Tuulialla havaittuja kirkkaan ilman kaikuja


2.1.2004 Matti Leskinen


tammi-toukokuu 2003, kesä-elokuu 2003
tuoreemmat vanhat


Hyönteisten kokoa ja vaellusta on arvioitu myös karkeasti vuorokauden lopuksi viimeisen rivin symboleilla:
X = suurehkoja hyönteisiä liikkeellä
XX = isoja hyönteisiä havaittavissa
* = vaellusta, muttei selvästi Suomeen päin (rannikon suunta, Viroon)
** = vaellusta Suomeen

31.12.2003
Melko runsaasti lintuja lähti liikkeelle auringonnousun edellä maa-alueella kilometrin alapuolella ja liike oli eteläkaakkoon 15 m/s luokkaa. Aamun kuluessa linnut häipyivät näkyvistä nopeasti maalta, mutta merellä lintuja näkyi matalalla aamulla myös melko paljon ja vaihtelevasti lentelemässä. Päivällä lintuja oli merelläkin niukemmin. Illalla ja iltayöllä heikkojen sateiden edellä lintuja näkyi runsaammin varsinkin matalalla merellä.

30.12.2003
Huomattavasti lintuj aoli aamun valjetessa liikkeellä alhaalla. Aamun edetessä linnut vähenivät. Iltapäivällä lintuja näkyi huomattavasti merellä alhaalla ja illemmalla jälleen enemmän myös maa-alueen yllä.

29.12.2003
Aamun sarastaessa sadealueen reunamilla näkyi jonkin verran lintuja matalalla lentelemässä.

28.12.2003
Aamusta iltahämäriin näkyi jonkin verran lintuja lentelemässä matalalla.

27.12.2003
Aamun sarastaessa sadealue oli jo kaikujen syynä vuorokauden loppuun.

26.12.2003
Sateiden hajanaistuttua aamulla oli havaittavissa myös joitakin lintuja lentelemässä puolen kilometrin alapuolella. Iltaan saakka muutamia lintuja näkyi alhaalla lentelemässä.

25.12.2003
Sateiden aiheuttamia kaikuja oli vain seurattavissa aamuun saakka. Päivän valjettua näkyi jonkin verran lintuja matalalla lentelemässä vaihtelevasti. Uusi sadealue oli myöhemmin kaikujen syynä.

24.12.2003
Huomattavasti lintuja näkyi aamun valjetessa alhaalla lentelemässä. Päivästä alkaen sadealue oli kaikujen syynä.

23.12.2003
Aamun sarastaessa lintuja näkyi melko paljon lentelemässä vaihtelevasti maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella. Meren puolella lintuja näkyi aamuvarhaisella myös melko runsaasti pinnan lähellä lentelemässä. Päivän edetessä linnut vähenivät ja sadealue kasvoi kaikujen aiheuttajana.

22.12.2003
Sadealue oli kaikuja aiheuttamassa keskiyön jälkeenkin eikä illan tultua sadealueen jälkipuolellakaan juuri muuta erottunut.

21.12.2003
Sadealue aiheutti kaikuja aamuhämäristä asti.

20.12.2003
Aamun valjetessa lintuja näkyi melko paljon lentelemässä vaihtelevasti matalalla. Aamun edetessä linnut vähenivät. Illalla ja iltayöllä lintuja oli huomattavasti liikkeellä puolen kilometrin alapuolella ja yön edetessä hiljalleen vähentyen.

19.12.2003
Jonkin verran lintuja näkyi lentelemässä päivällä lähinnä sisämaassa alhaalla.

18.12.2003
Aamun lähestyessä melko paljon lintuja alkoi olla liikkeellä alhaalla sisämaassa. Aamulla ja aamupäivällä lintuja näkyi melko runsaasti Suomenlahden yllä puolen kilometrin alapuolella, mutta liike oli aika vaihtelevaa.

17.12.2003
Aamulla näkyi melko paljon lintuja alhaalla lentelemässä sadealueen edellä.

16.12.2003
Sadealueen reunamilla näkyi aamun valjetessa huomattavasti lintujakin lentelemässä, etenkin matalalla merellä. Auringonlaskun aikoihin lintuja näkyi myös huomattavasti alhaalla liikkeellä ja illan pimennyttyä joitakin lintuja oli ilmassa korkeammallakin kilometrin alapuolella.

15.12.2003
Sateita oli kaikuja aiheuttamassa joskin hajanaisemmin vuorokauden edistyessä. Aamun sarastaessa näkyi matalalla merellä myös jonkin verran lintuja lentelemässä sateiden välissä.

14.12.2003
Sadealueen jälkeen aamulla erottui joitakin lintuja lentelemässä alhaalla. Myöhemmin taas sadekaikuja oli vain seurattavissa.

13.12.2003
Auringonnousun edellä maa-alueen yllä oli huomattavasti lintuja lentelemässä puolen kilometrin alapuolella. Aamulla linnut vähenivät, mutta iltapäivällä lintuja näkyi jälleen runsaammin lentelemässä alhaalla ja varsinkin Suomenlahden puolella.

12.12.2003
Sadealueen jälkeen aamun lähestyessä sisämaassa alkoi näkyä huomattavasti lintuja puolen kilometrin alapuolella lentelemässä. Auringonnousun tienoilla lintuja oli melko paljonkin näkyvissä ja myös matalalla meren yllä aamun edetessä. Päivällä ja illalla lintuja oli edelleen jonkin verran erotettavissa.

