Tuulialla havaittuja kirkkaan ilman kaikuja

4.1.2001 Matti Leskinen

tammi-toukokuu 2000 syys-joulukuu 2000


31.8.2000
Hyönteisiä liikkui keskiyön vaiheilla ja aamuyöllä noin kilometrin korkeudella etelästä/etelälounaasta 6-8 m/s. Yön edetessä kaiku alkoi olla peräisin lähinnä enää harvassa lentäneistä kookkaista hyönteisistä. Lintuja muutti yön aikana edelleen etelälounaaseen 8-10 m/s, mutta alkuyöhön verrattuna jatkuvasti väheten ja myös Suomen maa-alueen ylle painottuen. Hieman ennen auringonnousua maa-alueella ilmaan nousi runsaammin hyönteisiä pinnan lähellä etelästä noin 8 m/s olleeseen virtaukseen. Ylempänä virtaus oli tällöin 6 m/s luokkaa. Hieman myöhemmin aamulla vahva kaikukerros ilmestyi 0,5-1 km korkeudelle ja tässä kulki runsaasti hyönteisiä etelästä 6-8 m/s. Suomenlahdella alempana ja ylempänä oli samaan aikaan vain hyvin harvassa isoja tai suurehkoja hyönteisiä. Kaikukerroksen heikentyessä aamupäivällä suurehkot hyönteisten osuus kaiussa alkoi tulla selvästi erottuvaksi. Pinnan lähellä sisämaassa alkoi aamupäivällä olla myös hyvin runsaasti hyönteisiä ja virtaus oli itäkoillisesta 5 m/s luokkaa parinsadan metrin korkeudella.
Iltapäivällä rannikolla ja Suomenlahdella hyönteisiä kulki runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella itäkaakosta 3-5 m/s ja sisämaassa jopa hyvin paljon, välillä ylemmäksi puolen kilometrin korkeuden tuntumaan keskittyen. Suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä harvassa 0,5-1 km korkeudella etelästä päin 5 m/s luokkaa olleella nopeudella. Illalla sadekuuroja oli lähialueella, mutta Helsingin seudulla hyönteisiä kulki edelleen runsasti alle puolen kilometrin korkeudella idästä päin 3-5 m/s ja suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä liikkui harvassa kilometrin korkeuden tuntumassa saakka pohjoiseen päin pari metriä sekunnissa. Auringonlaskun aikaan maa-alueen ylle nousi hyvin paljon hyönteisiä alle puolen kilometrin korkeudelle matkaamaan jonkin aikaa pohjoisluoteeseen 3-5 m/s. Yön edetessä hyvin runsaasti lintuja muutti 2,5 km korkeudella saakka eteläkaakkoon noin 14 m/s. Hyönteisiä puolestaan alkoi mennä ensin länteen ja myöhemmin etelään noin 3 m/s, toisaalta alle 300 m runsaammin ja toisaalta 500-800 m korkeudella suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä harvassa.

30.8.2000
Yön aikana niin lintujen kuin hyönteisten määrä väheni aamua kohden ja lopulta eteläkaakkoon muuttaneita lintuja oli kauttaaltaan aika harvassa parin kilometrin korkeudella saakka ja aika vähän hyönteisiä kulki alle puolen kilometrin korkeudella luoteeseen 3-5 m/s. Aamulla huomattavasti lintuja kulki rannikkoa seuraille länsilounaaseen noin 15 m/s kilometrin alapuolella. Hyönteisiä alkoi olla runsaasti ilmassa aamupäivällä puolen kilometrin korkeudella saakka maa-alueen yllä menossa länsiluoteeseen noin 5 m/s. Tämän lisäksi ylempänä kulki aika tiheässä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä etelästä 8-10 m/s 0,7-1,2 km korkeudella olleessa kerroksessa. Myöhemmin myös pinnan lähellä Suomenlahden yli alkoi tulla huomattavasti hyönteisiä. Iltapäivällä ylemmän kerroksen hyönteisten määrä hieman väheni ja virtaus oli eteläkaakosta vain 5 m/s luokkaa. Samalla toisaalta pinnan lähellä kaakosta tuli aika runsaasti hyönteisiä 8-10 m/s ja parinsadan metrin korkeudella jopa runsaasti. Suurehkojen hyönteisten osuus oli myös alhaalla merkittävä ja sisämaassa näitä oli lisäksi 0,5-1 km korkeudella aika harvassa, mutta kuitenkin yhtenäisen kaikukerroksen muodostaen.
Illalla hyönteisiä oli sisämaassa runsaasti noin 700 m korkeudella saakka ja virtaus oli itäkaakosta 8-10 m/s. Merenpuolella alhaalla hyönteisiä oli runsaasti 400 m alapuolella. Ylempänä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki pääasiassa harvassa 1,2 km korkeudella saakka ja virtaus oli eteläkaakosta/etelästä 5-7 m/s. Suomenlahdella hieman runsaammin hyönteisiä tuli kaakosta klo 19 jälkeen alle 400 m korkeudella noin 10 m/s. Auringonlaskun aikaan hyönteisiä tuli ilmaan hyvin runsaasti maa-alueen ylle alle puolen kilometrin korkeudelle kulkemasa länsiluoteeseen noin 10 m/s. Tämä sisämaan hyönteismaksimi oli kuitenkin lyhytaikainen, mutta alkuyöllä hyönteisiä alkoi tulla runsaasti etelästä 5-7 m/s kilometrin korkeudella saakka ja runsaimmin noin puolen kilometrin korkeudella. Samalla runsaasti lintuja lähti muuttamaan Suomenlahden yli etelälounaaseen 8-10 m/s, tiheimmin alle kilometrin korkeudella ja 1,5-2,5 km korkeudella.

29.8.2000
Kookkaita hyönteisiä tuli hyvin harvassa keskiyön tienoilla ja aamuyöllä 0,5-1,5 km korkeudella etelästä päin 5 m/s luokkaa olleella nopeudella. Aika tiheässä kookkaita tai suurehkoja hyönteisiä kulki puolen kilometrin alapuolella itäkaakosta 4-6 m/s. Huomattavasti lintuja oli myös muuttamassa, mutta aika vaihteleviin suuntiin eteläkaakon ja itäkoillisen välillä 10-12 m/s. Varhain aamulla Suomenlahden yli tuli edelleen kookkaita hyönteisiä hyvin harvassa pääasiassa alle kilometrin korkeudella ja samalla pinnan lähellä hyönteisten määrä alkoi olla huomattava alle puolen kilometrin korkeudella. Virtaus oli etelästä 5-7 m/s.
Aamupäivällä Suomenlahden yli alhaalla tulleet hyönteiset vähenivät, kun taas maa-alueen yllä hyönteisiä alkoi olla runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella. Toisaalta 0,5-1 km korkeudella suurehkoja hyönteisiä kulki hyvin harvassa. Pinnan lähellä virtaus oli itäkoillisesta noin 5 m/s ja ylempänä lounaasta 8-10 m/s. Iltapäivällä tilanne jatkui pääosin ennallaan, mutta ylempi virtaus lounaasta heikkeni 6 m/s luokkaan. Illalla hyönteisiä oli aika runsaasti liikkeellä pinnan lähellä pohjoiseen noin 5 m/s ja harvassa suurehkoja hyönteisiä kulki 0,5-0,9 km korkeudelle keskittyneessä kerroksessa. Lintuja lähti jopa hyvin runsaasti alkuyöllä Suomenlahden yli eteläkaakkoon noin 10 m/s alle kahden kilometrin korkeudella. Myös 2-3 km korkeudella lintuja muutti harvassa ensin etelään noin 15 m/s ja myöhemmin näilläkin korkeuksilla eteläkaakkoon 10 m/s luokkaa olleella nopeudella. Suurehkoja hyönteisiä kulki puolestaan harvassa etelästä yön pimettyäkin 0,5-1 km korkeudella.

28.8.2000
Keskiyön tienoilla suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä harvassa pääasiassa 300-700 m korkeudella itäkoilliseen noin 6 m/s ja lisäksi hyvin harvassa 1-1,2 km korkeudella 10 m/s luokkaan nousseella nopeudella. Lintuja oli toisin kuin alkuyöllä vain jonkin verran muuttamassa kaakkoon etenkin alle kilometrin korkeudella ja lisäksi 2-3 km korkeudella 12-14 m/s. Aamulla suurehkoja hyönteisiä tuli hyvin harvassa lounaasta 6-8 m/s 1,3 km korkeudella saakka, samalla kun sisämaassa hyönteisiä alkoi olla aika paljon ilmassa puolen kilometrin alapuolella. Aamupäivän aikana hyönteisiä alkoi olla runsaasti liikkeellä puolen kilometrin alapuolella lounaasta 3-6 m/s olleessa virtauksessa ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa noin kilometrin korkeudella saakka.
Iltapäivällä suurehkoja hyönteisiä kulki tiheässä puolen kilometrin korkeudella saakka itäkoilliseen 8-10 m/s. Lisäksi 0,8-1,2 km korkeudella Suomenlahden yli tuli myös tiheässä suurehkoja hyönteisiä etelästä noin 7 m/s. Iltaa kohden hyönteisten määrä väheni ja pinnan lähellä virtaus heikkeni myös 7 m/s luokkaan enimmillään. Illalla muutaman sadan metrin korkeudella hyönteisiä kulki aluksi koilliseen ja myöhemmin pohjoiseen 4-6 m/s aika runsaasti, mutta noin kilometrin korkeudella etelästä/etelälounaasta 5-7 m/s aika tiheässä tulleet suurehkot hyönteiset häipyivät auringonlaskun lähetessä. Yön tultua lintuja nousi runsaasti muuttamaan eteläkaakkoon 8-10 m/s pääasiassa alle kilometrin korkeudella Suomenlahden yli. Samalla 0,5-1,5 km korkeudella kookkaita hyönteisiä tuli hyvin harvassa etelästä noin 5 m/s ja alle puolen kilometrin korkeudella hieman tiheämmin.

27.8.2000
Lintuja muutti keskiyön aikoihin aika paljon kilometrin alapuolella kaakkoon ja 2,5-3,5 km korkeudella etelälounaaseen 15 m/s luokkaa olleella nopeudella. Samalla hyönteisiä oli aika paljon kulkemassa itään noin 5 m/s muutaman sadan metrin korkeudella saakka sekä suurehkoja hyönteisiä hyvin harvassa 0,5-1 km korkeudella koilliseen noin 7 m/s. Aamulla suurehkoja hyönteisiä oli hieman runsaammin liikkeellä 0,5-1 km korkeudella koilliseen ja aamupäivän kuluessa hyönteisiä oli liikkeellä taas runsaasti 0,5-1,3 km korkeudella saakka länsilounaasta 8-10 m/s, suuntautuneina länsiluode-itäkaakko akselin mukaan. Pinnan lähellä virtaus kääntyi tulemaan kaakosta 2-4 m/s rannikolla ja iltapäivällä enimmillään 6 m/s luokkaa olleessa virtauksessa suurehkojen ja kookkaiden hyönteisten osuus kaiussa oli huomattava. Ylempänä suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa länsilounaasta 10-12 m/s 1,5 km korkeudella saakka ja luode-kaakko akselin mukaan suuntautuneina.
Illalla virtaus oli länsilounaasta 8-12 m/s ja hyönteisiä oli liikkeellä noin kilometrin korkeudella saakka ja myös kauempana Suomenlahdella näkyi ilmeisesti pidempää tulleita vaeltajia. Alkuyöllä suurehkoja hyönteisiä kulki aika harvassa itään 8-10 m/s noin puolen kilometrin korkeudella asti ja lintuja oli runsaasti muuttamassa kaakkoon noin 15 m/s etenkin alle kilometrin korkeudella sekä 2-4 km korkeudella Suomenlahden yli.

26.8.2000
Keskiyön tienoilla hyönteisiä kulki aika paljon toisaalta parinsadan metrin korkeudella etelälounaaseen ja toisaalta noin 800 m korkeudella lounaaseen noin 5 m/s. Lintuja oli edelleen runsaasti liikkeellä 3 km korkeudella saakka etelään 14-17 m/s. Varhain aamulla lintuja muutti harvassa etelään noin 15 m/s kolmen kilometrin korkeudella asti. Hyönteisiä kulki aika vähän ja lähinnä muutaman sadan metrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa länsilounaaseen 3-5 m/s. Aamupäivän aikana hyönteisten määrä lisääntyi nopeasti ja näitä oli lopulta liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka, hyvin runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella ja myös 0,5-1 km korkeudella olleissa vahvemmissa kerroksissa. Virtaus oli 3-5 m/s koillisenpuolelta.
Iltapäivällä virtaus puolen kilometrin alapuolella oli rannikon lähellä kaakosta 4 m/s luokkaa, ilmeisesti merituulta, ja tässä oli liikkeellä hyvin paljon hyönteisiä maa-alueen yllä. Ylempänä etenkin suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä tiheässä 1,3 km korkeuden vaiheilla asti ja hyvin harvassa kahden kilometrin korkeuden tuntumaan. Virtaus oli kilometrin alapuolella etelänpuolelta pari metriä sekunnissa, mutta ylempänä lännestä 4-6 m/s. Myöhemmin alhaalla virtaus voimistui ja oli pinnan lähellä lounaasta 6 m/s luokkaa, mutta puolen kilometrin yläpuolella suurehkoja hyönteisiä alkoi olla enää harvassa ja hyvin harvassa 1,5 km yläpuolella liikkeellä lännestä noin 4 m/s. Illan kuluessa hyönteiset vähitellen niukkenivat, mutta alkuyöstä hyönteisiä oli aika paljon pinnan lähellä parinsadan metrin korkeudella saakka kulkemassa itäkoilliseen noin 7 m/s. Yön pimennyttyä lintuja muutti sen sijaan runsaasti kaakkoon 12-14 m/s puolentoista kilometrin alapuolella sekä huomattavasti myös 3-4 km korkeudella etelälounaaseen 15 m/s luokkaa olleella nopeudella.

25.8.2000
Aamuyötä kohden hyönteisten ja lintujen määrä väheni alkuyöhön verrattuna pikku hiljaa. Varhain aamulla enää aika vähän hyönteisiä kulki alle puolen kilometrin korkeudella koillisesta noin 10 m/s. Huomattavasti lintuja Helsingin pohjoispuolella 1,3-2,3 km korkeudella tulossa pohjoiskoillisesta noin 15 m/s. Myöhemmin aamulla klo 7 jälkeen melko paljon laaja-alaisia ja samalla harvoja lintuparvia liikkui 1-2 km korkeudella etelälounaaseen 15-17 m/s. Aamupäivällä hyönteisiä alkoi nousta ilmaan ja lopulta näitä oli hyvin runsaasti liikkeellä 0,5-1 km korkeudella lounaaseen 12-14 m/s ja aika paljon 1,5 km korkeudella saakka. Hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä kulki 3 km korkeuden tuntumassa asti, pääasiassa 2-2,5 km korkeudella lounaaseen 10-12 m/s. Sekä alempi vahva kerros että ylemmät harvassa olleet kookkaat hyönteiset olivat tutkakaiun mukaan suuntautuneina koillinen-lounas akselin mukaan.
Sadekuuroalue lähestyi iltapäivällä idästä ja tämän etupuolella hyvin runsaasti hyönteisiä kulki 0,5-1 km korkeudelle keskittyneenä lounaaseen, erityisesti myös Suomenlahden yli Helsingin itäpuolelta lähtien. Pystyleikkaus Suomenlahdelle Helsingistä eteläkaakkoon kertoo aika paljon kaikujen luonteesta. Illalla koillisvirtaus jatkui ja hyönteisiä kulki 6-10 m/s noin kilometrin korkeudella saakka runsaasti. Iltayöllä hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä pohjoiskoillisesta 6-10 m/s pääasiassa alle kilometrin korkeudella, mutta kookkaita hyönteisiä kulki harvassa 1,5 km korkeudella saakka. Lisäksi lintuja muutti runsaasti etelään 15-18 m/s kolmen kilometrin alapuolella, jopa hyvin runsaasti lintuja oli liikkeellä klo 23 tienoilla Suomenlahden yli 1-2 km korkeudella.

24.8.2000
Keskiyön aikoihin lähinnä kookkaita ja suurehkoja hyönteisiä kulki kaakkoon 12-17 m/s noin kilometrin korkeudella saakka. Yleensä hyvin harvassa, mutta 300-800 m korkeudella aika tiheässä ja hyönteisten oma suuntautuneisuus oli pohjoiskoillinen-etelälounas akselin mukaan. Toisaalta runsaasti lintuja muutti etelään 15-20 m/s pääasiassa 0,5-2 km korkeudella Suomenlahden yli. Aamuyöllä hyönteisten ja lintujen määrä väheni melko pieneksi. Aamulla klo 6 aikoihin aika paljon lintuja lähti rannikolta etelään noin 20 m/s, mutta hyönteisiä oli 0,5 km korkeudella saakka aika vähän ja ylempänä lähinnä hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä kilometrin korkeudella asti. Virtaus oli kaakkoon 12 m/s luokkaa ja jonkin aikaa hyönteisten määrä väheni edelleen.
Aamupäivällä runsaasti hyönteisiä lähti ilmaan maa-alueelta kaakkoon ja parhaimmillaan näitä oli hyvinkin runsaasti 0,7-1 km korkeudelle keskittyneinä. Hyönteisten suosimalla korkeudella virtaus oli voimakkaimmillaan ja 10 m/s luokkaa. Hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä kulki lisäksi ylempänä 1-2 km korkeudella kaakkoon noin 6 m/s. Iltapäivään tullessa virtaus kääntyi länsilounaasta 6-9 m/s tulleeksi ja hyönteiset vähenivät jokseenkin tasaisesti. Rannikolla iltapäivällä hyönteisiä oli alhaalla edelleen aika runsaasti liikkeellä, sisämaassa huomattavinta kaikua liittyi lintuihin tuulensuuntaisissa jonoissa. Illalla virtaus heikkeni 3 m/s luokkaan ja hyönteiset niukkenivat, kunnes iltayöllä hyönteisiä alkoi nousta aika runsaasti luoteesta 2-4 m/s käyneeseen tuuleen. Paljon hyönteisiä oli hieman pinnan yläpuolelta 600 m korkeuden tuntumaan ja lisäksi kookkaita hyönteisiä kulki harvassa 700-1300 m korkeudella olleessa kerroksessa. Lintuja kulki alkuyöllä aluksi lounaaseen noin 10 m/s ja myöhemmin runsaasti melko tarkkaan etelään pääasiassa alle 2 km korkeudella 12-15 m/s. Alussa Suomenlahdella olleen heikon sadepilven reunaan keskittyi lintuja hyvin runsaasti ja myöhemmin pilveä oli paikoin hieman kahden kilometrin alapuolella lintuja estämässä. Lähinä pilvettömällä alueella lintuja oli jonkin verran 2-3 km välilläkin. Hyöntesisten virtaus oli klo 23 jälkeen pohjoiskoillisesta 4-6 m/s ja pääasiassa suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli aika tiheässä liikkeellä 300-500 m korkeudella sekä harvassa 800 m korkeuden vaiheilla.

23.8.2000
Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki ennen keskiyötä tiheässä alle kilometrin korkeudella luoteesta noin 10 m/s, mutta aamuyötä kohden harvenevasti. Hyönteisten oma suuntautuminen näkyi olleen välillä vahavasti pohjoinen-etelä akselin mukaista. Lintuja muutti eteläkaakkoon myös alkuyöhön verrattuna vähenevästi. Varhain aamulla Suomenlahdella olleet sateet myös hillitsivät lintujen muuttoa, mutta suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki yhä harvassa kilometrin alapuolella noin 8 m/s luoteesta. Aamulla aika paljon lintuja lähti lopulta muuttamaan Suomenlahden yli eteläkaakkoon 20 m/s luokkaan nousseella nopeudella. Hieman myöhemmin aamulla, klo 6-8 maissa, kookkaita hyönteisiä näkyi 0,5-2,5 km korkeudella hyvin harvassa liikkeellä kaakkoon 10-12 m/s.
Aamupäivällä sadekuurojen edelle ja vähän välissäkin näkyi suurehkoja hyönteisiä aika tiheässäkin kilometrin alapuolella, kun virtaus oli luoteesta 5-10 m/s. Myös iltapäivällä hyönteisiä oli liikkeellä sadekuurojen välissä erityisesti runsaasti kilometyrin korkeuden vaiheilla aika paksussa keroksessa ja toisaalta kookkaita hyönteisiä 1,5-2,5 km korkeudella hyvin harvassa. Virtaus luoteesta oli 10-15 m/s. Illalla sateiden jälkeen hyönteisiä kulki noin kilometrin korkeudella saakka, alle 0,5 km aika runsaasti ja 0,8-1 km korkeudella suurehkoja hyönteisiä aika tiheässä. Liike oli luoteesta 12-17 m/s ja pinnan lähellä muutaman sadan metrin korkeudella voimistui 20 m/s tuntumaan iltayöllä. Auringonlaskun aikoihin hyönteisiä nousi runsaasti ilmaan alle kilometyrin korkeudelle ja hyvin harvasa kookkaita hyönteisiä kulki 1,3 km korkeudella saakka. Puolen kilometrin yläpuolella virtaus kääntyi pohjoisluoteesta noin 15 m/s tulleeksi. Yön pimennyttyä lintuja oli aika paljon muuttamassa Suomenlahden yllä 0,5-2 km korkeudella etelään 20 m/s luokkaa olleella nopeudella. Lähinnä kookkaita hyönteisiä erottui tiheässä 0,5-1 km välillä, mutta alempaa hyönteiset vähenivät.

