. Ylempänä isoja hyönteisiä kulki melko harvassa tai harvassa 2,5 km korkeudella saakka koillisesta 10-15 m/s. Päivällä merituuli eteni sisämaahan noin puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa ja virtaus oli etelälounaasta/lounaasta 5-9 m/s. Sisämaassa virtaus oli iltapäivällä lopulta pohjoisesta alhaalla 5 m/s luokkaa ja ylempänä 12 m/s noin kahden kilometrin korkeudella, Kahden kilometrin yläpuolella näkyi vain muutamia isoja hyönteisiä iltapäivällä, kun taas 1,5-2 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa. ja alempana hyönteisiä oli melko runsaasti tai runsaasti ilmassa.
Illalla hyönteisiä oli runsaasti 1,5 km korkeudella saakka ja puolen kilometrin alapuolella merituuli vei koilliseen/itäkoilliseen 5-7 m/s ja ylempänä virtaus oli koillisesta/pohjoiskoillisesta 7-12 m/s. Alkuyöllä kilometrin alapuolella hyönteisiä näkyi edelleen paljon liikkeellä itäkoillisesta/koillisesta 5-7 m/s ja ylempänä isoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa 2,5 km korkeudella asti etelään noin 10 m/s. Lintuja muutti varsinkin 1-2 km korkeudella runsaasti etelään 20-23 m/s.
XX**

21.8.2002
Runsaasti lintuja näkyi keskiyön aikaan muuttamassa pääasiassa etelään noin 15 m/s kahden kilometrin korkeudella saakka. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi samalla melko tiheässä 200-500 m korkeudella kulkemassa etelään noin 12 m/s. Aamuyöllä hyönteiset harvenivat ja samoin linnutkin Suomenlahden puolella. Aamun sarastaessa runsaasti hyönteisiä lähti etelään/etelälounaaseen 5-8 m/s 1,2 km korkeudella saakka ja aamun edetessä hyönteisiä oli edelleen runsaasti 1-1,7 km korkeudella, vaikka alempana isoja ja suurehkoja hyönteisiä erottui liikkeellä enää melko harvassa lukuunottamatta alinta muutamaa sataa metriä. Aamuvarhaisella myös melko paljon lintuja näkyi kulkemassa maa-alueen yllä lounaaseen noin 15 m/s kilometrin alapuolella, mutta myöhemmin lintuja näkyi puolen kilometrin alapuolella sisämaassa melko runsaasti vaihtelevasti lentelemässä.
Päivällä hyönteisiä oli välikerroksessakin melko tiheässä ja iltapäivällä merituuli merkitsi rannikon lähellä virtausta kaakosta 4-7 m/s kerroksessa, joka merituulirintaman kohdalla ulottui 800 m ja lähempänä rannikkoa 400 m korkeuden tienoille. Ylempänä virtaus oli pohjoisen puolelta 5-8 m/s ja kuljetti lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tiheässä tai melko tiheässä 1,8 km korkeudella saakka. Illan lähetessä sisämaassa alkoi olla sadekuuroja ja hyönteisiä näkyi muuten runsaasti menossa alhaalla merituulen myötä pohjoiseen noin 5 m/s ja ylempänä harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulkemassa eteläkaakkoon/etelään 7-10 m/s 2,5 km korkeudella saakka.
Illalla 1-1,5 km korkeudella ja puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä näkyi edelleen paljon, mutta näiden kerrosten välillä ja 1,5-2 km korkeudella vain isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa tai hyvin harvassa erotettavissa. Pinnan lähellä virtaus oli pohjoiseen päin 5 m/s luokkaa ja yläkerroksessa lounaaseen 7-10 m/s. Alkuyöllä puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä tuli runsaasti eteläkaakosta noin 7 m/s ja 0,5-1 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko tiheässä menossa lounaaseen noin 5 m/s. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi 1-1,5 km korkeudella melko harvassa ja edelleen 1,5-2,2 km korkeudella isoja hyönteisiä harvassa 1,5-2,2 km korkeudella menossa lounaaseen noin 10 m/s. Lintuja oli runsaasti kilometrin alapuolella aika epämääräisesti liikkeellä, 1-2 km korkeudella muuttamassa yhtenäisesti etelään 15-20 m/s ja harvassa 2-4 km korkeudella matkalla etelään 20-23 m/s.
XX**

20.8.2002
Tutkan tultua kytkettyä takaisin päälle aamupäivän lopulla runsaasti lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä alhaalla itään 5-7 m/s ja ylempänä 2,2 km korkeudella saakka kaakkoon 7-10 m/s. Ylemmässä kerroksessa oli havaittavissa myös yhtenäistä suuntautumista lounas-koillinen akselin mukaan. Iltapäivällä merituuli eteni sisämaahan puolen kilometrin alapuolella kääntäen virtauksen puhaltamaan lounaasta 7-11 m/s. Ylempänä virtaus oli länsiluoteen ja pohjoisluoteen välillä 5-8 m/s ja iltapäivällä hyönteiset jonkin verran niukkenivat 1-1,5 km välillä.
Illalla puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä kulki edelleen runsaasti rannikon lähellä itäkoilliseen/itään 5-10 m/s ja ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa tai melko harvassa 1,5 km korkeudella saakka menossa kaakkoon noin 8 m/s. Lintuja muutti runsaasti iltayöllä kahden kilometrin alapuolella etelään noin 15 m/s. Ylempänäkin 2-3 km korkeudella lintuja oli melko paljon ja muutamia 4 km korkeudella saakka. Lähinnä isoja hyönteisiä kulki puolen kilometrin alapuolella melko tiheässä kaakkoon 10-12 m/s ja harvassa ylempänä 1,5 km korkeudella saakka.
XX*

19.8.2002
Lintuja muutti keskiyön aikoihin edelleen runsaasti etelään noin 12 m/s harvenevasti kolmen kilometrin korkeudella saakka. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko tiheässä itäkaakkoon noin 7 m/s parinsadan metrin korkeudella asti ja hvyin harvassa ylempänä 1,5 km korkeudella saakka etelään noin 5 m/s. Aamuyöllä hyönteiset alhaalla kulkivat etelään päin 10 m/s luokkaa olleella nopeudella ja lintuja oli hieman harvemmassa, alempana ja epämääräisemmin liikkeellä. Aamun sarastaessa hyvin paljon hyönteisiä lähti maa-alueella liikkeelle kaakkoon 8-12 m/s. Myöhemmin hyönteisiä oli yhtenäisenä kaikukerroksena 1,2 km korkeudella saakka virtauksen viedessä alhaalla eteläkaakkoon ja ylhäällä itään noin 8 m/s. Aamun edetessä 700 m alapuolella enää isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä melko harvassa, kun taas 0,7-1,5 km korkeudella runsaasti hyönteisiä kulki itään 8-10 m/s ja ylempänä hyönteisiä oli hieman harvemmassa kahden kilometrin korkeudella saakka menossa itään noin 6 m/s.
Päivällä 1-2,2 km korkeudella hyönteisiä oli runsaasti virtauksen viedessä itään ja illan lähetessä itäkaakkoon 7-10 m/s. Alempana hyönteisiä näkyi vähemmän ja toisaalta lintuja näkyi paikoin melko paljon sisämaassa vaihteölevasti lentelemässä varsinkin rullapyörteiden mukaisissa jonoissa. Puolen kilometrin alapuolella rannikolla merituuli käänsi virtauksen lounaasta tulevaksi ja parhaimmillaan noin 13 m/s nopeudella.
Illasta alkaen tutka oli pois päältä seuraavaan päivään.
XX*

18.8.2002
Keskiyön aikaan kilometrin alapuolella runsaasti lintuja oli aika epämääräisesti liikkeellä etelään päin noin 15 m/s ja lähinnä isoja hyönteisiä kulki harvassa puolen kilometrin alapuolella ja hyvin harvassa ylempänä 1,5 km korkeudella saakka lounaaseen 10-12 m/s. Aamuyöllä lintuja oli pääasiassa sisämaassa epämääräisemmin liikkeellä ja hyönteisiä näkyi harvemmassa. Auringonnousun aikaan runsaasti hyönteisiä lähti liikkeelle maa-alueilta länsilounaaseen 3-5 m/s ja aamuvarhaisella näistä muodostui rannikolla noin kilometrin korkeudelle ulottunut yhtenäinen kaikukerros. Aamun edetessä hyönteisiä oli vähemmän, mutta toisaalta isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi kulkea harvassa kilometrin alapuolella länteen/länsilounaaseen ja 1-1,5 km korkeudella etelään 5-8 m/s. Aamupäivällä sisämaassa rullapyörteiden tapaista keskittymistä oli havaittavissa, samalla kun rannikolla merituuli alkoi merkitä puolen kilometrin alapuolella virtausta etelästä. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli puolenpäivän lähetessä 1,5 km korkeudella saakka melko tiheässä ja sisämaassa kahden kilometrin korkeudellakin hyönteisiä oli harvemmassa liikkeellä, hyvin harvassa isoja hyönteisiä kulki 2-3 km korkeudellakin, virtauksen ollessa koillisesta 4-6 m/s.
Iltapäivällä merituulialue eteni sisämaahan ja virtaus oli etelälounaasta 5-7 m/s. Ylempänä virtaus kääntyi luoteesta 7-10 m/s tulevaksi ja isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko tiheässä 1,5 km alapuolella ja harvenevasti kahden kilometrin korkeuden tienoilla asti. Illan lähestyessä rannikolla merituulessa lounaasta 8-11 m/s hyönteisiä kulki runsaasti puolen kilometrin alapuolella ja myös 0,5-1 km korkeudella lännestä puhaltaneessa tuulessa.
Illalla hyönteisiä näkyi runsaasti liikkeellä 700 m alapuolella rannikolla ja Suomenlahden puolella itäkoilliseen/itään 7-10 m/s ja ylempänä 1,5 km korkeudella saakka isoja ja suurehkoja kulki melko tiheässä länsiluoteesta/luoteesta noin 7 m/s. Iltayöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli parinsadan metrin korkeudella asti melko tiheässä menossa itään ja ylempänä harvassa tai hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka liikkeellä etelään päin noin 6 m/s. Lintuja oli alkuyöllä runsaasti muuttamassa etelään pääasiassa kolmen kilometrin alapuolella noin 13 m/s.
XX*

17.8.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli keskiyön aikaan melko tiheässä kilometrin alapuolella meren puolella menossa lounaaseen 10-13 m/s. Harvassa isoja hyönteisiä oli 1-1,5 km korkeudellakin ja toisaalta melko paljon lintuja muutti alkuyön tapaan etelään päin 15-20 m/s kolmen kilometrin korkeudella asti. Aamuyöllä sisämaassa pääasiassa isoja hyönteisiä näkyi harvassa tai hyvin harvassa 1,5 km alapuolella, mutta merellä edelleen 0,2-1 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä meni lounaaseen melko tiheässä. Lintuja kulki merellä lähinnä 2-3 km korkeudella harvassa etelään noin 20 m/s ja toisaalta sisämaassa niitä oli aika epämääräisesti lentelemässä kahden kilometrin alapuolella runsaasti. Auringonnousun tienoilla hyönteisiä lähti runsaasti kulkemaan länsilounaaseen 8-11 m/s kilometrin alapuolella, etenkin rannikolla ja saaristossa hyönteisiä oli jopa hyvin runsaasti pinnan lähellä. Aamulla sisämaassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi 0,4-1 km korkeudella melko tiheässä ja merellä pinnan lähelläkin hyönteisiä näkyi runsaasti menossa lounaaseen 5-8 m/s.
Aamupäivällä hyönteiset niukkenivat yleensä, mutta toisaalta pääasiassa isoja hyönteisiä kulki harvassa 1,5-2,5 km korkeudella etelälounaaseen 8-10 m/s. Sisämaassa iltapäivällä puolen kilometrin alapuolella erottui pääasiassa vain lintuja tuulensuuntaisiin jonoihin kertyneinä, mutta 0,5-1,5 km korkeudella hyönteisiä näkyi runsaammin ja lähinnä isoja hyönteisiä ylempänä harvassa kahden kilometrin korkeudella saakka. Suomenlahdella hyönteisiä oli melko runsaasti kilometrin alapuolella ja harvenevasti isoja ja suurehkoja hyönteisiä riitti 2,5 km korkeudelle asti virtauksen ollessa lounaaseen 7-10 m/s.
Illan lähestyessä merituulialue ulottui muutaman kilometrin rannikolta sisämaahan merkiten noin puolen kilometrin alapuolella 5 m/s virtausta kaakosta päin. Ylempänä ja sisämaassa virtaus oli koillisesta 7-10 m/s ja melko paljon hyönteisiä oli liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka iltaan asti. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki lisäksi parissa kerroksessa ylempänä melko tiheässä 2,2 km korkeudella asti myöhään iltapäivällä. Iltayöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko paljon kilometrin alapuolella lounaaseen ja hyvin harvassa ylempänä 1,5 km korkeudella saakka länsilounaaseen 7-10 m/s. Lintuja näkyi melko runsaasti muuttamassa kahden kilometrin alapuolella etelään 13-15 m/s.
XX*

16.8.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki keskiyön aikaan melko tiheässä 0,2-1,2 km korkeudella etelään päin noin 7 m/s ja lintuja näkyi runsaasti muuttamassa etenkin kahden kilometrin alapuolella ja harvenevasti 4 km korkeuden tuntumassa asti etelään/eteläkaakkoon 13-16 m/s. Aamuyöllä hyönteiset ja linnut hiljalleen vähenivät, mutta auringonnousun aikoihin jopa hyvin paljon hyönteisiä lähti maa-alueilta liikkeelle 1,5 km alapuolella. Pinnan lähellä liike oli länsilounaaseen 6-10 m/s ja puolen kilometrin yläpuolella eteläkaakkoon 5-8 m/s. Pienehköjen ja pieneten hyönteisten osuus lienee ollut kaiussa merkittävämpää kuin suurempien. Aamun kuluessa sisämaassa puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä alkoi olla harvassa, kun taas merellä hyönteisiä oli edelleen runsaasti pinnan lähellä länsilounaaseen ja ylempänä etelälounaaseen/etelään kulkemassa. Aamupäivällä ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki lisäksi harvassa 2,2 km korkeudella asti ja isoja hyönteisiä vieläkin ylempänä kolmen kilometrin korkeuden tuntumassa saakka hyvin harvassa. Virtaus oli alhaalla etelälounaaseen ja ylempänä etelään 7-10 m/s. Sisämaassa rullapyörteet näkyivät tuulensuuntaisina jonoina, joihin keskittyi myös huomattavasti lintuja. Iltapäivällä myös merituuli yritti päästä rannikolle puolen kilometrin alapuolella, mutta merituulirintama näkyi pysyvän meren puolella muutaman kilometrin päässä.
Illalla 1,5 km alapuolella hyönteisiä kulki edelleen runsaasti pohjoiskoillisesta 7-10 m/s ja sisämaassa myös lintuja näkyi paikoin keskittyneinä tiheämmiksi ryhmiksi kilometrin alapuolelle vaihtelevasti lennellen. Lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli iltayöllä puolen kilometrin alapuolella melko tiheässä ja harvemmassa ylempänä kahden kilometrin korkeudella saakka menossa lounaaseen 8-13 m/s. Lintuja näkyi runsaasti kolmen kilometrin korkeudella saakka muuttamassa etelään päin 15-20 m/s.
XX*

15.8.2002
Keskiyöllä lintuja oli 1-3 km korkeudella melko runsaasti kulkemassa eteläkaakkoon noin 12 m/s. Kilometrin alapuolella maa-alueen yllä lintuja oli runsaasti aika vaihtelevasti liikkeellä ja aamuyöllä linnut vähenivät kilometrin yläpuolella hiljalleen. Puolen kilometrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko tiheässä eteläkaakosta/etelästä noin 7 m/s ja harvassa tai hyvin harvassa 0,5-1 km korkeudella lounaasta. Aamuyöllä pinnan lähellä virtaus oli etelän puolelta 2-4 m/s ja auringonnousun aikoihin lännestä samalla kun maa-alueen yllä ilmeisesti lähinnä pienehköjä hyönteisiä nousi runsaasti ilmaan. Aamuvarhaisella puolen kilometrin alapuolella etenkin rannikon lähellä hyönteisiä oli jopa hyvin runsaasti ja myös Helsingin edustan saarista alavirtaan muodostuneet kaikuvanat olivat selviä. Ylempänä 1-1,5 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi kulkevan tiheässä itään 6-8 m/s ja välikerroksessa harvemmassa.
Aamupäivällä isojen ja suurehkojen hyönteisiä alkoi näkyä melko harvassa kilometrin alapuolella menossa etelään 4-7 m/s selvästi suuntautuneina pohjoinen-etelä akselin mukaisesti. Päivällä virtaus oli eteläkaakkoon ja sisämaassa rullapyörteet keskittivät hyönteisiä vahvasti tuulen suuntaisiksi jonoiksi. Ylempänä 1-2 km korkeudella hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä aluksi itään ja myöhemmin itäkaakkoon 7-10 m/s. Lisäksi hyvin harvassa isoja hyönteisiä matkasi 2-3,5 km korkeudella kaakkoon noin 10 m/s, suuntautuneina pohjoiskoillinen-etelälounas akselin mukaan. Iltapäivällä myös merituuli käänsi rannikon lähellä virtauksen puoen kilometrin alapuolella lounaasta tulleeksi, mutta iltaa kohden luoteisvirtaus voimistui ja merituulirintamakin vetäytyi takaisin rannikolle päin. Yleensä hyönteisiä oli vähemmän iltapäivällä kuin keskipäivällä, mutta pääosin isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä edelleen melko tiheässä kahden kilometrin korkeudella asti joitakin harvempia kerroksia lukuunottamatta. Virtaus oli luoteesta 6-9 m/s.
Illalla pinnan lähellä virtaus oli pohjoisesta 5-7 m/s ja ylempänä pohjoisluoteesta parhaimmillaan noin 10 m/s 1,5 km korkeuden tienoilla. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko tiheässä tai tiheässä 1,8 km korkeudella saakka. Alkuyölläkin hyönteisiä oli yhä runsaasti 1,5 km korkeudella saakka tulossa pohjoisesta/pohjoisluoteesta 5-8 m/s, mutta lisäksi myös paljon lintuja muutti etelään/eteläkaakkoon 15-20 m/s kolmen kilometrin alapuolella.
XX**

14.8.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli keskiyön aikoihin tiheässä kilometrin alapuolella ja harvemmassa ylempänä 1,5 km korkeudella saakka. Puolen kilometrin alapuolella liike oli idästä/itäkaakosta 10-12 m/s ja ylempänä vähän hitaampaa kaakosta/itäkaakosta. Lintuja oli melko runsaasti maa-alueen yllä mutta harvemmassa merellä aika vaihtelevasti liikkeellä kolmen kilometrin korkeudella saakka. Aamuyöllä hyönteisiä oli hieman harvemmassa ja hitaammin tulossa itäkaakosta/kaakosta ja myös lintuja oli niukemmin. Auringonnousun aikoihin maa-alueelta lähti runsaasti hyönteisiä liikkeelle pinnan lähellä länteen noin 5 m/s ja ylempänä luoteeseen noin 9 m/s. Aamuvarhaisella sisämaassa hyönteisiä olikin runsaasti noin 1,5 km korkeudella saakka, kun taas Suomenlahdella isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko harvassa 1,5 km alapuolella itäkaakosta noin 8 m/s.
Aamulla sisämaassa hyönteiset hiljalleen vähenivät ja meren puolella taas alkoivat lisääntyä. Lopulta aamupäivällä meren yli tuli lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä runsaasti 0,5-2 km korkeudella ja myös pinnan lähellä hyönteisiä oli melko paljon. Virtaus oli pinnan lähellä idästä ja ylempänä kaakosta/etelästä 8 m/s luokkaa. Ylemmässä kerroksessa hyönteiset suuntautuivat lisäksi länsilounas-itäkoillinen akselin mukaan. Iltapäivällä hyönteisiä tuli runsaasti toisaalta puolen kilometrin alapuolella idästä/itäkaakosta 7-10 m/s ja ylempänä erityisesti 1-2 km korkeudella aluksi eteläkaakosta/etelälounaasta ja myöhemmin etelälounaasta noin 7 m/s. Sisämaassa rullapyörteiden mukana puolen kilometrin alapuolella lintuja ja ilmeisesti hyönteisiäkin keräytyi tuulensuuntaisiksi jonoiksi. Illalla puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä tuli runsaasti kaakosta 7-10 m/s ja ylempänä suurehkoja sekä isoja hyönteisiä oli harvemmassa liikkeellä lounaasta noin 7 m/s 1,5 km alapuolella. Iltayöllä yläkerroksessa oli enää lähinnä isoja hyönteisiä harvassa tai hyvin harvassa ja puolen kilometrin alapuolellakin hyönteisiä oli niukemmin virtauksen ollessa eteläkaakosta/etelästä 6-9 m/s. Runsaasti lintuja oli liikkeellä 1-3 km korkeudella eteläkaakkoon noin 12 m/s ja kilometrin alapuolella vaihtelevammin lentelemässä.
XX**

13.8.2002
Keskiyön aikaan isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli tiheässä puolen kilometrin alapuolella kaakosta 10-13 m/s ja harvemmassa 1,5 km korkeudella saakka noin 8 m/s. Lintuja näkyi paljon varsinkin sisämaassa kilometrin alapuolella liikkeellä pääasiassa länsilounaaseen noin 14 m/s ja harvemmassa ylempänä kolmen kilometrin korkeudella saakka, ylemmissä kerroksissa kulkemassa enimmäkseen eteläkaakkoon noin 12 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli runsaammin 0,5-1,5 km korkeudella ja liike oli eteläkaakosta/etelästä ja lintuja hiljalleen niukemmin. Auringonnousun tienoilla puolen kilometrin alapuolella ilmeisesti lähinnä pienehköjä hyönteisiä lähti runsaasti liikkeelle länsiluoteeseen 8-10 m/s, mutta myös merellä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli yhä tiheässä puolen kilometrin alapuolella ja harvassa 1,5 km korkeudella asti.
Aamuvarhaisella sisämaassa hyönteisiä oli runsaasti 1,5 km korkeudelle ulottuneessa yhtenäisessä kaikukerroksessa kulkemassa alhaalla länteen ja ylhäällä luoteeseen 5-7 m/s, kun taas merellä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä melko harvassa pinnan lähellä ja 1-1,5 km korkeudella sekä harvassa välikerroksessa. Aamun edetessä sisämaassa hyönteisiä oli harvemmassa ja merellä taas runsaasti toisaalta pinnan lähellä tulossa itäkaakosta ja toisaalta etenkin 1-1,5 km korkeudella tulossa kaakosta/eteläkaakosta 5-7 m/s. Aamupäivällä pinnan lähellä virtaus oli idästä ja ylempänä kaakosta hyönteisiä tullessa runsaasti 1-2 km korkeudella. Iltapäivällä myös pinnan lähellä virtaus alkoi olla kaakosta ja hyönteisiä tuli edelleen meren yli runsaasti kahden kilometrin korkeudela saakka 6-8 m/s. Kilometrin yläpuolella oli havaittavissa myös hyönteisten selvää suuntautumista lounas-koillinen akselin mukaan.
Illan lähetessä virtaus kääntyi alhaalla idästä ja ylempänä itäkaakosta tulleeksi ja lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko tiheässä liikkeellä kahden kilometrin korkeudella saakka. Iltayöllä sisämaassa hyönteisiä oli tiheässä noin puolen kilometrin korkeudella ja harvassa muuten kilometrin alapuolella, kun taas merellä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa 1,5 km korkeudella saakka ja tiheääs hyönteisiä tuli 200-500 m korkeudella itäkaakosta 10-13 m/s. Ylempänä virtaus oli itäkaakosta/kaakosta 8 m/s luokkaa ja lintuja oli alkuyöllä runsaasti kolmen kilometrin korkeudella asti liikkeellä etelään/eteläkaakkoon 10-12 m/s.
XX**