11.12.2003
Huomattavasti lintuja näkyi aamulla sisämaassa alhaalla lentelemässä. Päivällä lintuja oli aika niukasti ja iltapäivästä lähtien pääasiassa sateet aiheuttivat kaikuja.

10.12.2003
Aamuyöstä alkaen kaikuja aiheutui sateista aamupäivään asti. Joitakin lintuja erottui päivällä matalalla lentelemässä.

9.12.2003
Aamun lähetessä sisämaassa näkyi melko paljon lintuja lentelemässä puolen kilometrin alapuolella, mutta aamulla lintuja näkyi enää aika niukasti. Iltapäivällä lintuja oli yleisemmin merellä ja paikoin maa-alueen yllä keskittyneinä huomattavasti lentelemässä matalalla. Myöhemmin linnut häipyivät.

8.12.2003
Jonkin verran lintuja näkyi aamupäivällä lentelemässä alhaalla.

7.12.2003
Aamun sarastaessa lintuja näkyi huomattavasti lentelemässä matalalla ja varsinkin meren puolella aamun edetessäkin. Iltapäivällä lintuja oli välillä tiiviimmin näkyvissä Espoonlahden luoteispuolella keskittymässä. Illan tullen linnut häipyivät.

6.12.2003
Aamun lähetessä muutamia lintuja näkyi lentelemässä lähinnä maa-alueen yllä alhaalla ja aamulla myös matalalla meren yllä. Päivällä huomattavasti lintuja näkyi lentelemässä sisämaassa paikoin keskittyneinäkin, kuten Hyvinkään ja Espooonlahden välimailla. Illalla ja iltayöllä näkyi lähinnä heikkoja sateita.

5.12.2003
Sadealueen jälkeen aamuyöllä näkyi jonkin verran lintuja lentelemässä puolen kilometrin alapuolella ja aamulla lintuja näkyi lähinnä maa-alueen yllä alhaalla huomattavasti. Päivällä lintuja oli niukemmin liikkeellä yleensä, mutta meren puolella alhaalla melko paljon vaihtelevasti kulkemassa välillä. Iltayöllä huomattavasti lintuja näkyi alhaalla.

4.12.2003
Heikkojen satiden välissä näkyi aamun sarastaessa huomattavasti lintuja lentelemässä matalalla. Aamun edetessä ja sateen laajentuessa lintuja näkyi enää niukasti. Päivällä matalaa sadetta oli jatkuvasti kaikuja aiheuttamassa iltayöhön jatkuen.

3.12.2003
Jonkin verran lintuja näkyi lähinnä alhaalla maa-alueen yllä aamun lähestyessä ja hetken aikaa huomattavastikin. Auringonnousun jälkeen lintuja näkyi vielä huomattavasti pääasiassa matalalla meren puolella, mutta päivän edetessä linnut häipyivät hiljalleen.

2.12.2003
Aamun valjetessa huomattavasti lintuja lenteli alhaalla ja paikoin keskittyneinäkin sateiden välissä. Päivällä, illalla ja alkuyöllä lintuja näkyi jonkin verran lentelemässä puolen kilometrin alapuolella.

1.12.2003
Sadekaikuja oli vain havaittavissa iltaan asti ja iltayölläkään ei juuri muuta näkynyt.

30.11.2003
Aamun sarastaessa jonkin verran lintuja näkyi alhaalla lentelemässä, mutta aamun edetessä alkoi taas olla lähinnä vain sateen aiheuttamia kaikuja ja päivällä linnut edelleen vähenivät.

29.11.2003
Sateet vain näkyivät kaikuja aiheuttamassa ympäri vuorokauden.

28.11.2003
Olennaisesti vain sadetta oli kaikuja aiheuttamassa, välillä vain tihkua ja iltapäivällä vahvempaakin sadetta.

27.11.2003
Aamun valjetessa (hämärästi) näkyi huomattavasti lintuja lentelemässä matalalla. Päivästä alkaen olennaisesti vain sateet aiheuttivat kaikuja.

26.11.2003
Sateiden välissä näkyi päivällä joitakin lintuja alhaalla lentelemässä.

25.11.2003
Aamun sarastaessa maa-alueen yllä näkyi huomattavasti lintuja lentelemässä puolen kilometrin alapuolella. Aamulla ja päivällä lintuja oli paikallisesti aika ajoin runsaasti alhaalla meren yllä Helsingin kaakkoispuolella 10-30 km päässä vaihtelevasti liikkuen. Illalla merellä hiljeni ja jonkin verran lintuja näkyi liikkeellä pääasiassa maa-alueen yllä alhaalla. Muutamia lintuja oli liikkeellä myös iltayöllä puolen kilometrin alapuolella.

24.11.2003
Vain joitakin lintuja näkyi illalla ja iltayöllä hajanaisten sateiden välissä lentelemässä alhaalla.

23.11.2003
Jonkin verran lintuja alkoi näkyä liikkeellä alhaalla maa-alueen yllä aamun sarastaessa ja aamulla lintuja oli paikoin melko paljonkin lentelemässä matalalla, etenkin Suomenlahden puolella. Päivällä lintuja oli enää vähän ja sadealue oli iltapäivästä laken kaikujen syynä.