22.8.2000
Lintuja muutti kaakkoon Suomenlahdella aika runsaasti keskiyön aikaankin, vaikka alkuyöhön verrattuna määrä oli vähäisempi ja nopeus yleisemmin hieman hitaampi, 15 m/s luokkaa. Hyönteisiä oli aamun sarastukseen saakka aika runsaasti liikkeellä kilometrin alapuolella itään 6-10 m/s, mutta lähinnä kyse oli melko harvassa kulkeneista suurehkoista ja kookkaista hyönteisistä. Aamuyöllä lintujen määrä väheni aika pieneksi ja muutto alkoi olla kohti etelää noin 15 m/s. Aamulla lintuja lähti hieman runsaammin Suomenlahden yli samalla kun hyönteisiä oli enää vain joitakin liikkeellä.
Aamupäivän aikana hyönteisiä alkoi olla runsaasti rannikolla ja rannikon lähellä Suomenlahden suunnalla noin 1,5 km korkeudelle ulottuneessa aika yhtenäisessä kaikukerroksessa. Virtaus oli itäänpäin. Nopeus oli alhaalla vain pari metriä sekunnissa, mutta yläreunalla 12 m/s luokkaa. Sisämaassa hyönteisiä oli liikkeellä huomattavasti niukemmin ja lintujen keskittyminen tuulensuuntaisiin jonoihin oli hyvin näkyvää. Päivällä rannikon lähellä virtaus alle puolen kilometrin korkeudella kääntyi lounaasta tulleeksi, tähän liittynyt merituulirintama eteni sisämaahan ja parhaimmillaan virtauksen nopeus ooli 10 m/s vaiheilla. Iltapäivällä hyönteisiä oli yhä aika runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella, mutta myös suurehkoja hyönteisiä oli välillä melko tiheässä 0,5-1 km välillä. Harvassa tai hyvin harvassa suurehkoja hyönteisiä kulki lisäksi 0,5-1,5 km korkeuksilla itään 10 m/s luokkaa olleella nopeudella.
Iltaa kohden hyönteiset vähenivät, mutta klo 20 aikoihin sadekuuroihin liittyneen eteläänpäin menneen puuskarintaman tapaisen hyönteisiä keskittäneen nauhan jälkipuolella alle puolen kilometrin korkeudella hyönteisiä kulki vielä aika paljon luoteesta 8-10 m/s. Auringonlaskun aikoihin hyönteisten määrä alkoi rajusti kasvaa ja pian noin 800 m korkeudella saakka hyönteisiä oli liikkeellä hyvin runsaasti. Noin kilometrin korkeudella astio kulki lisäksi suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä harvassa tai hyvin harvassa. Liike oli luoteesta 10 m/s luokkaa. Hieman myöhemmin yöllä lintuja oli runsaasti muuttamassa eteläkaakkoon 15-20 m/s alle kahden kilometrin korkeudella ja pääasiassa 0,5-1,5 km välillä Suomenlahden yli.

21.8.2000
Aamulla sadealueen jäljessä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli aika runsaasti liikkeellä alle kilometrin korkeudella länsiluoteeseen noin 8 m/s. Aamun edetessä virtaus alkoi olla itäkoillisesta 7-10 m/s ja suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä liikkui harvassa. Samalla aika paljon lintuparvia näkyi muuttamassa Suomenlahden yli etelään 12-15 m/s, pääosin alle puolen kilometrin korkeudella ja pikkuhiljaa myös Porkkalanniemen syrjään keskittyen. Hyönteisiä liikkui huomattavasti alle puolen kilometrin korkeudella aamupäivän lopulla itäkoillisesta 5-7 m/s. Ylempänä kookkaita hyönteisiä kulki harvassa eteläkaakkoon noin 5 m/s erityisesti kilometrin korkeuden tuntumassa ja 1,5-1,8 km korkeuden välillä. Iltapäivällä hyönteiset niukkenivat, mutta suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki yhä aika tasaisesti harvassa kilometrin korkeuden alapuolella lounaasta 10-12 m/s. Myöhään illalla hyönteisiä kuitenkin oli enää vähän liikkeellä, kunnes auringonlaskun tienoilla ilmaan pölähti jälleen runsaasti hyönteisiä. Näistä muodostui aika yhtenäinen kaikukerros noin 800 m korkeudelle asti ja virtaus oli itäkoiliseen 8-12 m/s. Aluksi merkittävin osa hyönteisisitä oli pienehköjä, mutta myöhemmin yöllä suurehkojen ja etenkin kookaiden hyönteisten osuus kaiussa oli keskeinen ja näitä kulki harvassa 0,8-1,3 km korkeusvälilläkin. Lintuja nousi alkuyöllä ilmaan runsaasti 3 km korkeudelle saakka ja Suomenlahdella muutto kulki kaakkoon 15-20 m/s.

20.8.2000
Keskiyön tienoilla suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki aika tiheässä alle puolen kilometrin korkeudella sekä ohuemmassa kerroksessa kilometrin korkeuden vaiheilla. Liike oli kaakkoon 8 m/s luokkaa. Lintuja muutti kahden kilometrin alapuolella etelään 12-15 m/s. Hyönteisiä oli vähän liikkeellä varhain aamulla muutaman sadan metrin korkeudella saakka etelään päin 3-5 m/s. Lintuja muutti harvassa parin kilometrin korkeudella saakka Suomenlahden yli etelään noin 15 m/s. Aamupäivällä hyönteisiä nousi runsaasti ilmaan ja puoliltapäivin näitä oli 1,5 km korkeudelle ulottuneessa yhtenäisessä kaikukerroksessa, hyvin runsaasti hyönteisiä oli liikkeellä alle puolen kilometrin korkeudella. Virtaus oli alhaalla aluksi pohjoisen puolelta 4 m/s luokkaa, mutta myöhemmin päivällä kaakosta ilmeisesti merituulen vaikutuksesta. Ylempänä virtaus oli aluksi luoteesta 4-6 m/s, mutta päivällä lännestä. Lisäksi 1,5-3 km korkeudella kulki aamupäivällä hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä kaakkoon 8-10 m/s, suuntautuneina itse kuitenkin pohjoiskoillinen-etelälounas akselin mukaan. Iltapäivällä hyönteisiä oli aika runsaasti noin kilometrin korkeudella saakka, kun virtaus oli lounaasta 8-10 m/s. Ylempänä lähes kahden kilometrin korkeudella saakka kulki suurehkoja hyönteisiä harvassa itäkoilliseen noin 8 m/s. Myöhään iltapäivällä aika vähän hyönteisiä liikkui pääasiassa puolen kilometrin alapuolella. Iltayöllä sateiden välissä näkyi myös aika paljon hyönteisiä liikkeellä puolen kilometrin alapuolella luoteeseen noin 10 m/s, mutta sateet täyttivät kohta koko mittausalueen.

19.8.2000
Keskiyön aikoihin suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki harvassa itään/itäkaakkoon 10-12 m/s kilometrin alapuolella ja merenpuolella hiukan tiheämmässäkin muutaman sadan metrin korkeudella. Lintuja oli liikkeellä etenkin maa-alueen yllä eteläkaakkoon noin 15 m/s alle kahden kilometrin korkeudella. Varhain aamulla suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa puolen kilometrin alapuolella itään noin 10 m/s, mutta päivän edetessä hyönteisiä nousi ilmaan aika runsaasti kilometrin korkeudella saakka kulkemassa itäkoilliseen/itäkaakkoon 10-14 m/s. Suurehkojen hyönteisten osuus kaiusta oli merkittävä ja sisämaassa tuulensuuntaisissa jonoissa oli mukana runsaasti lintuja. Iltapäivällä merituulirintama tuli myös näkyviin merkiten samalla lounaista 15 m/s luokkaa ollutta virtausta puolen kilometrin alapuolella rannikolla. Suurehkoja hyönteisiä oli aika tiheässä liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka, mutta iltaa kohden hyönteiset alkoivat vähetä ja kerroksen paksuus pienentyä. Illalla suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa noin kilometrin korkeudella itään 10-15 m/s. Joitakin lintuja muutti 2 km alapuolella eteläkaakkoon noin 15 m/s. Auringonlaskun tienoilla hyönteisiä tuli runsaasti ilmaan toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella liikkeellä itään 10-12 m/s ja toisaalta kilometrin korkeuden vaiheilla kulkemassa kaakkoon noin 12 m/s. Hieman myöhemmin ilmaan nousi runsaasti lintuja ja nämä muuttivat eteläkaakkoon noin 15 m/s 2,5 km korkeudella saakka. Tällöin hyönteiset kulkivat kaakkoon noin 10 m/s lähes kilometrin korkeudelle ulottuneessa melko yhtenäisessä kaikukerroksessa, jossa kuitenkin suurehkojen ja kookkaiden hyönteisten osuus oli ratkaiseva.

18.8.2000
Lintuja oli jonkin verran liikkeellä keskiyöllä 1-3 km korkeudella muuttamassa kaakkoon noin 14 m/s ja lähinnä kookkaita hyönteisiä kulki harvassa alle puolen kilometrin korkeudella itäkaakkoon 6-8 m/s. Aamulla vähän hyönteisiä kulki parin sadan metrin korkeudella saakka itään 6-8 m/s ja joitakin lintuja Suomenlahden yli etelään 12-15 m/s. Aamupäivällä runsaasti hyönteisiä lähti liikkeelle varsinkin selkeällä rannikkoalueella itäkoilliseen/itään 6-10 m/s alle kilometrin korkeudella. Lisäksi suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa 1,5 km korkeudella saakka itäkaakkoon noin 10 m/s. Iltapäivällä sadekuurojen myötä hyönteisten määrä väheni ensin sisämaassa ja sitten myös merenpuolella, samalla kun virtaus alkoi olla lounaasta 10 m/s luokkaa. Kuitenkin myöhään iltapäivälläkin suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa 1,3 km korkeudella saakka koilliseen. Illalla hyönteisiä oli vähän liikkeellä, kunnes iltayöllä aika runsaasti suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki aluksi itäkoilliseen 12-15 m/s ja myöhemmin itäkaakkoon noin 12 m/s kilometrin korkeudella saakka. Meren puolella runsaastikin hyönteisiä kulki noin puolen kilometrin korkeudelle keskittyneessä kerroksessa. Samalla jonkin verran lintuja lensi eteläkaakkoon noin 15 m/s.

17.8.2000
Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä liikkui runsaasti kaakkoon alle puolen kilometrin korkeudella 5-7 m/s keskiyön vaiheilla ja myös huomattavasti lintuja muutti kaakkoon 10-12 m/s 0,5-2 km korkeudella. Aamulla sadekuurojen välissä oli huomattavasti hyönteisiä liikkeellä alle puolen kilometrin korkeudella itäkoilliseen 4-6 m/s, mutta aamupäivän aikana hyönteisiä oli yhä vähemmän ja sateita enemmän. Iltapäivällä sateiden loputtua hyönteisiä oli aik arunsaasti puolen kilometrin alapuolella liikkeellä itäkoilliseen 5-9 m/s ja lisäksi ylempänä kulki hyvin harvassa suurehkoja ja joitakin kookkaitakin hyönteisiä 1,5 km korkeudella saakka itään 9-12 m/s. Myöhään illalla hyönteisiä oli aika paljon liikkeellä muutaman sadan metrin korkeudella itään 6-8 m/s ja harvassa suurehkoja hyönteisiä kulki kilometrin korkeudella saakka. Lisäksi joitakin lintuja näkyi menossa Suomenlahden yli 12-14 m/s etelään. Iltayöllä hyönteisiä lähti runsaasti liikkeelle alle puolen kilometrin korkeuksille ja suurehkojen hyönteisten osuus oli merkittävä. Virtaus oli itään 6-10 m/s, nopeimmillaan 200 m korkeuden vaiheilla. Yön pimennyttyä hyönteisiä oli niukemmin, mutta toisaalta kookkaita hyönteisiä runsaammin. Lintuja oli runsaasti kolmen kilometrin alapuolella muuttamassa Suomenlahden yli kaakkoon 13-15 m/s.

16.8.2000
Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli keskiyön aikoihin liikkeellä kilometrin korkeudella saakka harvassa koilliseen 10-15 m/s. Hieman tiheämmin hyönteisiä kulki parinsadan metrin alapuolella. Aamulla erityisesti rannikon tuntumassa hyönteisiä lähti liikkeelle runsaasti ja puoliltapäivin suurehkoja hyönteisiä kulki aika tiheässä monessa eri kerroksessa kahden kilometrin korkeuden tuntumassa saakka. Virtaus puolen kilometrin alapuolella oli länsilounaasta 7-10 m/s ja kääntyi ylempänä länsiluoteesta tulleeksi 15 m/s luokkaan yltäneeksi. Iltapäivällä myös sisämaassa hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä ja tuulensuuntaisiin jonoihin keskittyneinä. Virtaus oli nopeimmillaan alle puolen kilometrin korkeudella länsilounaasta 10-12 m/s, ylempänä länsiluoteesta 6-8 m/s sekä kahden kilometrin korkeuden lähellä länsiluoteesta 10-12 m/s. Illan tullen hyönteiset vähenivät. Iltayöllä hyönteisiä lähti maa-alueelta runsaasti liikkeelle kilometrin korkeudella saakka. Alle puolen kilometrin korkeudella virtaus oli lännestä 5-10 m/s ja ylempänä luoteesta 6-8 m/s. Yön pimetessä hyönteisten joukossa suurehkojen ja kookkaiden hyönteisten osuus oli merkittävä ja nämä kulkivat kaakkoon noin 10 m/s 800 m alapuolella. Lisäksi runsaasti lintuja muutti Suomenlahden yli toisaalta 0,5-1 km korkeudella etelään ja toisaalta 1,5-2 km korkeudella kaakkoon 12-15 m/s.

15.8.2000
Lintuja kulki keskiyön aikaan lähinnä Suomen maa-alueella 0,5-2 km korkeudella rannikkoa seuraillen länsilounaaseen. Näitä oli myös niin tiheässä, että maa-alueen puolella hyönteisten erottaminen oli heikkoa, mutta suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki harvassa itäkoilliseen ja parinsadan metrin korkeudella nopeus oli 8 m/s luokkaa. Ylempänä oli etupäässä kookkaita hyönteisiä 1,5 km korkeudella saakka hyvin harvassa ja näiden liike oli lounaasta 4-6 m/s. Aamulla jonkin verran lintuja lähti Suomenlahden yli etelään 15 m/s vaiheilla olleella nopeudella. Hyönteisiä oli aluksi vähän liikkeellä itään noin 10 m/s muutaman sadan metrin korkeudella, mutta aamupäivällä rannikolla hyönteisiä oli aika runsaasti 800 m alapuolella itään menossa ja lisäksi kookkaita hyönteisiä kulki hyvin harvassa itäkaakkoon noin 5 m/s 1-1,5 km korkeudella. Puolenpäivän tienoilla sisämaassa hyönteisiä kulki edelleen aika niukasti, mutta raanikolta merelle päin hyönteisiä oli runsaasti kilometrin alapuolella. Virtaus oli itäkoilliseen 10 m/s vaiheilla parinsadan metrin korkeudella ja ylempänä itään hitaampaa.
Iltapäivällä sateiden välissä hyönteisiä oli niukasti ja lähinnä suurehkoja tai kookkaita hyvin harvassa puolen kilometrin alapuolella liikkeellä koilliseen 10-12 m/s. Sateiden jälkeen illalla puolen kilometrin alapuolella suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa koilliseen 6-13 m/s. Alkuyöllä liikeellä oli huomattavasti myös kookkaita hyönteisiä ja virtaus koilliseen oli 10-15 m/s puolen kilometrin alapuolella. Lisäksi ylempänä 2 km korkeuden tuntumassa saakka kulki hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä koilliseen/itäkoilliseen noin 15 m/s.

14.8.2000
Hyönteisiä oli hyvin runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella, erityisesti 200-300 m kerroksessa, keskiyön tienoilla. Liike oli lounaaseen 8-10 m/s. Ylempänä suurehkoja hyönteisiä oli harvassa liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka lounaaseen 5 m/s luokkaa olleella nopeudella. Lisäksi huomattavasti lintuja muutti etelään noin 15 m/s 0,5-2 km korkeudella Suomenlahden yli, mutta maa-alueen yllä lintuja oli liikkeellä runsaammin epämääräisempään suuntaan. Aamulla hyönteisiä lähti liikkeelle hyvin runsaasti rannikon tuntumasta alkaen itäisessä noin 5 m/s virtauksessa ja samaan aikaan myös lintuja lähti Suomenlahden yli eteläänpäin 12-15 m/s. Aamupäivällä hyönteisiä oli runsaasti noin kilometrin korkeudelle saakka ja virtaus kääntyi pinnan lähellä idästä tuleesta luoteesta tulleeksi, nopeuden ollessa 5 m/s luokkaa. Pinnan läheltä 0,5 km korkeudelle hyönteisiä oli jopa hyvin runsaasti etenkin rannikon lähellä meren puolella, kunnes päivällä kaakosta puhaltamaan alkanut merituuli vähensi hyönteisiä huomattavasti.
Iltapäivällä rannikon tuntumassa virtaus oli lounaasta 10 m/s luokkaa parhaimmillaan alle puolen kilometrin korkeudella olleessa kerroksessa, jossa aika paljon hyönteisiä oli liikkeellä. Ylempänä liikkeellä oli suurehkoja hyönteisiä harvassa 0,5-1 km korkeudella sekä aika tiheässä 1-1,5 km korkeudella virtauksen ollessa luoteesta 5-8 m/s. Illalla hyönteisiä oli aika vähän enää liikkeellä itäkoilliseen 6-9 m/s, aika paljon pinnan lähellä sekä suurehkoja hyönteisiä aika tiheässä noin puolen kilometrin korkeudella ja harvassa 1-1,5 km korkeudella. Alkuyöllä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli runsaasti 200-400 m korkeudella liikkeellä itäkoilliseen noin 10 m/s. Lintuja oli aika runsaasti 1-1,5 km korkeudella muuttamassa Suomenlahden yli etelään 10-12 m/s sekä toisaalta 2-3 km korkeudella eteläkaakkoon noin 15 m/s.

13.8.2000
Sateiden jälkeen keskiyön tienoilla hyönteisiä kulki runsaasti parinsadan metrin korkeudella pohjoiskoillisesta 4-6 m/s. Ylempänä suurehkoja hyönteisiä kulki Suomenlahdella aika tiheässä noin puolen kilometrin korkeudella etelään 5 m/s luokkaa olleella nopeudella ja harvemmassa noin kilometrin korkeudella saakka. Aamulla virtaus pohjoisesta oli 6-8 m/s ja sen mukana kulki aluksi vähän, mutta aamupäivällä enenevästi hyönteisiä. Aamupäivän lopulla hyönteisiä kulki runsaasti 0,5-1,5 km korkeudella 6-10 m/s pohjoisesta/pohjoiskoillisesta ja rullapyörteet keskittivät hyönteisiä voimakkaasti maa-alueen yllä. Hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä näytti liikkuvan aamupäivällä myös 1,5-3 km korkeudella etelään noin 10 m/s. Iltapäivällä hyönteisiä oli hieman niukemmin, mutta tasaisemmin 1,5 km paksuisessa kerroksessa liikkeellä pohjoisenpuolelta 5-7 m/s. Iltamyöhälläkin hyönteisiä oli vielä aika paljon ilmassa kilometrin korkeudelle saakka ja tällöin myös suuntautumista luode-kaakko akselin mukaan oli havaittavissa. Iltayöllä lintuja oli runsaasti muuttamassa 0,5-3 km korkeudella Suomenlahden yli etelään 15-18 m/s. Samalla myös yöhyönteisiä oli ilmassa 1,5 km korkeudella saakka, hyvin runsaasti parinsadan metrin korkeudella olleessa kerroksessa menossa lounaaseen noin 10 m/s ja runsaasti myös 1-1,5 km korkeudella noin 4 m/s.

12.8.2000
Keskiyön aikaan hyönteisiä kulki runsaasti muutaman sadan metrin korkeudella saakka eteläkaakosta noin 10 m/s. Suurehkoja hyönteisiä näkyi joukossa olevan merkittävästi ja näitä kulki myös hyvin harvassa ylempänä kilometrin korkeudella saakka. Lisäksi lintuja oli jonkin verran liikkeellä eteläkaakkoon noin 10 m/s 3 km korkeuden liepeillä sekä maa-alueen yllä alempana aika epämääräisesti lentelemässä hieman runsaammin. Varhain aamulla hyönteisiä oli vähän erotettavissa, mutta lintuparvi näytti lähtevän Suomenlahden yli eteläkaakkoon 10-12 m/s puolen kilometrin alapuolella. Aamupäivällä suurehkoja hyönteisiä alkoi liikkua hyvin harvassa alle kilometrin korkeudella lounaasta 10 m/s luokkaa olleella nopeudella ja Suomenlahden yllä yhtäläisesti kuin sisämaassakin. Päivän edetessä kuitenkin maa-alueella hyönteisiä oli lopulta runsaasti noin kilometrin korkeudelle saakka ja hyvin runsaastikin puolen kilometrin alapuolella. Suomenlahden ylikin suurehkoja hyönteisiä näkyi tulevan harvassa puolenpäivän aikaan 0,5-1,2 km korkeudella etelästä noin 10 m/s. Alempana virtaus oli idästä 3-5 m/s ja myöhään iltapäivällä itäkoillisesta parinsadan metrin korkeudelle saakka, jolloin edelleen puolen kilometrin yläpuolella eteläkaakosta tuli Suomenlahden yli harvassa suurehkoja hyönteisiä 8 m/s luokkaa olleella nopeudella. Illalla ja alkuyöllä sateet aiheuttivat olennaisimmat kaiut.

11.8.2000
Alkuyöhön verrattuna keskiyön aikaan sekä hyönteisiä että lintuja oli liikkeellä paljon vähemmän. Kuitenkin edelleen kookkaita hyönteisiä kulki harvassa toisaalta muutaman sadan metrin korkeudella itäkaakkoon noin 10 m/s ja toisaalta kilometrin korkeuden tuntumassa kaakkoon 12-15 m/s. Lintuja oli huomattavasti liikkeellä eteläkaakkoon noin 20 m/s 1-2 km korkeudella. Aamulla hyönteisiä oli vähän liikkeellä, mutta aamupäivän aikana näistä muodostui lopulta 1,8 km korkeudelle ulottunut yhtenäinen kaikukerros, jossa liike oli alhaalla lounaasta, keskivaiheilla länsilounaasta ja yläreunalla länsiluoteesta 5-7 m/s. Hyönteisiä oli hyvin runsaasti 200-1000 m korkeudella, mutta kilometrin yläpuolella suurehkojen hyönteisten merkitys kaiussa alkoi keskeinen. Iltapäivällä merialueen puolella kaiku oli huomattavasti heikompaa kuin maa-alueen yllä ja virtaus oli lounaasta 1,5 km korkeudelle saakka 6-8 m/s.
Iltaa kohden kaiku heikkeni ja pääasiassa alkoi olla kyse harvassa koilliseen kulkeneista suurehkoista hyönteisistä ja myöhään illalla liike oli luoteeseen 6-8 m/s alle puolen kilometrin korkeudella harvassa olleilla suurehkoilla hyönteisillä. Iltayöllä hyönteisiä oli taas runsaasti maa-alueen yllä muutaman sadan metrin korkeudella ja suurehkojen tai kookkaiden hyönteisten merkitys kaiussa oli suuri. Virtaus oli idästä 6-8 m/s ja hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä kulki noin kilometrin korkeudella saakka. Lintuja muutti aika runsaasti 2,5-4 km korkeudella eteläkaakkoon 10-12 m/s.