12.8.2002
Runsaasti lintuja oli liikkeellä pääosin kahden kilometrin alapuolella keskiyöllä aika vaihtelevasti mutta varsinkin merellä etelään päin noin 12 m/s. Aamuyöllä linnut hiljalleen vähenivät. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi keskiyöllä harvassa puolen kilometrin alapuolella liikkeellä koilliseen ja aamuyöllä pohjoiseen noin 5 m/s. Lisäksi 1-1,5 km korkeudella oli isoja tai suurehkoja hyönteisiä melko harvassa hitaasti koilliseen päin liikkeellä pitkin yötä. Aamuyöllä hyönteiset niukkenivat, mutta auringonnousun aikoihin pinnan lähellä hyönteisiä lähti runsaasti maa-alueella luoteeseen 3-5 m/s ja aamuvarhaisella myös ylempänä 1-1,5 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi kulkea runsaammin etelästä/lounaasta 5-7 m/s.
Aamulla runsaasti lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli 1-1,5 km sekä harvassa 0,5-1 km korkeudella etelästä 5-8 m/s. Pinnan lähellä virtaus idästä oli 2-5 m/s vieden mukanaan myös melko paljon hyönteisiä ja aamupäivällä sisämaassa runsaastikin. Päivällä 1-1,8 km korkeudella pääosin ilmeisesti isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi runsaasti ja 0,5-1 km korkeudellakin isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko tiheässä liikkeen ollessa eteläkaakosta noin 8 m/s. Iltapäivällä sisämaassa hyönteisiä oli kahden kilometrin korkeuden tuntumassa, mutta hiljalleen iltaa kohden hyönteiset vähenivät ja virtaus oli yläkerroksissa etelästä. Puolen kilometrin alapuolella rullapyörteet keskittivät hyönteisten lisäksi runsaasti lintuja sisämaassa itäkaakosta tulleen virtauksen suuntaisiksi jonoiksi ja myös pinnan lähellä hyönteiset vähitellen niukkenivat, rannikolla idästä tulleen virtauksen samalla voimistuessa yli 12 m/s tuntumaan parinsadan metrin korkeudella. Illalla maa-alueen yllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko tiheässä 1,5 km korkeudella saakka, mutta merellä harvassa paitsi parinsadan metrin korkeudella saakka itäkaakosta noin 10-12 m/s suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli runsaammin. Iltayöllä puolen kilometrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko runsaasti kaakosta noin 10 m/s ja harvassa ylempänä 1,5 km korkeudella saakka 5-7 m/s. Lintuja oli alkuyöllä runsaasti 1-3 km korkeudella liikkeellä etelään/kaakkoon noin 12 m/s.
XX**

11.8.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli keskiyöllä melko paljon parinsadan metrin alapuolella etelästä noin 7 m/s ja lähinnä isoja hyönteisiä aika harvassa 0,5-1,3 km korkeudella lounaasta 7-10 m/s. Aamuyöllä pinnan lähellä hyönteisiä oli vähemmän, mutta ylempänä runsaammin tulossa lounaasta. Auringonnousun aikaan maa-alueelta kuitenkin lähti runsaasti hyönteisiä puolen kilometrin alapuolella koilliseen noin 5 m/s. Lintuja näkyi sisämaassa runsaasti kilometrin alapuolella aika epämääräisesti lounaaseen päin lentelemässä noin 10 m/s pitkin yötä. Aamuvarhaisella huomattavasti lintuja lenteli kilometrin alapuolella ja merellä keskimäärin pohjoiseen päin noin 10 m/s. Lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki aamulla 0,8-1,5 km korkeudella runsaasti maa-alueen yllä ja harvemmassa Suomenlahden suunnalla aluksi länsilounaasta ja myöhemmin lännestä 7-10 m/s. Myös puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli melko paljon menossa itäkoilliseen noin 8 m/s.
Aamupäivällä merituuli puhalsi puolen kilometrin alapuolella rannikolla 5-7 m/s melko paljon hyönteisiä koilliseen päin ja sisämaassa rullapyörteiden mukana hyönteisiä ja lintuja keskittyi kilometrin alapuolella tuulensuuntaisiin jonoihin. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko tiheässä 1-1,7 km korkeudella kulkemassa itään 7-10 m/s. Iltapäivällä merituuli ulottui noin kilometrin korkeudelle ja kauaksi rannikolta virtauksen ollessa lounaasta 7-10 m/s. Samalla hyönteiset hiljalleen vähenivät. Ylempänä 1-1,5 km korkeudella virtaus oli länsilounaasta/lännestä 8-10 m/s kuljettaen isoja ja suurehkoja hyönteisiä melko runsaasti. Illalla 0,5-1,5 km korkeudella liike oli lännestä 7 m/s luokkaa ja kilometrin yläpuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko tiheässä, alempana harvemmassa. Iltayöllä lintuja näkyi runsaasti 2,5 km alapuolella menossa etelään noin 12 m/s. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa itäkoilliseen noin 5 m/s kilometrin alapuolella ja meren puolella 1-1,5 km korkeudella tiheämmässä mutta hitaasti.
XX**

10.8.2002
Keskiyön aikaan isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli puolen kilometrin alapuolella melko harvassa eteläkaakosta noin 7 m/s ja harvemmassa kilometrin korkeudella saakka lounaasta noin 5 m/s. Lintuja näkyi runsaasti varsinkin kilometrin alapuolella, mutta aika vaihtelevasti liikkeellä ja aamua kohden vähentyen. Aamuyöllä hyönteisiä tuli melko runsaasti 200-600 m korkeudella etelästä 5-7 m/s ja harvassa 1,2 km korkeudella asti etelälounaasta/lounaasta. Auringonnousun aikoihin hyönteisiä oli vähemmän merellä mutta maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli runsaasti menossa pohjoiskoilliseen/koilliseen 3-5 m/s ja myöhemmin aamulla 0,5-1,2 km korkeudella koilliseen/itäkoilliseen noin 5 m/s. Lintuja näkyi aamuvarhaisella melko runsaasti kilometrin alapuolella aika vaihtelevasti lentelemässä.
Aamun kuluessa melko tiheässä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli myös Suomenlahden yli lounaasta/etelälounaasta noin 7 m/s 1-1,5 km korkeudella. Varsinkin sisämaassa 1-1,8 km korkeudella hyönteisiä oli päivällä lopulta runsaasti menossa koilliseen 5-8 m/s ja vähän harvemmassa alempana matkalla itäkoilliseen/koilliseen rullapyörteiden keskittäminä tuulensuuntaisiksi jonoiksi. Myös melko runsaasti lintuja keskittyi rullapyörteiden mukana sisämaassa kilometrin alapuolella. Illalla kilometrin alapuolella hyönteisiä oli niukemmin, mutta lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi 1-1,5 km korkeudelal edelleen runsaasti liikkeellä lounaasta 7-10 m/s.
Illalla 1-1,5 km korkeudella sekä parinsadan metrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko tiheässä alhaalla etelästä ja yläkerroksessa lounaasta 7-10 m/s. Iltayöllä sisämaassa hyönteisiä oli melko harvassa 200-400 m korkeudella ja harvassa kilometrin korkeudella saakka, merellä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli edelleen melko paljon parinsadan metrin alapuolella etelästä ja ylempänä 0,7-1,3 km korkeudella lounaasta noin 7 m/s. Lintuja näkyi melko runsaasti kahden kilometrin alapuolella menossa etelään/kaakkoon 10-12 m/s.
XX**

9.8.2002
Keskiyön aikaan isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko harvassa kilometrin alapuolella länteen/länsilounaaseen noin 8 m/s ja lintuja oli melko paljon kahden kilometrin alapuolella, merellä keskimäärin menossa etelään päin noin 15 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli niukemmin kilometrin alapuolella, mutta lisäksi isoja hyönteisiä näkyi harvassa 1-1,5 km korkeudella menossa lounaaseen noin 7 m/s. Lintuja oli aamuyöllä pääasiassa maa-alueen yllä mutta runsaasti kilometrin alapuolella aika vaihtelevasti lentelemässä. Aamun sarastaessa hyönteiset vähenivät muuten mutta puolen kilometrin alapuolella lähinnä pienempiä hyönteisiä näkyi runsaasti lähtevän maa-alueilta luoteeseen 3-6 m/s ja varhain aamulla hyönteisiä oli sisämaassa kilometrin korkeudella saakka yhtenäisenä kaikukerroksena, alhaalla edelleen liikkeellä luoteeseen ja yläkerroksissa länsilounaaseen noin 7 m/s.
Aamun edetessä liikkeellä oli lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kilometrin alapuolella melko harvassa ja harvemmassa ylempänä 2 km korkeudella asti. Sisämaassa hyönteisiä näkyi aamupäivällä lopulta runsaasti noin 1,5 km korkeudelal asti ja ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa 2,2 km korkeudella saakka. Virtaus oli pääasiassa idästä 5-8 m/s luokkaa mutta pinnan lähellä etelästä ja iltapäivällä kilometrin alapuolella liike oli lounaasta/länsilounaasta. Kuitenkin merellä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi päivällä vain harvassa tai hyvin harvassa rannikon lähellä.
Illalla isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli harvassa etelälounaasta noin 5 m/s 1-1,5 km korkeudella ja isoja hyönteisiä hyvin harvassa kilometrin alapuolella. Alkuyöllä lintuja oli runsaasti kolmen kilometrin korkeudella asti liikkeellä eteläkakakoon/etelään 10-13 m/s. Kilometrin alapuolella suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa lähinnä maa-alueen yllä menossa itäkoilliseen noin 4 m/s.
XX**

8.8.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli keskiyön aikaan melko runsaasti puolen kilometrin alapuolella ja harvemmassa ylempänä kilometrin korkeudella saakka menossa eteläkaakkoon 5-8 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli niukemmin ja liike oli etelään, auringonnousun aikoihin puolen kilometrin alapuolella ilmeisesti lähinnä pienempiä hyönteisiä oli jonkin aikaa melko runsaastikin ilmassa. Lintuja puolestaan näkyi melko paljon kahden kilometrin korkeudella saakka pitkin yötä, aamua kohden epämääräisemmin lennellen ja maa-alueen ylle painottuen. Aamuvarhaisella lintuja oli harvemmassa kilometrin alapuolella ja liike varsinkin meren puolella oli pohjoiseen päin.
Aamulla isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli 0,5-1 km korkeudella runsaasti liikkeellä itään noin 7 m/s, mutta harvassa alempana kulkemassa etelään noin 5 m/s. Aamun edetessä hyönteisiä oli niukemmin, mutta aamupäivällä lopulta 1,5 km alapuolella varsinkin isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli runsaasti kulkemassa kaakkoon 5-7 m/s. Lisäksi ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa 2,2 km korkeudella asti liikkeellä lounaaseen noin 8 m/s, ilmeisesti tiheässäkin 1,8 km korkeuden vaiheilla ohuessa kerroksessa. Rannikolla pinnan lähellä merituuli alkoi kääntää virtausta lounaasta puhaltavaksi ja iltapäivällä merituuli oli puolen kilometrin alapuolella parhaimmillaan 10 m/s luokkaa. Ylempänä ja kauempana sisämaassa virtaus jatkui luoteesta ja 1,5 km yläpuolella hyönteiset vähitellen niukkenivat. Lintuja keskittyi myös merituulirintaman kohdalle kilometrin korkeudelle saakka vaihtelevasti lennellen. Illalla hyönteisiä oli melko runsaasti 1,5 km korkeudella asti kulkemassa alhaalla itäkoilliseen/itään ja ylempänä kaakkoon/etelään 7-10 m/s. Iltayöllä runsaasti hyönteisiä oli liikkeellä kilometrin korkeudella saakka etelälounaaseen/lounaaseen 5-8 m/s ja melko paljon lintuja näkyi pääasiassa 1-2 km korkeudella menossa etelään noin 15 m/s.
XX*

7.8.2002
Keskiyön aikoihin lintuja näkyi runsaasti maa-alueen yllä kahden kilometrin alapuolella ja merellä vähemmän aika vaihtelevasti mutta keskimäärin maalla länsilounaaseen ja merellä etelään kulkemassa 15-20 m/s. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa kilometrin alapuolella varsinkin meren puolella itäkoilliseen 4-7 m/s aamuyöhön saakka. Auringonnousun aikoihin hyönteisiä oli puolen kilometrin alapuolella melko runsaasti menossa itäkoilliseen/itään 6-9 m/s ja yläosassa suurehkojen ja isojen hyönteisten osuus oli merkittävä. Aamulla pinnan lähellä hyönteisiä oli vähemmän liikkeellä, mutta varsinkin suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko tiheässä tai tiheässä 0,5-1 km korkeudella itäkaakkoon/kaakkoon 7-9 m/s. Lintuja oli aamuvarhaisella kilometrin alapuolella huomattavasti liikkeellä keskimäärin pohjoiseen päin 8-10 m/s.
Aamupäivän kuluessa hyönteisiä oli runsaasti ilmassa 1,2 km korkeudella saakka itään/itäkaakkoon kulkemassa 4-7 m/s. Iltapäivällä hyönteisiä näkyi sisämaassa 1,5 km korkeudella saakka runsaasti ja 1-1,5 km korkeudella virtaus luoteesta oli parhaimmillaan 10 m/s luokkaa. Merituuli käänsi puolen kilometrin alapuolella virtauksen lounaasta 5-8 m/s puhaltaneeksi rannikon lähellä. Lintuja näkyi runsaasti paikoin keskittyneinä puolen kilometrin alapuolella merituulirintaman ja rullapyörteiden mukana. Illalla virtaus vei alhaalla itään ja ylempänä kaakkoon/eteläkaakkoon 5-8 m/s melko runsaasti hyönteisiä kilometrin alapuolella. Iltayöllä varsinkin rannikolta merelle päin isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko tiheässä kilometrin korkeudella saakka, puolen kilometrin alla kaakkoon noin 7 m/s ja ylempänä eteläkaakkoon noin 4 m/s. Lintuja oli alkuyöllä melko runsaasti kahden kilometrin alapuolella ja keskimäärin liike oli etelään 13 m/s luokkaa.
XX*

6.8.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi varsinkin meren puolella kulkemassa länsiluoteeseen noin 5 m/s puolen kilometrin alapuolella keskiyön aikaan ja aamuyöllä niukemmin länteen päin. Lintuja oli melko runsaasti maa-alueen ylle painottuen pitkin yötä aika vaihtelevasti liikkeellä kahden kilometrin alapuolella. Aamun sarastaessa pääasiassa ilmeisesti pienehköjä hyönteisiä oli runsaasti puolen kilometin alapuolella menossa länsilounaaseen/länteen 3-5 m/s. Aamuvarhaisella hyönteisiä oli harvemmassa mutta kilometrin korkeuden tuntumassa asti liikkeellä länteen pääosin maa-alueen yllä 3-7 m/s. Huomattavasti lintuja näkyi myös aamulla ja Suomenlahdella pääasiassa pohjoiseen päin noin 10 m/s tulossa kilometrin alapuolella. Aamun edetessä hyönteiset vähenivät aluksi ja olennaisesti vain rannikolla meren puolella suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi harvassa tai hyvin harvassa 1,2 km korkeudella saakka
Päivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä harvassa 1,5 km korkeudella saakka ja rannikolla merituuli alkoi puhaltaa puolen kilometrin alapuolella kaakosta 3-6 m/s. Lintuja näkyi runsaammin kuin hyönteisiä pinnan lähellä iltaan saakka aika vaihtelevasti liikkeellä sisämaassa. Iltayöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi varsinkin maa-alueen yllä 0,7 km alapuolella harvassa kulkemassa koilliseen 3-6 m/s ja lintuja oli runsaasti 1-2 km korkeudella menossa keskimäärin etelään 15-20 m/s.
XX*

5.8.2002
Keskiyön aikaan isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko tiheässä puolen kilometrin alapuolella ja harvenevasti 1,5 km korkeuden tuntumassa asti menossa länsilounaaseen 7-10 m/s. Lintuja näkyi melko runsaasti pääasiassa maa-alueen yllä kahden kilometrin alapuolella aika vaihtelevasti lentelemässä. Aamuyöllä hyönteiset hiljalleen vähenivät ja aamun sarastaessa jonkin aikaa runsaasti pienempiä hyönteisiä ilmeisesti näkyi puolen kilometrin alapuolella menossa länsilounaaseen noin 8 m/s. Aamuvarhaisella lintuja näkyi melko paljon kilometrin alapuolella kulkemassa pohjoisluoteeseen noin 10 m/s, mutta hyönteisiä oli enää vähän muualla paitsi meren puolella rannikon tuntumassa matalalla. Aamun kuluessa suurehkoja ja isoja hyönteisiä alkoi näkyä runsaammin ja aamupäivällä harvassa tai melko harvassa 1,5 km korkeudella saakka liikkeellä koillisesta 5-7 m/s. Rullapyörteiden mukana kerääntyi myös runsaasti lintuja sisämaassa tuulensuuntaisiin jonoihin.
Iltapäivällä rannikon tuntumassa meren puolella hyönteisiä näkyi runsaasti kilometrin alapuolella. Sisämaassa ja merelläkin ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa kahden kilometrin korkeudella asti. Virtaus oli pohjoisesta 5 m/s luokkaa Toisaalta mereltä merituulirintama saapui illan lähetessä rannikolle kääntämään virtausta etelänpuolelta tulleeksi 0,5-0,8 km korkeudella saakka.sekä nostamaan myös hyönteisten tiheyttä ensin rannikon lähellä ja sitten kauempana sisämaassa illalla. Ilmeisesti muuhunkin meteorologiseen ilmiöön liittynyttä hyönteisten keskittymistä näkyi merialueellakin hitaasti itään päin etenevässä nauhassa. Ylempänä virtaus kääntyi vähitellen koillisesta tulleeksi. Lintuja erottui sisämaassa kilometrin alapuolella paikoin runsaasti keskittyneinä. Kahden kilometrin korkeuden tuntumassa erottui myös ohuissa aaltomaisissa kerroksissa heikkoa luultavasti turbulenssiin liittynyttä kaikua pitkin päivää. Iltayöllä lintuja näkyi runsaasti 2,5 km korkeudella saakka ja myös yhtenäisesti liikkeellä etelään noin 15 m/s 1-2 km korkeudella. Lähinnä isoja hyönteisiä näkyi harvassa liikkeellä rannikon lähellä luoteeseen noin 5 m/s kilometrin alapuolella.
XX*

4.8.2002
Hyönteisiä oli keskiyön aikoihin melko paljon puolen kilometrin alapuolella menossa itäkaakkoon noin 7 m/s ja ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki harvassa etelään noin 5 m/s. Lintuja oli runsaasti liikkeellä kahden kilometrin korkeudella saakka etelään noin 15 m/s. Aamuyöllä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa toisaalta puolen kilometrin alapuolella itäkaakkoon noin 5 m/s ja toisaalta 1-1,5 km korkeudella etelälounaaseen 5-7 m/s. Lintuja oli aamua kohden vähemmän ja pääosin kilometrin alapuolella epämääräisemmin etelään päin menossa. Auringonnousun tienoilla parinsadan metrin korkeudella asti suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko tiheässä menossa eteläkaakkoon noin 5 m/s ja harvenevasti ylempänä kilometrin korkeudella asti etelään. Aamuvarhaisella rannikolta etelään päin suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko harvassa ja sisämaassa harvemmassa etelään noin 5 m/s, kun taas lintuja näkyi melko paljon kilometrin alapuolella tulossa etelästä noin 10 m/s. Aamun edetessä varsinkin isoja hyönteisiä oli liikkeellä tiheämmässä 1,5 km korkeudella asti. Puoliltapäivin hyönteisiä oli runsaasti matkalla alhaalla etelälounaaseen ja ylempänä 1,5 km korkeudella etelään 7-10 m/s. Rullapyörteet keskittivät hyönteisten ohella lintujakin runsaasti nauhamaisiksi alueiksi kilometrin alapuolella. Iltapäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa tai melko harvassa kahden kilometrin korkeudella saakka sisämaassa ja rannikon tuntumassa tiheämmässä. Merituulirintama näytti myös pysyvän Helsingin edustalla merialueella. Iltaan tultaessa hyönteiset vähenivät ja kulkivat 1,5 km alapuolella lounaaseen noin 7 m/s. Iltayöllä hyönteisiä oli runsaasti puolen kilometrin alapuolella ja harvemmassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä 1,5 km korkeudella saakka menossa lounaaseen/länsilounaaseen 7-11 m/s. Lintuja näkyi melko runsaasti pääasiassa kahden kilometrin alapuolella keskimäärin liikkeellä etelään 13-15 m/s.
XX*

3.8.2002
Keskiyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä melko tiheässä rannikolta länsilounaaseen 11-15 m/s puolen kilometrin alapuolella ja harvenevasti ylempänä 1,5 km korkeudella saakka. Lintuja näkyi melko paljon sisämaassa kilometrin alapuolella ja vähemmän merellä aika vaihtelevasti lentelemässä. Aamuyöllä hyönteisiä oli niukemmin ja aamun lähetessä ylempänä hyvin harvassa, mutta pinnan lähellä auringonnousun aikoihin ilmeisesti lähinnä pienempiä hyönteisiä tuli myös vähäksi aikaa ilmaan runsaasti. Aamulla isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli aluksi hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka edelleen itäkoillisesta liikkeellä ja samalla lintuja näkyi runsaasti keskittyneinä 1-1,5 km korkeudella vaihtelevasti lentelemässä. Myöhemmin aamulla hyönteisiä tuli koillisesta 5-10 m/s harvassa tai hyvin harvassa 1,5 km alapuolella ja lintuja näkyi keskittyneinä toisaalta pinnan lähellä sekä toisaalta kahden kilometrin korkeudella isoihin ryhmiin vaihtelevasti lennellen.
Puoliltapäivin sisämaassa rullapyörteiden nostelemina isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi sisämaassa melko tiheässä kahden kilometrin korkeudella saakka virtausksen ollessa itäkoillisesta/koillisesta 5-8 m/s. Rannikolla merituuli alkoi kääntää virtausta mereltä tulleeksi ja iltapäivällä virtaus olikin etelästä/kaakosta 5 m/s luokkaa nopin kilometrin korkeudella asti. Isoja hyönteisiä näkyi tällöin hyvin harvassa liikkeellä myö 2-2,5 km korkeudella pohjoiskoillisesta noin 7 m/s. Illemmalla merituuli rannikolla puhalsi lounaasta 0,7 km korkeudella asti ja hyönteisiä oli hiljalleen niukemmin myös ylempänä liikkeellä pohjoisesta päin 7-10 m/s 1,5 km korkeudella saakka. Lintuja kertyi päivällä merituulirintaman ja rullapyörteiden keskittäminä nauhoiksi runsaasti pinnan lähellä, mutta illalla lintuja oli laajemmin ja myös kilometrin korkeuden tienoilla lintuja näkyi paikoin runsaasti aika epämääräisesti lentelemässä. Iltayöllä rannikolta itään/itäkaakkoon puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä kulki runsaasti 4-6 m/s. Ylempänä kilometrin korkeudella saakka isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä harvassa eteläkaakkoon noin 6 m/s ja lintuja oli paljon kahden kilometrin korkeudella asti menossa etelään 12-14 m/s.
XX*

2.8.2002
Keskiyön aikaan kilometrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä matkasi melko tiheässä etelään/kaakkoon 3-8 m/s, runsaimmin noin puolen kilometrin korkeudella etelään noin 8 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli vähän niukemmin ilmassa ja ylemmissä kerroksissa virtaus muuttui pohjoisesta 7-9 m/s puhaltaneeksi. Pitkin yötä melko paljon lintuja näkyi vaihtelevasti lentelemässä kahden kilometrin alapuolella. Aamun sarastaessa puolen kilometrin alapuolella runsaasti hyönteisiä näkyi menossa etelälounaaseen 4-7 m/s ja myös aamuvarhaisella hyönteisiä kulki melko runsaasti. Aamun edetessä sen sijaan hyönteiset aluksi vähenivät ja lintuja näkyi paikallisesti keskittyneinä epämääräisesti lennelleiksi ryhmiksi 1,5 km korkeudella saakka. Aamupäivän aikana sisämaassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi näkyä harvassa tai melko harvassa 1,5 km korkeudella saakka ja meren puolella melko runsaasti toisaalta kilometrin alapuolella ja toisaalta 1,2-1,5 km. Ylempänä 1,5-2 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki lisäksi harvassa. Virtaus vei etelälounaaseen/etelään 7-9 m/s ja sisämaassa puolen kilometrin alapuolella rullapyörteiden mukaisiin jonoihin keskittyi paljon lintuja.
Iltapäivällä enää muutamia isoja ja suurehkoja hyönteisiä erottui, vaikka lintuja edelleen näkyi kilometrin alapuolella tuulen suuntaisiin jonoihin keskittyneinä runsaasti. Illan lähestyessä hyönteisiä kuitenkin alkoi vähitellen näkyä taas runsaammin ilmassa 1,5 km korkeudella saakka. Illalla lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko harvassa 1,5 km korkeudella saakka ja runsaasti lintuja oli keskittyneinä puolen kilometrin alapuolella sekä 1-1,5 km korkeudellakin paikoin sisämaassa. Virtaus oli alhaalla pohjoiskoillisesta 8 m/s ja ylhäällä koillisesta 15 m/s luokkaa. Iltayöllä rannikolta lounaaseen hyönteisiä kulki runsaasti puolen kilometrin alapuolella 7-13 m/s ja ylempänä isojen hyönteisten osuus oli iltaan nähden merkittävämpää. Lintuja näkyi melko runsaasti kolmen kilometrin korkeudella saakka keskimäärin liikkeellä etelään 20-23 m/s.
XX*