22.11.2003
Keskiyöllä näkyi jonkin verran lintuja lentelemässä lähinnä maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella. Aamuyöllä lintuja oli myös meren puolella ja aamun sarastaessa melko runsaasti lintuja oli liikkeellä matalalla maa-alueen yllä mutta aika vaihtelevasti. Aamulla lintuja näkyi myös runsaasti keskittyneinä jonomaisesti rannikolta kymmenkunta kilometriä Suomenlahdella itä-länsi suunnassa ja itäkoilliseen liikkumassa. Sadealueen kaiut olivat hallitsevia päivästä alkaen.

21.11.2003
Aamun sarastaessa lintuja näkyi lähinnä maa-alueen yllä melko runsaasti alhaalla lentelemässä. Liike oli aika vaihtelevaa ja aamun edetessä linnut vähenivät. Iltapäivällä matalalla merellä näkyi paikoin lintuja runsaammin keskittyneinä. Huomattavasti lintuja näkyi auringonlaskun jälkeen menossa pääsoin lounaaseen päin noin 12 m/s kilometrin alapuolella. Iltayöllä liike oli vaihtelevampaa ja lintuja vähemmän.

20.11.2003
Melko paljon lintuja näkyi aamun valjetessa lähinnä maa-alueen yllä vaihtelevasti lentelemässä puolen kilometrin alapuolella. Aamun edetessä linnut häipyivät ja kaikuja alkoi tulla enimmäkseen sadealueista päivällä. Yön pimennyttyä ja sateiden vähennyttyä sisämaassa näkyi jonkin verran lintuja liikkeellä kilometrin alapuolella.

19.11.2003
Aamun sarastaessa näkyi melko runsaasti lintuja maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella keskimäärin lounaaseen päin matkaamassa 10-13 m/s. Päivän kuluessa linnut vähenivät nopeasti. Alkuyöllä joitakin lintuja näkyi lentelemässä kilometrin alapuolella sadealueiden välissä.

18.11.2003
Sateiden jälkeen aamulla alkoi näkyä huomattavasti lintuja lentelemässä alhaalla ja lintuja näkyi liikkeellä iltaan asti mutta vaihtelevasti lennellen. Iltayöllä jonkin verran lintuja oli myös liikkeellä pääasiassa puolen kilometrin alapuolella lounaaseen päin noin 13 m/s, mutta yön edetessä linnut häipyivät.

17.11.2003
Sateet jatkuivat ympäri vuorokauden kaikuja aiheuttaen.

16.11.2003
Sateita oli aamuyöstä alkaen kaikuja aiheuttamassa.

15.11.2003
Aamun sarastaessa maa-alueen yllä näkyi paikallisesti runsaastikin lintuja keskittyneinä alhaalla. Myös päivällä lintuja näkyi paikoin keskittyneinä mutta liike oli aika vaihtelevaa. Illalla ja iltayöllä sateet näkyivät kaikuina ja yön pimetessä sekin kaiku väheni.

14.11.2003
Aamun sarastaessa huomattavasti lintuja näkyi matalalla lentelemässä ennen sadealuetta. Myöhemmin olennaisesti vain sateita oli kaikuja aiheuttamassa.

13.11.2003
Melko paljon lintuja näkyi lentelemässä kilometrin alapuolella auringonnousun läheisyydessä ja merellä huomattavasti lintuja oli liikkeellä 2 km korkeudella asti. Liike oli kuitenkin aika vaihtelevaa ja aamulla linnut vähenivät. Paikoin alhaalla näkyi päivällä lintuja keskittyneinä ja vaihtelevasti lentelemässä maa-alueen yllä, merellä huomattavasti lintuja näkyi matalalla lentelemässä harvemmassa. Iltayöllä jonkin verran lintuja näkyi liikkeellä Suomenlahden puolella 2 km korkeudella asti samalla kun kilometrin alapuolella lintuja oli myös huomattavasti lentelemässä niin maalla kuin merelläkin. Yön edetessä linnut häipyivät.

12.11.2003
Aamuyöllä lintuja näkyi enenevästi liikkeellä ja lopulta kilometrin alapuolella jopa huomattavasti. Liike oli kuitenkin vaihtelevaa. Auringonnousun edellä lintuja näkyi melko paljon lähinnä maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella, mutta aika vaihtelevasti lennellen. Aamun edetessä linnut vähenivät ja myöhemmin alkuyöhön saakka lintuja näkyi enää muutamia.

11.11.2003
Aamulla melko paljon lintuja näkyi lähinnä maa-alueen yllä matalalla ja aika vaihtelevasti lentelemässä. Päivän edetessä linnut vähenivät. Illalla ja iltayöllä vain muutamia lintuja erottui ilmassa.

10.11.2003
Aamulla näkyi melko paljon lintuja lentelemässä alhaalla niin maalla kuin merelläkin. Päivällä ja illalla lintuja oli lähinnä meren yllä matalalla huomattavasti lentelemässä, kun taas maa-alueella heikko ja matala sade oli merkittävämmin kaikuja aiheuttamassa. Iltayöllä joitakin lintuja näkyi liikkeellä kilometrin alapuolella.

9.11.2003
Huomattavasti lintuja näkyi keskiyön jälkeen 0,5-1,5 km korkeudella kulkemassa pääasiassa länsilounaaseen 20-23 m/s ja aamun lähetessä harventuen. Aamun sarastaessa lintuja näkyi runsaammin. Päivän kuluessa linnut vähenivät hiljalleen ja illalla sekä iltayöllä heikko ja matala sadealue oli kaikuja aiheuttamassa.