10.8.2000
Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki keskiyön jälkeen alle 1,3 km korkeudella alhaalla itäkaakkoon 15 m/s ja ylempänä kaakkoon 20 m/s luokkaa olleella nopeudella. Runsaimmin suurehkoja hyönteisiä kulki puolen kilometrin korkeuden vaiheilla, kun taas kilometrin yläpuolella oli hyvin harva kookkaiden hyönteisten kerros. Lisäksi pinnan lähellä liikkeellä näkyi aika tiheässä etenkin kookkaita hyönteisiä menossa itäänpäin 10-12 m/s. Varhain aamulla huomattavasti suurehkoja hyönteisiä kulki muutaman sadan metrin korkeudella olleessa kerroksessa kaakkoon 13-15 m/s, mutta muuten hyönteisiä oli liikkeellä merkittävästi enää vain merenpuolella pinnan lähellä. Aamupäivällä suurehkojen ja kookkaiden hyönteisten osuus tutkakaiussa oli edelleen ratkaiseva, kun näitä liikkui harvassa, ensin erityisesti rannikolta merenpuolella, kilometrin korkeudella saakka itäkaakkoon/kaakkoon 12-15 m/s. Päivällä myös 1,5 km korkeudella saakka, osittain jopa pilvikerroksen yllä kahden kilometrin vaiheilla, näkyi huomattavasti suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä liikkeellä. Alhaalla virtaus oli länsiluoteesta noin 10 m/s ja ylempänä luoteesta 12-14 m/s. Iltapäivällä myös merituuli alkoi päästä rannikolle kääntäen virtauksen lounaasta tulleeksi samalla kun hyönteisiä oli jo aika runsaasti rannikolla pinnan lähellä. Sisämaassa puolestaan oli havaittavissa luoteisen tuulen suuntaisia vahvempia kaikujonoja, joihin keskittyi merkittävästi lintuja. Pääasiassa suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa puolen kilometrin alapuolella itäkaakkoon noin 10 m/s illalla, mutta näitä oli myös hyvin harvassa ylempänä kilometrin korkeuden vaiheilla asti. Iltayöllä hyönteisiä oli aika runsaasti 200-400 m korkeudella, jossa suurehkoja hyönteisiä erottui joukosta melko tiheässä. Liike oli itäkaakkoon 10-12 m/s. Lisäksi noin 1 ja 1,3 km korkeudella kulki kookkaita ja suurehkoja hyönteisiä aika tiheässä kaakkoon 10-15 m/s sekä 2,5 km korkeudella saakka aika paljon lintuja eteläkaakkoon noin 18 m/s.

9.8.2000
Keskiyön aikoihin sadekuurojen välissä ilmassa oli myös huomattavasti hyönteisiä alle puolen kilometrin korkeudella kulkemassa koilliseen noin 10 m/s. Aamulla virtaus oli luoteesta ja harvassa olleita suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä. Aamupäivän kuluessa näitä oli lopulta noin kilometrin korkeudella saakka kulkemassa kaakkoon 13-15 m/s, samalla kun sadekuurot alkoivat olla yleisiä ja linnut keskittyivät sisämaassa tuulensuuntaisiksi kaikunauhoiksi. Myöhemmin päivällä sadekuurojen välissä hyönteisiä oli paikoin aika runsaasti 1,5 km korkeudella saakka ja suurehkojen hyönteisten osuus näytti myös olevan merkittävä kaiun kannalta. Virtaus oli luoteesta 12-15 m/s. Illalla hyönteisiä oli aika runsaasti, mutta lähinnä vain parinsadan metrin korkeudella saakka. Sen sijaan iltayöllä kookkaita hyönteisiä kulki aika tiheässä 500-700 m korkeudella 15-18 m/s kaakkoon ja suurehkojen hyönteisten kanssa aika tiheässä myös muualla noin kilometrin korkeudella saakka. Jossain määrin hyönteisten oma suuntaus näkyi olleen länsiluode-itäkaakko akselin mukainen. Alkuyöllä myös huomattavasti lintuja meni etelään 20 m/s luokkaa olleella nopeudella 0,5-2 km korkeudella.

8.8.2000
Suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa itäkoilliseen noin 10 m/s etenkin 0,5-1 km korkeudella keskiyön tienoilla, jolloin edelleen myös huomattavasti lintuja muutti Suomenlahden yli eteläkaakkoon noin 12 m/s 1-2 km korkeudella. Aamulla sateiden jäljessä hyönteisiä oli liikkeellä aika runsaasti muutaman sadan metrin korkeudella saakka lounaasta 5-8 m/s. Aamupäivällä ennen sadekuuroja hyönteisistä muodostui aika yhtenäinen kaikukerros noin kilometrin korkeudelle saakka ja 1,5 km korkeudella asti kulki vielä suurehkoja hyönteisiä harvassa. Virtaus oli alhaalla lounaasta 12-15 m/s ja yli kilometrin korkeudella länsilounaasta. Päivällä virtaus lounaasta oli 15 m/s luokkaa ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa 1,5 km korkeuden tuntumassa saakka, mutta kuitenkin rannikon lähellä eli ilmeisesti Suomen mantereelta tai saaristosta ilmaan nousten. Sisämaassa lintuja keskittyi tuulensuuntaisiksi jonoiksi, joten ehkä näihin kohtiin kasaantui myös hyönteisiä saalistettaviksi. Iltaan tultaessa hyönteisiä ei juurikaan ollut havaittavissa puolen kilometrin yläpuolella ja ennen laajempaa sadealuetta myöhään illalla hyönteisiä oli hieman tiheämmässä menossa koilliseen 10-12 m/s. Iltayöllä sateiden ohella erottui hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä kilometrin alapuolella menossa itään 10-12 m/s.

7.8.2000
Keskiyön aikaan ilmassa oli suurehkoja hyönteisiä harvassa toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella ja toisaalta 0,5-1 km korkeudella. Virtaus oli lounaasta 15 m/s luokkaa ja myös Suomenlahden yli tulleita oli aika paljon. Lintuja sen sijaan oli enää vain joitakin liikkeellä toisin kuin alkuyöllä. Aamun sateiden jälkeen hyönteisiä nousi ilmaan runsaasti rannikolla ja saaristossa virtauksen ollessa alhaalla länsilounaasta 8 m/s ja kilometrin korkeudella lännestä 12 m/s luokkaa. Maa-alueen yllä kyse oli kuitenkin lähinnä vain harvassa olleista suurehkoista hyönteisistä 1,5 km korkeudella saakka. Päivällä virtaus oli rannikon lähellä länsilounaasta 12-15 m/s, mutta sisämaassa merituulirintaman pohjoispuolella lännestä tuulensuuntaisin kaikujonoin. Merituulikerros ulottui 500-700 m korkeudelle ja ylempänä virtaus oli lännestä 10-12 m/s. Pinnan lähellä muutaman sadan metrin korkeudella saakka hyönteisiä oli aika paljon, mutta noin kilometrin korkeudelle asti enää lähinnä vain harvassa kulkeneita suurehkoja hyönteisiä. Keskipäivän tienoilla 1,5-2 km korkeudella kulki lisäksi suurehkoja hyönteisiä harvassa itäkoilliseen noin 15 m/s. Myöhään illalla suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa enää puolen kilometrin alapuolella itään 6-8 m/s. Iltayöllä näitä oli hieman runsaammin liikkeellä varsinkin merenpuolella noin 10 m/s itään. Lintuja meni runsaasti samalla eteläkaakkoon 15 m/s luokkaan nousseella nopeudella 1-2 km korkeudella.

6.8.2000
Hyönteisiä kulki keskiyön aikoihin itään 10-12 m/s aika runsaasti 300-500 m korkeudella olleessa kerroksessa ja kauempana merellä myös alempana, ilmeisesti koska pinnan lähellä ilma säilyi lämpimämpänä. Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä erottui tästä joukosta aika paljon. Lintuja oli myös huomattavasti 0,5-2 km korkeudella, mutta liike näytti olleen hyvin vaihtelevaa, joskin Suomenlahden yllä pääasiassa etelään 13-15 m/s. Aamulla virtaus oli lounaasta 10 m/s luokkaa ja puolen kilometrin alapuolella suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa rannikon tuntumassa ja aamupäivän aikana hyönteisiä oli ilmassa hieman runsaammin 1,5 km korkeuden tuntumassa saakka. Puolenpäivän tienoilla maa-alueen yllä hyönteisiä oli runsaasti lähes 1,5 km korkeudella saakka ja rullapyörteet keskittivät sekä hyönteisiä että lintuja, kun virtaus lounaasta oli 12-14 m/s. Iltaa kohden hyönteiset vähenivät ja illalla näitä oli jo aika vähän ja pääasiassa alle puolen kilometrin korkeudella. Iltayöllä maa-alueen yllä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki harvassa koilliseen 12-15 m/s alle kilometrin korkeudella. Merellä oli havaittavissa läinä vaik suurehkojen hyönteisten hyvin harva kerros noin 700 m korkeudella. Lintuja oli huomattavasti liikkeellä 1-2 km korkeudella ja pääasiassa suunta näytti olleen kaakkoon noin 15 m/s.

5.8.2000
Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki harvassa kilometrin alapuolella kaakkoon 5-7 m/s keskiyön aikoihin. Kookkaita hyönteisiä oli huomattavimmin noin puolen kilometrin korkeudella matkalla Suomenlahden yllä. Aika tiheässä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli kuitenkin alempana parinsadan metrin korkeudella. Lisäksi lintuja oli aika runsaasti 0,5-2 km korkeudella menossa pääasiallisesti eteläkaakkoon 15 m/s luokkaa olleella nopeudella. Aamuun tultaessa hyönteisten ja lintujen määrä väheni lähes olemattomiin, paitsi pinnan lähellä etenkin meren puolella. Aamupäivällä vastaavasti myös rannikolta merelle päin hyönteisiä nousi ensin vahvasti ilmaan luoteesta 4-6 m/s olleeseen virtaukseen. Keskipäivän tienoilla hyönteisiä oli runsaasti ilmassa noin 1,5 km korkeudella, kilometrin yläpuolella hieman ohuehkoihin kerroksiin keskittyneinä ja lisäksi lähes kahden kilometrin korkeudella kulki vielä suurehkoja hyönteisiä harvemmassa. Virtaus oli yläkerroksissa koillisesta 5-10 m/s, mutta rannikon tuntumassa puolen kilometrin korkeudella saakka merituulen vaikutuksesta lounaasta ja enimmillään 5 m/s luokkaa. Iltapäivällä sadekuurojen tullessa hyönteiset vähenivät ja merkittävimmin näitä oli rannikon tuntumassa liikkeellä pinnan lähellä itäkoilliseen 6-8 m/s. Sateiden jälkeen illalla hyönteisiä oli jälleen aika runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella liikkeellä itäkoilliseen/itään 8-10 m/s. Suurehkojen hyönteisten osuus oli merkittävä ja hyönteisillä oli havaittavissa suuntautumista lounas-koillinen akselin mukaan. Lisäksi suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa 0,5-0,8 km korkeudella ja edelleen harvemmassa kilometrin korkeudella saakka itäkaakkoon noin 8 m/s. Yön alkaessa hyönteiset vähenivät jonkin verran, mutta 0,5-2 km korkeudella alkoi liikkua kokonaisuudessaan jo runsaasti lintuja etelään 12-14 m/s.

4.8.2000
Keskiyöllä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki iltayön tapaan runsaasti noin 300 m korkeudelle keskittyneessä kerroksessa ja harvemmassa muualla noin 1,2 km korkeudella saakka. Virtaus oli pohjoisesta 5 m/s luokkaa. Myös lintuja oli yhä liikkeellä etelään noin 12 m/s 1-2 km korkeudella, mutta aika vähän toisin kuin iltayöllä. Aamulla hyönteisiäkin oli aika niukasti, mutta maa-alueella huomattavan paljon lintuja kasaumina epämääräisesti liikkeellä. Aamupäivällä hyönteisiä nousi runsaasti ilmaan kilometrin korkeuden alapuolelle virtauksen ollessa pohjoiskoillisesta 5-7 m/s. Päivän aikana sadekuuroja oli runsaasti eikä näiden välissäkään hyönteisiä erottunut paljoa liikkeellä, tosin lintuja näkyi runsaasti sateiden välissä ja osa näistä lienee saalistanut virtausten kasaamia hyönteisiä. Pinnan lähellä virtaus muuttui päivällä lounaanpuoleiseksi. Illalla sateiden jälkeen myös huomattavasti hyönteisiä kulki muutaman sadan metrin korkeudella saakka itäkoilliseen 6-9 m/s sekä suurehkoja hyönteisiä harvassa lounaaseen 3-5 m/s 1,5 km korkeudella saakka.
Myöhemmin illalla virtaus oli itäkaakkoon 4-6 m/s ja liikkeellä oli pääosin suurehkoja hyönteisiä harvassa puolen kilometrin alapuolella ja noin kilometrin korkeudella saakka hyvin harvassa, tietenkin tutkakaiun kannalta asiaa arvioiden. Iltayöllä suurehkojen hyönteisten lisäksi myös kookkaita hyönteisiä kulki ilmassa melko runsaasti. Suurehkot ja kookkaat hyönteiset keskittyivät Suomenlahden suunnalla pääasiassa noin 0,5 ja 1 km korkeudella olleisiin kerroksiin liikkuen alhaalla kaakkoon ja ylhäällä eteläkaakkoon 6-8 m/s. Lintuja kulki 1-2 km korkeudella aika paljon eteläkaakkoon 15 m/s luokkaan nouseella nopeudella.

3.8.2000
Alkuyöhön nähden hyönteisiä oli keskiyöllä liikkeellä paljon vähemmän. Merkittävimmin liikkeellä oli alle puolen kilometrin korkeudella suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä aika tiheässä idästä noin 3 m/s. Lintuja oli myös maa-alueen yllä aika runsaasti 0,5-2 km korkeudella, mutta liike oli hyvin vaihtelevansuuntaista, joskin Suomenlahdella harvemmassa olleista linnuista suurin osa näytti edelleen matkaavan etelään 10-12 m/s. Varhain aamulla hyönteisiä kulki huomattavasti parinsadan metrin korkeudella idästä noin 3 m/s, mutta muuten näitä ja lintujakin oli niukasti liikkeellä. Aamupäivällä hyönteisiä nousi runsaasti ilmaan parinsadan metrin korkeudelle ulottuneeseen kerrokseen ja aika paljon myös 500-700 m korkeuden tienoille. Virtaus oli idästä alhaalla 4 ja ylempänä 6 m/s vaiheilla. Päivän edetessä sadekuurot alkoivat olla merkittävimpiä kaikujen aiheuttajia, mutta hyönteisiä oli näiden välissä yhä runsaasti 1,2 km alapuolella etenkin pinnan lähellä ja noin kilometrin korkeudella sekä lisäksi suurehkoja hyönteisiä tiheässä tai aika tiheässä ylempänä kahden kilometrin korkeuden lähellä saakka. Pinnan tuntumassa virtaus oli ilmeisesti merituulen johdosta kaakosta, mutta ylempänä itäkoillisesta 4-6 m/s.
Iltaa kohden pinnan lähellä virtaus kääntyi lounaasta noin 5 m/s tulleeksi alle puolen kilometrin korkeudella. Ylempänä hyönteisiä oli edelleen 1,5 km korkeudelle saakka yhtenäisen kaikukerroksen muodostaen ja virtaus oli itäkoillisesta myös 5 m/s luokkaa. Illalla virtaus koillisesta vei edelleen sateen välissä huomattavasti lähinnä suurehkoja hyönteisiä 3-5 m/s. Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä lensi aika tiheässä 800 m korkeudella saakka alkuyöllä ja harvemmassa hieman yli kilometrin korkeudella asti. Erityisesti noin 300 m korkeudella matkalla etelään oli runsaasti hyönteisiä, ylempänä suunta oli etelälounaaseen. Nopeus oli 4-6 m/s luokkaa ja suurimmillaan parinsadan metrin korkeudella. Lintuja oli myös huomattavasti 1-2 km korkeudella ja varsinkin Suomenlahden yllä näiden liike oli etelään 12-14 m/s.

2.8.2000
Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki keskiyön vaiheilla kaakkoon 8-10 m/s keskittyen puolen kilometrin korkeuden tuntumaan aika tiheäksi kerrokseksi. Ylempänä 1-1,5 km korkeudella oli lisäksi kookkaita hyönteisä hyvin harvassa menossa kaakkoon noin 8 m/s. Varhain aamulla hyönteisiä oli enää vähän liikkeellä. Aamupäivään mennessä lähinnä harvassa olleita suurehkoja hyönteisiä näkyi etenkin rannikolta merelle päin kulkemassa itäkaakkoon 8-10 m/s kilometrin korkeudella saakka. Lisäksi hyvin harvassa suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä 1-2 km korkeudella ilmeisesti alapilvikerroksen yläpuolella itäkaakkoon 6 m/s luokkaa olleella nopeudella. Iltapäivään saakka sisämaassa hyönteisiä oli vähemmän ilmassa kuin meren puolella, jossa runsaasti hyönteisiä oli toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella ja toisaalta 1-1,5 km korkeudella. Suurehkojen tai kookkaiden hyönteisten osuus kaiussa oli huomattava. Virtaus oli iltapäivälläkin ylempänä itäkaakkoon 6-8 m/s, mutta alle puolen kilometrin korkeudella rannikon lähellä esiintyi merituulta, jossa nopeus oli parhaimmillaan 7 m/s luokkaa parinsadan metrin korkeudella ja suunta lounaasta. Lisäksi noin 1,2 km korkeudelta alkaen virtaus oli suurinpiirtein lännestä 6 m/s vaiheilla ja 1,5-2 km korkeudella kulki harvassa ja yläosassa hyvin harvassa suurehkoja hyönteisiä.
Illalla länsilounaisessa noin 5 m/s virtauksessa rannikon lähellä kulki runsaasti hyönteisiä alle puolen kilometrin korkeudella. Ylempänä noin kilometrin korkeudella maa-alueen yllä oli myös aika runsaasti hyönteisiä, mutta näiden liike oli hidasta lännestä/pohjoisesta. Iltayöllä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli tiheässä alle puolen kilometrin korkeudeudella kaikua aiheuttamassa, mutta virtaus oli pohjoisesta vain pari metriä sekunnissa. Sen sijaan hyvin harvassa 0,5-1,5 km korkeudella tuli kookkaita ja suurehkoja hyönteisiä kaakosta noon 5 m/s. Lintuja puolestaan oli aika runsaasti liikkeellä 0,5-2,5 km korkeudella etelään 10-12 m/s.

1.8.2000
Keskiyön tienoilla suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki melko runsaasti kaakkoon noin 6 m/s alle puolen kilometrin korkeudella. Lisäksi noin kilometrin korkeudella liikkeellä oli näitä hieman vähemmän, liike oli myös kaakkoon 8 m/s luokkaa ja kookkaita hyönteisiä erottui joukossa hyvin harvassa. Aamulla ja aamupäivällä sateiden välissä hyönteisiäkin oli hiukan liikkeellä länsiluoteesta noin 6 m/s parinsadan metrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa. Päivällä sadekuurojen ohella suurehkoja hyönteisiä oli ilmassa aika harvassa, mutta 1,5 km korkeudella saakka yleisesti. Virtaus oli ylemmissä kerroksissa lännestä/länsiluoteesta 9-13 m/s, mutta pinnan lähellä ilmeisesti merituulen vaikutuksesta kääntyi iltapäivällä lounaasta tulleeksi, enimmillään noin 10 m/s, puolen kilometrin korkeuden tuntumaan ulottuneessa kerroksessa. Illalla virtaus oli länsiluoteesta 8-10 m/s luokkaa alle kilometrin korkeudella, jossa suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä harvassa. Tiheässä suurehkoja hyönteisiä ja joitakin kookkaita seuranaan kulki sen sijaan iltayöllä keskittyen toisaalta noin puolen kilometrin ja toisaalta noin kilometrin korkeudelle, Suomenlahdella hyönteisistä aiheutui aika yhtenäisen kaikukerroksen 1,5 km korkeuden tuntumaan saakka. Suunta oli kaakkoon ja nopeus 5-7 m/s. Lisäksi joitakin lintuja oli liikkeellä etelään noin 13 m/s 1,5-2 km korkeudella.

31.7.2000
Keskiyöllä sateiden jälkipuolella suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä liikkui aika tiheässä kaakkoon 5-7 m/s alle puolen kilometrin korkeudella. Sen lisäksi kookkaita hyönteisiä oli liikkeellä hyvin harvassa 0,5-1,5 km korkeudella etelälounaasta/etelästä 5-7 m/s. Lintuja oli huomattavasti 0,5-1,5 km korkeudella varsinkin maa-alueen yllä, mutta vaihteleviin suuntiin kulkemassa. Aamulla hyönteisiä oli vähän liikkeellä, mutta aamupäivän aikana näitä alkoi olla aika yhtenäisenä kaikukerroksena kilometrin korkeudelle saakka. Virtaus oli aluksi lännestä 5 m/s luokkaa ja ylempänä länsiluoteesta, mutta pinnan lähellä kääntyi lounaasta tulevaksi. Tuulensuuntaisiin kaikujonoihin keskittyi hyvin hyönteisiä ja lähellä pintaa näitä oli liikkeellä yleensäkin runsaasti. Päivällä merituulirintama keskitti hyönteisiä voimakkaimmin ja sen yllä kaiku ulottui yhtenäisenä noin 1,5 km korkeudelle. Merituulen yläpuolella 0,5-1,5 km korkeudella virtaus oli lännestä 6-8 m/s. Lisäksi 1,5-2 km välillä liikkeellä oli suurehkoja hyönteisiä hyvin harvassa itäkoilliseen noin 5 m/s.
Iltaa kohden virtaus ylempänä kääntyi länsilounaasta tulleeksi ja 1,5 km korkeudella nopeus alkoi olla 10 m/s luokkaa. Illalla hyönteisiä oli noin 800 m korkeudella saakka tulossa lännestä 8 m/s ja runsaasti muutaman sadan metrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa. Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä nousi ilmaan iltayöllä runsaasti alle puolen kilometrin korkeudelle ja toisaalta aika paljon myös noin kilometrin korkeudelle. Alempana liike oli länsiluoteesta ja ylempänä lännestä 7 m/s vaiheilla. Lintuja lähti 1-2 km korkeudella aika paljon kaakkoon 15 m/s luokkaa olleella nopeudella Suomenlahden yli.