1.8.2002
Pääosin isoja hyönteisiä erottui keskiyöllä ja aamuyöllä sadekuurojen välissä harvassa liikkeellä pinnan lähellä idästä/itäkaakosta ja ylempänä kilometrin alapuolella eteläkaakosta 4-6 m/s. Aamun sarastaessa hyönteiset tulivat ylempänä etelälounaasta ja maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli runsaasti menossa länsiluoteeseen. Lintuja näkyi myös melko paljon sateiden välissä kahden kilometrin alapuolella ja varsinkin ylempänä yöllä etelään päin noin 10 m/s keskimäärin taivaltaen. Aamulla sadealueen reunamilla sisämaassa lintuja näkyi myös alhaalla paikallisesti runsastikin keskittyneinä ja vaihtelevasti lennellen. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi kilometrin alapuolella harvassa tulossa itäkoillisesta/itäkaakosta noin 5 m/s sekä melko harvassa 1-1,5 km korkeudella liikkeellä pohjoisluoteesta noin 6-9 m/s. Päivällä kuitenkin sadealueet alkoivat vähitellen aiheuttaa kaikuja ja hyönteiset katosivat näkyvistä.
Illan sateiden jälkeen alkuyöllä suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko tiheässä kilometrin alapuolella etelälounaaseen 3-5 m/s ja lintuja oli melko paljon kahden kilometrin alapuolella keskimäärin kulkemassa etelään päin 12-15 m/s.
XX**

31.7.2002
Keskiyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko paljon liikkeellä kilometrin alapuolella ja puolen kilometrin alapuolella itäkaakosta tulleessa noin 7 m/s virtauksessa myös Suomenlahden ylikin. Aamuyöllä Suomenlahden puolella hyönteisiä oli runsaammin liikkeellä 700 m alapuolella. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa. Alhaalla virtaus oli itäkaakosta ja ylempänä etelästä 7 m/s luokkaa. Lintuja oli melko runsaasti 1-2 km korkeudella ja liike oli vaihtelevaa. Aamulla isoja hyönteisiä näkyi edelleen melko paljon tulevan pinnan lähellä kaakosta noin 8 m/s, mutta aamupäivällä hyönteisiä oli yleensä runsaasti 1,5 km korkeudella saakka kulkemassa lounaaseen/etelälounaaseen 3-5 m/s paitsi aivan pinnan lähellä länteen noin 7 m/s. Ylempänä 1,5-2,5 km korkeudella isoja hyönteisiä näkyi harvassa kulkemassa hitaasti alempana länteen ja ylempänä koilliseen.
Iltapäivällä hyönteisiä näkyi sisämaassa hyvin paljon kilometrin korkeudella saakka ja harvemmassa lähes kahden kilometrin korkeudella asti Liike länteen päin alhaalla 7-10 m/s ja ylempänä hitaammin. Lisäksi isoja hyönteisiä oli harvassa liikkeellä 2,5 km korkeudella saakka menossa itään noin 7 m/s. Illan lähestyessä hyönteisiä oli niukemmin ja alle 1,5 km korkeudella sadekuurojen välissä. Illalla isoja ja suurehkoja hyönteisiä etenkin näkyi parinsadan metrin korkeudella saakka tulossa melko tiheässä Suomenlahden suunnalla itäkaakosta 8-10 m/s ja harvemmassa ylempänä idästä kilometrin alapuolella. Ylempänä 1,5-2 km korkeudella lähinnä suurehkoja hyönteisiä oli lisäksi harvassa liikkeellä kaakkoon noin 5 m/s lounas-koillinen akselin mukaan suuntautuneina. Iltayöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko runsaasti 700 m alapuolella menossa länteen/länsiluoteeseen 3-6 m/s sadekuurojen välissä. Lintuja näkyi melko paljon kolmen kilometrin korkeudella saakka liikkeellä keskimääriin etelään päin noin 10 m/s, sadealueita kierrellen.
XX**

30.7.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi keskiyön jälkeen aika harvassa puolen kilometrin alapuolella menossa aluksi itään ja loppuyöstä etelään 3-6 m/s. Ylempänä hyönteisiä oli harvassa tai hyvin harvassa noin kilometrin korkeudella saakka menossa pääasiassa itäkoilliseen 5-7 m/s. Lintuja oli yöllä runsaasti 1,5 km alapuolella epämääräisesti lentelemässä ja harvemmassa ylempänä, pääosin 3 km alapuolella liikkeellä enimmäkseen etelään päin 7-10 m/s. Aamun sarastaessa pinnan lähellä virtaus oli pohjoiskoillisesta ja lintuja näkyi runsaasti pääasiassa kilometrin alapuolella, Suomenlahdella suuntanaan keskimäärin pohjoinen 12-15 m/s. Aamun edetessä ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi näkyä hiljalleen enemmän 1,5 km korkeudella asti, 1-1,5 km korkeudella liike oli itään päin 7 m/s luokkaa ja alempana etelään/kaakkoon noin 4 m/s. Aamupäivään tultaessa hyönteisiä näkyi runsaasti maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella tulossa itäkoillisesta/koillisesta 3-5 m/s. Suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko tiheässä 1-1,5 km korkeudella menossa itään, kahden kilometrin korkeuden tuntumassa sekä ylempänä 2,5 km korkeudella saakka kulkemassa etelälounaaseen noin 5 m/s. Ylimmässä kerroksessa hyönteisten oma suuntaus näkyi myös olleen selvästi pohjoinen-etelä akselin mukainen. Toisaalta ilmeisesti muutamia lintujen ryhmiä näkyi 1,5-3 km korkeudella kuten usein kesäpäivinä ja aikaisempinakin vuosina pysytellen aika paikallaan pinnan suhteen.
Aamupäivällä sisämaassa hyönteisiä oli hyvin paljon 1,5 km korkeuden tuntumaan asti ja koillisvirtaus vei hyönteisiä runsaasti myös merelle. Iltapäivällä rannikolla puolen kilometrin alapuolella virtaus oli merituulen mukaisesti kaakosta/itäkaakosta 5-8 m/s ja hyönteisiä oli vähemmän. Ylempänä virtaus oli päivällä aluksi aika heikkoa ja suunnaltaan eri kerroksissa vaihtelevaa, mutta iltapäivällä virtaus kääntyi asteettain länsilounaasta noin 7 m/s tulleeksi kilometrin yläpuolella. Toisaalta noin 2 km yläpuolella virtaus oli idästä päin. Suurehkojen ja isojen hyönteisten merkitys kaiussa oli tärkeä kaikissa kerroksissa ja 1,5 km yläpuolella näitä oli aika erillisissä kerroksissa melko tiheässä tai tiheässä liikkeellä 2,5 km korkeudella saakka.
Illalla hyönteisiä oli runsaasti 0,5-1 km korkeudella sisämaassa ja paljon lintuja näkyi vaihtelevasti liikkeellä puolen kilometrin alapuolella. Ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa tai harvassa kahden kilometrin korkeuden tuntumaan asti. Alhaalla virtaus oli idästä 7 m/s ja ylempänä koillisesta 5 m/s luokkaa. Iltayöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli puolen kilometrin alapuolella sisämaassa melko tiheässä, mutta muuten harvassa 1,5 km korkeudella saakka kulkemassa länsiluoteeseen noin 7 m/s. Samalla runsaasti lintuja näkyi 1-3 km korkeudella keskimäärin liikkeellä kaakkoon 6-9 m/s.
XX*

29.7.2002
Lintuja näkyi keskiyön aikaan kaiken kaikkiaan runsaasti pinnasta neljän kilometrin korkeudelle saakka, mutta liike oli vaihtelevaa. Puolen kilometrin alapuolella maa-alueen yllä näkyi harvassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä menossa pohjoiseen noin 5 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli harvemmassa ja myös lintuja oli vähemmän liikkeellä kilometrin yläpuolella vaikka alempana keskiyötä tiheämmässä jopa. Auringonnousun tienoilla hyönteisiä oli runsaasti puolen kilometrin korkeudella saakka menossa koilliseen 5-7 m/s ja lisäksi suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki 0,5-1,5 km korkeudella hyvin harvassa itäkoilliseen/itään. Lintuja tuli aamun sarastaessa Suomenlahdella alhaalla runsaasti etelästä päin noin 15 m/s.
Aluksi hyönteisiä näkyi vähän aamulla, mutta päivän edetessä sisämaassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko harvassa tai harvassa 2,5 km korkeudella saakka melko tasaisesti. Virtaus vei alhaalla itäkoilliseen ja yläkerroksissa itäkaakkoon 7-10 m/s ja sisämaassa puolen kilometrin alapuolelle rullapyörteet keskittivät myös lintuja tuulen suuntaisiksi jonoiksi. Päivällä hyönteisiä näkyi runsaasti 1,5 km korkeudella saakka ja pinnan lähellä virtaus ilmeisesti merituulen myötä oli rannikolla lounaasta. Yleensä virtaus oli edelleen länsilounaasta/lännestä 7-10 m/s, mutta 2-2,5 km korkeudella isoja hyönteisiä näkyi harvassa tai hyvin harvassa menossa myös kaakkoon noin 5 m/s. Iltapäivällä hyönteisiä oli useammassa aika erillisessä kerroksessa ja parhaimmillaan nopeus oli 13 m/s luokkaa itäkoilliseen 0,5-1 km korkeudella. Myös ylemmissä kerroksissa liike oli itään päin.
Lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli useassa kerroksessa yli kahden kilometrin korkeudella saakka melko tiheässä iltaan asti. Parinsadan metrin korkeudella asti rannikolla virtaus oli lounaasta 7-9 m/s ja ylempänä länsiluoteesta noin 5 m/s. Nopeinta virtaus oli 1-1,5 km korkeudella länsilounaasta 10 m/s luokkaa ja ylempänä liike oli luoteesta/lännestä. Iltayöllä suurehkoja ja iosja hyönteisiä näkyi melko tiheässä toisaalta puolen kilometrin alapuolella menossa itään/itäkaakkoon 3-5 m/s ja toisaalta 0,5-0,8 km korkeudella kulkemassa itäkoilliseen noin 8 m/s. Lintuja näkyi alkuyöllä melko runsaasti, etenkin merellä 1-3 km ja maalla 2-4 km korkeudella keskimäärin etelään noin 10 m/s etenemässä.
XX*

28.7.2002
Keskiyön aikoihin lähinnä maa-alueen yllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko harvassa itäkoilliseen noin 7 m/s puolen kilometrin alapuolella. Lintuja näkyi pääasiassa kilometrin alapuolella ja harvemmassa kolmen kilometrin korkeudella saakka aika vaihtelevasti lentelemässä, mutta ylempänä keskimäärin kuitenkin etelään päin 7-10 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli harvemmassa ja lintujen liike epämääräisempää. Aamulla hyönteisiä oli vähän näkyvissä ja lintuja alkoi keskittyä rullapyörteiden myötä sisämaassa. Aamupäivällä sisämaassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli lopulta harvassa tai melko harvassa kahden kilometrin korkeudella saakka ja myös meren puolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa virtauksen ollessa etelälounaasta 7 m/s luokkaa.
Iltapäivällä sisämaassa lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko runsaasti liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka ja harvassa 2,5 km korkeudella asti. Merellä etenkin 1-1,5 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi myös tulevan melko harvassa etelälounaasta noin 10 m/s, kun taas alempana ja ylempänä virtaus oli länsilounaasta ja hyönteiset luultavimmin Suomen puolelta lähtöisin. Illalla runsaimmin hyönteisiä kulki 0,5-1,5 km korkeudella ja toisaalta sisämaassa hyönteisiä ja lintuja oli runsaasti keskittyneinä kilometrin alapuolella pariin nauhamaiseen kaikualueeseen, ilmeisesti virtauskentän vaikutuksesta. Illan edetessä hyönteiset hiljalleen vähenivät, mutta virtaus jatkui länsilounaasta/lounaasta noin 10 m/s eri korkeuksilla. Iltayöllä hyönteisiä kulki lähinnä maa-alueen yllä melko tiheässä puolen kilometrin alapuolella pohjoiseen päin 3-6 m/s ja lintuja oli aika paljon toisaalta kilometrin alapuolella epämääräisesti etelään päin liikkeellä ja toisaalta 2,5-4 km korkeudella kulkemassa yhtenäisemmin etelään noin 10 m/s.
XX**

27.7.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi keskiyön aikaan maa-alueen yllä melko tiheässä kilometrin korkeudella saakka menossa koilliseen/itäkoilliseen 10-15 m/s. Huomattavasti lintuja näkyi myös 1-2 km korkeudella aika epämääräisesti lentelemässä. Aamuyöllä hyönteisiä näkyi runsaasti merellä puolen kilometrin alapuolella tulossa lounaasta 11-14 m/s, mutta aamun sarastaessa taas maa-alueen yllä. Myöhemmin aamulla suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi pääasiassa hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka menossa itään päin 7-10 m/s. Aamupäivällä rannikolla tuuli oli kilometrin korkeudella saakka lounaasta ja lähinnä maa-alueen yllä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli liikkeellä melko paljon rullapyörteiden kohdalle keskittyneiden runsaiden lintujen lisäksi. Ylempänä 1-2 km korkeudella isoja hyönteisiä näkyi lisäksi hyvin harvassa kulkemassa itään 8-10 m/s.
Iltapäivällä kilometrin alapuolella virtaus lounaasta oli 10-13 m/s ja puolen kilometrin alapuolella sisämaassa hyönteisiä näkyi paikoin runsaasti. Toisaalta 1-1,5 km korkeudella suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko tiheässä menossa itäkoilliseen noin 10 m/s ja 2-2,5 km korkeudella toisessa kerroksessa melko harvassa kulkemassa itään noin 8 m/s. Illalla puolen kilometrin alapuolella virtaus lounaasta oli 10-13 m/s ja hyönteisiä oli runsaasti merelläkin Porkkalanniemen edustalla. Ylempänä virtaus lännestä kuljetti 8-10 m/s isoja ja suurehkoja hyönteisiä harvassa kahden kilometrin korkeudella saakka parhaimmillaan. Iltayöllä hyönteisiä oli runsaasti puolen kilometrin alapuolella menossa itäkoilliseen noin 8 m/s, mutta vain hyvin harvassa enää ylempänä kilometrin alapuolella. Lintuja sen sijaan oli melko runsaasti kolmen kilometrin korkeuden tuntumassa saakka menossa keskimäärin etelään noin 10 m/s.
XX**

26.7.2002
Melko runsaasti suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki 200-600 m korkeudella keskiyön aikaan itään noin 7 m/s ja melko paljon lintuja näkyi 0,5-2 km korkeudella tulossa pohjoisesta noin 7 m/s, mutta alempana ja Suomenlahdella lintujen liike oli vaihtelevampaa ja keskimäärin kaakkoon päin. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät ja lintujen lentely tuli epämääräisemmäksi, aamun sarastaessa lintuja oli lähinnä Suomenlahdella alle puolen kilometrin korkeudella vaihtelevasti lentelemässä mutta yhä melko runsaasti. Myöhemmin aamulla lintuja oli pääasiassa sisämaassa alhaalla epämääräisesti lentelemässä ja lounaistuulen myötäisiin jonoihin lopulta keskittyneinä. Samalla suurehkoja ja isoja hyönteisiä alkoi näkyä harvassa tai hyvin harvassa kilometrin korkeudella saakka aamun tyhjyyden jälkeen koilliseen 5-8 m/s vieneessä virtauksessa. Puoliltapäivin hyönteisiä oli kilometrin alapuolella melko tiheässäkin menossa pohjoiskoilliseen rullapyörteiden vahvoissa kohdissa. Iltapäivällä sadekuuroja alkoi näkyä ja hyönteisiä oli niukemmin. Ilmeisesti muutama iso hyönteinen pääsi myös Suomenlahden yli päivällä etelälounaasta, vaikka yleensä hyönteisiä näkyi lähinnä vain maa-alueen yllä.
Illalla suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi harvassa tai hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka ja virtaus kääntyi länsilounaasta 8-11 m/s puhaltaneeksi. Runsaasti hyönteisiä oli sen sijaan jälleen liikkeellä iltayöllä puolen kilometrin alapuolella. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli kaiun kannalta olennaisesti alempanakin ja lisäksi näitä kulki harvemmassa 1,2 km korkeudella saakka virtauksen ollessa itäkoilliseen/itään 8-15 m/s. Samalla lintuja näkyi melko paljon 1-2 km korkeudella kulkemassa itäkaakkoon 10-12 m/s.
XX**

25.7.2002
Keskiyön tienoilla isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa puolen kilometrin alapuolella ja muutamia 1,5 km korkeudella saakka tulossa eteläkaakosta 7-10 m/s. Aamuyöllä lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli jo melko paljon puolen kilometrin alapuolella kaakosta sekä 0,7-1 km korkeudella etelästä noin 8 m/s. Melko paljon lintuja näkyi aluksi 2,5 km alapuolella aika paljon ja epämääräisesti lentelemässä, mutta aamua kohden linnutkin oleilivat yleensä kilometrin alapuolella. Aamuvarhaisella hyönteisiä oli vähemmän, kun taas lintuja näkyi runsaasti keskittyneinä kilometrin alapuolella epämääräisesti lentelemään varsinkin Suomenlahden puolella.
Aamulla hyönteisiä oli pitkään vähäisesti liikkeellä, mutta aamupäivällä lopulta maa-alueen yllä puolentoista kilometrin korkeudella saakka hyönteisiä alkoi olla runsaasti menossa länteen päin 5-8 m/s. Iltapäivällä virtaus idästä jatkui ja suurehkojen sekä isojen hyönteisten osuus oli kaiussa merkittävää. Myös Suomenlahden suunnalla hyönteisiä oli iltapäivällä melko runsaasti liikkeellä. Illalla suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi pääasiassa harvassa 1,5 km alapuolella ja sisämaassa runsaammin kuin meren puolella virtauksen ollessa pohjoisluoteeseen 7 m/s luokkaa. Melko tiheässä suurehkoja ja isoja hyönteisiä sen sijaan näkyi iltayöllä maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella menossa itäkoilliseen 4-6 m/s ja harvemmassa 0,5-1 km korkeudella kulkemassa pohjoiseen päin. Lintuja näkyi samalla melko runsaasti 0,5-2 km korkeudella menossa keskimäärin etelään päin noin 7 m/s.
XX**

24.7.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli keskiyöllä etelälounaasta/lounaasta 13-15 m/s 700 m alapuolella melko runsaasti. Aamuyöllä hyönteiset olivat erityisesti keskittyneet puolen kilometerin korkeuden vaiheille ja lähinnä suurehkoja hyönteisiä tuli harvassa myös 1-1,5 km korkeudella. Huomattavasti lintuja oli yöllä myös liikkeellä pääosin 0,5-1 km korkeudella hitaasti pohjoiseen päin. Aamulla sisämaassa hyönteisiä oli vähän, mutta Suomenlahdella varsinkin puolen kilometrin korkeuden tietämissä suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli edelleen melko paljon lounaasta 11-14 m/s. Päivän edetessä hyönteisiä alkoi olla vähän erotettavissa, vaikka sisämaassa puolen kilometrin alapuolella runsaasti lintuja näkyikin keskittyvän tuulensuuntaisiksi jonoiksi. Myöhemmin iltapäivällä hyönteisiäkin näkyi rullapyörteiden keskittäminä paikoin melko paljon puolen kilometrin alapuolella ja suurehkoja ja isoja hyönteisiä harvassa tai hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka. Virtaus oli koilliseen ja illan lähestyessä itäkoilliseen 9-12 m/s. Illalla hyönteisiä oli lopulta enää vähän erotettavissa. Iltayöllä paljon hyönteisiä oli liikkeellä puolen kilometrin korkeudella saakka maa-alueen yllä luoteeseen 5-7 m/s. Lintuja näkyi myös melko runsaasti pääosin kahden kilometrin alapuolella ja keskimäärin kaakkoon päin noin 5 m/s kulkemassa.
XX**

23.7.2002
Sadealueen ohella keskiyöllä näkyi sisämaassa harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä liikkeellä itäkoilliseen kilometrin alapuolella 4-7 m/s ja Suomenlahdella isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa sateen takana tulossa etelälounaasta 10-12 m/s. Melko paljon lintuja näkyi epämääräisesti lentelemässä sateiden ulkopuolella kahden kilometrin korkeudella saakka, mutta pääosin kilometrin alapuolella. Aamuyöllä linnut olivat keskittyneitä sisämaassa kilometrin korkeuden vaiheille keskimäärin hitaasti etelään päin liikkuen ja Suomenlahden suunnalla isoja sekä suurehkoja hyönteisiä tuli 1-2 km korkeudella harvassa tai hyvin harvassa etelästä 10-13 m/s.
Aamun sadealueen jälkeen isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli harvassa kilometrin korkeudella saakka etelästä 8-11 m/s ja lintuja näkyi sisämaassa paikoin keskittyneinä vaihtelevasti lentelemässä pinnan lähellä. Päivällä rullapyörteet keskittivät hyönteisiä ja sisämaassa lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko paljon kilometrin alapuolella. Meren yllä sen sijaan isoja hyönteisiä tuli hyvin harvassa. Iltapäivän sadekuurojen jälkeen hyönteisiä oli aika vähän myös sisämaassa. Maa-alueen yllä iltayöllä suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko paljon puolen kilometrin alapuolella pohjoiskoilliseen 11-13 m/s ja isoja hyönteisiä näkyi ylempänä harvassa kilometrin alapuolella menossa koilliseen noin 15 m/s. Lintuja oli lähinnä 1-2 km korkeudella melko paljon liikkeellä itään päin noin 10 m/s.
XX**

22.7.2002
Lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi keskiyön aikaan liikkeellä pinnan lähellä melko tiheässä itään noin 2 m/s ja ylempänä harvassa kilometrin korkeudella saakka länteen noin 5 m/s. Lintuja näkyi melko runsaasti mutta aika vaihtelevasti liikkeellä kahden kilometrin korkeudella saakka, merellä pääasiassa kilometrin alapuolella. Aamuyöllä pinnan lähellä virtaus kääntyi pohjoisesta j alopulta pohjoiskoillisesta tulleeksi. Hyönteiset vähenivät ja sadealueet laajenivat aamulla, mutta lintuja näkyi kilometrin alapuolella yhä melko paljon sadealueiden välissä.
Päivällä sateiden jälkeen hyönteisiä oli paljon kulkemassa rannikolla rullapyörteiden keskittäminä kilometrin korkeuden tuntumassa asti sisämaassa. Virtaus oli länsilounaasta/lännestä 7-10 m/s. Myös ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä harvassa ja tiheämmässäkin muutamassa kerroksessa. Illalla virtaus oli länsilounaasta kuljettaen isoja ja suurehkoja hyönteisiä melko harvassa tai harvassa 8-11 m/s alle kahden kilometrin korkeudella, illan edetessä vähemmän ja 1,5 km alapuolella. Iltayöllä maa-alueen yllä hyönteisiä oli runsaasti 700 m alapuolella, mahdollisesti pilvikerrokseen tai taitekertoimen muutoskerroksen kohdalla olleen aaltoilleen ohuehkon heikon kaiun kerroksen alla. Liike oli koilliseen 4-7 m/s ja lisäksi melko paljon lintuja näkyi 1-2 km korkeudella pääosin myös maa-alueen yllä aika epämääräisesti lentelemässä.
XX*