8.11.2003
Keskiyöllä lintuja oli yhä melko paljon liikkeellä maa-alueen yllä 0,5-1 km korkeudella ja merellä 2 km korkeudella saakka etelälounaaseen/lounaaseen 15-20 m/s. Aamuyöllä linnut harvenivat ja aamulla lintuja oli jälleen melko paljon pääasiassa kilometrin alapuolella vaihtelevammin liikkeellä. Päivällä lintuja näkyi varsin vähän, mutta illan hämärryttyä runsaasti lintuja kulki maa-alueen yllä länsilounaaseen 20-23 m/s puolen kilometrin alapuolella. Iltayöllä lintuja oli harvemmassa mutta tasaisemmin 2 km alapuolella ja myös meren puolella. Yön edetessä linnut edelleen vähenivät.

7.11.2003
Aamun lähestyessä lintuja näkyi lähinnä maa-alueen yllä alhaalla melko paljon ja aamulla myös meren puolella sangen vaihtelevasti lentelemässä. Aamupäivällä linnut jonkin verran vähenivät. Illansuussa lisää lintuja oli yhenäisemmin kulkemassa kahden kilometrin korkeudella saakka pääasiassa etelään päin 15-23 m/s. Iltayöllä lintuja oli runsaasti liikkeellä puolen kilometrin alapuolella etelälounaaseen 15-20 m/s ja ylempänä harvemmassa etenkin 1-3 km korkeudella lounaaseen 20-23 m/s.

6.11.2003
Sadetta oli kaikuja aiheuttamassa keskiyön jälkeen iltayöhön asti. Alkuyöllä sateen pohjoispuolella maa-alueen yllä näkyi myös muutamia lintuja alhaalla lentelemässä.

5.11.2003
Lintuja oli melko paljon keskiyöllä maa-alueen yllä ja aamuyön kuluessa jopa runsaasti puolen kilometrin alapuolella, mutta aika epämääräisesti liikkeellä. Aamun sarastaessa ja aamulla huomattavasti lintuja oli liikkeellä 2 km alapuolella merellä myös yhtenäisemmin menossa kaakkoon päin noin 15 m/s. Päivällä oli hiljaisempaa ja iltayöllä jälleen huomattavasti lintuja oli näkyvissä etenkin maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuollella ja harvemmassa yleensä 1-2 km korkeudella.

4.11.2003
Aamulla sadealueen välissä ja heikon sateen sisälläkin merellä näkyi alhaalla huomattavasti lintuja lentelemässä. Sateiden vähennyttyä lintuja oli maa-alueen yllä matalalla melko paljon iltayöllä aika vaihtelevasti liikkeellä ja harvemmassa 2,5 km korkeudella asti.

3.11.2003
Huomattavasti lintuja näkyi matalalla meren yllä aamulla ja päivällä lentelemässä, maa-alueen yllä aika vähän. Iltayöllä ennen sadealuetta lintuja näkyi huomattavasti ja lähinnä maa-alueen yllä melko vaihtelevasti liikkeellä kilometrin alapuolella.

2.11.2003
Muutamia lintuja näkyi lentelemässä lähinnä maa-alueen yllä alhaalla keskiyöllä ja aamuyöllä ennen sadealuetta. Iltaan asti sadealue oli sitten kaikujen syynä eikä sen jälkeenkään juuri muuta ollut havaittavissa.

1.11.2003
Sadealueen jälkipuolella näkyi aamuyöllä joitakin lintuja lentelemässä maa-alueen yllä alhaalla ja aamulla huomattavastikin, mutta melko vaihtelevasti liikkuen. Päivällä jonkin verran lintuja näkyi edelleen lentelemässä alhaalla maa-alueen yllä. Melko paljon lintuja kulki iltayöllä pääasiassa maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella länteen päin 15-18 m/s ja yön edetessä linnut hiljalleen vähenivät.

31.10.2003
Lintuja oli liikkeellä melko paljon keskiyöllä ja aamuyöllä kilometrin alapuolella maa-alueen yllä kulkemassa länsilounaaseen/länteen 10-13 m/s. Aamun sarastaessa lintuja oli hieman runsaammin liikkeellä ja nopeus oli parhaimmillaan 20 m/s lähellä. Aamulla myös meren puolella lintuja oli melko paljon vaikka maa-aluetta niukemmin. Päivän kuluessa linnut vähenivät ja illalla sekä etenkin ilatyöllä lähinnä sade oli kaikuja aiheuttamassa.

30.10.2003
Keskiyöllä ja aamuyöllä muutamia lintuja näkyi liikkeellä maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella. Aamun lähestyessä lintuja alkoi olla ilmassa huomattavasti ja myös meren yllä aamulla sadealueiden välissä. Linnut olivat pääasiassa puolen kilometrin alapuolella ja aika epäyhtenäisesti lentelemässä, aamun sarastaessa kuitenkin sisämaassa enimmäkseen etelään päin. Päivällä näkyi myös jonkin verran lintuja alhaalla lentelemässä. Iltayöllä lintuja näkyi melko paljon lähinnä maa-alueen yllä kilometrin alapuolella menossa länteen/länsilounaaseen 10-13 m/s, yön mittaan hieman harventuen.

29.10.2003
Huomattavasti lintuja näkyi keskiyöllä ja aamuyöllä 2 km alapuolella ilmassa pääasiassa lounaaseen päin menossa 8-13 m/s. Aamun sarastaessa lintuja näkyi alhaalla sisämaassa melko runsaasti ja aamulla edelleen maa-alueen ylle painottuen 2 km korkeudella asti kulkemassa pääasiassa etelään päin 10-13 m/s. Aamupäivällä ennen sadealuetta linnut vähenivät.