30.7.2000
Hyönteisiä tuli runsaasti Suomenlahden ylikin keskiyön aikoihin alhaalla parinsadan metrin korkeudella itäkaakosta noin 7 m/s ja lisäksi aika paljon myös 0,6-1,1 km korkeudella eteläkaakosta 5-7 m/s. Suurehkoja tai kookkaita hyönteisä erottui joukossa olleen merkittävästi. Huomattavasti lintuja liikkui maa-alueen yllä 0,5-1 km korkeuksilla vaihteleviin suuntiin. Aamulla hyönteisiä tuli edelleen huomattavasti kaakosta muutaman sadan metrin korkeudella noin 7 m/s. Varhain aamulla lintuja näkyi myös runsaasti pääasiassa maa-alueen yllä 0,5-1 km korkeudella. Aamupäivällä sateiden välissä hyönteisiä näkyi yhä liikkeellä kaakosta pinnan lähellä ja myös iltapäivällä suurehkoja hyönteisiä kulki ilmassa aika tiheästi paikoitellen 1,5 km korkeudella saakka. Virtaus oli kaakosta 6-8 m/s. Myöhemmin iltapäivällä hyönteisiä oli runsaammin sateiden jälkeen, mutta virtaus enemmän idästä ja heikompaa. Illalla hyönteisiä kulki jälleen luoteeseen 6-8 m/s, mutta aika vähän ja sateitakin oli jälleen liikkeellä. Sateiden välissä iltayöllä liikkeellä oli suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä harvassa toisaalta alle 400 m korkeudella itäkoilliseen noin 5 m/s ja toisaalta 0,8-1 km korkeudella pohjoiskoilliseen 7 m/s luokkaa olleella nopeudella. Suomenlahden yli saattoi myös tulla harvassa suurehkoja hyönteisiä puolen kilometrin korkeuden vaiheilla lounaasta 5 m/s sateiden edellä.

29.7.2000
Keskiyöllä hyönteisiä oli vähemmän liikkeellä kuin alkuyöstä ja pääasiassa enää hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä kilometrin alapuolella, jossa virtaus itäkoillisesta oli 5-7 m/s. Sadepilvien jälkeen aamupäivällä hyönteisiä kohosi ilmaan aika runsaasti ja iltapäivällä maa-alueella hyönteiskaikua oli 1,5 km korkeudella saakka aika yhtenäisesti. Virtaus oli idästä/itäkaakosta 3-7 m/s. Puolen kilometrin yläpuolella liikkeellä oli kuitenkin olennaisesti vain harvassa kulkeneita suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä, joiden muodostama kerros oli iltapäivällä myös kahden kilometrin vaiheilla tulossa itäkaakosta noin 12 m/s. Iltaa kohden hyönteiset vähenivät ja yli puolen kilometrin korkeudella oli enää hyvin vähän suurehkoja hyönteisiä ja nimenomaan maa-alueen yllä. Liike oli kaakosta 3-7 m/s. Iltayöllä runsaasti hyönteisiä lähti liikkeelle alle puolen kilometrin korkeudella länsiluoteeseen noin 10 m/s. Suurehkojen ja kookkaiden hyönteisten osuus oli myös merkittävä ja pari sataa metriä ylempänä näitä kulki lisäksi harvassa. Lintuja oli huomattavasti 1-2 km korkeudella liikkeellä hyvin vaihteleviin suuntiin.

28.7.2000
Suurehkoja hyönteisiä oli edelleen keskiyölläkin liikkeellä toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella ja toisaalta 0,8-1 km korkeudella aika tiheässä. Liike oli koillisesta alhaalla 6 m/s ja ylhäällä 12 m/s vaiheilla. Lisäksi noin 1,5 km korkeudella kulki harvassa kookkaita hyönteisiä pohjoisesta 10-12 m/s. Aamulla hyönteisiä oli vähän ja aamupäivällä sateiden välissä ei myöskään erottunut merkittävästi hyönteisiä liikkeellä. Myöhemmin päivällä hyönteisiä saattoi sentään päätellä olleen jonkin verran ilmassa, kun lintuja keskittyi tuulensuuntaisiin jonoihin muutaman sadan metrin korkeudelle saakka. Myöhään iltapäivällä erottui myös hyvin harvassa suurehkoja hyönteisiä alle puolen kilometrin korkeudella menossa lounaaseen 6-8 m/s. Iltayöllä alle puolen kilometrin korkeudella hyönteisiä oli huomattavasti ja ilmeisesti lähinnä suurehkoja hyönteisiä aika tiheässä. Noin kilometrin korkeudella saakka liikkui aika tasaisesti, mutta hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä. Virtaus oli itäkoillisesta 5-7 m/s.

27.7.2000
Keskiyön aikoihin runsaasti hyönteisiä matkasi itäkoillisesta 0,5-1 km paikkeilla olleessa kerroksessa 20 m/s tuntumassa olleella nopeudella. Kookkaita hyönteisiä näkyi joukossa olleen harvassa. Alempana hyönteisiä oli harvemmassa ja virtaus enemmän koillisesta alle 10-15 m/s. Lisäksi hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä kulki 1,5 km korkeudella koillisesta noin 15 m/s. Aamulla hyönteisiä oli vähän maa-alueen yllä, mutta merialueen puolella aika paljon noin puolen kilometrin korkeudella saakka noin 15 m/s itäkoillisesta tulossa. Sisämaassa oli sen sijaan paikoin runsaasti lintuja epämääräisiin suuntiin lentelemässä 1,5 km alapuolella.
Aamupäivällä hyönteisiä nousi maa-alueen ylle runsaasti ja iltapäivällä alle kilometrin korkeudella näitä oli jo hyvin paljon. Virtaus oli koillisesta 6-10 m/s, ylempänä voimakkaampaa ja rullapyörteet keskittivät myös vahvasti hyönteisiä. Lisäksi rannikon tuntumassa merituuli merkitsi alle puolen kilometrin korkeudella, ja virtausta kaakosta oli noin 5 m/s, mutta vasta illalla. Iltapäivällä suurehkoja ja osin kookkaitakin hyönteisiä oli aika tiheässä noin 1,7 km korkeudella ja harvassa 2-2,5 km korkeudella tulossa koillisesta 13-15 m/s. Illalla ylempien kerrosten hyönteiset olivat hävinneet, mutta alempana kaiku oli yhä varsin vahvaa 1,3 km korkeudelle saakka. Iltayöllä alle puolen kilometrin korkeudella ja toisaalta kilometrin korkeuden tuntumassa lähinnä suurehkoja hyönteisiä oli tiheästi Liike oli pinnan lähellä pohjoisen puolelta pari metriä sekunnissa, mutta ylemmässä kerroksessa koillisesta 8-10 m/s. Lintyuja oli myös huomattavasti liikkeellä ja 1-2 km korkeudella liike näkyi olleen lounaaseen 15 m/s luokkaa.

26.7.2000
Sadealueiden välissä oli keskiyön aikoihin hyönteisiä runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella tulossa koillisesta noin 15 m/s. Ylempänä 1-1,5 km ja kahden kilometrin korkeuden vaiheilla oli harvassa tai hyvin harvassa suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä menossa länsilounaaseen yhtä vauhdikkaasti. Aamulla ja aamupäivällä sateet aiheuttivat olennaisimmat kaiut.
Illalla heikosti hyönteisiä erottui pinnan lähellä sateiden välissä, mutta alkuyöllä runsaasti 0,5-1 km korkeudella, jossa myös kookkaita hyönteisiä erottui harvassa. Tässä kerroksessa virtaus oli voimakkaimmillaan ja itäkoillisesta 20-22 m/s. Muutaman sadan metrin korkeudella hyönteisiä kulki myös aika paljon itäkoillisesta 10-12 m/s ja 1,5-2 km korkeudella varsinkin Helsingin länsipuolella oli huomattavasti lintuja länteenpäin menossa vain 10 m/s vaiheilla olleella nopeudella.

25.7.2000
Runsaasti hyönteisiä oli liikkeellä 0,5-1,5 km korkeudella keskiyön aikoihin Suomenlahden suunnalla olleen sadealueen pohjoispuolella koillisesta/itäkoillisesta 20-25 m/s. Varhain aamulla sateiden ohella oli edelleen huomattavasti hyönteisiä liikkeellä itäkoillisesta 20-25 m/s pääasiassa puolen kilometrin korkeuden tuntumassa. Aamupäivällä sateet jatkuivat, mutta sateettomalla alueella esim. Suomenlahdella suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä näkyi aika tiheässä puolen kilometrin korkeudella ja harvassa kahden kilometrin korkeudella ja joitakin korkeammallakin yli kolmen kilometrin korkeudella ja sadepilven yläpuolellakin. Virtaus oli alhaalla itäkoillisesta 15 m/s ja ylhäällä idästä 20 m/s luokkaa. Iltapäivällä sateettomilla alueilla hyönteisiä oli edelleen huomattavasti liikkeellä alle kilometrin korkeudella sekä erillisissä kerroksissa harvassa suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä 1-1,5, 1,5-2 ja 2,5-3 km korkeudella. Virtaus oli itäkoillisesta 15-20 m/s. Illalla hyönteisiä oli vähemmän ja sateita sen sijaan Helsingin seudulla runsaammin. Iltayöllä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli harvassa liikkeellä itäkoillisesta noin 15 m/s 1-1,5 km korkeudella sekä hyvin kookkaita hyönteisiä hyvin harvassa lähes kahden kilometrin korkeudella olleessa kerroksessa. Alle puolen kilometrin korkeudella kulki runsaasti hyönteisiä koillisesta 15 m/s luokkaa olleella nopeudella sadealueiden ulkopuolella.

24.7.2000
Keskiyön vaiheilla suurehkoja hyönteiisä oli harvassa liikkeellä toisaalta 300 m korkeuden tienoilla harvassa kaakosta noin 4 m/s ja toisaalta hieman harvemmassa 600 m korkeuden tuntumassa etelästä noin 8 m/s. Lintuja näkyi aika runsaasti 1-2 km korkeudella, mutta näiden liike oli keskimäärin olematonta maanpinnan suhteen. Aamuun tultaessa hyönteisiä oli hyvin vähän havaittavissa ja lintujakaan ei juuri näkynyt. Aamupäivällä hyönteisiä kuitenkin nousi ilmaan runsaasti ja maa-alueen ylle muodostui yhtenäinen kaikukerros kahden kilometrin korkeudelle saakka. Virtaus oli itäkoillisesta enimmillään 8 m/s luokkaa 0,5-1 km korkeudella, jossa myös hyönteisiä oli liikkeellä runsaimmin. Merialueen yllä kaiku oli huomattavasti heikompaa ja kilometrin yläpuolella oli kyse lähinnä enää harvasa olleista suurehkoista hyönteisistä, joita sinne siis maa-alueelta tuuli toi.
Iltapäivällä rullapyörteet olivat vahvoja maa-alueen yllä. Hyönteisiä oli 2,3 km tuntumassa saakka, mutta hyvin runsaasti 1,5 km alapuolella. Virtaus oli koillisesta 4-6 m/s, mutta rannikon lähellä puolen kilometrin korkeudelle saakka merituuli merkitsi noin 4 m/s kaakkoistuulta. Illan lähestyessä myös sadepilviä alkoi näkyä, mutta hyönteisiä oli edelleen runsaasti näiden välissä ja virtaus koillisesta voimistui 10-12 m/s luokkaan. Alkuyöllä sateiden välissä hyönteisiä kulki runsaasti puolen kilometrin korkeuden tuntumassa koillisesta 20 m/s ja kilometrin korkeuden vaiheilla itäkoillisesta.

23.7.2000
Sateet alkoivat keskiyöllä vähentää hyönteisten määrää alkuyöstä, mutta varhain aamulla noin puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa oli hyönteisiä kulki runsaasti itäkoilliseen 12-15 m/s. Myöhemmin aamulla ja aamupäivällä virtaus kääntyi lounaasta tulevaksi ja varsinkin maa-alueen yllä hyönteisiä alkoi olla 1,5 km korkeudella saakka aika yhtenäisenä kaikukerroksena. Suurehkojen tai kookkaiden hyönteisten osuus kaiussa oli myös huomattava varsinkin ylemmissä kerroksissa.
Iltapäivällä parhaimmillaan lähellä 20 m/s olleessa lounaisvirtauksessa hyönteisiä kulki iltaan saakka, mutta hieman niukkenevasti ja suurehkojen tai kookkaiden hyönteisten merkitys kaiuissa oli olennainen noin 1,5 km korkeudelle ulottuneessa aika yhtenäisessä kaikukerroksessa. Alkuyöllä hyönteisiä oli olennaisesti vain maa-alueen yllä noin 800 m korkeudella saakka menossa koilliseen 6-8 m/s. Suurehkojen tai kookkaiden hyönteisten osuus kaiussa oli merkittävä ja vahvin kerros oli parinsadan metrin korkeudella. Meren puolella suurehkoja hyönteisiä oli 0,5-1,5 km korkeudella hyvin harvassa ja alempana hieman tiheämmin. Lintuja oli 1-2 km korkeudella runsaimmin itäkaakossa noin 4 m/s itään kulkemassa, mutta huomattavasti lintuja näkyi myös muuttamassa etelään 10-12 m/s Suomenlahden yllä samalla korkeudella.

22.7.2000
Hyönteisiä kulki edelleen runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella lounaaseen 9-11 m/s keskiyön aikoihin. Ylempänä pääasiassa suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä aika tiheässä 2 km korkeudella saakka, jossa myös kookkaita hyönteisiä näkyi mukana hyvin harvana joukkona. Virtaus oli koko kerroksessa koillisesta, keskivaiheilla 6 m/s luokkaa ja yläreunalla 10 m/s vaiheilla. Aamulla virtaus koillisesta oli 11-13 m/s ja runsaasti hyönteisiä kulki alle puolen kilometrin korkeudella. Ylempänä suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli harvassa liikkeellä kahden kilometrin korkeudella saakka pohjoiskoillisesta 10-12 m/s ja kerroksen keskivaiheilla virtaus aamulla voimistui noin 15 m/s pohjoisesta tulleeksi. Aamupäivällä runsaasti hyönteisiä kulkipinnan lähellä pohjoisluoteesta 6-8 m/s ja toisaalta suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli 1-2 km korkeudella aika tiheässä liikkeellä pohjoiskoillisesta 8-12 m/s, nopeimmin noin kilometrin korkeudella.
Päivällä sateet olivat hallitsevia, mutta välissä myös hieman hyönteisiä näkyi matkaamassa alle puolen kilometrin korkeudella. Virtaus oli iltapäivällä luoteesta 12 m/s ja illalla 10 m/s luokkaa. Alkuyöllä runsaasti hyönteisiä oli liikkeellä itään 10-12 m/s muutaman sadan metrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa ja ylempänä oli suurehkoja hyönteisiä harvassa noin kilometrin korkeudella asti. Lintuja näkyi huomattavasti 1,5-2 km korkeudella ja Suomenlahden yllä näiden liike oli kaakkoon 15 m/s luokkaa.

21.7.2000
Lintuja alkoi olla yhtä merkittävästi kuin hyönteisiä keskiyön aikaan, kun hyönteisten määrä oli alkuyöhön verrattuna huomattavasti niukentunut. Linnut olivat liikkeellä 1,5 km korkeudella asti vain nekin ja liike oli oli oelmatonta maanpinnan suhteen. Suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa enimmäkseen puolen kilometrin alapuolella ja maa-alueen yllä luoteeseen 3-7 m/s. Varhain aamulla suurehkoja hyönteisiä oli harvassa liikkeellä puolen kilometrin alapuolella, mutta suunta oli itäkoillisesta ja nopeus 10 m/s luokkaa. Lintuja oli myös aika paljon hyvin epämääräisiin suuntiin liikkeellä 1,5 km alapuolella. Myöhemmin aamulla hyönteisiä oli jonkin aikaa runsaasti ilmassa maa-alueen yllä alle puolen kilometrin korkeudella, mutta sateiden tullessa määrät jäivät vähäisiksi.
Iltapäivällä sateiden jälkeen hyönteisiä oli lopulta hyvin runsaasti noin kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa ja sen yläpuolella edelleen harvassa suurehkoja hyönteisiä kahden kilometrin korkeuden vaiheille saakka. Virtaus oli koillisesta 6-10 m/s luokkaa ja kilometrin yläpuolella kääntyi kaakosta noin 8 m/s tulevaksi. Alhaalla hyönteiset näkyivät myös suuntautuneen koillinen-lounas akselin mukaan aika selvästi ja suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli joukossa merkittävästi. Illalla hyvin runsaasti hyönteisiä oli yhä liikkeellä toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella pohjoiskoillisesta noin 6 m/s ja toisaaalta 1-1,5 km korkeudella itäkoillisesta 9-11 m/s. Alhaalla hyönteisiä oli edelleen hyvin paljon alkuyöllä varsinkin parinsadan metrin korkeudelle keskittyneessä kerroksessa, mutta 0,5-1,5 km korkeudellakin oli yhä aika tiheässä suurehkoja hyönteisiä. Alhaalla virtaus oli koillisesta 10-12 m/s ja ylempänä 9 m/s luokkaa. Lintuja oli myös runsaasti liikkeellä varsinkin Suomenlahden puolella 1-2,5 km korkeudella ja merkittävä osa eteläkaakkoon 10-12 m/s.

20.7.2000
Paljon hyönteisiä oli liikkeellä muutaman sadan metrin korkeudella keskiyön vaiheilla lounaasta 10-12 m/s ja joitakin kookkaita erottui ylempänäkin kulkemassa kilometrin alapuolella. Aamulla virtaus oli etelästä noin 10 m/s mutta hyönteisiä oli liikkeellä aika niukasti parinsadan metrin korkeudella saakka. Aamupäivällä etelästä alkoi tulla aika runsaasti suurehkoja hyönteisiä 1,5 km korkeudella saakka etelästä 10-13 m/s, pinnan lähellä runsaammin ja ylempänä tiheimmin 1-1,5 km korkeudella. Myöhemmin päivällä virtaus oli kaakosta 10-13 m/s ja Suomenlahden yli suurehkoja hyönteisiä näkyi tulevan varsinkin 1,5-1,8 km korkeudella aika tiheässä. Alkuiltapäivällä myös 0,5-1 km välillä näitä tuli varsin paljon. Pinnan lähellä hyönteisiä oli huomattavasti merkittävämmin maa-alueen yllä, mutta täälläkin suurehkojen hyönteisten osuus oli kaiussa huomattava. Iltaa kohden meren yllä alle kilometrin korkeudella oli enää lähinnä hyvin harvassa suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä sekä pinnan lähellä myös pienehköjä hyönteisiä jonkin verran. Alkuyöllä maa-alueen ylle nousi runsaasti hyönteisiä puolen kilometrin alapuolelle ja kilometrin korkeudelle saakka suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli myös melko paljon. Virtaus oli kaakosta 6-12 m/s, ylempänä voimistuen. Lintuja oli aika paljon 1-3 km korkeudella, mutta liike oli hiljaista maanpinnan suhteen ja keskimäärin meren puolella eteläkaakkoon pari metriä sekunnissa.

19.7.2000
Keskiyön tuntumassa hyönteisiä kulki runsaasti toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella itäkaakosta 10-12 m/s ja toisaalta Suomenlahden yli näkyi tulossa 1-2 km korkeudella kaakosta noin 12 m/s suurehkoja hyönteisiä aika tiheässä seuranaan huomattavasti lintuja liikkeellä noin 5 m/s lounaaseen rannikon tuntumassa. Varhain aamulla hyönteisiä oli yhä liikkeellä sekä pinnan lähellä että 1-2 km korkeudella aika runsaasti kaakosta noin 12 m/s ja linnut olivat puolestaan kasautuneet maa-alueen ylle epämääräisiin suuntiin lentelemään. Aamun kuluessa hyönteiset niukkenivat. Kuitenkin harvassa tai hyvin harvassa suurehkoja hyönteisiä kulki 1,5 km korkeudella saakka, jossa virtaus kaakosta oli 14 m/s luokkaa, ja joitakin kookkaita hyönteisiä erottui yli 2 km korkeudellakin. Keskipäivällä sadekuurojen välissäkin hyönteisiä tuli runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella kaakosta 10-15 m/s ja aika runsaasti myös 1-1,5 km korkeudella jopa 18 m/s luokkaan nousseella nopeudella ja suurehkojen hyönteisten osuus oli merkittävä. Iltapäivällä virtaus oli 10-12 m/s kaakosta ja edelleen sekä pinnan lähellä että 1-1,5 km korkeudella hyönteisiä liikkui paljon. Illalla sateiden jäljessä virtaus kääntyi ja lounaasta 10-12 m/s tuli aika runsaasti Suomenlahden ylikin hyönteisiä alle puolen kilometrin korkeudella. Tämä jatkui iltayölläkin, jolloin maa-alueen yllä sadekuurojen välissä alkoi olla runsaasti hyönteisiä puolen kilomertrin korkeudella saakka. Samalla huomattavasti lintuja näkyi 1-2 km korkeudella liikkeellä koilliseen 10 m/s luokkaa olleella nopeudella ja ilmeisesti hieman tuulta hitaammin eli vastatuuleen suuntautuneina.