21.7.2002
Keskiyön aikaan hyönteisiä oli yhä runsaasti puolen kilometrin alapuolella menossa itään 7-9 m/s. Isojen ja suurehkojen hyönteisten merkitys kaiussa oli tässäökin kerroksessa huomattava ja lisäksi näitä kulki harvassa tai hyvin harvassa ylempänä kahden kilometrin korkeudella saakka menossa itään noin 9 m/s. Lintuja näkyi melko runsaasti keskimäärin itään päin kulkemassa noin 5 m/s kahden kilometrin alapuolella. Aamua kohden hyönteiset hiljalleen vähenivät ja virtaus lännestä heikkeni. Lintuja puolestaan alkoi aamun sarastaessa näkyä lähinnä kilometrin alapuolella matkalla pohjoiseen 10-12 m/s. Aamulla lähinnä suurehkoja hyönteisiä näkyi enää harvassa tai melko harvassa puolen kilometrin alapuolella menossa itään 4-6 m/s ja lintuja keskittyi sisämaassa paikoin kilometrin alapuolelle aika epämääräisesti lenteleviksi ryhmittymiksi. Sateiden välissä aamun edetessä hyönteisiä näkyi edelleen vähemmän. Aamupäivällä lintuja sen sijaan näkyi puolen kilometrin alapuolella sekä sisämaassa että merellä aika vaihtelevasti lentelemässä hyvin paljon, varsinkin sadekuurojen reunamille keskittyneinä.
Iltapäivällä melko runsaasti hyönteisiä näkyi 0,5-1 km korkeudella liikkeellä hitaasti koillisesta ja lisäksi pinnan lähellä kulkemassa suurinpiirtein idästä 3-6 m/s. Lisäksi isoja ja suurehkoja hyönteisiä liikuskeli harvassa ja hitaasti 1-2 km korkeudellakin. Iltayöllä hyvin paljon hyönteisiä kulki puolen kilometrin alapuolella hitaasti pohjoiseen päin sisämaassa ja ylempänä 0,5-1 km korkeudella sekä meren puolella yleensä kilometrin alapuolella kulki harvassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä itäkoillisesta noin 5 m/s. Lintuja näkyi runsaasti liikkeellä aika vaihtelevasti mutta keskimäärin pohjoiskoillisesta noin 10 m/s 1-2,5 km korkeudella.
XX*

20.7.2002
Runsaasti hyönteisiä oli liikkeellä keskiyön aikaan 1,5 km korkeudella saakka. Pinnan lähellä virtaus oli idästä 7 m/s luokkaa ja vahvimmin hyönteisiä tuli puolen kilometrin korkeuden tienoilla eteläkaakosta/etelästä 10-13 m/s, kun taas ylempänä virtaus toi harvemmassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä etelästä/etelälounaasta parhaimmillaan noin 14 m/s. Aamuyöllä hyönteiset hieman vähenivät, mutta toisaalta virtaus etelästä oli 20 m/s luokkaa parhaimmillaan. Lintuja näkyi melko runsaasti pitkin yötä 1-2,5 km korkeudella ja pääasiassa liike maanpinnan suhteen oli hidasta. Aamulla ja aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa kolmen kilometrin korkeudella saakka virtauksen ollessa lounaasta 10-12 m/s. Samalla alhaalla Suomenlahden puolella hyönteiset vähenivät virtauksen käännyttyä lounaasta tulleeksi.
Iltapäivällä heikkojen sateiden välissä näkyi myös aika paljon hyönteisiä puolen kilometrin alapuolella liikkeellä lounaasta/länsilounaasta 12-15 m/s lintujen näkyessä myös keskittyneinä rullapyörteiden mukaisiin jonoihin. Ylempänä lähinnä suurehkoja hyönteisiä kulki 1,5 km korkeudella saakka lounaasta 15-18 m/s, muutamaan tiheämpään kerrokseen keskittyen mutta yleensä harvassa tai hyvin harvassa. Illalla suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi harvassa tai melko harvassa kahden kilometrin korkeuden tuntumassa asti kulkemassa länsilounaasta 12-15 m/s. Iltayöllä puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli hyvin paljon ilmassa ja harvemmassa kilometrin korkeudella saakka. Liike oli itäkoilliseen/itään 8-12 m/s ja lisäksi 1,5-3 km korkeudella näkyi melko paljon lintuja keskimäärin menossa itäkaakkoon noin 10 m/s.
XX**

19.7.2002
Keskiyön aikoihin ja edelleen aamuyöllä etenkin isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli runsaasti etelästä 6-9 m/s, puolen kilometrin alapuolella tiheässä ja ylempänä harvassa kilometrin korkeudella saakka ja edelleen vähemmän 1,5 km korkeudella asti. Lintuja lenteli pääasiassa 2,5 km alapuolella aika vaihtelevasti mutta keskimäärin etelään päin muutama metri sekunnissa. Aamun sarastaessa hyönteisiä oli hieman niukemmin ja enimmäkseen oli kyse suurehkoista hyönteisistä, tiheimmin 200-600 m korkeudella tulossa etelälounaasta 8-11 m/s. Lintuja näkyi merellä paljon tulossa kilometrin alapuolella hyönteisiä hitaammin pohjoiseen päin aika laaja-alaisiin ryhmittymiin keskittyneinä. Aamun edetessä hyönteisiä tuli Suomenlahdella yhä niukemmin, mutta sisämaassa sen sijaan isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi kulkea melko paljon 1,5 km korkeudella saakka koilliseen/luoteeseen noin 7 m/s. Päivän edetessä runsaasti hyönteisiä oli maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella.
Aamupäivällä myös Suomenlahden yli isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli runsaasti eteläkaakosta 10-13 m/s kilometrin alapuolella, harvemmassa ylempänä ja ohuehkossa kerroksessa 1,5 km korkeuden tienoilla jälleen tiheässä kaakosta noin 12 m/s. Iltapäivälläkin sateiden välissä kilometrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko paljon tulevan kaakosta noin 12 m/s, etenkin puolen kilometrin korkeuden tienoilla. Myös lintuja näkyi keskittyneen vaihtelevasti lentelemään paikoitellen sadealueiden reunamilla. Illemmalla hyönteisiä oli niukemmin liikkeellä.
Illalla myöhemmin isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli kuitenkin melko paljon 2 km korkeudella saakka, alhaalla melko tiheässä hyönteisiä tuli itäkaakosta/kaakosta noin 10-12 m/s ja ylempänä virtaus kääntyi asteittain ylhäällä lounaasta noin 15 m/s tulleeksi. Iltayöllä hyönteisiä oli runsaasti 200-700 m korkeudella tulossa kaakosta noin 13 m/s, alempana virtaus oli idästä 10 m/s luokkaa ja ylempänä etupäässä isoja hyönteisiä näkyi harvassa liikkeellä kahden kilometrin korkeudella saakka tulossa eteläkaakosta/etelälounaasta noin 10 m/s. Lintuja näkyi sisämaassa melko paljon 1,5-3 km ja merellä runsaasti 1-2 km korkeudella menossa keskimäärin itään päin noin 5 m/s.
XX**

18.7.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi keskiyön aikoihin harvassa 0,5-1,5 km korkeudella ja melko runsaasti puolen kilometrin alapuolella kulkemassa pohjoiskoilliseen/pohjoisluoteeseen noin 5 m/s. Lintuja näkyi kokonaisuudessaan melko runsaasti merellä kahden ja sisämaassa kolmen kilometrin alapuolella kulkemassa varsinkin sisämaassa keskimäärin eteläkaakkoon noin 10 m/s, mutta myös varsin vaihtelevasti lintuja näkyi liikkeellä. Aamuyöllä hyönteisiä oli harvemmassa ja kilometrin alapuolella, mutta samalla isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi tulla harvassa myös Suomenlahden yli etelästä, etenkin 100-300 m korkeudella. Auringonnousun aikoihin hyönteisiä oli pinnan lähellä vähemmän ja 0,5-1,5 km korkeudella vähän runsaammin tulossa etelästä 5-7 m/s. Merellä kilometrin alapuolella runsaasti lintuja tuli pohjoiseen noin 15 m/s.
Aamun edetessä Suomenlahden yli näkyi tulevan isoja ja suurehkoja hyönteisiä 7-10 m/s melko harvassa 700 m alapuolella, kun taas sisämaassa hyönteisiä näkyi jo runsaasti 1,5 km korkeutta ylempänäkin. Ylempänä virtaus oli aamupäivällä kaakosta/idästä 3-5 m/s. Puoliltapäivin kilometrin alapuolella maa-alueen yllä hyönteisiä näkyi hyvin runsaasti ja kilometrin yläpuolella lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko tiheässä kahden kilometrin korkeudella saakka. Lisäksi rullapyörteet näkyivät selvästi sisämaassa hyönteiusiä keskittämässä tuulen suuntaisiksi jonoiksi. Suomenlahden yli isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli tällöin myös melko runsaasti 0,2-1 km korkeudella. Iltapäivällä hyönteisiä tuli enemmän meren yli kilometrin alapuolella ja iltaa kohden virtaus pinnan lähellä kääntyi vähitellen itäkaakosta tulleeksi. Toisaalta ylempänä 1-1,5 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko harvassa etelälounaasta noin 8 m/s.
Illalla merellä runsaasti hyönteisiä tuli parinsadan metrin korkeudella ohuessa kerroksessa kaakosta noin 5 m/s ja lisäksi isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko harvassa 1-1,3 km korkeudella etelästä noin 7 m/s. Sisämaassa hyönteisiä oli illallakin runsaammin ja iltayöllä hyvin paljon noin 300 m korkeudella saakka liikkeellä pohjoiseen noin 7 m/s. Suomenlahden yli tuli puolen kilometrin alla isoja ja suurehkoja hyönteisiä melko tiheässä ja ylempänä harvassa 1,5 km korkeudella saakka etelästä 6-9 m/s. Lintuja näkyi runsaasti Suomenlahden suunnalla ja harvemmassa sisämaassa 1,5-2,5 km korkeudella menossa keskimäärin eteläkaakkoon noin 7 m/s.
XX**

17.7.2002
Keskiyön aikoihin isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä tiheässä puolen kilometrin alapuolella luoteesta noin 9 m/s ja harvemmassa ylempänä 1,5 km korkeudella asti pohjoiskoillisesta 5-8 m/s. Huomattavasti lintuja näkyi 1-2 km korkeudella vaihtelevasti lentelemässä. Aamua kohden hyönteiset vähenivät hiljalleen ja aamun sarastaessa liikkeellä näkyi lähinnä suurehkoja hyönteisiä, mutta melko tiheässä 0,3-1,2 km korkeudella edelleen. Virtaus oli luoteesta vain 3 m/s luokkaa ja merellä lintuja näkyi melko runsaasti tulevan alhaalla pohjoiseen päin noin 10 m/s. Aamulla hyönteiset lisääntyivät ja lopulta niitä oli runsaasti 1,5 km korkeudella saakka, isojen ja suurehkojen hyönteisten osuuden ollessa kaiussa edelleen huomattava. Virtaus oli alhaalla pohjoisesta 3-5 m/s ja puolen kilometrin yläpuolella luoteesta, suurimmillaan yläreunalla 7 m/s luokkaa.
Aamupäivällä hyönteisiä oli hyvin paljon kilometrin alapuolella ja hieman harvemmassa kahden kilometrin korkeudella saakka. Virtaus oli hidasta ja verkkomaista järjestäytynyttä rakennetta erottui hyönteisiä sekä lintuja keskittämässä. Merituuli alkoi rannikolla kääntää virtausta kaakosta/etelästä tulevaksi puolen kilometrin alapuolella. Iltapäivällä virtaus etelästä/lounaasta oli rannikolta sisämaahan noin kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa, merituulirintaman kohdalla 1,5 km korkeuden tuntumassa, 5-8 m/s. Ylempänä liike oli luoteesta 4-9 m/s. Hyönteisiä oli hyvin paljon kilometrin alapuolella ja erityisen vahvasti merituulirintaman tienoilla. Ylempänä kahden kilometrin korkeudelle saakka hyönteisiä oli myös paljon ja 2-2,5 km korkeudella lisäksi isoja hyönteisiä kulki harvassa luoteesta.
Illalla hyönteiset vähenivät selvästi 1,2 km yläpuolella sekä myös pinnan lähellä, jossa virtaus oli lounaasta 6-8 m/s. Ylempänä 0,5-1 km korkeudella virtaus oli etelästä/lounaasta ja 1-2 km korkeudella idästä/koillisesta 3-5 m/s. Iltayöllä puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli hyvin paljon liikkeellä koilliseen 3-5 m/s ja ylempänä lähinnä suurehkoja hyönteisiä oli harvenevasti 1,5 km korkeudella saakka menossa pohjoiseen/luoteeseen noin 5 m/s. Lintuja näkyi runsaasti Suomenlahdella ja harvemmassa sisämaassa 1,5-2,5 km korkeudella menossa etelään noin 10-12 m/s.
XX*

16.7.2002
Melko runsaasti isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli keskiyöllä pohjoisesta kilometrin alapuolella 7-10 m/s, puolen kilometrin yläpuolella etupäässä isoja hyönteisiä oli melko harvassa. Lintuja oli yleensä epämääräisesti lentelemässä melko paljon 1-2,5 km korkeudella. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät ja virtaus oli alhaalla pohjoiskoillisesta. Auringonnousun aikoihin lintuja näkyi etenkin alhaalla Suomenlahdella tulossa pohjoiseen päin 7-10 m/s. Hyönteisiä oli yleensä vähemmän, mutta toisaalta 1-1,5 km korkeudellakin luoteesta tuli harvassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä noin 7 m/s. Aamun edetessä hyönteiset aluksi vähenivät ja sisämaassa lintuja näkyi paikoin melko paljon kahden kilometrin korkeudella saakka hitaasti maanpinnan suhteen liikkeellä aamupäivään saakka. Päivän edetessä runsaasti hyönteisiä alkoi olla liikkeellä pohjoisesta harvenevasti kahden kilometrin korkeudella saakka 5-10 m/s ja varsinkin ylemmissä kerroksissa isojen ja suurehkojen hyönteisten osuus kaiussa oli huomattava. Lintuja näkyi pinnan lähellä vaihtelevasti lentelemässä ja lisäksi 1,5-2 km korkeudella sisämaassa hitaasti pohjoiseen päin liikkeellä.
Päivällä rullapyörteiden myötä hyvin paljon hyönteisiä oli kilometrin korkeudella saakka jonoihin keskittyneinä sisämaassa ja runsaasti kahden kilometrin korkeudella asti virtauksen ollessa luoteesta 6-9 m/s. Ylempänä isoja hyönteisiä näkyi harvassa 2-2,5 km korkeudella. Rannikolla merituuli käänsi puolen kilometrin alapuolella virtauksen lounaasta tulevaksi ja parhaimmillaan 10 m/s luokkaan. Illalla hyönteiset vähenivät hiljalleen ja merituulikin hiipui rannikolla. Virtaus kuljetti pääasiassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä melko tiheässä 1,5 km korkeudella asti luoteesta 5-8 m/s. Iltayöllä puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli runsaasti ja 0,5-1,5 km korkeudella harvassa tai melko harvassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli. Virtaus oli alhaalla pohjoiskoillisesta 5 m/s luokkaa ja ylempänä pohjoisesta 6-9 m/s. Lintuja näkyi 1-2,5 km korkeudella melko paljon ja pääosin etelään noin 15 m/s kulkemassa.
XX*

15.7.2002
Keskiyön aikaan runsaasti isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki puolen kilometrin alapuolella koillisesta 6-8 m/s ja ylempänä 1,5 km korkeudella asti oli harvassa tai melko harvassa lähinnä suurehkoja hyönteisiä liikkeellä hieman hitaammin. Lintuja erottui melko paljon 1-2 km korkeudella epämääräisesti lentelemässä. Aamuyöllä alhaalla hyönteisiä oli niukemmin ja 1-1,5 km korkeudella liike oli etelään 7 m/s luokkaa. Aamun sarastaessa hyönteisiä oli runsaasti pääasiassa puolen kilometrin korkeuden tienoilla ja harvemmassa sekä alempana että ylempänä 1,3 km korkeudella saakka liikkeellä koillisesta/pohjoiskoillisesta noin 5 m/s. Päivän edetessä hyönteisiä oli lopulta aamupäivällä paljon liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka ja tiheimmin toisaalta pinnan lähellä ja toisaalta noin kilometrin korkeudella. Merituuli käänsi virtauksen lounaasta 2-4 m/s tulleeksi puolen kilometrin alapuolella. Muuten liike oli kilometrin korkeuden tienoilla koillisesta ja ylempänä luoteesta 3-5 m/s.
Iltapäivällä merituuli lounaasta oli parhaimmillaan 8 m/s luokkaa aika lähellä pintaa. Sisämaassa sadekuuroja tuli kuitenkin etelään päin ja nämä olivat välillä hallitsevia kaikujen sekä myös virtaustenkin aiheuttajia. Illalla sateen jälkeen suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko tiheässä 1,5 km korkeudella saakka. Alle puolen kilometrin korkeudella virtaus oli lounaasta/lännestä 3-8 m/s, luultavasti aluksi oli myös rannikon merituulta. Ylempänä liike oli luoteesta/pohjoisluoteesta 7-10 m/s. Iltayöllä hyönteisiä oli runsaasti puolen kilometrin korkeudella asti kulkemassa luoteesta/pohjoisluoteesta 5-7 m/s. Melko tiheässä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi ylempänä kilometrin korkeudelle saakka sekä 1-1,5 km korkeudella harvenevasti isoja hyönteisiä tulossa pohjoisesta noin 8 m/s. Lintuja oli melko runsaasti 1-2 km korkeudella menossa etelään noin 15 m/s.
XX*

14.7.2002
Paljon isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki keskiyön aikaan etelään 10-14 m/s, runsaimmin ja nopeimmin 200-400 m korkeudella ja harvenevasti 1,2 km korkeudella saakka. Aamuyöllä hyönteiset hieman vähenivät etenkin puolen kilometrin yläpuolelta. Hyönteisten joukossa oli myös ilmeistä suuntautumista itä-länsi akslein mukaan. Lintuja oli 0,5-2 km korkeudella epämääräisesti lentelemässä myös melko runsaasti pitkin yötä. Aamun sarastaessa hyönteisiä näkyi yhä melko paljon kilometrin alapuolella menossa etelälounaaseen 8-11 m/s ja lintuja oli tällöin lähinnä myös kilometrin alapuolella, merellä tulossa keskimäärin pohjoiseen päin. Ylempänä 1-1,5 km korkeudella suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa kaakkoon noin 5 m/s.
Aamulla hyönteiset akluksi hieman niukkenivat, mutta päivän edetessä sisämaassa hyönteisiä oli pian runsaasti kilometrin korkeudella saakka ja sen lisäksi suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko tiheässä kahden kilometrin korkeuden tuntumassa asti. Virtaus oli puolen kilometrin alapuolella koillisesta 6-9 m/s ja kääntyi ylempänä ensin pohjoisesta ja sitten 1,2 km yläpuolella länsiluoteesta noin 7 m/s puhaltaneeksi. Aamupäivällä hyönteisiä näkyi hyvin paljon toisaalta kilometrin alapuolella, etenkin rullapyörteiden keskittäminä, ja toisaalta 1,2-1,6 km korkeudella aika erillisessä kerroksessa, jossa myös näkyi huomattavasti lintuja vaihtelevasti lentelemässä. Myöhemmin hyönteisiä oli tasaisemmin voimakkaiden pystyliikkeiden nostelemina kahden kilometrin korkeudella saakka, alhaalla tulossa koillisesta ja ylempänä pohjoisesta. Harvemmassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli 2,5 km korkeudella saakka luoteesta tulleessa virtauksessa.
Iltapäivällä merituuli pystyi rannikolla kääntämään virtauksen puolen kilometrin alapuolella lounaasta 5-7 m/s puhaltaneeksi. Ylempänä liike oli pohjoisen puolelta ja hyönteisiä oli runsaasti 1,5 km korkeudella saakka, tosin rullapyörteiden nostojen välissä lähinnä kilometrin alapuolella. Iltaa kohden merituuli lounaasta rannikolla voimistui parhaimmillaan 10 m/s luokkaan ja myös 1,5 km korkeuden tienoilla hyönteiset tulivat noin 10 m/s mutta pohjoisesta. Illalla merituulirintama oli edennyt sisämaahan noin 20 km etäisyydelle ja siihen keskittyi myös hyvin paljon lintuja, ilmeisesti ensi sijaisesti hyönteisiä saalistamaan kilometrin korkeudelle saakka. Ylempänä 0,5-1,5 km korkeudella virtaus oli pohjoiskoillisesta 3-5 m/s. Iltayöllä hyönteisiä oli runsaasti kilometrin alapuolella ja hyvinkin paljon puolen kilometrin alapuolella. Rannikolla alhaalla virtaus oli lännestä ylhäällä jatkui liike pohjoiskoillisesta. Lintuja oli melko runsaasti 1-2 km korkeudella ja näiden liike oli keskimäärin etelään 12-15 m/s.
XX*

13.7.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki keskiyön aikaan melko tiheässä kilometrin alapuolella ja harvemmassa 1,3 km korkeudella saakka kaakkoon/eteläkaakkoon noin 10 m/s. Lintuja näkyi varsinkin Suomenlahdella melko runsaasti 0,5-2,5 km korkeudella vaihtelevasti lentelemässä. Aamuyöllä virtaus alhaalla oli eteläkaakkoon ja ylempänä etelään ja hyönteisiä oli niukemmin lähinnä kilometrin alapuolella liikkeellä. Lintuja oli aamun sarastaessa Suomenlahdella alhaalla tulossa pääasiassa pohjoiseen päin noin 5 m/s. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli kilometrin alapuolella enää melko harvassa ja myöhemmin vieläkin niukemmin, samalla kuitenkin isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa 1,5-2,5 km korkeudella menossa kaakkoon. Päivän edetessä hyönteisiä kulki runsaasti 1,2 km korkeudella saakka, pinnan lähellä virtaus oli kaakkoon 4-7 m/s ja ylempänä etelään noin 7 m/s. Noin 1,5 km korkeudella lähinnä isoja hyönteisiä oli liikkeellä melko tiuhassa itäkoilliseen 6 m/s.
Aamupäivän aikana hyönteisiä oli hyvin runsaasti kilometrin alapuolella ja paljon myös 1-2 km korkeudella. Rullapyörteiden kohdalle keskittyi myös lintuja vaihtelevasti lentelemään pääosin puolen kilometrin alapuolella. Virtaus oli kilometrin alapuolella luoteesta 3-6 m/s ja rannikolla merituuli alkoi puhaltaa lounaasta pinnan lähellä. Ylempänä tuuli oli pohjoisesta 5-9 m/s. Iltapäiväll merituulirintaman eteläpuolella puolen kilometrin alapuolella virtaus lounaasta oli parhaimmillaan 10 m/s luokkaa. Hyönteisiä oli kilometrin alapuolella edelleen hyvin paljon merituulirintamasta sisämaahan ja varsinkin rullapyörteiden tai vastaavien järjestäytyneiden pystyliikkeiden keskittäminä runsaasti kahden kilometrin korkeudella asti. Lisäksi harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi 2-2,5 km korkeudella tulossa pohjoisluoteesta 7-9 m/s.
Iltaa kohden luoteisvirtaus vahvistui ja merituulialue kaventui ja oheni rannikolla. Illalla sisämaassa hyönteisiä oli edelleen runsaasti kilometrin korkeudella saakka ja siitä ylempänä harvenevasti lähinnä suurehkoja hyönteisiä 1,5 km korkeudella saakka. Vähäistä merituulen jäännettä lukuunotamatta virtaus oli pohjoisluoteesta/pohjoisesta 5-7 m/s. Iltayöllä hyönteiä näkyi runsaasti kilometrin korkeudella asti kulkemassa pohjoisesta/pohjoiskoillisesta 9-12 m/s, nopeimmin jonkin meteorologisen olion auttamana puolen kilometrin korkeuden vaiheilla. Suurehkojen ja isojen hyönteisten osuus kaiusta oli merkittävä varsinkin ylemmissä kerroksissa ja lisöäksi näitä oli harvassa liikkeellä 1-1,5 km korkeudellakin. Lintuja näkyi runsaasti 1-2 km korkeudella, mutta hyvin vaihtelevasti lentelemässä.
XX*