28.10.2003
Aamulla näkyi lähinnä maa-lueen yllä alhaalla huomattavasti lintuja lentelemässä. Päivällä lintuja oli niukemmin ja iltayöllä jälleen huomattavasti pääosin puolen kilometrin alapuolella ja melko vaihtelevasti liikkuen.

27.10.2003
Melko paljon lintuja näkyi keskiyöllä pääasiassa kilometrin alapuolella liikkeellä länsilounaaseen päin noin 20 m/s. Aamuyöllä linnut hiljalleen vähenivät. Aamun sarastaessa lintuja oli melko runsaasti maa-alueen yllä kilometrin alapuolella enimmäkseen lounaaseen päin kulkemassa ja runsaammin aamuvarhaisella myös meren yllä lähinnä etelään päin menossa noin 15 m/s. Päivällä lintuja oli niukemmin ja illalla sekä iltayöllä sadealueet olivat kaikuja aiheuttamassa kovassa lounaistuulessa.

26.10.2003
Huomattavasti lintuja näkyi keskiyöllä ennen sadealuetta liikkeellä kilometrin alapuolella etelään päin noin 25 m/s ja jälleen aamun sarastaessa heikon sadealueen sisälläkin alhaalla. Aamuvarhaisella sadealueen jälkeen lintuja oli melko paljon kulkemassa etelälounaaseen 22-25 m/s sisämaassa lähinnä puolen kilometrin alapuolella ja merellä sadalueen reunalla asti kilometrin alapuolella. Aamupäivällä lintuja näkyi merellä 1,5 km korkeudella asti edelleen ja rannikolla alempana melko paljon menossa lounaaseen/etelälounaaseen. Iltapäivällä heikkojen sateiden lomasa näkyi lintuje edelleen huomattavasti. Iltayöllä lintuja oli runsaasti liikkeellä lounaaseen 17-20 m/s 1,5 km alapuolella, yön edetessä hieman vähentyen ja pääasiassa kilometrin alapuolella länsilounaaseen kulkemassa.

25.10.2003
Aamuyöllä sateiden välissä näkyi muutamia lintuja matalalla lentelemässä. Iltapäivällä lintuja oli maa-alueen yllä huomattavastikin liikkeellä sadealueen jälkipuolella ja iltayöllä melko paljon lintuja näkyi hajanaisten sateiden välissä menossa etelään päin 15-20 m/s, myöhemmin yöllä kilometrin alapuolella 20-25 m/s.

24.10.2003
Keskiyöllä näkyi melko paljon lintuja vielä liikkeellä kilometrin alapuolella lounaaseen päin 10-13 m/s. Aamuyöllä sateita tuli lännestä päin ja linnut vähenivät lentäen pääosin puolen kilometrin alapuolella. Varhain aamulla sadealueen itä- ja pohjoispuolella näkyi alhaalla melko paljon lintuja menossa länsilounaaseen noin 10 m/s. Lähinnä turbulenssiin liittynyttä heikkoa kaikua erottui puolestaan sateiden jälkeen puolen kilometrin alapuolella. Illalla ja iltayöllä uusi sadealue oli lähinnä kaikujen syynä ja alkuyöllä sadealueen raoissa näkyi alhaalla liikkeellä joitakin lintujakin.

23.10.2003
Huomattavasti lintuja oli liikkeellä maa-alueen yllä kilometrin alapuolella keskiyöllä ja aamuyöllä ensi sijassa länsilounaaseen päin noin 15 m/s. Aamun sarastaessa lintuja oli maa-alueen yllä melko paljon ja keskimäärin lounaaseen päin matkalla kilometrin alapuolella. Myöhemmin aamulla lintuja lenteli pääasiassa puolen kilometrin alapuolella aika vaihtelevasti ja merellä 0,5-1,5 km korkeudella huomattavasti myös etelään päin noin 15 m/s. Päivän mittaan linnut hiljalleen vähenivät, vaikka toisaalta maa-alueen yllä myös paikoin keskittyivät taajaan vaihtelevasti lennellen. Illan pimennyttyä maa-alueella alkoi näkyä melko paljon lintuja kilometrin alapuolella menossa länsilounaaseen päin noin 13 m/s. Iltayöllä lintuja oli runsaammin liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka lounaaseen 12-15 m/s. Yön pimetessä linnut hiljalleen taas vähenivät.

22.10.2003
Keskiyöllä lintuja näkyi pääasiassa kilometrin alapuolella maa-alueen yllä ja rannikolla menossa länsilounaaseen 20-23 m/s melko runsaasti. Aamua kohden linnut vähenivät kunnes enää vain muutamia oli liikkeellä. Aamun sarastaessa linnut lisääntyivät ja melko paljon lintuja oli liikkeellä kilometrin alapuolella lounaaseen 10-13 m/s. Aamulla ja aamupäivällä linnut vähenivät. Päivällä lintuja näkyi edelleen kuitenkin huomattavasti alhaalla meren puolella ja illan tullen paikoin enemmänkin keskittyneinä vaihtelevasti lentelemässä. Iltayöllä lähinnä maa-alueen yllä näkyi melko paljon lintuja kilometrin alapuolella pääasiassa länsilounaaseen mutta välillä myös 0,5-1,5 km korkeudella etelälounaaseen noin 15 m/s.