18.7.2000
Keskiyön vaiheilla sadekuurojen ohessa oli liikkeellä myös runsaasti hyönteisiä idästä/itäkaakosta 10-15 m/s kilometrin korkeudella saakka. Varhain aamulla hyönteisiä tuli paljon niukemmin itäkaakosta/idästä noin 12 m/s alle kilometrin korkeudella, jolloin ylempänä harvassa olleet suurehkot hyönteiset näkyivät olleen myös suuntautuneina koillinen-lounas akselin mukaan. Aamupäivällä maa-alueen yllä hyönteisiä nousi ilmaan runsaasti ja kaikukerros ulottui yhtenäisenä 1,5 km korkeudelle. Virtaus oli alhaalla idästä 10 m/s ja ylempänä itäkaakosta 15 m/s luokkaa. Lisäksi hyvin harvassa suurehkoja hyönteisiä kulki 1,5-2 km korkeudella suuntautuneina koillinen-lounas akselin mukaan ja liikkeellä kaakosta noin 15 m/s.
Päivällä sadekuurojakin näkyi jonkin verran, mutta hyönteisiä kulki hyvin runsaasti maa-aluen yllä alle puolen kilometrin korkeudella idästä/itäkaakosta 8-10 m/s. Ylempänä oli pari ohuehkoa kerrosta, joissa kulki aika tiheässä suurehkoja ja myös kookkaita hyönteisiä kaakosta noin 10 m/s. Keskipäivän tienoilla tällainen kerros oli 2 km kohdallakin mutta 1-1,5 km korkeudella yleisemmin. Sateiden ohessa illallakin hyönteisiä oli liikkeellä aika paljon hieman yli kilometrin korkeudella. Pinnan lähellä virtaus oli idästä 10 m/s ja ylempänä itäkaakosta 13 m/s luokkaa. Iltayöllä hyönteiisä nousi runsaasti ilmaan maa-alueen yllä pääasiassa puolen kilometrin alapuolelle itäiseen 10-12 m/s tuuleen. Ylempänä 0,5-1 km korkeudella Suomenlahden ylikin tuli harvassa suurehkoja hyönteisiä kaakosta noin 10 m/s. Lintuja näkyi huomattavasti 1-3 km korkeudella olennaisesti maanpinnan suhteen paikallaan pysyen.

17.7.2000
Hyönteisiä kulki runsaasti parinsadan metrin korkeudella keskiyön vaiheilla etelästä noin 12 m/s. Ylempänä oli likkeellä suurehkoja hyönteisiä 1,5 km korkeudella saakka yleensä harvassa tai hyvin harvassa etelälounaasta 15 m/s vaiheille nousseella nopeudella. Hieman tiheämmässä näitä oli 0,5-0,7 km korkeudella Suomenlahden yllä. Lintuja oli huomattavasti 1-2 km korkeudella ja näiden liike näkyi olleen tuulen mukana sitä hitaammin pohjoiskoilliseen. Varhain aamulla pinnan lähellä hyönteisiä ei juuri ollut havaittavissa, mutta ylempänä suurehkoja hyönteisiä kulki edelleen etelälounaasta harvassa. Aamupäivään saavuttaessa hyönteisiä alkoi maa-alueella olla runsaasti ilmassa 1,5 km korkeudella saakka ja virtaus oli kaakosta/eteläkaakosta 8-12 m/s. Myös Suomenlahden yli alkoi tulla huomattavasti hyönteisiä. Päivän kuluessa virtaus kääntyi idästä ja myöhemmin koillisesta tulevaksi pinnan lähellä. Myös ylempänä 0,5-1 km korkeudella hyvin runsaasti olleita hyönteisiä kuljetti 13-15 m/s virtaus itäkoillisesta/idästä ennen loppuiltapäivän sadealuetta.
Iltayöllä hyönteisiä oli liikkeellä sadealueen jäljessä ja sadekuurojen välissä hyvin paljon alle puolen kilometrin korkeudella itäkoillisesta/idästä 10-15 m/s. Ylempänä hyönteisiä oli harvemmassa kilometrin korkeudella saakka, jossa virtaus oli itäkaakosta 15 m/s luokkaa. Suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa 1,5 km korkeudella asti suuntautuneina kaakko-luode akselin mukaan kulkiessaan itäkaakosta noin 12 m/s. Lintuja oli huomattavasti 1,5-2 km korkeudella ja näiden liike oli lounaaseen 15 m/s luokkaa parhaimmillaan.

16.7.2000
Keskiyön aikoihin hyönteisiä tuli kaakosta toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella runsaasti ja toisaalta suurehkoja aika tiheässä 0,5-1 km korkeudella olleessa kerroksessa. Nopeus oli 10 m/s vaiheilla. Aika paljon lintuja lenteli 1-2 km korkeudella, mutta maanpinnan suhteen liikettä oli vähäisesti. Varhain aamulla sateiden välissä oli vielä aika paljon hyönteisiäkin liikkeellä pinnan lähellä kaakosta noin 10 m/s, mutta myöhemmin aamupäivällä vähän. Päivällä sadekuurot olivat kaikuina merkittävimpiä. Iltayöllä hyönteisiä oli ilmassa jälleen pääasiassa alle puolen kilometrin korkeudella liikkeellä etelälounaasta noin 15 m/s. Lähinnä kyse oli aika tiheässä lentäneistä suurehkoista hyönteisistä sateiden eteläpuolella. Lisäksi lintuja näkyi Suomenlahden yllä 1-1,5 km korkeudella liikkeellä ilmeisesti tuulta vasten ja sen mukana ajautuen itäkaakkoon noin 10 m/s.

15.7.2000
Runsaasti hyönteisiä oli liikkeellä edelleen keskiyön tienoilla kilometrin alapuolella. Virtaus oli itäkoillisesta/koillisesta 8-10 m/s ja sen mukana myös Suomenlahdelle näkyi kulkeutuvan paljon hyönteisiä. Lintuja liikkui 1-2 km korkeudella alkuyötä hieman niukemmin etelään noin 10 m/s. Varhain aamulla hyönteisiä oli aika vähän alle puolen kilometrin korkeudella, mutta virtaus itäkoillisesta oli 15 m/s luokkaa. Aamupäivällä hyönteisiä alkoi tulla runsaasti idästä 0,5-1,5 km korkeudella noin 15 m/s. Pinnan lähellä sen sijaan liike oli itäkoillisesta ja hyönteisiä oli huomattavasti niukemmin. Keskipäivää lähestyttäessä hyönteiskerros oli parin kilometrin paksuinen ja noin 1,5 km korkeudella hyönteisiä oli hyvin runsaasti kerroksessa, jossa myös virtaus oli nopeimmillaan 20 m/s vaiheilla itäkaakosta. Sadekuurojen jälkipuolella iltapäivällä hyönteisiä oli runsaimminalle kilometrin korkeudella matkalla idästä 15-17 m/s ja hyvin runsaasti noin puolen kilometrin korkeudella. Iltaa kohden hyönteiset vähenivät hiljalleen ja suurehkot hyönteiste alkoivat erottua joukosta yksittäisinäkin, mutta kuitenkin varsin yhtenäinen kerros ulottui illallakin kilometrin korkeudelle ja virtaus oli kaakosta hiljentynyt noin 10 m/s luokkaan. Alkuyöllä hyönteisiä kulki runsaasti parin sadan metrin korkeudella kaakosta ja nopeus oli noussut noin 15 m/s luokkaan. Maa-alueen yllä suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli kuitenkin harvassa 1,5 km korkeudella saakka ja lisäksi huomattavasti lintuja oli liikkeellä 1-2 km korkeudella etelälounaaseen 6-8 m/s.

14.7.2000
Aamuyöhön saakka suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä alle kilometrin korkeudella pohjoiseen 15 m/s vaiheilla olleella nopeudella. Myös Suomenlahden yli näkyi tulevan harvassa hyönteisiä toisin kuin yön alussa. Aamulla hyönteisiä oli vähän havaittavissa, mutta aamupäivällä pääasiassa harvassa lentäneitä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli aika tasaisesti noin kilometrin korkeudella saakka. Virtaus oli etelästä 12-15 m/s. Iltapäivällä hyönteisiä oli harvemmassa ja meren ylitse tuli lähinnä vain kookkaita hyönteisiä hyvin harvassa. Myöhään illalla hyönteisiä alkoi nousta maa-alueelta ilmaan kaakkoiseen noin 5 m/s virtaukseen huomattavasti ja alkuyöllä näitä oli runsaasti liikkeellä 700 m korkeudella saakka ja sitä ylempänä vielä harvenevasti suurehkoja hyönteisiä kilometrin korkeudella asti. Alkuyöllä virtaus oli idästä 6-8 m/s ja lisäksi huomattavasti lintuja kulki 1-2 km korkeudella etelään 10 m/s luokkaa olleella nopeudella.

13.7.2000
Ennen aamuyön sateita ja sadekuurojen välissä hyönteisiä oli liikkeellä hyvin runsaasti kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa. Virtaus oli kaakosta 15 m/s luokkaa. Lisäksi noin 1,5 km korkeudella kookkaita hyönteisiä kulki harvassa kaakosta myös 15 m/s luokkaa olleella nopeudella. Aamulla sateen jäljessä eteläisessä virtauksessa hyönteisiä oli vähän, mutta päivällä huomattavasti lähinnä suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä kilometrin korkeuden tuntumassa saakka ja sadekuurojen välissä tulossa eteläkaakosta/etelästä 15-20 m/s. Iltaa kohden hyönteiset harvenivat ja virtaus muuttui etelälounaasta 15 m/s tulleeksi. Alkuyöllä suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli ilmassa jälleen runsaasti kilometrin alapuolella ja maa-alueen yllä. Liike oli pohjoiseen/pohjoiskoilliseen 15-17 m/s.

12.7.2000
Keskiyön vaiheilla hyönteisiä tuli runsaasti kaakosta parinsadan metrin korkeudella ja aika paljon 1,2 km korkeudella saakka. Suurehkoja hyönteisiä oli joukossa huomattavasti mukana, mutta kookkaita ei juuri ollut erotettavissa. Sen sijaan meren yllä lintuja näkyi olleen paikoitellen huomattavasti aika paikallaan pinnan suhteen 1-2 km korkeudella. Virtaus oli kaakosta 15 m/s alakerroksessa ja ylempänä 12 m/s luokkaa. Aamun sateiden jälkeen hyönteisiä virtasi kaakosta 15-20 m/s runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella ja suurehkoja hyönteisiä aika tiheässä 1,5 km korkeuden tienoilla olleessa kerroksessa etelästä noin 15 m/s.
Päivällä hyönteisiä oli liikkeellä hyvin runsaasti puolen kilometrin alapuolella. Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki harvassa kahden kilometrin korkeudella saakka ajoittain eri korkeuksilla aika tiheissä kerroksissakin. Suomenlahden yllä vahvin kerros oli 300 m korkeuden vaiheilla ja iltapäivällä virtaus oli tässä voimakkaimmillaan itäkaakosta 22 m/s luokkaa. Ylempänä virtaus oli kaakosta ja 15 m/s vaiheilla. Sisämaassa hyönteisiä oli runsaasti noin kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa, vaikka myös siellä voimakkain kerros oli selvä ja puolen kilometrin korkeuden tuntumassa. Iltaa kohden ylemmissä kerroksissa hyönteiset vähenivät, mutta vahva kaikukerros parinsadan metrin korkeudella Suomenlahdella säilyi tulossa itäkaakosta 20-22 m/s. Pitkin päivää hyönteisten oma suuntaus näkyi olleen eri tasoilla selvästi kaakko-luode-akselin mukaista. Alkuyöllä hyönteisiä kulki runsaasti kaakosta yhä parhaimmillaan 20 m/s luokkaa olleella nopeudella parinsadan metrin korkeudella. Ylempänä noin kilometrin korkeudelle hyönteisiä oli aika tasaisesti hieman hitaammin kaakosta matkalla.

11.7.2000
Keskiyöllä noin kilometrin korkeudella aika runsaasti kookkaita hyönteisiä kulki itäkoillisesta 8-10 m/s. Näiden oma suuntaus itäkoillinen-länsilounas akselin mukainen. Alempana suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä virtasi harvassa kaakosta noin 5 m/s ja maa-alueen yllä selvästi tihentyvästi. Ylempänä lintuja oli harvassa, mutta aika epämäääräisiin suuntiin lentämässä, vaikka etelään 10-12 m/s liikkuvat olivat joukosta erotettavissa edelleen. Aamun valjettua hyönteisiä oli varsin vähän liikkeellä, mutta aamupäivällä varsinkin maa-alueen yllä hyönteisiä alkoi olla runsaasti 1,5 km korkeudella saakka. Suomenlahden yli kaakosta tuli runsaasti hyönteisiä puolen kilometrin korkeudelle keskittyneessä kerroksessa noin 12 m/s, mutta alempana ja ylempänä oli vain suurehkoja hyönteisiä harvassa ja virtaus itäkaakosta hitaampaa.
Iltapäivällä maa-alueen yllä hyönteisiä oli hyvin runsaasti 0,5-1,5 km korkeudella. Merenpuolella oli havaittavissa vahva hyönteiskerros 300 m korkeuden tienoilla, jossa virtaus oli itäkaakosta 10-12 m/s. Suurehkoja hyönteisiä oli ylempänä harvassa kaakonpuolelta tulossa, mutta etenkin 1-1,5 km korkeudella aika tiheässäkin eteläkaakosta noin 10 m/s. Hyönteisiä kulki illalla 15 m/s luokkaa olleella nopeudella etenkin alle puolen kilometrin korkeudella itäkaakosta ja 0,5-1 km korkeudella eteläkaakosta. Alkuyöllä hyönteisiä oli maa-alueen yllä runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella, mutta Suomenlahden yli hyönteisiä tuli pääasiassa parinsadan metrin korkeudelle keskittyneessä kerroksessa ja nopeus kaakosta oli 20 m/s vaiheilla. Lisäksi 1-2 km korkeudella lintuja oli merkittävästi liikkeellä kaakkoon 5-7 m/s.

10.7.2000
Kookkaita hyönteisiä kulki pienempien seurassa alle kilometrin korkeudella keskiyöllä koilliseen 4-6 m/s aika harvassa ja pääasiassa maa-alueen yllä. Lintuja näkyi 1-2 km korkeudella yhä menossa eteläänpäin 6-8 m/s, mutta meren yllä runsaammin lintuja näkyi olleen liikkeellä alempana aika vaihteleviin suuntiin. Aamulla sateiden jälkeenkään hyönteisiä ei näkynyt merkittävästi. Suurehkoja hyönteisiä alkoi kuitenkin päivällä olla ilmassa harvassa 1,5 km korkeudella saakka, osaksi sadekuurojen välissä. Myöhään iltapäivällä pinnan lähellä virtaus oli lounaasta 6 m/s luokkaa, mutta ylempänä 0,5-1,5 km korkeudella koillisesta 6-8 m/s. Pinnan lähellä hyönteisiä oli merkittävästi vain maa-alueen ja saariston liepeillä havaittavissa, ylempänä koillistuuli näkyi vievän meren yllekin aika runsaasti suurehkoja hyönteisiä. Illalla alle puolen kilometrin korkeudella ja etupäässä maa-alueen yllä hyönteisiä kulki aika runsaasti itäkoilliseen 3-5 m/s. Suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä huomattavasti alkuyöllä koilliseen päin muutaman sadan metrin korkeudella saakka noin 5 m/s, mutta lisäksi ylempänä kilometrin korkeuden vaiheilla hyönteisiä kulki idästä 8 m/s luokkaa olleella nopeudella harvassa, pääasiassa kuitenkin maa-alueen yllä. Toisaalta 0,5-1,5 km korkeuksilla näkyi merkittävästi lintuja menossa etelään 10-12 m/s.

9.7.2000
Ensi sijassa suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli liikkeellä melko tiheässä alle 700 m korkeudella keskiyöllä. Suunta oli koilliseen ja nopeus 10 m/s luokkaa. Pääasiassa nämä liikkuivat Suomen maa-alueen tai saariston yllä, mutta joitakin näkyi myös kauempana Suomenlahdella, jossa myös vaikutti olleen runsaasti lintuja saalistamassa vastatuuleen ja näin selvästi tuulta ja hyönteisiä hitaammin koilliseen ajautumassa. Aamulla ja aamupäivällä hyönteisiä oli varsin vähän liikkeellä ja virtaus kääntyi etelästä noin 6 m/s tulevaksi. Iltapäivällä 0,5-1 km korkeudella Suomenlahden ylitse tuli noin 10 m/s etelästä suurehkoja hyönteisiä harvassa ja sisämaassakin liikettä oli aamupäiväistä runsaammin noin kilometrin paksuisessa kerroksessa. Ilttaa kohden hyönteisiä oli jälleen vähemmän kunnes loppuillasta maa-alueen ylle nousi alle puolen kilometrin korkeudelle ilmeisesti pienehköjä hyönteisiiä varsin runsaasti menossa koilliseen noin 5 m/s. Alkuyöllä suurehkojakin hyönteisiä oli jo liikkeellä kilometrin korkeuden tuntumassa saakka, mutta edelleen vahvempi hyönteiskerros oli alle puolen kilometrin korkeudella. Lintuja näkyi aika runsaasti 1-2 km korkeudella Suomenlahden yllä menossa etelään noin 8 m/s ja Suomen maa-alueen yllä hieman harvemmassa.

8.7.2000
Sateiden välissä näkyi keskiyöllä myös hyönteisiä liikkeellä huomattavasti alle puolen kilometrin korkeudella itään 5-7 m/s. Ylempänä 1,5 km korkeudella saakka liikui harvassa suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä koilliseen noin 5 m/s. Varhain aamulla hyönteisiä oli vielä huomattavasti kulkemassa muutaman sadan metrin korkeudella koilliseen noin 7 m/s, mutta myöhemmin aamupäivän kuluessa hyönteisiä oli varsin vähän ja pääasiassa pinnan lähellä. Päivällä sisämaassa noin 10 m/s lounaisessa tuulessa lintujen merkitys tutkalla havaittavissa tuulensuuntaisissa jonossa oli suuri, mutta luultavasti näiden saalistamia hyönteisiä näihin kohtiin kertyi myös merkittävästi. Iltapäivällä ja illalla myös hyönteisiä oli liikkeellä huomattavasti, tosin lähinnä vain maa-alueen yllä, kilometrin korkeudella saakka ja virtaus oli lounaasta 8-10 m/s. Hyönteisiä oli aika runsaasti liikkeellä alkuyöllä alle puolen kilometrin korkeudella edelleen koilliseen 8-10 m/s. Lisäksi huomattavasti lintuja näkyi menossa kaakkoon noin 10 m/s 1-2 km korkeudella.

7.7.2000
Keskiyöllä ja aamuyöllä hyönteisiä oli harvenevasti ilmassa ja virtaus kääntyi idästä 3-6 m/s tulleeksi. Meren yllä kaiku aiheutui pääasiassa kookkaista hyönteisistä hyvin harvassa ja hieman tiheämmässä liikkuneista suurehkoista hyönteisistä. Varhain aamulla hyönteisiin liittynyt kaiku oli aika heikkoakin, mutta kaiku vahvistui nopeasti maa-alueen yllä aamupäivällä noin 1,5 km paksuiseksi yhtenäiseksi kerrokseksi. Virtaus oli alhaalla eteläkaakosta ja suurimmillaan noin 600 m korkeudella 10 m/s luokkaa. Ylempänä virtaus oli idästä 5 m/s vaiheilla ja lisäksi 1,5-2 km korkeudella suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä kulki harvassa lounaasta noin 5 m/s. Meren ylitse näkyi myös tulevan suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä merkittävästi, vaikka kaiku maa-alueen yllä olikin huomattavasti vahvempaa.
Iltapäivällä maa-alueen yllä hyönteisiä oli runsaasti 1,5 km korkeudelle saakka, mutta meren puolella lähinnä keskittyneinä alle 300 m sekä 700 m ja 1,2 km korkeuksien tuntumaan ja kaiussa tiheässä olleet suurehkot hyönteiset vaiuttivat keskeisiltä. Virtaus oli alhaalla eteläkaakosta 6 m/s ja ylemmissä kerroksissa etelästä 10 m/s vaiheilla. Illalla hyönteisiä oli huomatavasti parinsadan metrin korkeudella saakka ja myös Suomenlahden yli oli vielä jonkin verran liikkeellä tässä kerroksessa etelästä noin 5 m/s. Lisäksi suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa meren puilella ja tiheässä maa-alueen yllä kilometrin korkeuden vaiheilla länsilounaasta 6-8 m/s. Iltamyöhällä hyönteisiä oli runsaammin liikkeellä ja alkuyöllä sadealueen edellä runsaasti alle puolen kilometrin korkeudella pääasiassa maa-alueen yllä liikkeellä itäkoilliseen 8-10 m/s. Ylempänä suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa 1,5 km alapuolella saakka pohjoiseen noin 6 m/s ja lähinnä vain maa-alueen yllä. Lisäksi lintuja näkyi huomottavasti liikkeellä 1-2 km korkeudella ja keskimäärin näiden liike oli etelään 10 m/s luokkaa, mutta Suomenlahdella pitemmälle itään ehtineet sadekuurot tuntuivat kääntävän näitä takaisinkin.

6.7.2000
Hyönteisiä näkyi keskiyön vaiheilla hyvin runsaasti kahdessa kerroksessa, parinsadan metrin korkeudella sekä noin puolen kilometrin korkeudella. Suurehkojen tai kookkaiden hyönteisten osuus oli kaiussa merkittävää. Liike oli alhaalla pari metriä sekunnissa idänpuolelta, mutta puolen kilometrin korkeudella olleessa kerroksessa koillisesta 5 m/s luokkaa. Lisäksi suurehkoja hyönteisiä oli harvassa 1,5 km korkeudella saakka tulossa koillisesta hieman hitaammin. Lintuja liikuskeli 2 km korkeudella saakka, mutta aika vaihteleviin suuntiin, joskin alkuyön etelään menneitä lintuja oli joukosta edelleen selvästi havaittavissa. Aamulla kaikua oli jonkin aikaa suhteellisen vähän, mutta aamupäivän aikana maa-alueen yllä hyönteisiä nousi taas ilmaan vahvasti. Virtaus oli pinnan lähellä pohjoisesta 3 m/s luokkaa, puolen kilometrin korkeudella koillisesta 8 m/s luokkaa enimmillään ja 1,5 km korkeudella lähinnä harvassa olleiden suurehkojen hyönteisten kerroksessa luoteesta 6-8 m/s.
Päivällä merituuli merkitsisi puolen kilometrin korkeudelle saakka rannikon lähellä virtausta kaakosta noin 5 m/s. Ylempänä hyönteisiä oli runsaasti 1,5 km korkeudelle ja harvemmin 2 km tasolla saakka. Puolen kilometrin yläpuolella suurehkojen hyönteisten merkitys kaiussa oli olennainen ja liike oli koillisesta 6-8 m/s. Iltapäivällä sadekuurojen välissä näkyi edelleen suurehkoja hyönteisiä alle kilometrin korkeudella, mutta aika harvassa. Sateiden jälkeen ilmassa oli jälleen runsaammin hyönteisiä, pääosa kuitenkin 0,5-1 km välillä koillisesta tulossa. Alkuyöllä hyvin runsaasti hyönteisiä nousi ilmaan. Vahvimmat kerrokset olivat alle puolen kilometrin korkeudella idästä 3-5 m/s ja 0,6-1 km korkeudella koillisesta noin 6 m/s. Suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli joukossa myös runsaasti mukana. Lisäksi lintuja lähti meren yli etelään noin 12 m/s 1-2 km korkeudella huomattavasti.