12.7.2002
Keskiyön aikaan lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli runsaasti toisaalta alle 300 m korkeudella eteläkaakosta ja toisaalta 0,8-1 km korkeudella etelästä noin 10 m/s. Näiden kerrosten välissä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko harvassa ja ylempänä harvemmassa kahden kilometrin korkeudella saakka. Lintuja oli melko paljon 2-3 km korkeudella aika epämääräisesti lentelemässä. Aamuyöllä hyönteisiä tuli runsaasti puolen kilometrin alapuolella eteläkaakosta noin 8 m/s ja ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli merkittävämmin ja melko tiheässä 1,4-1,8 km korkeudella tulossa etelälounaasta noin 7 m/s. Auringonnousun aikaan etupäässä suurehkoja hyönteisiä tuli edelleen melko runsaasti 0,3-1,5 km korkeudella eteläkaakosta noin 7 m/s ja isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa ylempänä 3 km korkeuden tienoilla saakka sateiden välissä. Alhaalla virtaus oli sen sijaan lounaasta 10 m/s luokkaa ja kääntyi aamun edetessä länsiluoteesta tulleeksi.
Aamulla isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko runsaasti 0,5-2 km korkeudella tulossa edelleen etelästä noin 10 m/s, mutta päivän mittaan virtaus kääntyi lounaasta ja lopulta lännestä tulleeksi. Kilometrin alapuolella hyönteisiä kulki runsaasti länsiluoteesta noin 8 m/s ja toisaalta 1-2 km korkeudella suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko runsaasti tulossa länsilounaasta/lounaasta ja 2-2,5 km korkeudella hyvin harvassa etelälounaasta noin 10 m/s.
Iltapäivällä hyönteisiä keskittyi hyvin runsaasti rullapyörteiden kohdilla pinnan läheltä 1,5 km korkeudelle asti länsiluoteesta 7-10 m/s puhaltaneessa virtauksessa. Harvassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki lisäksi 1,5-2 km korkeudella länsilounaasta noin 12 m/s. Illalla 1,7 km korkeuden alapuolella hyönteisiä oli edelleen runsaasti liikkeellä pinnan lähellä länsiluoteesta 8-10 m/s ja ylempänä luoteesta noin 7 m/s. Ylempänä isoja tai suurehkoja hyönteisiä sen sijaan kulki harvemmassa länsilounaasta, selvästi myös länsilounas-itäkoillinen akselin mukaan suuntautuneina. Iltayöllä hyönteisiä oli paljon runsaan puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa ja sen yläpuolella näkyi harvenevasti isoja ja suurehkoja hyönteisiä, mutta 1,2 km korkeuden tienoilla näitä oli myös melko tiheässä ohuessa kerroksessa. Liike oli alakerroksessa kaakkoon 8-10 m/s ja yläkerroksessa eteläkaakkoon 7 m/s. Lisäksi runsaasti lintuja näkyi 1-2,5 km korkeudella menossa keskimäärin eteläkaakkoon noin 10 m/s.
XX**

11.7.2002
Hyvin paljon hyönteisiä tuli edelleen keskiyön aikaan parinsadan metrin korkeuden tienoilla kaakosta noin 13 m/s, mutta alkuyöhön verrattuna suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä puolen kilometrin alapuolella ja ylempänä melko tiheässä kilometrin korkeudella saakka ja harvassa 1,5 km korkeudella asti eteläkaakosta alhaalla 10 ja ylhäällä 7 m/s luokkaa olleella nopeudella. Aamuyöllä puolen kilometrin yläpuolella hyönteisiä kulki tiheämmässä ja toisaalta pinnan lähellä virtaus oli eteläkaakosta ja puolen kilometrin korkeuden tienoilla etelästä 10 m/s luokkaa. Lintuja näkyi melko paljon pitkin yötä sisämaassa etenkin 2-3 km ja merellä 1-3 km korkeudella keskimäärin hitaasti etelään päin kulkemassa.
Auringonnousun aikoihin suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli melko tiuhassa 1,5 km korkeudella asti etelästä 8-12 m/s. Lisäksi 1,5-3 km korkeudella näkyi hyvin harvassa isoja hyönteisisä tulossa eteläkaakosta noin 10 m/s. Aamulla Suomenlahdella hyönteiset hieman vähenivät 0,5-1,5 km korkeudella, mutta runsastuivat 1,5-2 km korkeudella. Pinnan lähellä virtaus rannikolla oli suurinpiirtein idästä ja ylempänä etelästä/eteläkaakosta 10 m/s luokkaa. Sisämaassa hyönteisiä oli hyvin paljon ilmassa kilometrin korkeudella asti ja runsaasti ylempänäkin 1,5 km korkeudelle saakka. Isojen hyönteisten joukossa 1,5-2,5 km korkeudella näkyi myös suuntautumista itä-länsi akselin mukaan.
Päivällä lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli runsaasti yli kahden kilometrin korkeudelle saakka aika yhtenäisen kaikukerroksen muodostaen ja 2,5 km korkeuden tienoilla asti harvemmassa. Virtaus oli puolen kilometrin yläpuolella eteläkaakosta/etelästä 9-12 m/s ja vahvimmin hyönteisiä tuli kaakosta puolen kilometrin alapuolella noin 12 m/s sekä iltapäivällä myös 1,5-2 km korkeudella. Iltaa kohden sisämaassa hyönteiset hiljalleen vähenivät ja illalla hyvin paljon hyönteisiä oli lähinnä enää 200-500 m korkeudella. Suomenlahden suunnalla hyönteiset myös niukkenivat ja toisaalta pinnan lähellä virtaus oli illalla itäkaakosta. Illalla myös lintuja näkyi runsaasti toisaalta pinnan lähellä ja toisaalta 1-1,5 km korkeudella vaihtelevasti lentelemässä. Iltayöllä sisämaassa hyvin paljon hyönteisiä näkyi puolen kilometrin alapuolella ja merellä noin 300 m korkeudella saakka tulossa eteläkaakosta 10-12 m/s. Ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko tiheässä 800 m alapuolella ja 1-1,5 km korkeudella harvassa alempana eteläkaakosta ja ylemmässä kerroksessa etelälounaasta noin 10 m/s. Lintuja liikkui 1-3 km korkeudella melko runsaasti ja keskimäärin kaakkoon päin 5-8 m/s.
XX**

10.7.2002
Keskiyön aikoihin Suomenlahden yli tuli kilometrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä etelästä 4-7 m/s pääasiassa harvassa, mutta noin 400 m korkeudella myös melko tiheässä. Sisämaassa hyönteisiä oli enemmän, mutta aamuyöllä meren yli puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä tuli runsaammin ja suunta oli eteläkaakosta 6-9 m/s. Lintuja näkyi aika epämääräisesti lentelemässä 1-3 km korkeudella yöllä melko paljon, Suomenlahdella välillä runsaastikin. Auringonnousun tienoilla Suomenlahden yli hyönteisiä tuli niukemmin kuin yöllä, mutta pinnan lähellä edelleen melko tiheässä. Sisämaassa 200-700 m korkeudella hyönteisiä oli sen sijaan runsaasti. Aamulla sisämaassa hyönteisiä oli lopulta runsaasti 1,5 km korkeudelle ulottuneessa kerroksessa ja lisäksi alle puolen kilometrin korkeudella sekä noin 1,2 km korkeudella hyvin paljon. Suomenlahden yli suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli harvassa kilometrin korkeudella saakka ja pinnan lähellä melko tiheässä etelästä/eteläkaakosta 4-7 m/s. Ylempänä virtaus oli 1,2 km tienoilla jopa idästä, kun taas melko harvassa tai harvassa isoja hyönteisiä kulki 1,8-3 km korkeudella lännestä noin 5 m/s.
Aamupäivällä sisämaassa hyönteisiä oli hyvin paljon aika yhtenäisesti 1,2 km korkeudella saakka. Suomenlahden yli parinsadan metrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa hyönteisiä tuli myös hyvin paljon eteläkaakosta 7-9 m/s, mutta ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli harvassa, paitsi noin kilometrin korkeudella melko tiheässä eteläkaakosta noin 10 m/s. Iltapäivällä puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli edelleen hyvin paljon Suomenlahden suunnalla virtauksen käännyttyä idästä 8-11 m/s tulleeksi. Sisämaassa kilometrin korkeudella saakka hyönteisiä oli tasaisesti hyvin runsaasti, lukuunottamatta rullapyörteiden aiheuttamaa keskittymistä vahvemmiksi tuulen suuntaisiksi jonoiksi, joihin myös lintuja kertyi runsaasti. Ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli harvenevasti kolmen kilometrin korkeudella asti. Suomenlahden yli suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli melko tiheässä 0,8-1,3 km korkeudella sekä harvemmassa 1,5-2,5 km korkeudella etelästä noin 10 m/s. Illalla alempana 0,5-0,8 km korkeudella itäkaakosta ja 1-1,5 km korkeudella kaakosta noin 10 m/s isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko tiheässä. Pinnan lähellä hyönteisiä oli yhä hyvin paljon meren puolella idästä 10-12 m/s tulleessa virtauksessa, kun taas sisämaassa hyönteisiä oli runsaimmin 200-500 m korkeudella.
Iltayöllä hyvin runsaasti hyönteisiä kulki sisämaassa puolen kilometrin alapuolella länsiluoteeseen/luoteeseen 10-13 m/s. Myös Suomenlahden 200 m korkeuden tienoilla tuli kaakosta hyvin paljon hyönteisiä noin 15 m/s. Alempana ja ylempänä hyönteisiä oli harvemmassa ja ylempänä lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka, alhaalla kaakosta noin 12 m/s ja yläreunalla etelästä noin 8 m/s. Lintuja näkyi melko paljon 1-3 km korkeudella menossa keskimäärin eteläkaakkoon noin 5 m/s.
XX**

9.7.2002
Aika paljon lintuja näkyi keskiyön aikaan sisämaassa 2-3 km korkeudella ja merellä pinnan läheltä 3 km korkeudelle asti melko vaihtelevasti liikkeellä. Alempana lähinnä suurehkoja hyönteisiä kulki melko tiuhassa aamuyöhön saakka 500-800 m korkeudella asti itään/itäkoilliseen noin 10 m/s. Isoja hyönteisiäkin erottui hyvin harvassa joukon keskeltä ja suurehkojen hyönteisten kanssa näitä näkyi harvassa kilometrin korkeudella saakka. Auringonnousun aikoihin suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki edelleen harvassa itään kilometrin korkeudella asti ja lintuja näkyi etenkin Suomenlahdella puolen kilometrin alapuolella tulossa pohjoiseen päin noin 10 m/s.
Aamulla hyönteiset ensin hieman vähenivät, varsinkin pinnan läheltä, mutta myöhemmin suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi runsaasti 1,5 km korkeudella saakka menossa alhaalla itäkoilliseen ja ylhäällä itäkaakkoon 6-9 m/s. Ylemmissä kerroksissa oli myös selvää suuntautumista etelä-pohjoinen akselin mukaan. Sisämaassa lintuja näkyi myös keskittyvän puolen kilometrin alapuolella paikoin runsaasti. Aamupäivällä hyönteisiä oli runsaasti ja joissakin kerroksissa hyvin runsaastikin lähes kahden kilometrin korkeudella asti ja ylempänä suurehkoja tai isoja hyönteisiä oli harvassa 2,5 km korkeuden tuntumassa saakka. Virtaus oli ilmeisesti alle puolen kilometrin korkeudella merituulta lounaasta 7-10 m/s ja ylempänä lännestä/pohjoisesta samaa luokkaa tai heiman hitaampaa. Iltapäivällä hyönteisiä oli ylempänä hieman niukemmin, mutta edelleen tiuhassa 1-1,5 km korkeudella ja toisaalta alempana. Virtaus jatkui alhaalla lounaasta ja ylempänä yhtenäisemmin kaikissa kerroksissa lännestä. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli illan lähestyessä 1,5 km korkeudelta 2,5 km korkeudelle pääasiassa harvassa, mutta muutamaan ohuehkoon kerrokseen enemmän keskittyneinä. Lintuja näkyi sisämaassa paikoin runsaasti keskittyneinä kilometrin korkeudella saakka rullapyörteiden muodostamissa koilliseen suuntautuneissa jonoissa. Illalla hyönteisiä oli harvemmassa kaikissa kerroksissa 2,5 km korkeudella saakka, mutta iltayöllä 300-400 m korkeudella asti hyönteisiä oli hyvin paljon maa-alueella pinnan lähellä kulkemassa pohjoiskoilliseen noin 5 m/s. Ylempänä lähinnä suurehkoja hyönteisiä oli melko tiheässä liikkeellä koilliseen noin 7 m/s kilometrin korkeuden tuntumassa asti ja lintuja näkyi melko paljon 1-2,5 km korkeudella menossa keskimäärin eteläkaakkoon noin 8 m/s.
XX*

8.7.2002
Keskiyön aikaan virtaus oli länsilounaasta 7-10 m/s ja puolen kilometrin kulki runsaasti hyönteisiä olennaisesti maa-alueen yllä tai sieltä tuulen alapuolella meren yllä. Ylempänä suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa 1,5 km tuntumassa saakka ja lintuja oli melko paljon 1-2,5 km korkeudella kulkemassa keskimäärin koilliseen päin noin 7 m/s. Aamuyöllä 1-1,5 km korkeudella näkyi harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä tulossa etelälounaasta noin 15 m/s, vaikka muuten hyönteisiä oli aiempaa niukemmin ja puolen kilometrin alapuolella virtaus lännestä 9 m/s luokkaa. Auringonnousun aikoihin isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa 1-1,5 km korkeudella lounaasta ja lähempänä pintaa lännestä. Aamun kuluessa hyönteisiä oli harvemmassa ja myös ylempänä virtaus kääntyi lännestä tulleeksi. Lintuja näkyi aamuyöstä aika epämääräisesti lentelemässä etenkin 1,5-2,5 km korkeudella, mutta aamun sarastaessa lähinnä enää alle puolen kilometrin korkeudella ja Suomenlahdella pääosin koilliseen noin 13 m/s tulossa. Aamulla lintuja näkyi sisämaassa runsaasti keskittyneinä paikoin puolen kilometrin alapuolella ja vaihtelevasti lennellen.
Aamupäivän kuluessa sisämaassa sisämaassa hyönteisiä oli runsaasti 0,5-1,5 km korkeudella ja kilometrin yläpuolella virtaus lännestä oli 7-10 m/s. Alle puolen kilometrin korkeudella rannikolla merituuli merkitsi noin 5 m/s liikettä koilliseen ja välikerroksessa virtaus oli luoteen ja lännen väliltä 3-5 m/s. Suurehkojen ja isojen hyönteisten osuus oli merkittävä alempanakin, mutta ylempänä näitä näkyi lisäksi harvevasti 2,2 km korkeudella saakka. Päivän mittaan ylempää hyönteiset hieman niukkenivat virtauksen viedessä itään päin 7-10 m/s. Puolen kilometrin alapuolella merituulessa nopeus lounaasta oli parhaimmillaan 10 m/s luokkaa ja hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä. Myös lintuja keskittyi merituulirintaman ja rullapyörteiden mukana vaihtelevasti lentelemään.
Illalla virtaus oli pinnan lähelläkin enemmän länsilounaasta rannikolla ja 0,5-1,3 km välillä hyönteisiä oli runsaimmin ilmassa kulkemassa itään/itäkoilliseen noin 10 m/s. Iltayöllä alle puolen kilometrin korkeudella hyönteisiä oli runsaasti ja ylempänä suurehkoja hyönteisiä harvassa kilometrin korkeudella saakka. Virtaus vei itään/itäkoilliseen noin 10 m/s. Lintuja näkyi melko runsaasti 1-2 km korkeudella ja huomattavasti lintuja myös kulki etelään noin 10 m/s, vaikka valtaosaltaan lintujen liike oli hitaampaa ja kaakkoon päin.
XX**

7.7.2002
Lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli keskiyön aikaan paljon liikkeellä 300 m alapuolella etelälounaasta 12-15 m/s sekä toisaalta 700-900 m korkeudella lounaasta noin 15 m/s. Melko paljon lintuja lenteli 0,5-2 km korkeudella aika vaihtelevasti mutta keskimäärin kuitenkin hitaasti itään päin. Aamuyöllä hyönteisiä maa-alueen yllä oli niukemmin ja liike alakerroksessa lounaasta ja myös lintujen liike oli keskimäärin koilliseen päin. Auringonnousun aikoihin suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli etelälounaasta melko tiheässä 300 m alapuolella ja ylempänä harvemmassa 1,2 km korkeudella asti lounaasta 11-14 m/s. Samalla huomattavasti lintuja näkyi enää etupäässä merellä puolen kilometrin alapuolella vaihtelevasti lentelemässä. Aamulla hyönteisiä oli jonkin aikaa niukemmin, mutta aamupäivällä sisämaassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko tiheässä 1,5 km korkeuden tuntumassa saakka ja myös merellä 0,5 km alapuolella näitä tuli melko tiuhassa ja harvemmassa ylempänä 1,5 km korkeudella saakka etelästä/etelälounaasta 12-15 m/s.
Päivällä sekä sisämaassa 1,5 että merellä 1 km alapuolella hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä ja harvassa isoja hyönteisiä erottui kahden kilometrin korkeudella saakka. Parinsadan metrin alapuolella Suomenlahdella hyönteisiä tuli jopa hyvin runsaasti. Pinnan lähellä virtaus kääntyi iltaa kohden eteläkaakosta tulleeksi ja hidastui 10 m/s luokkaan, samalla kun myös hyönteiset hiljalleen vähenivät. Illan sateiden raoissa isoja tai suurehkoja hyönteisiä näkyi kuitenkin myös tulevan edelleen etelästä/etelälounaasta kilometrin alapuolella harvassa 5-8 m/s. Puolen kilometrin alapuolella oli maa-alueen yllä runsaasti lähinnä suurehkoja hyönteisiä iltayöllä ja harvemmassa isojen hyönteisten kanssa 1,5 km korkeudella saakka, mutta virtaus oli tällöin ylempänä lounaasta ja pinnan lähellä etelälounaasta 7-10 m/s. Lintuja näkyi melko runsaasti 1-2 km korkeudella liikkeellä itään päin 7-10 m/s.
XX**

6.7.2002
Sateiden välissä keskiyöllä etenkin suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä puolen kilometrin alapuolella paljon ja toisaalta isoja hyönteisiä harvassa noin kilometrin korkeudella menossa itäkaakkoon 10-15 m/s. Aamuyöllä pinnan lähellä pienempiä hyönteisiä oli niukemmin mutta isoja hyönteisiä näkyi harvassa sekä puolen kilometrin alapuolella että0,8-1,5 km korkeudella hyvin harvassa. Huomattavasti lintuja erottui vaihtelevasti lentelemässä kahden kilometrin alapuolella pääosin sateiden välissä aamuyöllä. Aamulla yhtenäisemmän sadealueen jälkeen suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa 0,5-1,5 km korkeudella itäkoilliseen 12-15 m/s, ilmeisesti ainakin sisämaassa alapilvikerroksen yllä, koska myös lintuja näkyi keskittyneen 400-600 m korkeudelle sekä toisaalta lähelle pintaa maa-alueen yllä aika epämääräisesti lentelemään.
Aamupäivän aikana sisämaassa hyönteisiä ja lintuja keskittyi rullapyörteiden myötä itäkoilliseen suuntautuneisiin jonoihin kilometrin alapuolella. Pääasiassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi 1,5 km korkeudella saakka melko harvassa menossa itäkoilliseen 13-17 m/s. Iltapäivällä hyönteisiä oli runsaammin ja sisämaassa kahden kilometrin korkeudella asti. Rannikolla merituuli käänsi virtauksen puolen kilometrin alapuolella lounaasta tulleeksi, parhaimmillaan noin 18 m/s. Myös lintuja näkyi rullapyörrejonojen ja merituulirintaman kohdilla nousevan 1,5 km korkeudelle melko paljon, samalla kun suurehkoja ja isoja hyönteisiä näytti kertyneen runsaasti meren puolella 1,2-1,5 ja sisämaassa 1,4-1,7 km korkeudella olleeseen kerrokseen, jossa virtaus vei itään noin 20 m/s. Illalla 0,5-1,5 km korkeudella suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki harvassa itäkoilliseen 15-18 m/s. Meren puolella alempana ei hyönteisiä juuri erottunut ja sisämaassa alle puolen kilometrin korkeudella näkyi ensi sijassa runsaasti vaihtelevasti lennelleitä lintuja. Iltayöllä alle puolen kilometrin korkeudella maa-alueen yllä hyönteisiä näkyi runsaasti menossa koilliseen/pohjoiskoilliseen 7-15 m/s korkeudesta riippuen. Lintuja näkyi melko paljon 1-2 km korkeudella kulkemassa keskimäärin itäkaakkoon noin 10 m/s.
XX*

5.7.2002
Runsaasti isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli keskiyön tienoilla kahden kilometrin korkeudella asti useampaan ohuempaan kerrokseen keskittyneinä. Virtaus oli etelästä/etelälounaasta ja alhaalla 8-13 m/s puolen kilometrin korkeudella asti tiheimmässä kulkeneiden hyönteisten osalta sekä ylempänä voimistui 22-25 m/s etelävirtaukseksi kahden kilometrin korkeudella. Huomattavasti lintuja näkyi myös hyönteisten keskellä aika vaihtelevasti liikkeellä. Aamuyöllä erityisesti 1-1,5 km korkeudella hyönteisiä tuli tiheässä yhtenäisessä kerroksessa 15-23 m/s. Aamun sarastaessa hyönteiset vähenivät, mutta edelleen auringonlaskun jälkeenkin suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli melko harvassa kahden kilometrin korkeuden tuntumassa asti kilometrin alapuolella etelälounaasta 12-15 m/s ja ylempänä etelästä 12-18 m/s, yläreunalla nopeimmin.
Aamulla hyönteisiä oli välillä harvemmassa, mutta päivän edetessä hyönteisiä oli taas runsaammin ja varsinkin 1-2 km korkeudella myös Suomenlahden yli tulossa eteläkaakosta/etelästä 15-22 m/s. Päivällä hyvin paljon hyönteisiä näkyi myös puolen kilometrin alapuolella liikkeellä länsiluoteeseen/luoteeseen noin 8 m/s ja rullapyörteiden piirteitä näkyi virtauskentässä. Suomenlahdella pinnan lähellä näkyi myös isoja ja suurehkoja hyönteisiä kauempanakin tulossa eteläkaakosta noin 8 m/s aamupäivällä. Iltapäivällä joitakin sadekuuroja alkoi näkyä. Pinnan lähellä virtaus oli idästä 5-8 m/s puolen kilometrin korkeudelle asti ja ylempänä eteläkaakosta/etelästä Sisämaassa hyönteisiä oli hyvin paljon noin kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa. Merellä 0,8-1,6 km korkeudella suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli edelleen runsaasti sadekuurojen välissä ja lisäksi 1,9-2,3 km korkeudella näitä näkyi harvassa tai melko harvassa tulossa etelästä 18-22 m/s. Illalla ja iltayöllä sadealueet olivat alueella kaikuja aiheuttamassa.
XX**