21.10.2003
Lintuja muutti melko paljon keskiyöllä ja aamuyöllä länsilounaaseen 20-23 m/s pääasiassa kilometrin alapuolella ja aamua kohden harvenevasti. Aamun sarastaessa lintuja oli liikkeellä hieman runsaammin lounaaseen päin ja aamulla linnut vähitellen vähenivät lennelle pääasiassa puolen kilometrin alapuolella melko vaihtelevasti. Iltayöllä lintuja oli runsaasti liikkeellä 2 km alapuolella länsilounaaseen/lounaaseen 18-23 m/s. Yön kuluessa linnut vähenivät, mutta toisaalta myuös 2-3 km korkeudella niitä oli välillä huomattavasti.

20.10.2003
Melko paljon lintuja näkyi keskiyöllä kilometrin alapuolella ja maa-alueen yllä kulkemassa länsilounaaseen 12-15 m/s. Merellä lintuja oli niukemmin ja aamua kohden entistäkin vähemmän näkyvissä. Aamuhämärissä lintuja alkoi maa-alueen yllä näkyä hieman runsaammin ja aamulla puolen kilometrin alapuolella rannikolla lintuja kulki runsaasti länsilounaaseen 15-18 m/s. Myös matalalla meren puolella lintuja oli melko paljon liikkeellä aamupäivällä, kun taas maa-alueen yllä linnut vähenivät. Lintuja näkyi edelleen iltapäivällä alhaalla meren yllä melko paljon. Iltayöllä runsaasti lintuja muutti 2 km alapuolella länsilounaaseen 20-23 m/s. Yön edetessä lintuja oli edelleen melko runsaasti kilometrin alapuolella, mutta harvassa jopa 3 km korkeudella saakka.

19.10.2003
Runsaasti lintuja kulki keskiyöllä kilometrin alapuolella lounaaseen päin noin 13 m/s. Aamuyöllä linnut harvenivat, mutta auringonnousun lähellä runsaasti lintuja oli liikkeellä kilometrin alapuolella etelälounaaseen noin 15 m/s ja harvemmassa ylempänä 3 km korkeudella saakka. Aamupäivällä linnut harvenivat ja iltapäivällä lintuja näkyi huomattavasti enää lähinnä alhaalla meren yllä. Iltayöllä lintuja muutti melko paljon länsilounaaseen/lounaaseen 12-15 m/s pääasiassa kilometrin alapuolella ja yön edetessä runsaammin maa-alueen yllä länsilounaaseen.

18.10.2003
Keskiyöllä huomattavasti lintuja oli vaihtelevasti liikkkeellä 2 km korkeudella asti ja aamun sarastaessa lintuja oli melko paljon alhaalla maa-alueen yllä sekä aamulla menossa kaakkoon päin merellä 1-2 km korkeudella noin 15 m/s. Sadealueen jälkeen iltapäivällä ja illalla näkyi huomattavasti lintuja puolen kilometrin alapuolella ja iltayöllä lintuja oli paljon liikkeellä 1,5 km alapuolella kulkemassa pääasiassa lounaaseen 12-15 m/s.

17.10.2003
Lintuja näkyi keskiyöllä melko paljon maa-alueen yllä kilometrin alapuolella ja merellä 2 km korkeudella saakka menossa pääasiassa lounaaseen/länteen päin noin 10 m/s. Aamuyöllä linnut hiljalleen vähenivät. Suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi päivällä harvassa tai melko harvassa parinsadan metrin korkeudella asti kulkemassa itäkaakkoon 5-8 m/s. Illalla hyönteisiä näkyi melko paljon puolen kilometrin alapuolella menossa itään/itäkoilliseen 7-10 m/s. Alkuyöllä lintuja näkyi 2 km korkeudella saakka, mutta aika vähän ja vaihtelevasti liikkeellä.
XX*

16.10.2003
Keskiyöllä lintuja oli runsaasti puolen kilometrin alapuolella mutta harvemmassa 2 km korkeudella asti kulkemassa länsilounaaseen/lounaaseen 15-20 m/s. Aamuyöllä linnut vähenivät jatkuvasti, kunnes aamun sarastaessa runsaasti lintuja lähti muuttamaan maa-alueella lounaaseen noin 15 m/s pääasiassa puolen kilometrin alapuolella. Merellä lintuja kulki pääosin 1-2 km korkeudella etelään noin 20 m/s aamuvarhaisella. Päivän mittaan linnut vähenivät. Iltapäivällä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi puolen kilometrin alapuolella harvassa tai hyvin harvassa kulkemassa kaakkoon noin 5 m/s. Auringonlaskun aikoihin hyönteisiä oli vähän aikaa runsaamminkin menossa itään päin. Iltayöllä melko paljon lintuja muutti 2 km korkeudella saakka pääasiassa etelään päin noin 10 m/s ja myöhemmin yöllä lähinnä länsilounaaseen.
XX*

15.10.2003
Keskiyöllä lintuja oli runsaasti 0,5-1,5 km korkeudella ja merellä 2 km korkeudella asti sekä harvemmassa puolen kilometrin alapuolella kulkemassa länsilounaaseen/lounaaseen 20-25 m/s. Aamua kohden linnut vähenivät, kunnes aamulla runsaasti lintuja tuli maa-alueella pohjoiskoillisesta pääosin kilometrin alapuolella ja kulki merellä 2 km korkeudella asti etelälounaaseen 22-27 m/s. Aamupäivällä linnut hiljalleen vähenivät, mutta iltapäivällä sekä illalla lintuja oli lähinnä puolen kilometrin alapuolella edelleen huomattavasti lentelemässä. Iltayöllä runsaasti lintuja muutti lounaaseen 20-25 m/s 2 km alapuolella. Yön edetessä linnut harvenivat ja keskimäärin liike lounaaseen oli 15-20 m/s.