5.7.2000
Keskiyön aikoihin hyönteisiä kulki lounaasta pääasiassa 100-300 m korkeudella runsaasti, mutta muuten lähinnä vain harvassa suurehkoja hyönteisiä erottui 1,5 km korkeuden tuntumaan saakka. Merialueen yllä myös pinnan lähellä hyönteisiä oli vähemmän. Virtaus oli 6 m/s luokkaa ja 1,5 km korkeudella idästä alempien kerrosten läntisen tuulen sijasta. Lintuja oli liikkeellä keskimäärin etelään 1,5-3 km korkeudella hyvin harvassa, mutta aika tasaisesti 10-12 m/s. Aamulla maa-alueen yllä pinnan lähellä olleet hyönteiset olivat harvenneet aika vähiin, mutta merialueen yllä liikettä oli enemmän kuin keskiyöllä. Päivän edetessä lounaisvirtaukseen nousi kuitenkin nopeasti runsaasti hyönteisiä maa-alueilta ja päivällä vahvimmin hyönteisiä näkyi 0,5-1,5 km välillä hieman erillisinä vahvempina kerroksina. Ylempänä suurehkoja hyönteisiä erottui harvassa noin 2 km korkeudella saakka.
Iltapäivällä pinnan lähellä virtaus oli etelästä ja voimakkaimmillaan noin puolen kilometrin korkeudella lounaasta 8 m/s tuntumassa. Ylempänä virtaus oli kerroksesta riippuen ensin pohjoisesta ja sitten lännestä 5 m/s luokkaa. Yhtenäinen hyönteisten aiheuttama kaiku ulottui noin 1,5 korkeudelle. Pinnan lähellä virtaus oli illalla lännestä 5 m/s luokkaa ja kaikukerroksen yläosassa 1,5 km korkeudella koillisesta noin 4 m/s. Alkuyöllä oli hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä edelleen 1,5 km korkeudella saakka, mutta liike oli vain pari metriä sekunnissa ja idästä/koillisesta. Huomattavasti lintuja oli jälleen liikkeellä etelään n. 12 m/s 1-2 km korkeudella Suomenlahden yli.

4.7.2000
Alkuyöhön nähden keskiyöllä hyönteisiä oli hieman vähemmän, mutta alle 700 m korkeudella edelleen runsaasti ja 500 m korkeudella tiheimmässä kerroksessa hyvin vahvasti kaikua aiheuttamassa. Suurehkoja hyönteisiä kulki aika tiheässä myös 1-1,2 km korkeudella olleessa kerroksessa. Liike oli koillisesta 10 m/s luokkaa. Aamulla hyönteisiä oli välillä melkein aika vähänkin ja noin puolen kilometrin korkeudella saakka ainoastaan ja virtauksen maksimi 200 m korkeuden tienoilla oli itäkoillisesta noin 8 m/s. Aamupäivällä hyönteisiä kuitenkin oli jälleen hyvin runsaasti erityisesti 1-1,5 km korkeudella olleessa kerroksessa, samalla kun hyönteisiä saalistelevia lintuja oli lähinnä vain alempana, toki myös runsaan hyönteiskaiun keskellä havaittavissa. Liike oli pinnan lähellä pohjoisesta ja muutaman sadan metrin korkeudella idästä pari metriä sekunnissa. Ylemmässä vahvassa kerroksessa virtaus oli itäkoillisesta 7 m/s luokkaa ja 2-3 km korkeudella liikkui vielä hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä.
Iltapäivän aikana virtaus muuttui lounaasta tulevaksi ja parhaimmillaan 10 m/s nopeudeltaan. Hyönteisiä oli iltaan asti runsaasti alle 1,5 km korkeudella, mutta ylemmillä tasoilla virtaus muuttui luoteesta ja alkuyöllä koillisesta noin 5 m/s tulleeksi. Myös pinnan lähellä lounaisvirtaus heikkeni 5 m/s luokkaan, jossa alkuyöllä hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä alle puolen kilometrin korkeudella ja ennen kaikkea maa-alueen yllä. Ylempänä liikkeellä oli harvassa suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä 1,5 km korkeudella saakka. Lisäksi 1-2 km korkeudella liikkui huomattavasti lintuja etelään 15 m/s luokkaan nouseella nopeudella Suomenlahden yli.

3.7.2000
Keskiyöllä runsaasti hyönteisiä, joukossa paljon suurehkoja tai kookkaita, matkasi alhaalla pohjoisesta ja ylempänä koillisesta noin 12 m/s. Eniten hyönteisiä oli 300-500 m korkeudella. Kookkaita oli hyvin harvassa vielä 1,5 km korkeudella saakka. Varhain aamulla hyönteisiä kulki vähäisemmin koillisesta sateiden edellä 10-12 m/s ja myöhemmin aamulla lähinnä enää vain puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa, jossa kuitenkin virtaus oli suurimmillaan koillisesta 14 m/s vaiheilla. Aamupäivällä sadekuurojen välissä hyönteisiä liikkui runsaasti kilometrin alapuolella ja virtaus oli yhä koillisesta 10-12 m/s. Iltapäivällä tilanne jatkui pääpiirteissään ennallaan, paitsi sadekuuroja oli vähemmän ja toisaalta tuulensuuntaiset jonot runsaine lintuineen paljon huomattavampia.
Illalla hyönteisiä oli hyvin runsaasti liikkeellä harventuvana kerroksena 1,5 km korkeudelle ulottuen. Liike oli koillisesta 8-12 m/s ja jossakin määrin hyönteisten oma suuntaus näytti olleen koillinen-lounas-akselin mukainen. Hyönteisiä oli pinnan lähellä alle kilometrin korkeudella alkuyöllä vielä iltaakin runsaammin tai isompia suhteessa enemmän. Lisäksi lintuja näkyi merkittävästi 1-2 km korkeudella matkalla etelään noin 15 m/s.

2.7.2000
Aamulla klo 5 jälkee paljon lintuja näkyi sateiden väissä ja osin sisälläkin 0,5-1 km korkeudella myös keskittyneinä joihinkin paikkoihin. Tässä kerroksessa oli myös erotettavissa harvassa suurehkoja ja jonkin verran myös kookkaita hyönteisiä, luultavasti alapilvikerroksen yllä, tulossa itäkaakosta 6-8 m/s. Ehkä myös linnuilla oli paikoin hyvin paljon saalistettavia hyönteisiä. Pari tuntia myöhemmin lintuja näkyikin runsaasti 200-500 m korkeudella idästä 3-5 m/s tulleen aika runsaan hyönteismassan keskellä. Virtaus rannikolla kääntyi aamupäivällä kaakosta 3-5 m/s tulleeksi merituuli-ilmiön takia ja merituulirintama eteni nopeasti sisämaahan. Pääasiassa hyönteisiä kulki tällöin luoteeseen alle puolen kilometrin korkeudella ja tuulensuuntaisin jonoihin keskittyneinä lintujen saalistettaviksi. Suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä liikkui keskipäivällä 0,5-2 km korkeudella harvassa itäkoillisesta 6-8 m/s.
Illalla idästä kulki hyönteisiä 6-10 m/s pääasiassa kilometrin alapuolella ja vahvemmin maa-alueen yllä kuin merellä. Loppuillalla ennen sadealuetta virtaus oli koillisesta ja hyönteisiä oli vähemmän. Sateen jälkeen alkuyöllä ilmaan nousi aika runsaasti hyönteisiä etenkin alle puolen kilometrin korkeudelle. Kookkaita hyönteisiä näkyi harvassa 1,3 km korkeudella saakka ja virtaus oli koillisesta 9-11 m/s.

1.7.2000
Keskipäivän (klo 13 jälkeen!) tienoilla kaakosta tuli suurehkoja hyönteisiä aika tiheässä 1-1,5 km korkeudella 9-11 m/s. Myös puolen kilometrin korkeudella suurehkoja hyönteisiä oli harvassa samoin kaakosta tulossa. Joitakin kookkaita hyönteisiä erottui vaihtelevilla korkeuksilla 0,5-2 km. Sadekuuron edellä merellä 200-300 m korkeudelle keskittyi hyönteisiä, jotka näkyivät tulevan meren yli itäkaakosta noin 12 m/s. Samaan aikaan maa-alueen yllä kaikujonoissa oli runsaasti lintuja, ilmeisesti lähinnä näihin keskittyneitä hyönteisiä pyydystelemässä. Sateen jälkipuolella iltapäivällä hyönteisiä tuli edelleen itäkaakosta aika vahvasti pääasiassa alle puolen kilometrin korkeudella. Illalla hyönteisten pääosa oli yhä alle puolen kilometrin korkeudella, mutta löisäksi noin 0,7 ja 1 km korkeudella oli erillisisssä keroksissa suurehkoja hyönteisiä aika harvassa. Virtaus oli idästä/itäkaakosta 10 m/s luokkaa, mutta Suomenlahtea ylittäviä hyönteisiä oli hyvin vähän erotettavissa. Myöhään illalla klo 22 jälkeen sateiden välissä oli aika tasaisesti ja aika harvassa pääasiassa suurehkoja hyönteisiä tulossa idästä 8-10 m/s. Toisaalta varsin merkittävästi lintuja näkyi muuttamassa vuorokauden lopulla 1-2 km korkeudella isomman sadealueen etupuolella lounaaseen noin 10 m/s.

30.6.2000
Keskiyöllä hyönteisiä oli liikkeellä runsaasti puolen kilometrin alapuolella idästä 15-20 m/s. Ylempänä kulki aika tiheässä suurehkoja hyönteisiä 1,5 km vaiheilla olleessa kerroksessa 22-25 m/s ja harvassa suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli 1 ja 2 km korkeudella olleissa kerroksissa. Muualla sen sijaan hyönteisiä oli aika vähän. Aamulla pinnan lähellä liikkuneita hyönteisiä oli vähän havaittavissa. Ylempänäkin suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä liikkui yötä harvemmassa, mutta aika tasaisesti lähes 3 km korkeudella saakka. Virtaus oli idästä 20-25 m/s. Aamupäivällä hyönteisten määrä väheni lähes olemattomiin. Joitakin kookkaita hyönteisiä oli edelleenkin hyvin harvassa liikkeelä ja osin pilvikerrosten välissä. Myös huomattavasti lintuja oli havaittavissa paikoitellen 2 km korkeudella saakka sadepilvien ulkopuolella, ehkä saalistamassa vähäisiä ja tutkassa siksi erottumattomia pieniä hyönteisiä. Illalla klo 18 aikoihin pinnan lähellä kulki huomattavasti hyönteisiä itäkaakosta noin 10 m/s ja maa-alueella rullapyörteet erottuivat voimakkaina monien lintujen takia. Sähkökatkoksen takia tutkatietoja ei ole 1.7. iltapäivään saakka.

29.6.2000
Keskiyön sateiden sisällä näkyi hieman lintuja ja ilmeisesti heikoissa kohdissa myös joitakin suuria hyönteisiä. Sateen jälkeen virtaus oli pohjoisesta 15 m/s luokkaa suurimmillaan noin puolen kilometrin korkeudella ja suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli runsaan hyönteiskaiun sisällä merkittävästi 1,3 km korkeudella saakka. Aamun sarastaessa hyönteisiä oli runsaasti edelleen alle kilometrin korkeudella, mutta pienehköjen hyönteisten merkitys kaiussa alkoi olla ratkaiseva. Pääasialliset kerrokset olivat noin 500 ja 800 metrin korkeuden vaiheilla. Alempana virtaus oli pohjoiskoillisesta 14 m/s ja ylempänä koillisesta 10 m/s luokkaa. Lisäksi kookkaita hyönteisiä kulki harvassa 1,5-2,5 km korkeudella itäkoillisesta 10-13 m/s.
Aamulla alle 0,5 km korkeudella pienehköjä hyönteisiä virtasi edelleen runsaasti koillisesta. Ylempänä 1-1,5 ja 2 km korkeuden tuntumassa oli kookkaita hyönteisiä harvana kerroksena tulossa alempana koillisesta noin 12 m/s ja idästä noin 15 m/s. Päivällä sateiden jälkeen hyönteisiä tuli alle kilometrin korkeudella runsaasti itäkoillisesta/idästä ja suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli liikkeellä 3 km korkeudella saakka. Virtaus oli pinnan lähellä itäkoilisesta 10 m/s luokkaa, mutta ylempänä idästä/itäkaakosta 20 m/s vaiheilla. Meren yllä hyönteiset olivat selvemmin kerroksissa: alle 300 m, 0,5 km, 1,3 ja 1,8 km korkeudella tiheässä ja suurehkoja merkittävästi. Lisäksi 2,3 ja 3 km korkeuden tienoilla kookkaita hyönteisiä kulki harvassa.
Iltapäivällä hyvin runsaasti hyönteisiä kulki idästä 15 m/s vaiheilla olleella nopeudella puolen kilometrin korkeuden molemmin puolin keskittyneessä kerroksessa Suomenlahdella. Ilmeisesti valtaosa näistä oli pienehköjä hyönteisiä. Myös ylempänä hyönteisiä oli vahvasti 2-2,5 km korkeudella ja virtaus oli itäkaakosta 20-25 m/s, mutta merkittävä osa oli suurehkoilla tai kookkailla hyönteisillä, jotka lisäksi olivat selvästi suuntautuneina itä-länsi-akselin mukaan. Ennen illan ukkoskuuroja hyönteisiä kulki edelleen runsaasti etenkin alle 1 km ja noin 2 km korkeudella. Ylempänä virtaus oli kuitenkin muuttunut itäkaakkoisesta itäkoilliseksi. Iltayöllä hyönteisiä oli sateen jälkeen runsaasti ilmassa toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella itäkoillisesta/idästä noin 15-20 m/s ja toisaalta 1-1,8 km korkeudella itäkaakosta lähelle 25 m/s nousseella nopeudella.

28.6.2000
Keskiyöllä ja aamuyöllä hyönteisiä tuli varsin runsaasti meren yli etelälounaasta 5-7 m/s sekä aalle puolen kilometrin korkeudella että 0,5-1 km korkeudella suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä. Lisäksi hieman harvemmassa kookkaita hyönteisiä matkasi etelälounaasta noin 10 m/s 1-1,5 km korkeudella. Toisaalta huomattavasti lintuja liikkui keskiyön tienoilla pääasiassa 1-2 km korkeudella kaakkoon 7 m/s vaiheilla olleella nopeudella. Sen sijaan aamulla huomattavasti lintuja näkyi tulleen Suomenlahden yli kaakosta noin 10 m/s alle kilometrin korkeudella. Hyönteisiä oli aamulla heikommin kuin yöllä, mutta aamupäivän kuluessa kaiku voimistui ja erityinen vahva kerros suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä näkyi liikkeellä itäkoillisesta noin 8 m/s kilometrin korkeuden tienoilla. Poikkeuksellista oli myös se, että joukossa liikkuneet kookkaat hyönteiset lensivät muista eli virtauksesta selvästi poikkeavasti kaakosta noin 10 m/s nopeudella. Alempana alle puolen kilometrin korkeudella hyönteisiä oli myös merkittävästi ilmassa, joskin pääasiassa Suomen maa-alueen yllä. Näiden suunta oli idästä ja pinnan lähellä kaakosta (merituuli) noin 3 m/s.
Iltapäivällä pinnan lähellä hyönteisiä oli vähemmän, mutta ylempänä 0,5-1 km korkeudella edelleen vahvasti, etenkin suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä. Sisämaassa hyönteisiä oli varsin paljon 2 km korkeuden tuntumassa saakka. Virtaus oli pääasiallisessa hyönteiskerroksessa itäkoillisesta 8-10 m/s. Illalla ennen talon sähkökatkoa suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä virtasi itäkoillisesta 0,5-1,5 km korkeudella harvassa noin 10 m/s. Pinnan lähellä virtaus oli kääntynyt lännestä noin 5 m/s tulevaksi.

27.6.2000
Sateiden jäljessä hyönteisiä kulki aika runsaasti länsilounaasta keskiyön tienoilla. Merkittävimmin näitä oli liikkeellä alle 300 m korkeudella, 500-800 m korkeudella ja 1,5 km korkeudella. Suurehkojen tai kookkaiden hyönteisten osuus oli kaiun osalta ratkaiseva niin alhaalla kuin ylempänäkin ja nopeus oli 10-13 m/s. Joitakin lintuja näkyi myös ilmassa korkeammalla. Aamuyöllä virtaus oli edelleen länsilounaasta noin 10 m/s ja runsaimmin hyönteisiä kulki alle kilometrin korkeudella, mutta kookkaita oli harvassa liikkeellä 1,5 km tuntumassa saakka. Lintuja oli vain lähinnä havaittavissa enää aamulla ja ennen kaikkea merialueen yllä epämääräisesti liikehtimässä. Aamupäivän aikana hyönteisiä nousi lounaiseen 4-6 m/s virtaukseen ja pinnan lähellä lintujen kasautuminen rullapyörteiden kohdille kieli pienempiä hyönteisiäkin olleen liikkeellä, mutta tutkassa erottui lähinnä harvassa tai hyvin harvassa suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä 1,5 km korkeudella saakka. Iltapäivällä pinnan lähellä virtaus rannikolla muuttui kaakosta tulevaksi, ilmeisesti merituulen vaikutuksesta. Hyönteisiä kulki edelleen aamupäivän tapaan, mutta hivenen heikommin ylempänä ja pääosin maa-alueen yllä. Illalla hyönteisiä näkyi aika vähän toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella kaakosta (merituulessa) ja toisaalta harvassa suurehkoja hyönteisiä 1-1,5 km korkeudella idästä noin 6 m/s nopeudella. Yöhyönteisiä nousi alkuyöllä runsaasti ilmaan alle puolen kilometrin korkeudella etelästä käyneeseen 4-6 m/s virtaukseen. Ylempänä kulki lisäksi harvassa suurehkoja hyönteisiä alle kilometrin korkeudella.

26.6.2000
Keskiyön vaiheilla sateiden välissä erottui vielä huomattavasti hyönteisiä noin puolen kilometrin korkeudella saakka itäisessä noin 5 m/s virtauksessa, mutta sateet halitisvat kaikuja päivään saakka. Iltapäivällä alkoi erottua harvassa suurehkoja hyönteisiä liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka tulossa lounaasta 5-10 m/s. Maa-alueen yllä kaiku oli vahvempaa ja myös lintujen hallitsemia tuulen suuntaisia kaikujonoja näkyi. Alkuillalla kaikua oli runsaammin ja parhaimmillaan nopeus oli myös 14 m/s luokkaa lounaasta hieman yli puolen kilometrin korkeudella. Myöhemmin kaiut vähenivät ja virtaus kääntyi länsilounaasta tulleeksi, noin 300 m korkeudella nopeus oli suurimmillaan 10 m/s vaiheilla. Alkuyöllä sadealueen sisällä oli erotettavissa myös joitakin lintuja lentämässä itäkaakkoon 10 m/s vaiheilla olleella nopeudella kilometrin korkeuden tuntumassa.

25.6.2000
Keskiyön tienoilla hyönteisiä oli runsaimmin. Pienehköjä hyönteisiä keskittyi parinsadan metrin korkeudelle ohueen kerrokseen myös meren puolelle kaakkoon päin noin 5 m/s menneeseen virtaukseen. Pääasiassa 1,5 km korkeudelle saakka tutkassa erottui kuitenkin harvassa suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä menossa itäkaakkoon/itään 6 m/s luokkaa olleella nopeudella. Lintuja näkyi myös huomattavasti ja pääasiassa 1-2 km korkeudella, merkittävä osa näistä näytti menneen etelään noin 10 m/s nopeudella. Aamulla puolestaan lintuja tuli alle kilometrin korkeudella kaakosta 12 m/s vaiheilla olleella nopeudella ja hyönteisiä oli enää vähän ilmassa pinnan lähellä tulossa idästä noin 5 m/s. Aamupäivällä pääasiassa suurehkoja hyönteisiä erottui tutkalla noin kilometrin korkeudella saakka menossa länsilounaaseen parhaimmillaan noin 10 m/s. Illalla itätuulessa noin kilometrin paksuisessa kerroksessa hyönteisiä kulki runsaasti ja yläreunalla parhaimmillaan 14 m/s luokkaan nousseella nopeudella. Lisäksi 1,5 km korkeuden tienoilla suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli liikkeellä ohuessa kerroksessa länteen noin 10 m/s. Alkuyöllä hyönteisiä oli edelleen liikkeellä toisaalta parinsadan metrin ja toisaalta noin puolen kilometrin korkeudelle keskittyneinä tulossa itäkoillisesta noin 5 m/s pinnan lähellä ja yläreunalla itäkaakosta noin 11 m/s.

24.6.2000
Alkuyöllä alkanut hyönteisten liikehdintä jatkui aamuyöhön pääosin entisellään läntisessä virtauksessa. Aamulla sateet hallitsivat kaikuja aamulla. Hyönteisiä nousi sateen jälkeen varsin paljon ilmaan. Päivällä alle puolen kilometrin korkeudella oli merkittävästi myös pienehköjä hyönteisiä sekä lintuja lounaistuulen suuntaisissa jonoissa näitä varmaankin saalistamassa. Yli puolen kilometrin korkeudella oli havaittavissa harvassa suurehkoja hyönteisiä 1,5 km korkeudelle saakka ja ylempänä vielä hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä 3 km korkeuden lähellä asti. Virtaus oli pinnan lähellä lounaasta 5-10 m/s, kilometrin korkeuden yläpuolella vahvimmassa suurehkojen hyönteisten kerroksessa länsiluoteesta 10 m/s luokkaa keskipäivällä, mutta illemmalla koillisesta. Kookkaita hyönteisiä oli menossa pääasiassa keskipäivän tienoilla ja maa-alueen yllä 2-3 km korkeudella itään 8-10 m/s. Illalla hyönteisiä oli varsin vähän enää liikkeellä itäkoilliseen alle kilometrin korkeuksilla, mutta alkuyöllä yöhyönteisiä alkoi jälleen nousta runsaasti maa-alueen yllä, puolen kilometrin alapuolella pääasiassa pienehköjä ja 0,5-1 km korkeudella hyvin harvassa isompia liikkeellä itäkoilliseen 4-6 m/s.