4.7.2002
Keskiyön aikoihin lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi runsaasti maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella ja harvassa 1,5 km korkeudella asti liikkeellä koilliseen 10-13 m/s. Lintuja oli runsaasti varsinkin Suomenlahden puolella 1-2 km korkeudella aika vaihtelevasti mutta keskimäärin myös hitaasti koilliseen päin liikkeellä. Aamuyöllä hyönteisiä oli vähemmän, mutta toisaalta pinnan lähellä isoja hyönteisiä alkoi tulla harvassa Suomenlahden yli etelälounaasta noin 7 m/s ja Suomenlahdella lintujen liike oli pääasiassa hitaasti länteen päin. Auringonnousun jälkeen Suomenlahden yli hyönteisä tuli melko runsaasti 200 m alapuolella sekä harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli tulossa myös 0,5-1,5 km korkeudella etelälounaasta 7-9 m/s. Samalla lintuja oli Suomenlahdella yötä vähemmän ja pääasiassa matalalla.
Aamulla hyönteisten tulo jatkui ja sisämaassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli aamupäivällä jo melko runsaasti 1,5 km korkeudella asti. Suomenlahden yli hyönteisiä tuli runsaasti parinsadan metrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa pinnan lähellä kaakosta/eteläkaakosta 12-15 m/s ja ylempänä lähinnä suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa tulossa eteläkaakosta/etelästä noin 14 m/s. Puoliltapäivin sisämaassa runsaasti hyönteisiä oli aika yhtenäisesti kilometrin alapuolella ja ylempänä harvemmassa kahden kilometrin korkeudella saakka. Suomenlahden yli tuli lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli 1-2 km korkeudella pariin tiheämpään kerrokseen keskittyen melko paljon etelästä 12-15 m/s ja alempana hyönteisiä tuli runsaasti kaakosta noin 15 m/s, etenkin puolen kilometrin alapuolella.
Illan sadealueiden välissä hyönteisiä näkyi hyvin runsaasti pinnan lähellä idästä noin 23 m/s ja kahden kilometrin korkeuden tienoilla saakka aika erillisiin kerroksiin keskittyneinä kaakosta/etelästä 18-23 m/s. Varsinkin ylemmissä kerroksissa kyse oli suurehkoista ja isoista hyönteisistä. Iltayöllä virtaus oli lounaasta/etelälounaasta pinnan lähellä 12 m/s ja kahden kilometrin korkeuden tuntumassa 23 m/s luokka ja lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko tiheässä puolen kilometrin alapuolella ja ylempänä harvassa tai hyvin harvassa, pariin kerrokseen keskittyneinäkin. Lintujakin näkyi melko paljon sisämaassa kulkemassa pohjoiskoilliseen 15-20 m/s kahden kilometrin korkeudella saakka.
XX**

3.7.2002
Aamulla sadealueen jäljessä lounaasta tuli harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä 0,5-1 km korkeudella noin 20 m/s. Päivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki lounaistuulessa 2 km korkeudella saakka harvassa maa-alueen yllä ja puolen kilometrin alapuolella lintuja keskittyi runsaasti rullapyörteiden mukaisiin koilliseen suuntautuneisiin jonoihin. Iltapäivällä hyönteisiä oli tiheämmin ja myös Suomenlahden yli suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli melko runsaasti 0,5-2 km korkeudella lounaasta 15-20 m/s. Iltaa kohden hyönteiset hiljalleen vähenivät ja illalla merellä hyönteisiä näkyi enää hyvin harvassa. Iltayöllä maa-alueen yllä oli runsaasti hyönteisiä puolen kilometrin alapuolella ja isoja hyönteisiä sen lisäksi hyvin harvassa ylempänä kilometrin korkeudella saakka menossa koilliseen 8-13 m/s. Lintuja näkyi 1-2 km korkeudella melko paljon liikkeellä itään noin 10 m/s.
XX**

2.7.2002
Keskiyön aikoihin isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko tiheässä puolen kilometrin alapuolella ja harvemmassa kilometrin korkeudella saakka liikkeellä koilliseen 8-12 m/s, myös Suomenlahden yli hyönteisiä alkoi tulla. Melko paljon lintuja lenteli aika epämääräisesti 1,5 km alapuolella. Aamuyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli etelälounaasta puolen kilometrin alapuolella 9-12 m/s sadealueiden välissä edelleen melko runsaasti. Aamun tullessa hyönteiset vähenivät, mutta muutamia isoja tai suurehkoja hyönteisiä tuli vielä aamullakin etelälounaasta 10-14 m/s kilometrin alapuolella.
Aamupäivällä hyönteisiä oli liikkeellä lähinnä maa-alueen yllä, mutta iltapäivällä suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli muutamassa tiheämmässä kerroksessa kahden kilometrin korkeuden tuntumassa saakka etelästä/etelälounaasta 12-15 m/s melko runsaasti. Illalla sateiden ja pilvien välissä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa kilometrin korkeudella asti tulossa edelleen etelästä/etelälounaasta. ILtayöllä sadelaue oli päällä, mutta huomattavasti lintuja näkyi sisämaassa sateen keskelläkin 1-2 km korkeudella hitaasti pohjoiseen päin liikkumassa.
XX**

1.7.2002
Keskiyön aikoihin isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko paljon liikkeellä 800 m korkeudella saakka etelälounaasta/lounaasta 12-15 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli niukemmin mutta virtaus etelästä/etelälounaasta hieman nopeampaa. Lintuja näkyi melko paljon 1,5 km alapuolella menossa keskimäärin itään/itäkoilliseen noin 7 m/s ja aamun sarastaessa näitä näkyi sateiden välissä alhaalla Suomenlahdella tulossa taas kaakosta eli ilmeisesti palailemassa takaisin esim. Helsingin seudulle. Auringonnousun tienoilla hyönteisiä tuli enää hyvin harvassa sateiden välissä kilometrin korkeudella saakka etelästä/eteälounaasta 13-16 m/s. Myöhemmin aamulla hyönteisiä ei juurikaan ollut erotettavissa, mutta melko paljon lintuja näkyi matalalla maa-alueen yllä vaihtelevasti lentelemässä.
Iltapäivällä sadealueen jälkeen lintuja näkyi runsaasti keskittyneinä rullapyörteiden mukaan koilliseen suuntautuneisiin jonoihin puolen kilometrin alapuolella. Hyönteisiäkin tässä kerroksessa ilmeisesti oli huomattavasti, mutta lintujen seasta näitä ei voinut oikein erottaa. Ylempänä 1-1,5 km korkeudella sen sijaan suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa liikkeellä aluksi itäkoilliseen ja myöhemmin koilliseen noin 15 m/s olennaisesti kuitenkin vain maa-alueen yllä. Illalla hyönteisiä ei enää juurikaan erottanut, mutta puolen kilometrin alapuolella lintuja oli sisämaassa edelleen runsaasti vaihtelevasti lentelemässä. Iltayöllä lähinnä suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä melko harvassa noin 300 m korkeudella saakka pohjoiskoilliseen 6-9 m/s maa-alueen yllä. Lintuja näkyi melko runsaasti 0,5-1,5 km korkeudella liikkeellä itäkaakkoon noin 8 m/s.
XX**

30.6.2002
Melko paljon isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki keskiyön aikaan kilometrin korkeudella saakka koilliseen 8-10 m/s, varsinkin puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä tiuhemmassa, ylempänä lähinnä isoja hyönteisiä harvassa. Merellä hyönteisiä ei juuri näkynyt, mutta lintuja oli runsaasti aika vaihtelevasti, mutta keskimäärin noin 5 m/s eteläkaakkoon liikkeellä. Aamuyöllä hyönteisiä oli niukemmin ja lintuja aika tasaisesti 1-2 km korkeudella melko paljon menossa etelään päin 3 m/s luokkaa olleella nopeudella. Auringonnousun aikoihin lintuja sen sijaan tuli pääasiassa puolen kilometrin alapuolella ja sadekuuroa kierrellen etelästä noin 12 m/s, samalla myös suurehkoja hyönteisiä näkyi tulevan harvassa etelälounaasta noin 9 m/s 800 m korkeudella saakka. Aamulla hyönteisiä tuli harvemmassa ja lähinnä muutaman sadan metrin korkeudella asti sateiden edellä.
Iltapäivällä sateiden jälkeen suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko paljonkin ilmassa 1-1,5 km korkeudella lännestä noin 15 m/s tulleessa virtauksessa. Myös puolen kilometrin alla hyönteisiä oli melko runsaasti liikkeellä maa-alueen yllä länsilounaasta 10-14 m/s. Lintuja kertyi pinnan lähellä runsaasti rullapyörteiden mukaisiksi jonoiksi. Illalla sisämaassa hyönteisiä oli runsaasti puolen kilometrin alapuolella menossa koilliseen 10-12 m/s ja rullapyörteiden kohdalle keskittyneitä lintuja näkyi myös paljon parinsadan metrin korkeudella saakka. Iltayöllä hyönteisiä oli vähemmän ja lintuja sen sijaan näkyi melko paljon 0,5-1,5 km korkeudella menossa itään noin 7 m/s.
XX**

29.6.2002
Lähinnä isoja hyönteisiä näkyi keskiyön aikaan melko tiheässä liikkeellä kilometrin alapuolella maa-alueen yllä pohjoiskoilliseen/koilliseen 8-12 m/s. Lintuja oli etenkin Suomenlahden yllä 1-2 km korkeudella paljon, mutta näiden liike pinnan suhteen oli hidasta ja aika vaihtelevaakin. Aamuyöllä sisämaassa hyönteisiä oli niukemmin, mutta sen sijaan Suomenlahden yli isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko tiheässä 200-500 m korkeudella etelälounaasta 12-15 m/s. Lintuja lenteli 0,5-1,5 km korkeudella edelleen melko paljon hitaasti länteen päin. Aamun tultua linnut hiljalleen häipyivät Suomenlahdelta ja alkoivat keskittyä sisämaassa parinsadan metrin korkeudella vaihtelevasti lentelemään.
Suurehkoja hyönteisiä tuli aamulla harvassa etelälounaasta noin 12 m/s lähinnä puolen kilometrin alapuolella. Myöhemmin päivällä suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli harvassa tai melko harvassa 1,5 km korkeuden tienoilla saakka etelälounaasta noin 8 m/s. Iltaa kohden hyönteiset vähenivät ja virtaus kääntyi etelästä/eteläkaakosta tulleeksi. Iltayöllä melko paljon pääasiassa pienehköjä hyönteisiä oli maa-alueen yllä kulkemassa koilliseen 5-7 m/s puolen kilometrin alapuolella. Ylempänä lintuja näkyi 1,5 km korkeudella saakka keskimäärin menossa eteläkaakkoon noin 8 m/s.
XX**

28.6.2002
Keskiyöllä sateiden välissä erottui huomattavasti lintuja kilometrin alapuolella. Isoja tai suurehkoja hyönteisiä näkyi tulossa etelästä 10-12 m/s kilometrin alapuolella ja aamuyöllä sateen jälkipuolella näitä tuli runsaasti etenkin puolen kilometrin alapuolella etelästä/etelälounaasta 12-15 m/s. Auringonnousun aikoihin hyönteisiä oli enää harvassa ja aamulla Suomenlahdella ei enää juurikaan näkynyt sateiden jälkeen liikkeellä. Lintuja sen sijaan näkyi melko paljon aamuvarhaisella Suomenlahden yllä vaihtelevasti lentelemässä kilometrin korkeudella saakka. Aamupäivällä sisämaassa lintuja kertyi runsaasti rullapyörteiden mukaan aluksi pohjoiskoilliseen ja myöhemmin itäkoilliseen virtauksen suuntaisiksi jonomaisiksi kaikualueiksi puolen kilometrin alapuolella. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä nousi myös maa-alueella harvassa 1,5 km korkeudelle saakka kulkemaan itäkoilliseen 10-13 m/s, kilometrin alapuolella näitä oli paikoin melko tiheässäkin. Illalla ja iltayöllä maa-alueen yllä hyönteisiä oli melko runsaasti puolen kilometrin alapuolella sadekuurojen välillä. Iltayöllä virtaus oli koilliseen 6-10 m/s. Lintuja näkyi alkuyöllä melko paljon 0,5-1,5 km korkeudella menossa pääasiassa itäkaakkoon noin 7 m/s.
XX**

27.6.2002
Keskiyöllä varsinkin maa-alueen yllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi runsaasti kulkemassa kilometrin alapuolella itäkoilliseen/itään 10-15 m/s. Melko runsaasti lintuja näkyi 1-2 km korkeudella aika hitaasti ja vaihtelevastikin liikkeellä. Aamua kohden hyönteiset ja linnut hiljalleen vähenivät. Aamupäivällä sadekuurojen välissä näkyi melko harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä 0,5-1,3 km korkeudella tulossa länsilounaasta noin 11 m/s ja myöhemmin päivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvemmassa mutta tasaisemmin 1,5 km alapuolella. Puolen kilometrin alapuolella tuli myös melko paljon hyönteisiä päivällä etelästä 12-15 m/s. Iltapäivällä hyönteisiä oli aika paljon pinnan lähellä ja iltaan asti sateiden välissä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli harvassa etelästä 8-10 m/s 1,5 km alapuolella ennen laajempaa sadealuetta.
XX**

26.6.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli keskiyön aikaan harvassa hieman yli kilometrin korkeudella saakka ja melko tiheässä 100-500 m korkeudella liikkeellä länsilounaasta noin 9 m/s. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät ja virtaus hieman nopeutui. Huomattavasti lintuja näkyi 0,5-1,5 km korkeudella yöllä aika vaihtelevasti lentelemässä ja aamuvarhaisella Suomenlahden suunnalla pääasiassa pohjoiseen tulossa pinnan lähelläkin. Aamulla suurehkoja hyönteisiä oli melko paljon Suomenlahden puolella menossa koilliseen noin 10 m/s kilometrin alapuolella, mutta ilmeisesti lähinnä Suomen rannikolta lähteneinä. Päivällä runsaasti lintuja näkyi rullapyörteiden mukaisissa koilliseen suntautuneissa jonoissa sisämaassa. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa 1,5 km alapuolelle menossa koilliseen/itäkoilliseen 15-20 m/s, iltapäivällä enemmän Helsingin edustalla Suomenlahden suunnalla kuin sisämaan sadekuurojen hallitsemalla alueella. Illan sadekuurojen jälkeen hyönteisiä näkyi melko paljon puolen kilometrin alapuolella menossa itäkoilliseen 12-15 m/s.
Iltayöllä melko paljon lintuja lähti 0,5-2 km korkeudella eteläkaakkoon sisämaassa ja itäkaakkoon merellä noin 10 m/s. Myös hyönteisiä näkyi melko runsaasti puolen kilometrin alapuolella liikkeellä itäkoilliseen/itään 10-13 m/s.
XX*

25.6.2002
Keskiyön tienoilla isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki etelään/eteläkaakkoon 8-11 m/s kilometrin alapuolella ja 200-500 m korkeudella runsaasti. Huomattavasti lintuja lenteli aika vaihtelevasti 1-2 km korkeudella. Aamuyöllä hyönteisiä oli edelleen runsaasti liikkeellä ja parhaimmillaan noin 15 m/s nopeudella noin 300 m korkeudella etelään. Auringonnousun jälkeen hyönteisiä näkyi yhä tiuhassa 200-300 m korkeudella mutta muuten harvassa ja lintuja näkyi melko hajanaisesti pääasiassa puolen kilometrin alapuolella. Aamulla hyönteisiä oli välillä vähän näkyvissä, kunnes sitten aamupäivän kuluessa suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa tai harvassa 1,5 km korkeudella saakka tulossa pohjoisluoteesta/luoteesta noin 10 m/s.
Iltapäivällä ja illalla sadekuurojen välissä erottui lähinnä suurehkoja hyönteisiä melko harvassa noin kilometrin korkeudella saakka. Runsaasti lintujakin näkyi keskittyneinä puuskarintamien ja rullapyörteiden ansiosta. Virtaus oli sadekuurojen muokkaamaa, mutta yleensä pohjoisen tai lännen puolelta, rannikolla illalla länsilounaasta. Iltayöllä runsaasti hyönteisiä oli kulkemassa lännestä/länsiluoteesta 7-10 m/s puolen kilometrin alapuolella ja suurehkoja hyönteisiä oli harvemmassa kilometrin korkeudella saakka. Lintuja näkyi varsinkin Suomenlahden suunnalla 1-2 km korkeudella melko runsaasti menossa eteläkaakkoon noin 10 m/s.
XX*

24.6.2002
Melko paljon suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi keskiyön aikaan kilometrin alapuolella menossa itäkoilliseen/itään noin 8 m/s. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät. Runsaasti lintuja näkyi Suomenlahdella 1,5 km alapuolella, mutta liike oli aika hidasta ja ennen kaikkea vaihtelevaa. Auringonnousun aikoihin lintuja näkyi lähinnä puolen kilometrin alapuolella ja Suomenlahdella lähinnä pohjoiseen päin tulossa. Hyönteisiä ei aamuvarhaisella eikä myöhemminkään aamulla juuri ollut erotettavissa. Lintuja sen sijaan näkyi alhaalla maa-alueen yllä keskittyneinä paikoin jonomaisiksi kaikualueiksi. Aamupäivällä sitten suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi liikkeellä pääosin maa-alueen yllä 1,5 km korkeudella saakka, kilometrin alapuolella virtaus oli pohjoisen puolelta ja ylempänä itään/itäkaakkoon 5-7 m/s.
Iltapäivällä hyönteisiä oli vähemmän puolen kilometrin yläpuolella, mutta alempana ilmeisessä merituulessa aika paljonkin menossa koilliseen 5-8 m/s. Illemmalla sadekuurojen välissä hyönteisiä oli edelleen melko paljon kilometrin alapuolella ja virtaus kääntyi pinnan lähelläkin hiljalleen luoteesta tulleeksi. Iltayöllä runsaasti hyönteisiä näkyi tulevan luoteesta 7-11 m/s puolen kilometrin alapuolella, suurehkojen hyönteisten osuus oli varsinkin ylempänä merkittävä. Lintuja näkyi myös huomattavasti liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka pääasiassa etelään noin 15 m/s.
XX*

23.6.2002
Suuria ja suurehkoja hyönteisiä oli runsaasti puolen kilometrin alapuolella keskiyön aikaan liikkeellä kaakkoon 10-12 m/s ja ylempänä isoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka kaakkoon/itäkaakkoon noin 12 m/s. Melko paljon lintuja näkyi 1-2 km korkeudella vaihtelevasti lentelemässä. Aamuyöllä hyönteisiä oli enimmäkseen puolen kilometrin korkeuden tienoilla aika tiuhassa edelleen sekä harvemmassa alempana ja virtaus oli kääntynyt eteläkaakkoon. Auringonnousun jälkeen hyönteisiä ei enää näkynyt, muttamelko paljon lintuja sen sijaan kulki puolen kilometrin alapuolella pohjoiseen päin 5 m/s luokkaa olleella nopeudella, varsinkin Suomenlahdella. Aamulla maa-alueen yllä suurehkoja ja isoja hyönteisiä alki lopulta olla harvassa liikkeellä 1,5 km korkeuden tuntumassa asti pohjoiseen/pohjoiskoilliseen 5-7 m/s. Samalla pinnan lähellä runsaasti lintuja keskittyi tuulensuuntaisiin jonoihin.
Päivällä pinnan lähellä hyönteisiä näkyi aika vähän sisämaassakin, mutta ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi tulevan lounaasta varsinkin kilometrin alapuolella melko paljon 8-11 m/s. Iltapäivällä kuitenkin Suomenlahdella hyönteisiä oli enää niukasti, paitsi pinnan lähellä, vaikka sisämaassa edelleen suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko runsaasti 1,5-2 km korkeudella saakka liikkeellä koilliseen. Sadealueen jälkeen iltayöllä hyönteisiä näkyi melko paljon puolen kilometrin alapuolella menossa itäkoilliseen 7-10 m/s. Samaan aikaan melko paljon lintuja näkyi Suomenlahdella hitaasti liikkeellä itäkaakkoon.
XX**

22.6.2002
Keskiyön aikoihin lähinnä isoja hyönteisiä kulki harvassa kilometrin alapuolella alhaalla itäkaakkoon noin 10 m/s ja ylhäällä kaakkoon noin 18 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli niukemmin ja pääasiassa puolen kilometrin alapuolella menossa kaakkoon 10-15 m/s. Auringon noustua aamuvarhaisella vain muutamia isoja tai suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä 0,5-1 km korkeudella. Aamun edetessä suurehkoja ja isoja hyönteisiä nousi taivaalle ja aamupäivällä niitä oli harvassa tai melko harvassa 1,5 km korkeudella saakka. Virtaus oli luoteesta alhaalla 8 ja ylempänä parhaimmillaan 13 m/s luokkaa. Runsaasti lintuja keskittyi sisämaassa rullapyörteiden kohdille tuulensuuntaisiksi jonoiksi. Päivällä hyönteisiä oli melko paljon kilometrin korkeudella saakka ja varsinkin rullapyörteiden kohdilla. Harvassa isoja tai suurehkoja hyönteisiä näkyi 1,5 km korkeudella saakka. Turbulenssista aiheutuneita kaikuja näkyi myös heikosti 1,5-2 km korkeudella ja 2-3 km korkeudella erottui myös joitakin isoja hyönteisiä. Virtaus oli länsiluoteesta 8-12 m/s ja rannikolla pinnan lähellä olennaisesti lännestä. Iltayöllä melko paljon hyönteisiä oli kulkemassa puolen kilometrin alapuolella itäkaakkoon 9-12 m/s ja huomattavasti lintuja näkyi kahden kilometrin korkeudella saakka menossa pääasiassa etelään päin noin 15 m/s.
XX*

21.6.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli tiheässä keskiyön aikoihin puolen kilometrin alapuolella menossa itään/itäkaakkoon 5-7 m/s ja harvassa 1,2 km korkeudella saakka kulkemassa yläosassa pohjoiseen noin 5 m/s. Lintuja oli melko runsaasti 0,5-2,5 km korkeudella aika vaihtelevasti liikkeellä ja auringonnousun aikoihin Suomenlahdella nämä tulivat etelästä noin 10 m/s. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät ja auringonnousun aikoihin lähinnä pienehköjä hyönteisiä oli maa-alueen yllä pohjoiskoilliseen noin 5 m/s. Aamulla hyvin harvassa isoja hyönteisiä tuli etelälounaasta noin 9 m/s kahden kilometrin korkeudella saakka ennen sateita.
Iltapäivällä isompien sateiden jälkipuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä erottui osin pilvien yllä 2-2,5 km korkeudella melko tiheässä tulossa etelälounaasta noin 25 m/s ja alempanakin näitä oli harvassa liikkeellä. Ylhäällä isoja hyönteisiä näkyi jonkin verran 4 km korkeuden tuntumassakin välillä samalla kuin 2-3 km korkeudella ei näitä enää juurikaan kulkenut. Illalla kuitenkin virtaus oli lännestä ja hyönteisiä aika niukasti enää havaittavissa. Alhaalla lintuja näkyi sään seljettyä paikoin runsaasti maa-alueen yllä vaihtelevasti lentelemässä rullapyörrejonoissa.
Iltayöllä puolen kilometrin alapuolella suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa tai harvassa 700 m korkeudella saakka ja heikkojen sateiden välissä menossa itäkaakkoon/kaakkoon 12-17 m/s.
XX**

20.6.2002
Ennen keskiyötä maa-alueella etenkin isoja ja suurehkoja hyönteisiä lähti hyvin runsaasti liikkeelle puolen kilometrin alapuolella sekä harvemmassa 1,5 km korkeudella saakka ja virtaus oli itään/itäkaakkoon 10-13 m/s. Samalla myös melko paljon lintuja näkyi 1-2 km korkeudella menossa keskimäärin eteläkaakkoon noin 12 m/s. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät ja lintujen liike oli maanpinnan suhteen aika hidasta ja vaihtelevaa. Auringonnousun aikoihin hyvin paljon hyönteisiä kulki 200-500 m korkeudella kaakkoon 11-15 m/s ja suurehkoja sekä isoja hyönteisiä näkyi harvassa 1,5 km korkeudella saakka kulkemassa itään noin 8 m/s. Lintuja sen sijaan näkyi melko paljon ilmeisesti palailemassa Suomenlahdella pohjoiseen noin 10 m/s sekä sisämaassa kertyneinä paikoin aika hitaasti liikkuviin ryhmiin.
Aamulla hyönteisten meno jatkui hieman harventuneena puolen kilometrin korkeuden vaiheilla kaakkoon ja isoja hyönteisiä kulki pinnan lähellä hyvin harvassa eteläkaakkoon noin 8 m/s. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa kahden kilometrin korkeuden tuntumassa, ylhäällä pystyvirtausten aiheuttaman turbulenssin ohuiden kaikukerrosten alla. Lisäksi 2-4 km korkeudella kulki isoja hyönteisiä hyvin harvassa mutta tasaisesti länsiluoteesta 15-23 m/s, aluksi kaakko-koillinen ja myöhemmin länsi-itä akselin mukaan suuntautuneina. Toisaalta kilometrin alapuolella merituuli näytti rannikolla merkitsevän virtausta länsilounaasta 7-10 m/s, samalla kun merituulirintaman ja sisämaan rullapyörteiden kohdille kasautui runsaasti lintujakin jonomaisiksi kaikualueiksi.
Iltapäivällä kahden kilometrin yläpuolella hyönteiset vähenivät ja illalla lähinnä kilometrin alapuolella hyönteisiä oli enää liikkeellä, rannikolla puolen kilometrin alapuolella itäkoilliseen 10-12 m/s ja muuten itään 8-11 m/s. Iltayöllä runsaasti hyönteisiä lähti liikkeelle puolen kilometrin alapuolella itään/itäkaakkoon 6-9 m/s. Samalla melko paljon lintuja näkyi menevän 0,5-2 km korkeudella etelään noin 10 m/s.
XX*