14.10.2003
Runsaasti lintuja näkyi keskiyöllä puolen kilometrin alapuolella menossa lounaaseen ja rannikolla länsilounaaseen 15-20 m/s. Ylempänä lintuja kulki harvassa ja vaihtelevammin 3 km korkeudella asti. Aamuyöllä linnut harvenivat hiljalleen ja meren puolelta erityisesti. Aamulla runsaasti lintuja näkyi kuitenkin sisämaassa puolen kilometrin alapuolella ja merellä 2 km korkeudella saakka menossa etelälounaaseen noin 20 m/s. Päivän edetessä linnut harvenivat, mutta aamupäivälläkin melko paljon lintuja näkyi Suomenlahden yli menossa etelälounaaseen 2 km alapuolella. Iltapäivällä puolen kilometrin alapuolella kulki harvassa tai hyvin harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä etelään 7-10 m/s. Illalla hyönteiset häipyivät ja sisämaassa näkyi melko paljon lintuja kilometrin alapuolella tulossa etelään päin 15-20 m/s.
Alkuyöllä hyvin paljon lintuja oli muuttamassa 0,5-1,5 km korkeudella lounaaseen 23-28 m/s. Alempana ja ylempänä 4 km korkeudella asti lintuja oli harvemmassa lounaaseen matkalla 20-23 m/s. Yön edetessä linnut vähenivät hiljalleen ja liike lounaaseen alkoi olla pääasiassa alle 25 m/s.
XX*

13.10.2003
Keskiyöllä sadealueen liepeillä lintuja näkyi melko runsaasti keskittyneinä ja liike oli enimmäkseen etelälounaaseen 22-25 m/s 2 km alapuolella myötäisessä tuulessa. Aamuyöllä sadealueen itäpuolella lintuja kulki erityisesti keskittyneinä 1,5-2 km korkeudelle ja sateen hajanaistuessa lintuja oli lähinnä puolen kilometrin alapuolella melko paljon ja vaihtelevammin lounaaseen päin. Aamulla ja aamupäivällä lintuja näkyi melko runsaasti liikkeellä kilometrin alapuolella pääosin etelään/lounaaseen kulkemassa. Päivän kuluessa linnut vähenivät. Puolen kilometrin alapuolella muutti hyvin paljon lintuja alkuyöllä lounaaseen/länsilounaaseen 20-23 m/s. Merellä lintuja oli kilometrin korkeuden tienoillakin paljon rannikon lähellä, mutta kauempana ja korkeammalla 2 km korkeudella saakka lintuja oli harvemmassa.

12.10.2003
Lintujen muutto jatkui keskiyöllä etelään/etelälounaaseen 12-17 m/s alkuyöstä hieman harventuneena 2 km alapuolella. Aamuyöllä sadealueen edellä linnut harvenivat. Sateiden ja sadepilvien välissä lintuja oli kuitenkin jälleen aamulla runsasti liikkeellä etelään päin noin 20 m/s sisämaassa enimmäkseen puolen kilometrin alapuolella ja merellä 2 km korkeudella asti. Päivällä ja illalla sadealue oli kaikujen syynä. Alkuyöllä hekon sateen keskellä lintuja näkyi melko runsaasti puolen kilometrin alapuolella ja sadealueen hajanaistuessa selkeällä alueella runsaastikin, pääasiassa ilmeisesti lounaaseen päin kulkemassa 20-23 m/s.

11.10.2003
Hyvin paljon lintuja oli muuttamassa keskiyöllä kilometrin alapuolella maa-alueen yllä ja runsaasti ylempänäkin 2 km korkeudella saakka kulkemassa länsilounaaseen/länteen 10-13 m/s. Aamuyöllä linnut hiljalleen vähenivät ja muuttivat enemmän lounaseen päin. Iltayöllä sadealueen jälkeen lintuja muutti runsaasti etelään päin 15-20 m/s ja paikoin hyvin tiuhaankin keskittyneinä kilometrin alapuolella heikkojen sateiden rippeiden väleissä. Myöhemmin yöllä lintuja muutti runsaasti etelään 12-17 m/s 2 km alapuolella ja harvemmassa 2,5 km korkeudella saakka.

10.10.2003
Runsaasti lintuja muutti keskiyöllä 1,5 km alapuolella ja harvemmassa 2 km korkeudella asti etelään 10-13 m/s. Aamuyöllä linnut hiljalleen harvenivat. Aamun sarastaessa Suomenlahdella lintuja kulki runsaasti kaakkoon 15-20 m/s 1-2 km korkeudella asti, kun taas sisämaassa lintuja oli runsaasti lähinnä puolen kilometrin alapuolella tulossa pohjoisesta noin 10 m/s, myös merellä alhaalla lintuja kulki hieman harvemmassa etelään vastaavasti. Aamulla myös ylempänä lintujen liike oli etelään 10-13 m/s. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi jonkin aikaa melko harvassa puolen kilometrin alapuolella kulkemassa koilliseen 5-8 m/s, mutta päivällä hyönteiset harvenivat sateiden alkaessa vallata alaa. Iltapäivällä maa-alueen yllä hyönteisiä oli puolen kilometrin alapuolella jälleen hieman enemmän kulkemassa kulkemassa koilliseen 7-10 m/s.
Iltayöllä lintuja oli runsaasti kilometrin alapuolella ja harvemmassa ylempänä 3 km korkeudella asti menossa aluksi länteen ja myöhemmin pääosin länsilounaaseen päin 7-10 m/s. Auringonlaskun jälkeen myös hyönteisiä kulki 700 m alapuolella melko paljon pohjoiseen noin 7 m/s, mutta yön edetessä hyönteiset vähenivät ja linnut keskittyivät kilometrin alapuolelle pilven alla.
XX*