23.6.2000
Keskiyön tienoilla hyönteisiä tuli runsaasti pinnan lähellä parinsadan metrin paksuisessa kerroksessa etelästä 12-15 m/s Suomenlahden yli. Runsaasti hyönteisiä ja merkittävästi suurehkoja ja kookkaita yksilöitä oli toisaalta liikkeellä 0,5-1,5 km korkeudella lounaasta parhaimmillaan 15 m/s luokkaa olleella nopeudella vahvimmin suurempia hyönteisiä sisältäneessä kerroksessa 1,3 km vaiheilla. Ylempänä kookkaita hyönteisiä kulki harvassa 2-2,5 km korkeudella myös lounaasta noin 13 m/s. Aamulla kaiku pinnan lähellä oli edelleen vahvaa ja Suomenlahden yli tultiin lounaasta 12 m/s noin puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa. Ohut vahva kerroks oli ylempänä 0,8 km korkeuden tienoilla ja siinä etupäässä suurehkoja hyönteisiä tyuli lounaasta 20 m/s luokkaan nousseella nopeudella. Kookkaita hyönteisiä kulki keskiyötä 2-2,5 km korkeudella varsin tiheässä lounaasta noin 15 m/s. Myöhemmin aamulla sateiden myötä hyönteiskaiut hävisivät.
Päivällä virtaus oli pinnan lähellä lounaasta merituulen takia 10-12 m/s ja siinä kulki aika paljon hyönteisiä noin puolen kilometrin korkeudella saakka, mutta lähinnä Suomen saariston ja maa-alueen yllä. Ylempänä 0,5-1,5 km korkeudella virtaus tuli lännestä/länsilounaasta ja siinä kulki aika tiheässä suurehkoja hyönteisiä, mutta iltapäivällä ja illalla vähenevästi. Nämä lienevät olleet pääasiassa lähtöisin Suomen alueelta. Kookkaita hyönteisiä kulki keskipäivän aikoihin vielä harvana kerroksena 2-2,5 km korkeudella lounaasta noin 22 m/s nopeudella ja heikommin 1-2 km välillä, mutta iltapäivällä näillä korkeuksilla oli enää vain joitakin isoja hyönteisiä ilmassa. Illalla hyönteiisä oli yleensäkin aika vähän, mutta auringonlaskun jälkeen maa-alueen yllä ilmaan nousi runsaasti hyönteisiä puolen kilometrin alapuolelle sekä ylemmäksi harvassa suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä 0,5-1,5 km välillä. Virtaus oli alhaalla lännestä/länsiluoteesta 5-10 m/s ja ylempänä länsilounaasta 12-14 m/s.

22.6.2000
Vuorokauden alkutunneilla hyönteisten määrä lisääntyi ja etenkin alle 0,5 km korkeudella ilmeisesti pienehköäjen hyönteisten määrä oli suuri ja kaiku siksi vahvinta. Ylempänä suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli yksinäisemmin varsin tiheässä 1,3 km korkeudelle saakka. Alhaalla virtaus oli lounaasta ja ylempänä kaakosta 4-6 m/s. Lisäksi ohuehkossa kerroksessa kahden kilometrin korkeuden vaiheilla kookkaita hyönteisiä kulki kaakkoon noin 10 m/s. Lintuja näkyi myös muuttamassa etelään 14 m/s luokkaa olleella nopeudella 1,5-2,5 km korkeuksilla. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät pinnan läheltä selvästi ja virtasu kääntyi pohjoisesta 4 m/s tulleeksi. Ylempänä 0,5-1 km tasoilla suurehkoja hyönteisiä liikkui edelleen varsin tiheässä kaakosta 5 m/s luokkaa olleella nopeudella aamun sarastaessakin, 1,5 km korkeuden vaiheilla kookkaitya hyönteisiä tuli lounaasta harvassa noin 6 m/s ja ylempänä 2,5 km korkeudella saakka lännestä/länsiluoteesta hyvin harvassa. Lintuja oli myös aika paljon liikkeellä, mutta melko vaihteleviin suuntiin.
Aamulla kaiku pinnan lähellä alkoi voimistua ja aamupäivällä virtaus oli idästä 7 m/s vahvimmin hyönteisiä sisältäneessä kerroksessa puolen kilometrin alapuolella. Ylempänä noin kilometrin korkeudella oli poikkeuksellinen ohut kerros, jossa tiheässä olleita suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä tuli länsilounaasta noin 8 m/s. Lisäksi harvassa kookkaita hyönteisiä oli liikkeellä 3 km korkeuden tuntumassa länsilounaasta 10 m/s vaiheilla olleella nopeudella ja suuntautuneina länsi-itä-akselin mukaisesti. Iltapäivällä ja illalla ylempänä suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä alkoi tulla lounaasta 10-12 m/s runsaammin, illalla vahvimmat kerrokset olivat 1,3 ja 2 km korkeuden vaiheilla. Kookkaita hyönteisiä liikkui harvassa hieman yli kolmen kilometrin korkeudella saakka, vaikka tiheämmin 2-3 km välillä. Näiden oma suuntaus näkyi olleen hyvin selvästi kaakko-luode-akselilla eli kohtisuorassa virtaukseen nähden. Pinnan lähellä kaakosta 10 m/s olleessa virtauksessa hyönteisiä tuli myös huomattavasti Suomenlahden ylitse illalla parinsadan metrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa, vaikka muuten maa-alueen yllä hyönteisiä olikin alhaalla huomattavasti runsaammin.
Vuorokauden lopulla ylemmistä kerroksista hyönteiset vähenivät, erityisesti kookkaat häipyivät lähes täysin. Pinnan lähellä maa-alueen yllä yöhyönteisiä nousi runsaasti noin puolen kilometrin korkeudelle ulottuneeseen kerrokseen kaakkoisvirtaukseen, jossa edelleen tuli meren yli 10-12 m/s runsaasti hyönteisiä lähinnä 100-200 m korkeudella. Lintuja näkyi liikkeellä 1-3 km korkeuksilla itään 10 m/s tienoilla olleella nopeudella hyvin harvassa.

21.6.2000
Keskiyöllä vahvimmin kaikua oli alle puolen kilometrin korkeudella, jossa yön aikana virtaus muuttui pohjoisesta 7-9 m/s tulleeksi. Tässä kerroksessa merkittäviä olivat myös pienehköt hyönteiset. Lisäksi suurehkot ja kookkaat hyönteiset kulkivat harvassa 1, 1,5 ja 2 km vaiheilla olleisiin kerroksiin keskittyneinä, joissa virtaus oli luoteesta 6 m/s, länsiluoteesta 9 m/s ja lännestä 10 m/s luokkaa alempaa ylemmäksi mentäessä. Aamuyön kuluessa kaiut vähenivät ja aamulla ylemmissä kerroksissa hyönteisiä oli enää hyvin harvassa.
Pinnan lähellä auringonnousun jälkeen kaiku alkoi voimistua ja aamupäivällä hyönteisiä oli runsaasti varsinkin alle puolen kilometrin korkeudella. ja myös noin kilometrin korkeudella hyönteisiä kertyi vahvaksi kerrokseksi. Virtaus oli aluksi koillisesta 10 m/s luokkaa parhaimmillaan 600 m korkeudella ja kääntyi itäkoillisesta tulevaksi samalla kun pinnan lähellä virtaus heikkeni ja suurin nopeus kasvoi 12 m/s vaiheille 800 m korkeudella. Kuitenkin kaikua oli paljon ja yhtenäisesti 1,3 km korkeuden tienoille ja maa-alueen yllä myös rullapyörteet alkoivat erottua hyvin. Toisaalta kookkaita hyönteisiä ilmaantui 1,5 km korkeuden ohuehkoon kerrokseen tulossa länsiluoteesta 5 m/s luokkaa olleella nopeudella. Lisäksi 1,5-3 km välillä oli melko paljon lähes paikallaan pysytelleitä, lintuparviksi otaksuttuja kohteita maa-alueen yllä. Myöhemmin päivällä rajakerroksen paksuneminen kahden kilometrin tuntumaan vähensi näitä kaikuja ja yhtenäisempi hyönteiskaiku läheni myös kahden kilometrin korkeutta rullapyörteiden ja toisaalta rannikon lähelle muodostuneen merituulirintaman kohdalla. Virtaus oli koillisesta 6-10 m/s luokkaa, mutta rannikon merituuli merkitsisi virtausta kaakosta 3-6 m/s puolen kilometrin paksuisessa kerroksessa merituulirintaman eteläpuolella. Ylempänä 2-3 km korkeudella kookkaita hyönteisiä kulki harvassa pohjoiskoillisesta 15 m/s vaiheilla olleella nopeudella. Myöhään iltapäivällä merituulialueella vahvin kaikukerros oli 200-700 m korkeudella, kun taas kauempana sisämaassa myös pinnan lähellä kaiku oli vahvaa. Merituulirintaman kohdalla hyönteisiä kertyi erityisen paljon ja kaiku vastasi voimakkuudeltaan jo heikkoa sadetta. Puolentoista kilometrin yläpuolella liikkeellä oli lähinnä suurehkoja hyönteisiä koillisesta 12 m/s tuntumassa olleella nopeudella pääasiassa 1,8-2,2 km korkeudelle keskittyneessä kerroksessa melkoisen tiheässä. Merituuli muuttui illalla lounaasta 10 m/s puhaltavaksi ja merituulirintama eteni nopeasti syvälle sisämaahan. Ylempänä koillisvirtaus jatkui, mutta meren ylle tässä liikkuneita suurehkoja hyönteisiä ei kuitenkaan olennaisesti jatkanut.
Auringonlaskua ennen kaiku oli aika lailla heikentynyt varsinkin rannikon lähellä, mutta iltayöllä hyönteisiä nousi jälleen ilmaan runsaasti.

20.6.2000
Keskiyöllä ja myöhemminkin kookkaita hyönteisiä kulki runsaasti 1-2 km korkeudella lännestä 15-20 m/s, nopeimmin 1,2 km korkeudelle keskittyneessä kerroksessa. Hyönteisten suuntaus näkyi olleen luode-kaakko-akselin mukainen. Alempana suurehkoja ja myös pienempiä hyönteisiä tuli lounaasta noin 15 m/s. Välillä pilvikerrokset häiritsivät hyönteisten kulkua, mutta pääosin tilanne jatkui päivään saakka. Aamupäivällä pinnan lähellä hyönteisiä alkoi olla tiheämmin varsinkin maa-alueen yllä noin puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa tulossa lounaasta 15 m/s luokkaa olleella nopeudella. Kookkaiden hyönteisten kerroksia oli 1-3 km välillä lännestä tulossa myös noin 15 m/s. Iltapäivällä ylemmissä kerroksissa hyönteiset harvenivat ja alempana vahvimmin hyönteisiä oli toisaalta alle puolen kilometrin korkeudella ja toisaalta 0,6-1,2 km korkeudella, lähinnä suurehkoja hyönteisiä.
Iltapäivällä noin kilometrin korkeudella virtaus kääntyi hiljalleen pohjoisesta ja lopulta koillisesta noin 5 m/s tulleeksi. Ylempänä kookkaita hyönteisiä kulki edelleen länsilounaasta 10-12 m/s ja pinnan lähellä etupäässä pienempiä hyönteisiä lounaasta 6-8 m/s. Iltayöllä kaikua oli vahvimmin alle puolen kilometrin korkeudella luoteesta tulevaksi kääntyneessä 6-8 m/s virtauksessa. Vuorokauden lopulla kookkaita hyönteisiä ilmestyi runsaasti 2,5 km korkeudelle saakka ja virtaus oli kilometrin korkeudella lännestä 5 m/s ja kahden kilometrin korkeudella länsiluoteesta 10 m/s luokkaa.

19.6.2000
Keskiyöllä ja aamuyöllä kookkaita hyönteisiä kulki harvassa tai hyvin harvassa alle puolen kilometrin korkeudella itäkoilliseen parhaimmillaan 12-14 m/s. Muuten hyönteisiä oli liikkeellä alkuyöhön nähden heikommin ja harvenevasti aamun sateisiin saakka. Lintuja näkyi myös yöllä jonkin verran, mutta näiden liikesuunnat vaikuttivat hyvin vaihtelevilta, suuri osa näkyi jopa menneen tuulta eli hyönteisiä hitaammin koilliseen päin. Iltapäivällä sadealueiden jälkipuolella hyönteisiä alkoi uudelleen erottua ilmassa menossa koilliseen 12-14 m/s. Alle puolen kilometrin korkeudella olleessa kerroksessa oli merkittävästi pienehköjä hyönteisiä, mutta myös kookkaita erottui hyvin harvassa 0,5-1km korkeudella ja myöhemmin sekä noin yhden että kahden kilometrin korkeuden vaiheilla. Sisämaassa lintuja kertyi tuulensuuntaisiin jonoihin.
Illalla ennen auringonlaskua kookkaita hyönteisiä alkoi tulla harvassa 1,5-2 km korkeudella suuntautuneina länsilounas-itäkoillinen akselin suuntaisesti ja samalla noin kulkusuunnan mukaisesti alempana länsilounaasta 12 m/s ja ylempänä länsiluoteesta 15 m/s virtauksessa. Iltayöllä ylempänä kookkaat hyönteiset kulkivat 1-2 km korkeudella länsilounaasta/lännestä noin 15 m/s ja alhaalla pinnan lähellä oli runsaasti pienehköjä ja suurehkoja hyönteisiä lounaasta myös noin 15 m/s.

18.6.2000
Aamulla jonkin verran lintuja tuli meren yli kaakosta 10 m/s luokkaa olleella nopeudella Suomenlahden yli. Aamupäivällä maa-alueen yllä oli varsin paljon lintuja pohjoistuulen suuntaisiin jonoihin hakeutuen. Suurehkoja hyönteisiä näkyi myös harvassa lähes kilometrin korkeudella saakka menossa etelään 6-10 m/s ja ennen iltapäivän merituulen kehittymistä kaikujonoissa oli runsaasti hyönteisiä. Merituulirintaman edetessä sisämaahan virtaus kääntyi etelälounaasta 4-6 m/s tulevaksi puolen kilometrin paksuisessa kerroksessa ja samalla hyönteiset vähenivät. Illalla kaikua oli vähän ja pääasiassa linnuista johtuvia, kunnes auringonlaskun tienoilla hyönteisiä alkoi uudelleen näkyä merkittävämmin alle puolen kilometrin korkeudella. Suunta oli tällöin itäkoilliseen noin 10 m/s ja pienehköjä hyönteisiä oli varsin paljon 300 m korkeudelle saakka, mutta 300-500 m korkeudella vain harvassa suurehkoja hyönteisiä.

17.6.2000
Keskiyön vaiheilla hyönteisiä oli puolen kilometrin alapuolella hieman runsaammin kuin alkuyöllä ja kookkaita hyönteisiä oli myös joukossa aika paljon ja erityisesti nämä näkyivät jatkavan Suomenlahden yli 10-12 m/s etelään. Aamulla ja aamupäivällä kaikuja oli yleensä vähän. Lintuja alkoi kuitenkin päivän mittaan kertyä suhteellisen heikkoina erottuneisiin pohjoisluoteisen virtauksen suuntaisiin kaikujonoihin alle puolen kilometrin korkeudelle. Lintujen näkyminen tällaisissa jonoissa kertonee myös hyönteisten jonkin verran keskittyneen näihin jonoihin. Illalla kaikua oli vähän ja alkuyölläkin vain joitakin suurehkoja hyönteisiä näkyi liikkeellä etelään noin 10 m/s alle puolen kilometrin korkeudella. Muutamia lintujakin näkyi lennossa.

16.6.2000
Hyönteisiä kulki keskiyöllä itäkaakkoon 8-12 m/s nopeudella pääosin alle puolen kilometrin korkeudella. Kookkaita hyönteisiä oli joukossa merkittävästi ja aamuyöllä näitäkin alkoi jo olla hyvin harvassa muiden hyönteiusten ollessa jo tutkalla erottamattomissa. Lintuja oli liikkeellä jonkin verran 1-2 km korkeudella ja aika vaihteeviin suuntiin, aamuyöllä ja aamulla kuitenkin keskimäärin pohjoiseen päin ja myös pinnan lähellä. Aamupäivällä ennen sadekuuroja suurehkoja hyönteisiä kulki hyvin harvassa alle kilometrin korkeudella länsiluoteesta 3-6 m/s. Sateiden häivyttyä hyönteisiä oli merkittävästi liikkeellä iltayöllä alle puolen kilometrin korkeudella eteläkaakkoon 8-10 m/s. Samalla aika paljon lintuja kulki etenkin Porkkalan niemen itäpuolella lounasta kohti noin 15 m/s.

15.6.2000
Keskiyön vaiheilla pienehköjä hyönteisiä erottui suurempien joukosta aika paljon alle puolen kilometrin korkeudella ja noin 300 m korkeudella virtaus itään oli voimakkaimmillaan 16 m/s luokkaa. Kookkaita hyönteisiä oli aika tiheässä kilometrin korkeudella saakka. Sateiden välissä klo 3 aikoihin näkyi 0,5-1,5 km korkeudella merkittäviä kookkaiden hyönteisten keskittymiä, ilmeisestikin liittyen virtauskentän ja sateiden kasaavaan vaikutukseen. Samalla virtaus muuttui läntisestä länsiluoteesta 10-12 m/s tulleeksi ja nämä tihentymät jatkoivat myös Suomenlahdelle itäkaakkoon. Aamun sarastaessa erottui lisäksi hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä edellisten perässä pohjoispuolella 1-1,5 km korkeudella.
Aamulla hyönteisiä oli vähän sateenkin takia, mutta aamupäivällä suurehkoja ja osin kookkaitakin hyönteisiä alkoi 0,5-1,2 km korkeuksilla harvassa tulossa länsiluoteesta 8-12 m/s. Turbulenssiin liittynyttä kaikua oli huomattavasti puolen kilometrin korkeuden tuntumassa ja alempana pienehköjä hyönteisiä oli vähänlaisesti mutta riittävästi kaiun saamiseksi. Keskipäivän aikaan turbulenssiin tai pilviin liittyneiden kaikujen kerros oli 1,5 km korkeuden tienoilla ja ylempänä kahden kilometrin vaiheilla liikkui joitakin kookkaita hyönteisiä itäkaakkoon noin 12 m/s. Pinnan lähellä linnut ja ilmeisesti myös näiden saalistamat hyönteiset keskittyivät vielä iltapäivälläkin tuulensuuntaisiin jonoihin alle puolen kilometrin korkeuksille. Iltapäivällä rannikon lähellä tässä kerroksessa merituuli merkitsi virtausta lounaasta noin 10 m/s. Samalla merituulirintaman kohdalla huomattavasti hyönteisiä kohosi 1,5 km korkeuden tienoille saakka. Illalla merituuli häipyi ja luoteesta tulleessa virtauksessa hyönteisä, etupäässä pienehköjä, kulki vahvemmissa kaikujonoissa aika paljon kilometrin korkeudella saakka, mutta muualla vähän. Iltayöllä hyönteisiä oli tasaisesti aika runsaasti puolen kilometrin alapuolella ja vuorokauden lopulla myös kookkaita hyönteisiä alkoi olla ilmassa. Virtaus oli länsiluotessta 8-12 m/s. Lintuja näkyi myös lähtevän etelään Suomenlahden yli 15-20 m/s 1-2 km korkeudella.

14.6.2000
Sateiden jäljessä aamuyöllä suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli runsaasti kilometrin alapuolella. Virtaus oli lännestä 20 m/s kerroksen keskivaiheilla ja 25 m/s yläosassa. Aamuun tultaessa hyönteisiä oli enää vähän, mutta samalla 1,5-2,5 km korkeudella oli harvassa kookkaita hyönteisiä erityisesti klo 4-10 välillä menossa itään 22-25 m/s. Aamupäivällä lähinnä suurehkoja hyönteisiä oli tutkalla erotettavissa harvassa alle kilometrin korkeudella tulossa länsilounaasta 10-12 m/s ilmeisesti Suoman maa-alueelta ja saaristosta liikkeelle noustuaan. Maa-alueen yllä lintujen keskittyminen tuulensuuntaisiin jonoihin oli kuitenkin huomattavimpien kaikujen syy. Päivällä merituulirintama eteni muutaman kilometrin sisämaahan rannikolta. Tämän eteläpuolella virtaus oli lounaasta 12-14 m/s ja hyönteisiä aika vähän mutta tasaisesti liikkeellä puolen kilometrin alapuolella. Ylempänä virtaus oli lännestä 15 m/s vaiheilla ja hieman yli kilometrin korkeudelle nousi jonkin verran suurehkoja hyönteisiä riittävästi kaikuja aiheuttamaan. Lisäksi 1,5 km korkeuden tuntumassa huomattavasti kaikua aiheutui luultavasti lähinnä turbulenssista rajakerroksen ylärajalla.
Illalla merituulirintamaan liittynyt kaikunauha eteni kauemmas sisämaahan oltuaan pitkään paikallaan n. 10 km rannikosta. Kookkaita hyönteisiä ilmaantui 1,5-2,3 km korkeudella hyvin harvaan kerrokseen klo 22 jälkeen, sisämaassa korkeammalla kuin rannikolla. Virtaus oli lännestä 10-12 m/s. Iltayöllä pienehköjä hyönteisiä oli huomattavasti puolen kilometrin korkeudella saakka ja suunta oli itäkoilliseen noin 14 m/s. Suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli myös joukossa mukana merkittävästi.