19.6.2002
Keskiyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä runsaasti 1,5 km alapuolella ja isoja vielä harvassa tai hyvin harvassa 1,5-2,5 km korkeudella. Puolen kilometrin alapuolella virtaus vei koilliseen 7-11 m/s ja 200-500 m korkeudella hyönteisiä oli tiheässä. Ylempänä 1,5 km korkeudella saakka viratus oli itään 10-12 m/s ja ylempänä itäkaakkoon 15 m/s luokkaa. Huomattavasti lintuja näkyi 1,5-3 km korkeudella aika epämääräisesti liikkeellä. Aamuyöllä hyönteiset hiljalleen niukkenivat ja lintuja puolestaan erottui melko paljon 1-2 km korkeudella keskimäärin 5-7 m/s koilliseen päin menossa. Virtaus vei hyönteisiä parhaimmillaan noin puolen kilometrin korkeudella itään noin 13 m/s.
Auringonnousun aikaan melko paljon hyönteisiä kulki edelleen puolen kilometrin alapuolella koilliseen/itäkoilliseen 12-17 m/s ja alhaalla myös Suomenlahden yli tulijoita näkyi riittävän. Ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa 3 km korkeudella saakka, osin pilvien tai sadekuurojen välissä itäkoilliseen/itään 10-15 m/s. Aamulla lähinnä isoja hyönteisiä näkyi harvassa tai hyvin harvassa 1,5-3 km korkeudella osaksi tiheämpiin kerroksiin keskittyen menossa koilliseen/itäkoilliseen alakerroksissa noin 17 m/s ja ylhäällä noin 25 m/s. Alempana myös suurehkoja hyönteisiä oli merkittävämmin ja hyönteisiä yleensä melko runsaasti kulkemassa koilliseen 15-18 m/s. Aamupäivällä virtaus lounaasta voimistui parhaimmillaan 30 m/s luokkaan ja 1-2 km välillä suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki jopa tiheässä kerroksessa, kun muutenkin kookkaita hyönteisiä oli runsaammin liikkeellä kolmen kilometrin korkeudella saakka. Pinnan lähellä virtaus oli länsilounaasta eikä Suomenlahden ylittäjiä ehkä enää ollut. Sisämaassa runsaasti lintuja kertyi rullapyörteiden jonoihin.
Päivällä joitakin isoja hyönteisiä näkyi liikkeellä 4 km korkeudella asti ja ilmeisen suuntauneina lounas-koillinen akselin mukaisesti. Virtaus oli iltapäivällä itäkoilliseen ja alhaalla 13 m/s luokkaa, 1,5 km yläpuolella noin 25 m/s. Illalla virtaus oli ylempänä itään ja hyönteiset vähenivät hiljalleen. Sen sijaan puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli varsinkin maa-alueen yllä runsaasti ja merituulirintama erotti rannikon länsilounaasta 10-12 m/s virtauksen sisämaan lännestä puhaltaneesta tuulesta rullapyörrejonoineen. Lintuja kertyi merituulirintamaan myös hyvin paljon. Iltayöllä maa-alueella nousi lisää hyönteisiä puolen kilometrin alapuolella kulkemaan itään/itäkaakkoon 10-13 m/s.
XX**

18.6.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki keskiyöllä ja aamuyöllä runsaasti kaakkoon 8-12 m/s 100-700 m korkeudella ja harvassa tai hyvin harvassa 1-1,5 km korkeudella. Huomattavasti lintuja näkyi 1-2 km korkeudella vaihtelevasti lentelemässä. Auringonnousun jälkeen lintuja lähinnä tuli etelästä päin noin 10 m/s. Suurehkoja sekä isoja hyönteisiä näkyi harvassa edelleen kaakkoon päin kulkemassa kilometrin alapuolella ja 1,5 km korkeudella saakka ylempänä harvemmassa. Aamuvarhaisella sisämaassa lintuja näkyi paikoin kasautuneina ja pinnan suhteen keskimäärin lähes paikallaan puolen kilometrin alapuolella. Suurehkoja hyönteisiä kulki kilometrin alapuolella melko harvassa kaakkoon noin 7 m/s, mutta myöhemmin aamulla suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli pääasiassa harvassa tasaisesti 1,5 km korkeudella saakka menossa kaakkoon/itäkaakkoon 7-10 m/s. Aamupäivällä virtaus kääntyi puolen kilometrin alapuolella lounaasta tulleeksi ja ylempänä liike oli itäkoilliseen 10-13 m/s.
Päivällä kahden kilometrin ja pilvikerroksen yllä isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa menossa itäkaakkoon noin 15 m/s ja illemmalla 1,5-2,5 km korkeudella olleessa kerroksessa itään. Illalla myös puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli melko runsaasti. Sisämaassa merituulirintaman pohjoispuolella lintuja näkyi myös runsaasti alhaalla rullapyörteiden itään päin tuulen mukaan suuntautuneissa jonoissa. Rannikolla virtaus oli lounaasta puolen kilometrin alapuolella 10 m/s luokkaa. Iltayöllä jopa hyvin runsaasti hyönteisiä lähti liikkeelle maa-alueella alle puolen kilometrin korkeuksille koilliseen/itään 6-8 m/s ja ylempänä suurehkoja sekä isoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka itään/itäkaakkoon 8-13 m/s.
XX*

17.6.2002
Keskiyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä kilometrin alapuolella ja runsaimmin 200-500 m korkeudella kaakkoon/etelään 9-11 m/s. Huomattavasti lintuja lenteli aika vaihtelevasti 1-3 km korkeudella. Aamuyöllä hyönteiset hiljalleen vähenivät ja auringonnousun jälkeen lähinnä suurehkoja hyönteisiä oli enää liikkeellä melkoharvassa, paria tiuhempaa kerrosta lukuunottamatta. Lintuja näkyi melko paljon aamuvarhaisella alhaalla Suomenlahdella tulossa etelästä 7-10 m/s. Aamulla suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko harvassa 200-500 m korkeudella kaakkoon 7-9 m/s ja isoja hyönteisiä oli hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka.
Päivällä jonkin verran sadekuuroja oli myös liikkeellä, mutta näiden välissä varsinkin iltapäivällä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa kulkemassa alhaalla osin ilmeisesti merituulessa itäkoilliseen 7-10 m/s ja ylempänä 1,5 km korkeudella saakka itään/itäkaakkoon noin 9 m/s. Myöhään iltapäivällä hyönteisiä oli runsaammin ja sisämaassa myös lintuja näkyi runsaasti alhaalla keskittyneinä rullapyörteiden jonoihin. Illalla suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli pääasiassa kilometrin alapuolella luoteesta 8-11 m/s, 200-700 m korkeudella tiheässäkin ja lintuja kertyi puolen kilometrin korkeudelle hyönteisten vahvimpaan kerrokseen. Iltayöllä runsaasti hyönteisiä, valtaosin pienempiä, kertyi puolen kilometrin alapuolelle kulkemaan kaakkoon 10-12 m/s. Isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa 0,5-1 km korkeudella menossa etelään noin 13 m/s.
XX*

16.6.2002
Isoja hyönteisiä oli keskiyön aikaan melko runsaasti liikkeellä kilometrin alapuolella ja varsinkin suurehkojen hyönteisten kanssa taajassa 300 m korkeuden tienoilla menossa kaakkoon/itäkaakkoon noin 7 m/s. Ylempänä lähinnä isoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa ja liike oli hitaampaa pääasiassa lännen puolelta. Lintuja näkyi melko paljon 1-3 km korkeudella, mutta näiden liike oli vaihtelevaa. Aamuyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli edelleen melko runsaasti kaakkoon jatkuneessa virtauksessa puolen kilometrin alapuolella. Auringon noustessa hyönteisiä näkyi enää varsin vähän, kun taas lintuja oli paljon parvissa lentelemässä pinnan suhteen aika paikallaan sekä toisaalta Suomenlahdella tulossa pohjoiseen päin 7-10 m/s.
Aamupäivällä hyönteisiä näkyi puolen kilometrin alapuolella pikku hiljaa enemmän sisämaassa menossa koilliseen noin 3-6 m/s ja ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä lenteli harvemmassa. Erityisesti 1-2 km korkeudella isoja hyönteisiä tuli iltapäivän sadealueen edellä luoteesta/pohjoisesta noin 7 m/s. Iltapäivällä sadekuurojen välissä oli vähän hyönteisiä näkyvissä puolen kilometrin alapuolella menossa itäkoilliseen 5-7 m/s. Lintuja näkyi sisämaassa vaihtelevasti lentelemässä paikoin keskittyneinä nauhamaisiksi kaikualueiksi.
Illalla melko paljon hyönteisiä näkyi puolen kilometrin alapuolella liikkeellä itäkaakkoon/kaakkoon 4-7 m/s. Iltayöllä hyönteisiä oli runsaasti 700 m korkeudella saakka ja virtaus vei kaakkoon/eteläkaakkoon parhaimmillaan 10 m/s puolen kilometrin korkeudella. Lintuja näkyi melko runsaasti 1-2 km korkeudella ja Suomenlahdella suunta oli etelään noin 10 m/s.
XX*

15.6.2002
Keskiyön aikaan lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli 300-500 m korkeudella runsaasti sekä alempana ja kilometrin korkeudella asti harvassa pohjoiskoillisesta/koillisesta 15-20 m/s. Aamuyöllä hyönteiset olivat keskittyneemmin 200-800 m korkeudella ja virtaus pääosin pohjoisesta. Auringonnousun tienoilla hyönteisiä kuitenkin oli paljon niukemmin. Huomattavasti lintujakin näkyi yöllä 1-2 km korkeudella hitaasti liikkumassa lounaaseen päin. Aamuvarhaisella suuri joukko lintuja näkyi Suomenlahdella puolen kilometrin korkeuden tienoilla aika vaihtelevasti, mutta keskimäärin etelämmäksi liikkeellä. Samaan aikaan ensi sijassa suurehkoja hyönteisiä näkyi melko tiuhassa noin puolen kilometrin korkeudelle keskittyneessä kerroksessa kulkemassa etelään noin 15 m/s. Aamun edetessä hyönteiset niukkenivat ja lintujakin oli lähinnä enää vain sisämaassa puolen kilometrin alapuolella rullapyörteiden jonoihin keskittyneinä. Aamupäivällä hyönteisiä oli melko runsaasti puolen kilometrin alapuolella kulkemassa eteläkaakkoon 5-8 m/s ja isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa joukossa mukana. Päivän kuluessa virtaus kääntyi enemmän luoteesta tulleeksi. Iltapäivällä virtaus oli heikompaa pohjoisen puolelta ja hyönteisiä oli melko paljon kilometrin korkeudella saakka. Rannikon lähellä noin puolen kilometrin korkeudella saakka virtaus oli kuitenkin merituulen mukaisesti kaakosta päin. Illalla rannikolla virtaus oli itäkaakosta 3-5 m/s kuljettamassa aika vähiin käyneitä hyönteisiä. Sisämaassa pohjoisenpuoleinen virtaus näkyi jatkuvan ja lähinnä paikoin keskittyneitä vaihtelevasti lennelleitä lintuja puolen kilometrin alapuolella oli huomattavimmin kaikuja aiheuttamassa. Iltayöllä runsaasti suurehkoja ja pienempiä hyönteisiä tuli 300 m alapuolella pohjoisesta/pohjoisluoteesta noin 5 m/s ja harvassa suurehkoja hyönteisiä näkyi vähän ylempänäkin. Lintuja oli huomattavasti ilmassa kahden kilometrin alapuolella ja sisämaassa liike oli myös aika yhtenäisesti etelään päin 10 m/s luokkaa.
XX*

14.6.2002
Aamulla Suomenlahdella sadealueiden reunamien selkeällä alueella erottui iso joukko aika vaihtelevasti lennelleitä lintuja. Aamupäivällä sadealueiden välissä erottui puolen kilometrin alapuolella jonkin verran hyönteisiä ja sisämaassa myös lintuja vaihtelevasti lentelemässä heikossa virtauksessa. Myöhemmin iltayöhön saakka olennaisesti vain sateita oli havaittavissa.

13.6.2002
Keskiyön aikaan runsaasti iosja ja suurehkoja hyönteisiä kulki noin kilometrin korkeudella saakka itään noin 10 m/s ja selvää suuntautumista länsilounas-itäkoillinen akselin mukaan oli myös havaittavissa. Lintuja oli melko paljon 1-3 km korkeudella liikkeellä keskimäärin 5-7 m/s etelälounaaseen päin. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät hiljalleen ja auringonnousun jälkeen näkyvissä oli melko harvassa suurehkoja hyönteisiä 200-800 m korkeudella kulkemassa itäkoilliseen 7-9 m/s. Lintuja oli aika paljon varsinkin Suomenlahden suunnalla aamuvarhaisella tulossa alhaalla pohjoiseen päin noin 10 m/s. Aamuvarhaisella Suomenlahdella isoja hyönteisiä oli myös liikkeellä 0,5-2 km korkeudella hyvin harvassa itäkoilliseen ja näin myös jatkui aamulla myöhemminkin jonkin aikaa, luultavasti nämä tulivat siten kauempaa Suomenlahden ylikin.
Maa-alueen yllä alkoi aamupäivällä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyä harvassa kilometrin korkeudella saakka kulkemassa koilliseen 6-9 m/s. Aamupäivällä hyönteisiä oli enää kuitenkin lähinnä puolen kilometrin alapuolella maa-alueen yllä etelälounaasta käyneessä virtauksessa. Toisaalta lintuja keskittyi myös pinnan lähellä rullapyörteiden suuntaisiksi jonoiksi. Päivällä suurehkoja tai isoja hyönteisiä oli 0,5-1,5 km korkeudella hyvin harvassa ja myös Suomenlahden yli näitä näkyi tulevan etelälounaasta noin 10 m/s, myöhemmin kaakosta. Illalla sadealueen edellä hyönteisiä näkyi varsinkin 300 m alapuolella paljon tulossa idästä/itäkaakosta 7-10 m/s ja ylempänä kilometrin korkeuden tuntumassa saakka lähinnä suurehkoja hyönteisiä kulki melko harvassa itäkaakosta/kaakosta.
Alkuyöllä sadealueiden välissä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi myös lähtevän liikkeelle runsaasti 800 m korkeudella saakka pohjoisluoteeseen 7-10 m/s sisämaassa, mutta sadealueet olivat muuten aika kattavia illalla ja alkuyöllä.
XX**

12.6.2002
Hyvin paljon hyönteisiä tuli keskiyön aikaan parinsadan metrin alapuolella eteläkaakosta noin 9 m/s. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli lisäksi melko tiuhassa 1-2 km korkeudella eteläkaakosta/etelästä 9-12 m/s. Aamuyöllä ilmeisesti meteorologiseen olioon liittyi voimakas hyönteisten kasaantuminen 1,5 km alapuolella virtauksen kääntyessä alhaalla lounaasta tulleeksi. Auringonnousun aikaan hyönteisiä oli niukemmin ja sadealuekin alkoi tulla päälle. Lintuja näkyi yöllä käytännössä huonosti runsaiden hyönteisten seasta, mutta esimerkiksi Suomenlahdella keskiyöllä 1-2 km korkeudella lintuja oli melko paljon hitaasti liikkeellä. Aamulla suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli melko harvassa 0,5-1,5 km korkeudella kahdessa aika erillisessä kerroksessa etelästä 9-11 m/s ennen isompaa sadealuetta. Sateiden välissäkin aamupäivällä lähinnä pienehköjä hyönteisiä näkyi tulevan etelästä 5-7 m/s melko runsaasti 800 m korkeudella saakka, sisämaassa suurehkoja hyönteisiä erottui joukossa enemmän ja myös lintuja kerääntyi rullapyörteiden mukaisiin jonoihin. Iltapäivällä sen sijaan sateet olivat kaikuja aiheuttamassa virtauksen kääntyessä lounaasta tulleeksi.
Sateen jälkeen illalla suurehkoja ja pienempiä hyönteisiä oli melko paljon ilmassa kilometrin alapuolella virtauksen viedessä itäkoilliseen alhaalla ja itään ylempänä 8-10 m/s. Iltayöllä runsaasti hyönteisiä kulki puolen kilometrin alapuolella varsinkin maa-alueen yllä itäkoilliseen 6-9 m/s ja 0,5-1 km korkeudella suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa menossa itäkoilliseen 7-10 m/s. Huomattavasti lintuja näkyi 1-2 km korkeudella kulkemassa etelään päin noin 10 m/s.
XX**

11.6.2002
Isoja hyönteisiä tuli harvassa 1-1,5 km korkeudella keskiyön tienoilla eteläkaakosta noin 10 m/s. Alempana hyönteisiä oli harvemmassa paitsi parinsadan metrin alapuolella runsaasti liikkeellä kaakosta 7-10 m/s. Lintuja näkyi myös 1-2 km korkeudella paikoin runsaasti hitaasti maanpinnan suhteen liikkeellä. Aamuyöllä isoja ja ehkä suurehkojakin hyönteisiä tuli runsaasti sekä pinnan lähellä että 0,7-1,5 km korkeudella 7-10 m/s, alhaalla kaakosta ja ylhäällä lähes etelästä. Auringonnousun aikaan hyönteisiä oli vähemmän varsinkin ylempänä ja lintuja näkyi myös tulevan kilometrin alapuolella eteläkaakosta noin 15 m/s melko paljon. Kuitenkin myös aamulla hyönteisiä tuli edelleen melko runsaasti kaakosta 7-10 m/s 1,5 km korkeudella saakka, vaikka kyse oli enimmäkseen suurehkoista eikä niin isoista hyönteisistä kuin yöllä.
Aamupäivällä sisämaassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa kilometrin alapuolella ja harvemmassa 2 km korkeudella saakka ilmassa. Rullapyörteiden luoteeseen suuntautuneisiin jonoihin keskittyi paljon lintujakin kilometrin alapuolella. Suomenlahdella runsaasti lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä tuli parinsadan metrin alapuolella kaakosta noin 8 m/s sekä eteläkaakosta 700-800 m korkeudella. Muuten hyönteisiä oli harvassa tai hyvin harvassa kahden kilometrin korkeudella asti. Iltapäivällä virtaus oli itäkaakosta ja meren puolella suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko tiheässä 200-400 m sekä noin kilometrin korkeudella. Viron suunnalla sadekuuroihin liittyneitä pohjoiseen päin edenneitä puuskarintamia alkoi myös keskittää hyönteisiä Suomenlahdella. Illalla suurehkoja hyönteisiä oli harvassa kilometrin alapuolella menossa luoteeseen/länsiluoteeseen 5-8 m/s ja pinnan lähellä hyönteisiä oli melko paljon edelleen. Iltayöllä maa-alueen yllä hyönteisiä oli hyvin paljon 100-200 m korkeudella menossa pohjoisluoteeseen 3-5 m/s. Ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä erottui harvenevasti kilometrin korkeudella asti ja liike yläkerroksissa pohjoiseen päin oli 10 m/s luokkaa. Lintuja oli melko runsaasti 1-2 km korkeudella, mutta liike oli hidasta maanpinnan suhteen etelään/kaakkoon.
XX**

10.6.2002
Runsaasti lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli keskiyöllä kaakosta puolen kilometrin alapuolella 12-14 m/s ja lisäksi harvemmassa kilometrin korkeudella saakka eteläkaakosta noin 10 m/s. Lintuja näkyi runsaasti varsinkin Suomenlahdella hitaasti pinnan suhteen liikkeellä 1-2 km korkeudella, sisämaassa lintujen liike oli aika vaihtelevaa, mutta aamuyöllä yhtenäisemmin pohjoiseen 15-20 m/s. Auringonnousun tienoilla hyönteisiä tuli edelleen runsaasti kaakosta etenkin 200-600 m korkeudella ja hyvin harvassa isoja hyönteisiä näkyi tulevan 1,5 km korkeudella saakka. Aamulla hyönteisiä oli sen sijaan niukkenevasti liikkeellä Suomenlahdella itäkaakosta ja sisämaassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki aamupäivällä 1,5 km korkeudella melko harvassa nopeuden itäkaakosta noustessa ylimmissä kerroksissa 15 m/s luokkaan. Rullapyörteiden mukaisiin jonoihin keskittyi myös runsaasti vaihtelevasti lennelleitä lintuja. Päivällä hyönteiset vähenivät edelleen ja iltapäivällä suurehkoja sekä isoja hyönteisiä oli liikkeellä harvassa kilometrin alapuolella ja hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka länsiluoteeseen noin 12 m/s.
Auringonlaskun jälkeen puolen kilometrin alapuolella maa-alueen yllä runsaasti hyönteisiä ja epäilemättä etenkin pienehköjä kulki länsiluoteeseen 9-11 m/s ja ylempänä 1,5 km korkeudella saakka oli lähinnä isoja hyönteisiä harvassa tai hyvin harvassa liikkeellä luoteeseen/pohjoisluoteeseen noin 10 m/s. Lintuja oli 1-2 km korkeudella hitaasti kaakkoon päin kulkemassa 4-7 m/s, luultavasti ei muuttamassa.
XX**

9.6.2002
Keskiyön tienoilla suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa liikkeellä länsiluoteeseen noin 8 m/s 0,2-1,2 km korkeudella sekä hieman runsaammin menossa länsilounaaseen alempana. Lintuja tuli melko paljon kolmen kilometrin alapuolella pääosin etelästä 12-15 m/s ja sisämaassa liike oli pohjoiskoilliseen. Aamuyöllä lintuja oli liikkeellä runsaasti ja yhtenäisemmin pohjoiseen noin 13 m/s. Hyönteisiä tuli idästä Suomenlahdella kauempanakin ja siten ilmeisesti kauempaakin. Aamulla linnut harvenivat ja hyönteisiäkin oli vähemmän liikkeellä, mutta aamun edetessä runsaasti hyönteisiä tuli itäkaakosta puolen kilometrin alapuolella noin 7 m/s ja ilmeisesti myös Suomenlahden yli merkittävästi. Suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki harvemmassa ylempänä 1,5 km korkeudella saakka ja melko tiuhassa 0,8-1,3 km korkeudella itäkoillisesta 8-11 m/s.
Päivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi varsinkin maa-alueen yllä lähes kahden kilometrin korkeudella melko harvassa liikkeellä länteen ja pinnan lähellä virtaus oli iltapäivällä itäkaakosta rullapyörteiden näkyessä rannikolla virtauksen suuntaisina jonoina myös lintujen keskittyminä. Joidenkin sadekuurojen ympärillä lintuja kerääntyi myös puuskarintamien kohdille.
Illalla ja iltayöllä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näytti kulkevan pinnan lähellä kauempanakin Suomenlahdella itäkaakosta noin 8 m/s, mutta pääasiassa hyönteiset lähtivät maa-alueelta ja rannikolta iltayöllä puolen kilometrin alapuolella runsaastikin liikkeelle. Harvemmassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki 0,5-1 km korkeudella virtauksen ollessa itäkaakosta/kaakosta 9-12 m/s. Huomattavasti lintuja oli 1-2 km korkeudella pääasiassa sisämaassa ja rannikolla liikkeellä kaakkoon päin noin 7 m/s.
XX**