13.6.2000
Yöhyönteisiä oli liikkeellä keskiyöllä ja aamuyöllä hieman vähemmän kuin alkuyöllä länsiluoteesta 15-20 m/s. Pääosa hyönteisistä kulki 200-500 m korkeudelle keskittyneinä, mutta kookkaita hyönteisiä oli hyvin harvassa 2 km korkeuden tienoilla saakka. Varhain aamulla kookkaat hyönteiset olivat lähes ainoina liikkeellä 1,5-2,5 km tasoilla harvasa taihyvin harvassa. Lintuja näkyi jonkin verran liikkeellä Suomenlahden yli eteläkaakkoon noin 15 m/s keskiyön tienoilla 1-2 km korkeudella.
Aamupäivän aikana maa-alueen yllä hyönteisiä nousi ilmaan aika runsaasti, mutta pinnan lähelle silti melko vähän ja näissä kin suurehkojen hyönteisten osuus oli kaiun kannalta ratkaiseva. Ylempänä lännestä tullut 12-15 m/s virtaus näkyi erityisesti Helsingin eteläpuolelle merialueen ylle keskittävän suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä 0,8-1,5 km korkeudelle. Maa-alueen yllä näitä oli aika tasaisen harvassa 0,5-2 km välillä, ylempänä vielä kookkaita hyönteisiä hyvin harvassa 2,5 km alapuolella. Pinnan lähellä kaikua ei vielä ennättänyt olla oikein runsaastikaan, kun merituuli alkoi kääntää rannikolla virtausta lounaasta tulevaksi. Noin puolen kilometrin korkeudella lounainen virtaus oli keskipäivän tienoilla 20 m/s luokkaa. Hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä kulki myös noin 20 m/s nopeudella länsiluoteesta 2-3,5 km korkeudella ja ne näkyivät itse suuntautuneen Suomenlahden rannikon mukaan, mahdollisesti kuitenkin sattumalta. Alempana hyönteisiä oli harvassa ja pinnan lähelläkin aika vähän ja nekin lintujen saalistettavana rullapyörteiden ja merituulirintaman nostamina.
Illansuussa kookkaita hyönteisiä näkyi varsin tiheässä noin kahden kilometrin korkeudelle muodostuneessa kerroksessa, alapilvikerroksen yllä. Suunta oli länsilounaasta ja nopeus 25 m/s sekä hyönteisten oma suuntaus länsilounas-itäkoillinen akselin mukainen. Ylempänäkin erottui hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä yli kolmen kilometrin korkeudella. Alempana alle kilometrin korkeudella erottui myös harvassa suurehkoja hyönteisiä. Lähinnä merialueen yllä Helsingin eteläpuolella kookkaita hyönteisiä tuli lisäksi harvassa lounaasta hieman yli 20 m/s 0,5-1 km korkeudella. Iltayöllä sateiden välissä ilmassa oli myös aika paljon hyönteisiä alle puolen kilometrin korkeudella. Joukossa oli myös harvassa suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä alle kilometrin korkeuksilla. Virtaus oli lounaasta/länsilounaasta 20-25 m/s.

12.6.2000
Keskiyöllä näkyi joitakin lintuja 2-3 km korkeudella, jotka kulkivat koilliseen 10 m/s vaiheilla olleella nopeudella, kun samassa kerroksessa hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä meni samaan suuntaan tuulen mukana 20-25 m/s. Pinnan lähellä merkittävästi hyönteisiä oli 300-500 m korkeudella tulossa lounaasta 20 m/s luokkaa olleella nopeudella. Aamulla ennen sateita huomattavin kaiku liittyi 1,5-2,5 km korkeudessa harvassa koilliseen 20-25 m/s kulkeneisiin kookkaisiin hyönteisiin. Tämä kerros erottui harvempana myös aamun sateiden välissä. Aamupäivällä sadealueen jäljessä kookkaita hyönteisiä oli edelleen liikkeellä 1-3 km korkeudella, mutta hyvin harvassa ja länsilounaasta 20-25 m/s.
Keskipäivän tienoilla pinnan lähellä lounaasta tuli huomattavasti hyönteisiä noin 20 m/s nopeudella jonkin aikaa merellä Helsingin eteläpuolella ja samalla myös ylempänä kookkaita hyönteisiä alkoi olla tiheämmässä. Iltapäivällä pinnan lähellä hyönteisiä kuitenkin oli vähän ja maa-alueen yllä muodostuneissa kaikujonoissa linnut olivat merkittäviä, tosin luultavasti hyönteisten keskittymissä saalistaessaan. Ylempänä 1-1,5 km korkeudella suurehkoja hyönteisiä kulki aika tiheässä ja ylempänä 3 km korkeudella saakka kookkaita hyönteisiä hyvin harvassa itäkoilliseen 20 m/s vaiheilla olleella nopeudella. Iltaa kohden hyönteiset katosivat näkyvistä lähes täysin, paitsi epäsuorasti lintujen hallitsemissa kaikujonoissa. Iltayöllä yöhyönteisiä nousi runsaasti ilmaan, pienempiä noin puolen kilometrin korkeudelle ja kookkaita harvassa 1,5 km korkeudelle saakka. Virtaus oli länsiluoteesta 15-20 m/s.

11.6.2000
Hyönteisiä kulki keskiyöllä ja aamuyöllä pääasiassa alle puolen kilometrin korkeudella lounaasta 15 m/s vaiheilla olleella nopeudella. Aika harvassa hyönteisiä oli myös 0,5-1 km välillä sekä hyvin harvassa vielä korkeammalla 3 km alapuolella. Näissä ylemmissä kerroksissa kaiku aihutui etupäässä suurehkoista tai kookkaista hyönteisistä, mutta joitakin lintujakin erottui 2 km yläpuolella. Kookkaita hyönteisiä erottui joukossa myös pinnan lähellä olleessa kerroksessa varsinkin hieman yleisestä kaikukentästä poikkeavan nopeutensa johdosta. Yleensä kaiku oli selvästi vahvempaa Helsingin eteläpuolella Suomenlahden yllä eli vaeltajia lienee tullut runsaammin Helsingin itäpuolelle. Tilanne jatkui olennaisesti aamulla ja aamupäivällä Suomen maa-alueen yllä hyönteisiä alkoi olla vahvasti liikkeellä eteälounaasta tulleessa 15 m/s vaiheilla parhaimmillaan olleessa virtauksessa. Myös Suomenlahden yli pinnan lähellä tuli huomattavasti hyönteisiä. Ylempänä suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä oli aika tiuhassa 1-1,5 km korkeudella olleessa kerroksessa sekä harvassa 3 km korkeudella saakka matkalla lounaasta noin 15 m/s. Lisäksi hyvin harvassa kookkaita hyönteisiä matkasi 3-4 km korkeudella länsilounaasta.
Iltapäivällä pinnan lähellä meren yli tulevien määrä väheni ja ylempänä vahvin kerros muodostui noin kahden kilometrin korkeudelle, jossa virtaus lounaasta oli 20-25 m/s. Iltaa kohden tämä kerros laskeutui 1,5 km korkeuden tuntumaan. Ylempänä kookkaita hyönteisiä kulki edelleen harvassa 2,5-3,5 km korkeudella paksussa kerroksessa lounaasta n. 20 m/s. Iltayöllä maa-alueen ylle nousi vahvasti hyönteisiä varsinkin puolen kilometrin alapuolelle, mutta myös aika runsaasti kilometrin korkeudelle saakka. Ylempänä kookkaita hyönteisiä kulki edelleen harvassa tai hyvin harvassa 3 km korkeudella saakka.

10.6.2000
Keskiyöllä hyönteisiä kulki edelleen kaakkoon 10-12 m/s pääasiassa alle puolen kilometrin korkeudella, mutta määrä oli alkuyötä pienempi ja toisaalta kookkaiden hyönteisten merkitys kaiussa suurempi. Merialueen yllä pinnan lähellä kuitenkin hyönteisiä oli aika runsaasti menossa. Aamulla virtaus pinnan lähellä oli idästä 2-4 m/s ja hyönteisiä alkoi nousta maa-alueelta huomattavasti ilmaan.
Aamupäivällä hyönteisiä oli runsaasti maa-alueen yllä ja pinnan lähellä lounaasta tulleeseen 8-10 m/s virtaukseen syntyi selviä tuulensuuntaisia jonoja ja näihin ilmaantui myös merkittävästi lintuja kaikua vahvistamaan. Toisaalta hyönteisiä oli maa-alueen yllä vahvasti myös 1-1,5 km korkeudella, jossa virtaus oli lännestä 10-12 m/s ja kaiku aiheutui pääasiassa aika harvassa olleista suurehkoista hyönteisistä. Lisäksi joitakin kookkaita hyönteisiä oli erottetavissa 2,5 km korkeudella asti. Merialueen yllä sen sijaan hyönteisiä oli aika runsaasti pinnan lähellä ja joukossa näkyi huomattavasti kookkaita hyönteisiä tulossa lounaasta keskipäivän tienoilla. Iltapäivällä noin kilometrin korkeudella olleessa kerroksessa virtaus oli länsilounaasta ja pinnan lähellä hyönteisiä oli merialueella vähemmän liikkeellä. Alkuyöllä hyönteisiä oli jälleen runsaammin ilmassa ja etenkin 0,5-0,8 km sekä hieman harvemmassa 1-1,5 km korkeudella lounaasta tuli myös Suomenlahden yli suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä. Pinnan lähellä nopeus oli 6 m/s ja ylemmissä kerroksissa jo 15 m/s luokkaa.

9.6.2000
Joitakin sadekuuroja kulki keskiyön vaiheilla ja nämä näyttivät vaikuttavan myös hyönteisiä ilmaan nostavasti, jolloin 300-500 m korkeudella oli aika vahva kaikukerros ja kerros myös säilyi heikompana aamuyön aikana. Virtaus oli luoteesta 20 m/s luokkaa tässä kerroksessa ja hyönteiset olivat pääasiassa pienehköjä kooltaan. Kookkaita hyönteisiäkin oli harvassa ilmassa alle puolen kilometrin korkeudella 800 m korkeudella saakka aivan keskiyön tienoilla.
Aamulla hyönteisiä oli jo aika vähän, mutta aamupäivän aikana ilmaan nousi puolen kilometrin kokreudelle saakka hyvin yhtenäisen kerroksen muodostaen runsaasti hyönteisiä. Liike oli etelälounaaseen 8-10 m/s ja tuulensuuntaiset kaikujonot olivat vahvoja. Suurehkojen tai kookkaiden hyönteisten osuus tästäkin kaiusta oli merkittävä, mutta ylempänä 1,5 km korkeudelle saakka oli havaittavissa lähinnä vain suurehkoja hyönteisiä harvassa. Lisäksi keskittymistä oli havaittavissa 1-1,2 km korkeudelle, jossa virtaus oli etelään 14 m/s vaiheilla. Iltapäivälläkin tilanne jatkui pääosin samanlaisena, virtaus kääntyi vain hieman enemmän lännestä tulevaksi. Illan kuluessa hyönteisiä oli pikku hiljaa vähemmän ja merialueen ylle levittäytyneet olivat huomattavampia kuin maa-alueen yllä olleet. Iltayöllä huomattavasti hyönteisiä lensi kaakkoon noin 10 m/s puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa. Hyvin harvassa liikkeellä oli myös kookkaita hyönteisiä kilometrin alapuolella.

8.6.2000
Keskiyön tietämissä sateiden välissä lintuja oli huomattavasti muuttamassa ja keskimäärin suunta näkyi olleen pohjoiseen 15 m/s luokkaa olleella nopeudella. Myös hieman hyönteisiä erottui menossa itään 6-8 m/s noin puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa. Aamulla ja päivällä näkyi sadekuurojen seassa lähinnä vain muutamia lintuja. Iltapäivällä sateiden välissä oli myös hyvin harvassa suurehkoja hyönteisiä noin puolen kilometrin korkeudella kulussa luoteesta noin 12 m/s. Alkuyöllä sateen jälkeen hyönteisiä oli huomattavasti ilmassa 0,5 km korkeudelle ulottuneessa kerroksessa, jossa virtaus oli pohjoisluoteesta 10-15 m/s, korkeudesta riippuen. Lintuja oli liikkeellä hyvin vähän.

7.6.2000
Hyönteisiä kulki keskiyöllä ja aamuyöllä alkuyötä harvemmassa noin puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa, aluksi itäkaakosta noin 5 m/s ja myöhemmin kaakosta 10 m/s kerroksen ylätasoilla. Suurehkoja ja kookkaita hyönteisiä oli harvassa mukana. Lintuja muutti varsin paljon, enimmäkseen liike oli pohjoisluoteeseen/pohjoiseen 15 m/s luokkaa ja korkeus alle 1,5 km. Aika harvassa pikkulintuja kulki lisäksi aamuyöllä 2-2,5 km korkeudella olleessa erillisessä kerroksessa pohjoiskoilliseen 15 m/s tienoilla olleella nopeudella. Pinnan lähellä Suomenlahden yli näkyi tulleen aika suurin välimatkoin ryhmässä muuttaneita lintuja klo 4 aikoihin matkalla rannikon lähellä itäkoilliseen noin 12-14 m/s.
Aamulla hyönteisiä kulki edelleen kaakosta alle puolen kilometrin korkeudella 8-10 m/s. Hieman ennen sadealueen tuloa kaikua oli runsaimmin ja samalla myös maa-alueen ylle lintuja oli ilmestynyt (varmaankin näitä saalistamaan) varsin runsaasti. Myös sateen reuna-alueilla lintuja oli vielä paikoin runsaasti, jolloin hyönteisiäkin saattoi olla näissä kohdissa vielä liikkeellä. Sateiden väleissä näkyi iltayöllä hieman hyönteisiä liikkeellä itään 6-8 m/s 800 m alapuolella. Jonkin verran lintuja nousi myös yrittämään muuttamista.

6.6.2000
Keskiyön vaiheilla lintuja muutti aika runsaasti pohjoiseen noin 10 m/s pääasiassa 1-2 km korkeudella Suomenlahden ylitse ja edelleen sisämaahan. Hyönteisiä oli alkuyöhön verrattuna vähän liikkeellä ja keskittyneenä 200 ja 600 m korkeuden tuntumaan kahdeen kerrokseen. Virtaus oli pohjoisesta alempana 10 ja ylempänä 8 m/s tienoilla. Aamuyön kuluessa niin linnut kuin hyönteisetkin vähenivät aika olemattomiin. Kookkaita hyönteisiä liikkui 0,5-1,2 km korkeudella klo 9-11 harvassa kaakkoon 10-12 m/s. Pinnan lähellä alkoi myös näkyä pohjoisen noin 5 m/s virtauksen suuntaisia kaikujonoja. Päivällä kaikujonot kuitenkin muuttuivat pikemminkin tuulta vastaan kohtisuorassa olleiksi nauhoiksi ja virtauksen nopeuskin hidastui 2-3 m/s vaiheille. Iltapäivällä hyönteisiä oli lopulta varsin vähän havaittavissa, mutta lintuja (eli luultavasti tervapääskyjä ennen kaikkea) näkyi vielä runsaasti nauhamaisina kaikualueina.
Iltapäivällä klo 17 aikoihin hyönteisiä nousi rannikon tuntumassa ilmaan huomattavasti noin puolen kilometrin korkeudelle saakka, kun merituuli näytti kääntäneen virtauksen itäkaakosta/idästä 3-6 m/s tulevaksi. Kyse oli ehkä kuitenkin jostakin muusta(kin) tuulen muutoksesta. Iltayöllä hyönteisiä oli aika runsaasti noin puolen kilometrin kokreudelle ulottuneessa kerroksessa, jossa virtaus oli itäkoillisesta 5 m/s luokkaa. Lintuja alkoi muuttaa pohjoiseen päin.

5.6.2000
Aamuyöhön tultaessa hyönteisten määrä väheni aika olemattomiin, kuten myös lintujen. Aamupäivän aikana hyönteisiä alkoi kohota ilmaan aika runsaasti puolen kilometrin korkeudelle saakka ja edelleen harvemmassa kilometrin tasolle ulottuneeksi kerrokseksi. Myös 1,5 km tasolla oli hyvin harvassa suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä. Virtaus oli luoteesta 6-10 m/s ja rullapyörteissä aluksi kaiussa hallitsevina olleet linnut alkoivat jäädä toissijaisiksi kaiunaiheuttajiksi.
Iltapäivällä hyönteisiä nousi 1,5 km korkeuden tuntumaan vahvimpien tuulensuuntaisten kaikujonojen kohdalla, mutta edelleenkin ylempänä suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä erottui joukosta melko hyvin. Rannikon lähellä virtaus kääntyi merituulta ilmentäen lännestä/lounaasta tulevaksi. Myös rannikon suurten piirteiden myötäinen merituulirintama näkyi voimakkaamman kaiun nauhana, jonka eteläpuolella lounaistuuli puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa oli parhaimmillaan 7 m/s luokkaa.
Illalla kaikujonojen välimatka piteni, mutta samalla ne erottuivat ympäristöstään entistä paremmin. Joissakin jonoissa linnut olivat lopulta hallitseva kaikujen syy. Auringonlaskua ennen hyönteisiä oli aika vähän, mutta myöhemmin varsin paljon 800 m korkeudelle ulottuneessa kerroksessa. Pienehköjä hyönteisiä oli ilmeisesti valtaosa, mutta joukossa näkyi joitakin suurehkoja tai kookkaita yksilöitäkin. Virtaus oli aluksi luoteesta 10-12 m/s. Lintuja nousi myös muuttamaan ja Suomen maa-alueella suuntana oli luode noin 10 m/s.

4.6.2000
Aika vähän hyönteisiä oli liikkeellä vielä keskiyön vaiheilla muutaman sadan metrin korkeudella itäkaakkoon 15 m/s luokkaa olleella nopeudella. Myös jonkin verran lintuja lensi matalalla koilliseen 15-20 m/s maa-alueella ja merialueen yllä myös hieman korkeammallakin mutta vaihtelampiin suuntiin. Aamulla suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä näkyi hyvin harvassa alle puolen kilometrin korkeudella noin 15 m/s itäkaakkoon. Päivän aikana hyönteisiä ei oikein tutkalla erottunut eikä juuri lintujakaan. Auringonlaskun jälkeen huomattavasti yöhyönteisiä kulki muutaman sadan metrin korkeudella itäkaakkoon noin 10 m/s. Ilmeisesti pikkulintuja ajautui myös itäkaakkoon 5 m/s luokkaa olleella nopeudella meren yllä, mutta lintuja oli hyvin harvassa.

3.6.2000
Aamuyöllä sateiden välissä kulki myös hieman hyönteisiä alle puolen kilometrin korkeudella koilliseen noin 10 m/s. Aamupäivällä maa-alueen ylle muodostuneet tuulensuuntaiset jonot kielivät rullapyörteiden kasanneen jonkin verran hyönteisiä saalistettaviksi tutkakaikua hallinneille linnuille. Päivällä myös hyönteisistä alettiin saada havaittavaa kaikua, mutta edelleenkin näitä oli varsin vähän puolen kilometrin alapuolella virtauksen ollessa alhaalla lounaasta ja ylempänä lännestä 10-12 m/s. Maa-alueen yllä erottui päivällä hyvimn harvassa suurehkoja hyönteisiä kilometrin korkeudella saakka.
Erikoista oli Helsingin eteläpuolella rannikon suuntainen kaikunauha, joka nähtävästi oli itse asiassa merituulirintama. Tämä liikkui lopulta illalla sisämaahan ja klo 21 aikaan se myös keräsi runsaasti lintuja puoleensa - kaiketi tervapääskyjä ennen kaikkea. Samalla muut kaikujonot olivat lähestulkoon kadonneet. Tämän eteläpuolella hyönteisiä virtasi itäkoilliseen 10-12 m/s alle puolen kilometrin korkeudella. Siten merituuli oli suurinpiirtein rannikon suuntainen. Iltayöllä kaikunauha oli hävinnyt, mutta sen sijaan hieman runsaammin pienehköjä hyönteisiä oli liikkeellä 300 m korkeudella saakka koilliseen 10-12 m/s. Lintuja nousi muuttamaan aika harvassa 1,5 km alapuolella ja keskimäärin suunta tuntui olleen pohjoiskoilliseen noin 15 m/s.

2.6.2000
Aika runsaasti lintuja muutti keskiyön aikoihin pohjoiseen 20 m/s luokkaa olleella nopeudella. Hyönteisiä oli hieman ja vaihtelevasti pääasiassa 200-500 m korkeudella yli yön ja virtaus oli länsilounaasta 10-12 m/s. Aamupäivällä maa-alueen ylle kilometrin korkeudelle saakka nousi aika paljon hyönteisiä, joista suurehkojen tai kookkaiden hyönteisten osuus tutkakaiussa oli merkittävä. Myös Suomenlahden yli alle puolen kilometrin korkeudella alkoi tulla merkittävästi suurehkoja ja joitakin kookkaita hyönteisiä etelälounaasta 12-15 m/s, varsinkin Helsingin itäpuolelta. Vähän myöhemmin noin kilometrin korkeudella suurehkoja hyönteisiä tuli varsin tiheässä etelälounaasta noin 13 m/s ja samalla meren yllä alempana suurehkoja hyönteisiä keskittyi puolen kilometrin korkeuden tuntumaan vahvemmaksi kerrokseksi. Hyönteiskaiku säilyi aivan lännestä tulleen sadealueen reunaan aamupäivän lopulla.

1.6.2000
Hyönteisiä erottui keskiyöllä ja aamuyöllä parinsadan metrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa, lähinnä maa-alueen yllä. Virtaus oli länsilounaasta 10m/s luokkaa. Noin kahden kilometrin korkeudella saakka oli muuttamassa huomattavasti lintuja pohjoiskoilliseen 20 m/s vaiheilla olleella nopeudella. Aamulla Suomen maa-alueen yltä muuttajat hävisivät, mutta Suomenlahden yli tuli vielä jonkin aikaa lintuja.
Aamupäivällä hyönteisiä, etupäässä suurehkoja, näkyi tutkassa enenevästi yli kilometrin korkeudelle saakka, mutta puolen kilometrin yllä harvassa ja osin tiheämpiin kerroksiin keskittyneinä. Virtaus oli ylempänä länsilounaasta 15 m/s luokkaa, mutta puolen kilometrin alapuolella lounaasta noin 12 m/s suurimmillaan ja osaksi ilmeisesti merituuli-ilmiöön liittyen. Lintuja näkyi päivän aikana huomattavasti toisaalta tuulensuuntaisissa kaikujonoissa ja toisaalta päivällä sisämaassa kehittyneisiin sadekuuroihin liittyneissä puuskarintamissa. Iltapäivän kuluessa hyönteisten määrä hiljalleen väheni. Rannikon tuntumassa yhtenäinen kaikukerros ulottui puolen kilometrin korkeudelle ja yläpuolella näkyi suurehkoja hyönteisiä lopulta vain hyvin harvassa.
Auringonlaskun tienoilla ilmaan pölähti enemmän hyönteisiä alle puolen kilometrin korkeudelle. Nämä ilmeisesti pienet hyönteiset vähenivät pian, mutta sen sijaan ilmassa oli harvassa suurehkoja tai kookkaita hyönteisiä länsilounaasta 10-14 m/s. Lisäksi huomattavasti lintuja nousi muuttaamaan.


tammi-toukokuu 2000 syys-joulukuu 2000


Edellisten vuosien kertomuksia:

[3-6/1999] [7-8/1999] [9-12/1999]
[huhti-kesäkuu 1998] [elo-joulukuu 1998]
[touko-elokuu 1997] [syys-marraskuu 1997]


Siirry

tuoreimmat tutkakaiut, tuoreemmat tutkakaiut, Matti Leskinen