8.6.2002
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki keskiyön aikaan tiuhassa erityisesti 200-500 m korkeudella kaakkoon noin 10 m/s. Harvemmassa näitä liikkui alempana sekä ylempänä melko harvassa kilometrin korkeudella saakka etelään 7-9 m/s. Hyvin harvassa hyönteisiä oli liikkeellä 1,5 km korkeudella asti ja toisaalta lintuja näkyi melko paljon menossa pääasiassa pääasiassa pohjoiskoilliseen noin 15 m/s 1-3 km korkeudella. Aamuyöllä sadekuurojakin näkyi jonkin verran hyönteisten ja lintujen liikettä häiritsemässä ja varsinkin hyönteisiä oli niukemmin ilmassa kulkemassa eteläkaakkoon/etelään. Auringonnousun aikaan lintuja alkoi olla vähän muuttamassa, mutta aamulla Suomenlahdella 1-2 km korkeudella melko paljon lintuja tuli etelästä noin 10 m/s. Suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli liikkeelä aamullakin melko tiheässä 200-500 m korkeudella etelään noin 9 m/s sekä harvassa 0,7-1,3 km korkeudella kaakkoon/itäkaakkoon noin 6 m/s.
Aamupäivän aikana hyönteisiä nousi runsaasti ilmaan ja suurehkojen sekä isojen hyönteisten osuus oli edelleen merkittävä varsinkin ylempänä. Virtaus oli alhaalla pohjoisesta/pohjoiskoillisesta 4-6 m/s ja rannikolla alkoi merituuli puhaltaa kaakosta puolen kilometrin alapuolella. Ylempänä virtaus kääntyi puolipäivän lähestyessä koillisesta 7-10 m/s puhaltaneeksi. Suurehkoja tai isoja hyönteisiä näkyi kahden kilometrin korkeudella asti hyvin harvassa, alempana 1,5 km korkeuden vaiheilla jopa tiuhassa ja kilometrin alapuolella hyönteisiä yleensä oli paljon liikkeellä. Iltapäivällä virtaus kilometrin alapuolella oli etelästä/eteläkaakosta 7 m/s luokkaa ja hyönteisiä oli runsaasti 0,7-1,2 km korkeudella, jossa virtaus vähitelleen muuttui pohjoiskoillisesta tulevaksi. Lähinnä isoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa 1,5-2,2 km korkeudella pohjoiskoillisesta noin 7 m/s. Iltapäivällä myös sadekuuroja alkoi näkyi sisämaassa ja hyönteisiä kokonaisuudessaan oli vähemmän menossa kilometrin alapuolella luoteeseen, rullapyörteiden keskittäminä jonoihin lintujen kanssa.
Illalla puolen kilometrin alapuolella kaakkoisvirtauksessa hyönteisiä oli harvassa, kun taas 0,5-1 km korkeudella idästä noin 9 m/s tuli paljon hyönteisiä. Suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa vielä 1-2 km korkeudella itäkoillisesta/koillisesta noin 7 m/s. Iltayöllä hyönteisiä oli runsaasti maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella ja harvenevasti lähinnä suurehkoja tai isoja hyönteisiä kilometrin korkeudella saakka menossa länsiluoteeseen 5-8 m/s. Lintuja näkyi melko paljon 1-2 km korkeudella etelään 10 m/s luokkaa olleella nopeudella.
XX*

7.6.2002
Suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi keskiyön aikaan tiheässä 800 m korkeudella saakka sekä melko tiheässä erillisessä kerroksessa 1-1,2 km korkeudella. Alhaalla virtaus oli itäkaakkoon ja vähitellen kääntyen puolen kilometrin yläpuolella etelään 8-13 m/s, suurimmillaan noin 300 m korkeudella kaakkoon. Kilometrin yläpuolella hyönteiset kulkivat etelälounaaseen noin 7 m/s. Lintuja näkyi melko paljon kulkemassa pääasiassa pohjoiseen 10-13 m/s 1-3 km korkeudella. Aamuyöllä lintuja oli jopa runsaasti jonkin aikaa, mutta auringonnousun lähellä taas vähemmän. Hyönteiset vähenivät myös hiljalleen yön kuluessa. Aamuvarhaisella suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko tiheässä kulkemassa 0,8-1,2 km korkeudella eteläkaakkoon noin 8 m/s ja alempana näitä oli aika harvassa parinsadan metrin korkeudella ollutta kerrosta lukuunottamatta, jossa virtaus vei kaakkoon noin 10 m/s. Aamun edetessä puolen kilometrin alapuolella melko paljon hyönteisiä näkyi menossa kaakkoon 5-8 m/s ja ylempänä suurehkoja sekä isoja hyönteisiä oli hyvin harvassa 2 km korkeudella saakka kaakkoon noin 5 m/s. Isoja hyönteisiä oli erityisemmissä kerroksissa noin kilometrin ja kahden kilometrin korkeudella ja kilometrin tasolla virtaus kääntyi aamupäivällä itäkaakkoon vieväksi.
Aamupäivällä puolen kilometrin alapuolella melko paljon hyönteisiä näkyi kulkevan itäkaakkoon noin 5 m/s ja sisämaassa rullpyörteitäkin näkyi keskittämässä sekä hyönteisiä että lintuja. Ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki harvassa 1,5 km korkeudella saakka itäkaakkoon/itäkoilliseen 7-10 m/s, kilometrin korkeuden tienoilla hieman tiuhemmassakin. Päivällä sadekuurojakin tuli pohjoisesta näkyviin ja hyönteisiä oli hieman niukemmin liikkeellä länsilounaasta 6-9 m/s. Merituulirintama ilmaantui iltapäivällä ja rannikolla noin 300 m alapuolella virtaus oli sen myötä lounaasta. Merituulirintamaan myös keskittyi paljon hyönteisiä kilometrin korkeuden tuntumaan asti, mutta muuten lähinnä suurehkoja hyönteisiä kulki aika harvassa 1,5 km korkeudella asti. Yleisen virtauksen ollessa lännestä/länsiluoteesta 8-10 m/s.
Illalla ja iltayöllä hyönteisiä kulki alle kilometrin korkeudella ja runsaasti tai melko runsaasti pääasiassa puolen kilometrin alapuolella aluksi lännestä/länsiluoteesta ja alkuyöllä luoteesta/pohjoisluoteesta. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli alkuyöllä merkittävämmin kaikua aiheuttamassa ja hyvin harvassa 1-2 km korkeudellakin. Lintuja näkyi melko paljon kahden kilometrin alapuolella ja Suomenlahdella liike oli alkuyöllä pääosin etelään sisämaassa pikemminkin pohjoiseen noin 10 m/s.
XX*

6.6.2002
Ensi sijassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli keskiyön tienoilla melko paljon Suomenlahden yli eteläkaakosta/etelästä 7-10 m/s puolen kilometrin alapuolella. Aamuyöllä hyönteisiä tuli runsaasti etelästä. Paljon lintuja muutti pääasiassa 1,5 km alapuolella pohjoiseen noin 15 m/s. Auringonnousun aikaan lintuja oli harvassa liikkeellä ja Suomenlahden yli lähinnä isoja hyönteisiä tuli aika tasaisesti mutta hyvin harvassa kilometrin alapuolella etelästä noin 9 m/s. Aamulla huomattavasti lintuja näkyi sisämaassa edelleen menossa pohjoiseen noin 15 m/s puolen kilometrin alapuolella ja suurehkoja sekä isoja hyönteisiä erottui harvassa liikkeellä pohjoiskoilliseen 3-5 m/s matalalla. Aamun edetessä lähinnä maa-alueen yllä suurehkoja ja pienempiä hyönteisiä kulki melko paljon parinsadan metrin korkeudella saakka itäkoilliseen noin 3 m/s ja ylempänä suurehkoja hyönteisiä meni harvassa itään noin 5 m/s 1,3 km korkeudella saakka. Aamupäivällä virtaus oli vähän voimakkaampaa ja hyönteisiä maa-alueen yllä oli melko paljon kilometrin korkeudella saakka. Lintuja näkyi melko runsaasti maa-alueen yllä matalalla vaihtelevasti lentelemässä ja toisaalta maanpinnan suhteen aika paikallaan pysyttelevissä ryhmissä 1,5 km korkeuden vaiheilla.
Päivällä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko tiheässä kilometrin alapuolella maa-alueen yllä yleensä liikkeellä itään noin 5 m/s, mutta alhaalla rannikon lähellä merituulen myötä virtaus oli lounaasta ja suurimmillaan 10 m/s tuntumassa. Ylempänäkin 1-1,5 km korkeudella isompia hyönteisiä kulki paikoin tiuhassa ja kahden kilometrin korkeudella saakka harvassa virtauksen ollessa itäkoillisesta/koillisesta 10 m/s luokkaa parhaimmillaan. Lintuja näkyi myös paikoin runsaasti puolen kilometrin alapuolella rullapyörteiden mukaisiin jonoihin keskittyneinä. Merituulirintama eteni sisämaahan päivän kuluessa ja siitä rannikolle päin merituulikerros ulottui noin 700 m korkeudelle. Ylempänä virtaus oli länsiluoteesta 9 m/s vaiheilla ja 1,5 km korkeudella saakka suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli liikkeellä sisämaassa melko tiheässä. Kahden kilometrin korkeudella isoja hyönteisiä kulki koillisesta noin 10 m/s harvassa aika erillisessä kerroksessa. Iltapäivän kuluessa merituulirintama eteni yli 20 km päähän rannikolta ja merituulialueella myös alkoi erottua lounaisen 8-12 m/s tuulen myötäisiä rullapyörrejonoja lintujen keskittymineen. Hyönteisiä sen sijaan oli yleensä vähenevästi eri korkeuksilla ja 1-2 km korkeudella virtaus oli pohjoisluoteesta/pohjoisesta 8 m/s vaiheilla.
Melko runsaasti hyönteisiä oli ilmassa illalla kilometrin alapuolella ja suurehkoja hyönteisiä harvassa 1-1,5 km korkeudella. Alhaalla virtaus vei itään ja ylempänä itäkaakkoon 9-12 m/s kilometrin alapuolella sekä 1-1,5 km korkeudella kaakkoon/eteläkaakkoon 5-7 m/s. Iltayöllä hyönteisiä oli runsaasti kilometrin alapuolella ja virtaus kääntyi voimakkaasti pinnan läheisestä länsituulesta lähes pohjoisesta tulleeksi yläreunalla. Nopeimmillaan virtaus oli 14 m/s luokkaa. Suurehkojen ja isojen hyönteisten osuus oli tällöin merkittävä alhaallakin ja 1-1,5 km korkeudella lähinnä suurehkoja hyönteisiä kulki lisäksi harvemmassa pohjoisesta noin 10 m/s. Huomattavasti lintuja oli liikkeellä 1-3 km korkeudella ja pääosin pohjoiseen 10 m/s luokkaa olleella nopeudella.
XX**

5.6.2002
Keskiyön aikaan parinsadan metrin korkeudella Suomenlahden yli tuli melko tiuhassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä kaakosta noin 7 m/s. Runsaasti lintuja muutti pohjoiseen pääasiassa kilometrin alapuolella noin 12 m/s. Aamuyöllä hyönteisten määrä oli vähän suurempi paksummassa kerroksessa ja nopeus 5-7 m/s itäkaakosta/kaakosta. Lintujen muutto hiljeni auringonnousun lähetessä ja isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli kaakosta päin 700 m korkeudella saakka harvassa, isommat pääasiassa lähellä pintaa. Aamuvarhaisella pinnan lähellä sen sijaan näkyi ilmeisesti lähinnä pienehköjä hyönteisiä liikkeellä melko runsaasti parinsadan metrin korkeudella olleessa kerroksessa, kun taas ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli enää hyvin harvassa. Lintujakin näkyi vielä huomattavasti liikkeellä pohjoiseen.
Aamun edetessä sisämaassa suurehkoja ja isoja hyönteisiä nousi ilmaan runsaammin ja harvassa näitä oli 1,5 km korkeudella saakka. Pinnan lähellä virtaus oli edelleen kaakon puolelta, mutta hyönteisiä oli vähemmän kuin ylempänä tulossa itäkoillisesta 5-9 m/s. Lintuja näkyi sisämaassa myös runsaasti alhaalla lentelemässä vaihtelevasti. Toisaalta aikaisempien kesäkausien tapaan ilmeisesti useita lintuja näkyi keskittyneinä 1-2 km korkeudelle maanpinnan suhteen aika paikallaan pysytteleviin ryhmiin. Päivällä hyönteisiä oli runsaimmin 0,8-1,2 km korkeudella tulossa noin 10 m/s itäkoillisesta. Suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli tässäkin kerroksessa pääasiallisesti kaikuja aiheuttamassa ja lisäksi harvassa näitä kulki alempana idästä/itäkaakosta sekä ylempänä kahden kilometrin korkeuden tuntumassa asti parhaimmillaan. Iltapäivällä hyönteiset hiljalleen vähenivät ja pinnan lähellä linnut alkoivat olla merkittävimpiä kaikujen aiheuttajia. Illansuussa lintuja keskimäärin myös näkyi palailevan Helsinkiin päin sisämaasta noin 10 m/s.
Iltayöllä puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä näkyi melko runsaasti maa-alueen yllä menossa pohjoisluoteeseen noin 5 m/s ja suurehkojen hyönteisten osuus oli merkittävä. Suomenlahdella lähinnä saarista lähti myös liikkeelle lähinnä harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä ja nopeutta oli parhaimmillaan 7 m/s. Lintuja lähti maa-alueelta muuttamaan pohjoiseen kahden kilometrin alapuolella noin 15 m/s.
XX**

4.6.2002
Lintuja näkyi runsaasti liikkeellä varsinkinkilometrin alapuolella keskiyön aikaan pohjoiseen 11-13 m/s. Ylempänä lintuja kulki harvemmassa pääasiassa kahden kilometrin alapuolella. Suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli harvassa 0,3-1,3 km korkeudella ja virtaus näkyi olleen idän puolelta 3-6 m/s. Runsaammin hyönteisiä oli liikkeellä 300 m alapuolella idästä noin 7 m/s. Aamuyöllä linnut ja hyönteisetkin hiljalleen niukkenivat, mutta auringonlaskun lähestyessä hyönteisiä nousi runsaammin puolen kilometrin alapuolella luoteeseen menevään virtaukseen ja myös Suomenlahden yli alkoi tulla harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä eteläkaakosta noin 7 m/s. Aamulla hyönteisiä oli jälleen vähemmän liikkeellä ja muutamia lintuja näkyi tulevan alhaalla etelästä Suomenlahden yli noin 12 m/s. Aamupäivällä lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli maa-alueen ja rannikon yllä 1,5 km korkeudella saakka melko harvassa. Virtaus oli alempana kaakosta ja ylhäällä koillisesta 7-10 m/s. Lintuja kertyi sisämaassa myös runsaasti lentelemään alle puolen kilometrin korkeuksille.
Päivällä sisämaassa hyönteisiä kertyi runsaasti 0,8-1,3 km korkeudelle, jossa virtaus oli idästä/itäkoillisesta 5 m/s luokkaa ja suurehkojen sekä isojen hyöntesiten osuus näytti kerroksessa olleen merkittävä edelleen. Sisämaassa sadekuuroja alkoi kuitenkin myös olla puoliltapäivin ja iltapäivällä hyönteisiä ei siellä sateiden välissä juurikaan enää näkynyt. Myös linnut lentelivät kuurojen reunamille keskittyneinä, paljolti ilmeisesti virtausten keskittämien hyönteisten perässä. Selkeämmällä Suomenlahden puolella iltapäivälläkin vielä näkyi isoja ja suurehkoja hyönteisiä harvassa tai hyvin harvassa 1,5 km korkeudella saakka, mutta lähtöisin nämä näyttivät olevan Suomen maa-alueelta tai saarilta alhaalla itäkaakosta ja ylhäällä itäkoillisesta tulleessa virtauksessa.
Illalla sadealueen länsipuolella maa-alueellakin hyönteisiä näkyi harvassa 1,5 km korkeudella saakka ja tiuhemmassa 0,5-1 km välillä. Alhaalla lintuja näkyi lisäksi runsaasti keskittyneinä itätuulen mukaisiin jonoihin. Iltayöllä hyönteisiä oli kilometrin alapuolella melko paljonkin virtauksen viedessä luoteeseen 6-9 m/s, mutta Suomenlahdella hyönteiset näkyivät kuitenkin olleen peräisin saaristosta. Lintuja muutti melko paljon 0,5-2 km korkeudella pohjoiseen noin 12 m/s ja myös Suomenlahden yli lintuja alkoi tulla 1-2 km korkeudella.
XX**

3.6.2002
Keskiyöllä ja aamuyöllä hyönteisiä kulki melko runsaasti noin puolen kilometrin korkeudella ja 0,5-1 km sekä alempana harvemmassa. Varsinkin ylemmässä kerroksessa kys eoli lähinnä isoista tai suurehkoista harvassa lentäneistä hyönteisistä. Virtaus oli yleensä pohjoisen puolelta ja vaihteli 7-12 m/s yön aikana. Lintuja muutti melko runsaasti pääosin 0,5-1,5 km korkeudella pohjoiseen 10-13 m/s. Aamulla hyönteisiä kulki edelleen ja aamun edetessä hyönteisiä tuli melko paljon puolen kilometrin alapuolella pohjoisesta 9-12 m/s, harvemmassa ja epämääräisemmin suurehkoja ja isoja hyöntesiiä oli 0,5-0,7 km korkeudella sekä jälleen ylempänä pohjoisesta noin 10 m/s. Aamupäivällä virtaus oli tasaisemmin eri kerroksissa pohjoisesta 7-10 m/s ja myös lintuja näkyi sisämaassa runsaasti rullapyörteiden muodostamissa vahvemman kaiun jonoissa.
Iltapäivällä jonojen sijasta sisämaassa pystyliikkeet näyttivät olevan paljolti myös verkkomaisesti järjestyneitä, mutta joka tapauksessa niiden ansiosta hyönteisiä keskittyi paikoin runsaasti noin kilometrin korkeudelle saakka. Rannikolla merituulirintama alkoi myös muodostua ja osaltaan keskittää hyönteisiä rannikon suuntaiseksi nauhaksi. Rannikolla virtaus oli tämän myötä lounaasta 3-6 m/s noin 300 m korkeudella saakka. Ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi harvassa tai hyvin harvassa noin kahden kilometrin korkeudella saakka, suurinpiirtein rajakerroksen yläreunan tasolla ilmeisesti turbulenssista aiheutuneen ohuen kaikukerroksen tienoille. Virtaus sisämaassa ja ylempänä jatkui pohjoisesta pitkin päivää.
Illansuussa ja iltayöllä myös joitakin sadekuuroja oli liikkeellä ja nämä myös muokkasivat virtauksia ympärillään, keskittäen hyönteisiä esimerkiksi luomiinsa puuskarintamiin. Yleinen virtaus oli alkuyöllä kuitenkin idästä 5-9 m/s ja hyönteisiä oli liikkeellä puolen kilometrin alapuolella jopa paljon ja suurehkoja sekä isoja hyönteisiä kulki harvemmassa 1,5 km korkeudella saakka. Lintuja näkyi lähtevän muuttamaan melko runsaasti pohjoiseen/luoteeseen noin 12 m/s enimmäkseen 1-2 km korkeudella.
XX*

2.6.2002
Keskiyön aikoihin suurehkoja ja isoja hyönteisiä kulki melko tiheässä 200-400 m korkeudella eteläkaakkoon noin 10 m/s ja ylempänä kilometrin alapuolella harvemmassa ja hitaammin. Lintuja näkyi melko runsaasti sisämaassa lähinnä 1-2 km korkeudella ja Suomenlahdella tasaisemmin 0,5-4 km kulkemassa pohjoiseen noin 15 m/s. Auringonnousun lähetessä linnut ja hyönteiset vähenivät. Aamulla isoja tai suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa puolen kilometrin alapuolella etelään noin 10 m/s, mutta myöhemmin aamulla virtaus oli heikompaa luoteesta, kun taas hyönteisiä alkoi olla runsaammin ilmassa. Lintuja nousi myös melko runsaasti maa-alueella rullapyörteiden muodostamiin tuulensuuntaisiin kaikujonoihin aamun edetessä.
Päivällä rannikon lähellä merituuli merkitsi virtausta lounaasta noin puolen kilometrin korkeudella saakka. Lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko paljon liikkeellä. Merituulirintamassa sekä rullapyörteiden kohdalla sisämaassa hyönteisiä keskittyi runsaastikin kilometrin korkeudelle saakka, lintujen seuratessa. Virtaus ylempänä oli länsiluoteesta ja isoja sekä suurehkoja hyönteisiä näkyi parhaimmillaan harvassa kahden kilometrin korkeuden tuntumassa saakka. Illalla sadekuurot olivat myös merkittäviä kaikujen aiheuttajia ja niihin liittyen lintuja keskittyi myös runsaasti puuskarintamien kohdille.
Sateiden jälkipuolella ilmeisesti puuskarintaman tapainen rakenne tuli vielä koillisesta ja merkitsi pinnan lähellä virtausta välillä myös koillisesta 6-10 m/s, kun hyönteisiä oli melko runsaasti liikkeellä noin kilometrin korkeudella saakka. Iltayöllä virtaus oli yhtenäisemmin jälleen luoteesta 3-6 m/s ja liikkeellä oli niin pienempiä kuin suurempiakin hyönteisiä paljon etenkin puolen kilometrin korkeuden tienoilla ja harvemmassa alempana ja ylempänä kilometrin korkeudella saakka. Lintuja näkyi myös melko runsaasti 1-2 km korkeudella kulkemassa luoteeseen noin 10 m/s.
XX*

1.6.2002
Pohjoiseen muuttavien lintuja määrä lisääntyi keskiyötä kohden. Kaikkiaan lintuja oli paljon muuttamassa, runsaimmin näitä oli 1,5-3 km korkeudella ja nopeutta oli 15-20 m/s pohjoiseen. Pinnan lähellä lintujen liike oli hitaampaa ja vaihtevampaakin, ylempänä lintuja kulki harvassa 4 km korkeudella saakka. Hyönteisiä oli melko paljon liikkeellä 0,5-1 km korkeudella saakka ja alkuyöhön verrattuna isot sekä suurehkot hyönteiset alkoivat merkittävästi erottua joukosta, varsinkin ylemmissä kerroksissa. Toisaalta taas maa-alueen yllä alimman parinsadan metrin korkeudella hyönteisiä oli vähän. Virtaus oli alhaalla länsiluoteesta ja ylhäällä pohjoisluoteesta 9-12 m/s. Aamuyöllä hyönteiset ja linnut vähenivät hiljalleen ja auringonnousun jälkeen kumpiakin oli enää vähän havaittavissa. Aamulla hyönteisiä alkoi hiljalleen ilmestyä luoteesta 3-6 m/s tulevaan virtaukseen kilometrin alapuolelle ja myös lintuja rupesi näkymään rullapyörteiden mukaisissa jonoissa. Suurehkojen ja isojen hyönteisten osuus oli merkittävä ja puolen kilometrin yläpuolella niitä oli harvassa tai hyvin harvassa, aamupäivällä 1,5 km korkeudella saakka.
Päivällä merituulirintama eteni kymmenkunta kilometriä sisämaahan ja iltapäivällä palasi lähemmäksi rannikkoa aika poikkeuksellisesti. Tämän kohdalla ja kauempana sisämaassa rullapyörteissä näkyi runsaasti hyönteisiä keskittyneinä ja noin kilometrin korkeudelle nousten. Merituuli puhalsi rannikon puolella lounaasta päin 7-10 m/s noin puolen kilometrin korkeudella asti, mutta ylempänä rannikollakin jatkui luoteinen virtaus. Kilometrin yläpuolella näkyi lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä harvassa pitkin päivää ja 1,5-2 km korkeudella myös ilmeisesti lähinnä rajakerroksen ylärajalla turbulenssista aiheutunutta kaikua ohuissa loivasti aaltoilevissa kerroksissa.
Illalla merituulirintama oli jo palannut rannikolle ja virtaus oli pohjoisluoteesta 2-6 m/s hieman yli kilometrin korkeudella saakka kulkeneille hyönteisille. Iltayöllä suurehkoja ja ilmeisen paljon myös pienempiä hyönteisiä kulki 800 m korkeudella saakka eteläkaakkoon 9-12 m/s, isojakin hyönteisiä erottui liikkeellä ja muutamia niistä 1-2 km korkeudellakin.
XX*


[tammi-toukokuu 2002] [kesä-elokuu 2002] [syys-joulukuu 2002]

Edellisten vuosien kertomuksia:

[tammi-toukokuu 2001] [kesä-elokuu 2001] [syys-joulukuu 2001]
[tammi-toukokuu 2000] [kesä-elokuu 2000] [syys-joulukuu 2000]
[maalis-kesäkuu 1999] [heinä-elokuu 1999] [syys-joulukuu 1999]
[huhti-kesäkuu 1998] [elo-joulukuu 1998]
[touko-elokuu 1997] [syys-marraskuu 1997]


Siirry

tuoreimmat tutkakaiut, Matti Leskinen