9.10.2003
Runsaasti lintuja muutti keskiyöllä kilometrin alapuolella ja harvemmassa 2 km korkeudella saakka pääasiassa itäkaakkoon noin 15 m/s. Aamuyöllä rannikolla liike oli yleensä itäkoilliseen rannikon suunnassa 100-600 m korkeudella runsaimmin kulkeneilla linnuilla, kun taas merellä 1-2 km korkeudella muuttajat menivät lähinnä kaakkoon. Aamun lähestyessä linnut vähenivät ja sateitakin näkyi olevan alueella. Varhain aamulla kuitenkin runsaasti lintuja oli jälleen muuttamassa 2 km korkeudella saakka ja suunta oli etelään/eteläkaakkoon 12-15 m/s. Aamun edetessä lintuja oli sisämaassa pääosin puolen kilometrin alapuolella ja Suomenlahden yllä linnut nousivat 1-2 km korkeudelle kulkien etelään/etelälounaaseen aamupäivän aikana vähentyvästi. Aamupäivällä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli melko paljon liikkeellä puolen kilometrin alapuolella länsilounaaseen/länteen 3-6 m/s. Päivän mittaan hyönteiset hiljalleen vähenivät.
Huomattavasti lintuja näkyi illalla kilometrin alapuolella Suomenlahdella menossa eteläkaakkoon noin 15 m/s ja iltayöllä lintuja oli runsaasti 1,5 km korkeudella saakka matkalla etelään päin noin 10 m/s, Suomenlahden puolella sadealueiden häiritessä. Myöhemmin yöllä lintuja oli runsaasti kilometrin alapuolella ja harvemmassa 1,5-2,5 km korkeudella pääosin etelään päin menossa 10-13 m/s.
XX*

8.10.2003
Keskiyöllä sadealueen reuna näkyi velä eteläpuolella Suomenlahdella ja huomattavasti lintuja näkyi liikkeellä sateettomalla alueella. Sateiden hajanaistuttua iltayöllä melko runsaasti lintuja oli muuttamassa 2 km alapuolella itään noin 20 m/s. Myöhemmin yöllä lintuja muutti runsasti itään/itäkaakkoon 15-18 m/s, maa-alueen yllä pääosin kilometrin alapuolella ja merellä tasaisemmin ja harvemmassa 2 km korkeudella saakka.

7.10.2003
Sadealueen sisällä ja sateen raoissa näkyi keskiyöllä ja aamuyöllä varsinkin meren puolella melko runsaasti lintuja kilometrin alapuolella liikkeen ollessa kuitenkin aika vaihtelevaa etelään päin vieneessä virtauksessa. Huomattavasti lintuja näkyi aamulla sadealueen keskellä kilometrin alapuolella pääasiassa etelään päin kulkemassa noin 15 m/s. Myöhemmin päivällä sadetta näkyi olennaisesti yksinään kaikuja aiheuttamassa iltaan saakka. Iltayöllä sadealueen lounaisreunan ulkopuolella näkyi paljon lintuja kaakkoon päin menossa.

6.10.2003
Lintuja muutti runsaasti keskiyöllä sisämaassa pääasiassa kilometrin alapuolella ja meren puolella harvemmassa 2 km korkeudella asti kaakkoon 7-10 m/s. Aamuyöllä lintuja oli varsinkin merellä harvemmassa ja liike oli eteläkaakkoon/etelään. Aamuvarhaisella runsaasti lintuja tuli pohjoisesta kilometrin alapuolella noin 10 m/s ja muutti edelleen Suomenlahden yli etelään 2 km korkeudella asti. Myöhemmin aamulla lintujen muuttovirta kulki lounaaseen noin 13 m/s ja sisämaassa pääasiassa puolen kilometrin alapuolella sekä kauempana Suomenlahdella 1-2 km korkeudella. Lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä erottui aamupäivällä melko tiheässä kulkemassa puolen kilometrin alapuolella länteen noin 5 m/s, samalla kun lintuja muutti melko runsaasti lounaaseen noin 15 m/s merellä 2 km alapuolella.
Päivällä hyönteisiä oli runsaasti parinsadan metrin korkeudella saakka ja virtaus puolen kilometrin alapuolella kuljetti länsilounaaseen/länteen 5-8 m/s. Illan sadealueen reunalla hyönteisiä oli yhä maa-alueen yllä melko paljon liikkeellä. Iltayöllä lintuja näkyi melko runsaasti sateen keskellä kilometrin alapuolella kulkemassa etelään noin 15 m/s. Yön edetessä lintuja näkyi runsaammin sadealueen ulkopuolella Helsingin luoteispuolella.
XX*

5.10.2003
Sateiden välissä näkyi melko paljon lintuja puolen kilometrin alapuolella keskiyöllä vaihtelevasti lentelemässä. Aamulla sadealueen jälkeen isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko runsaasti alhaalla etelästä ja ylempänä etelälounaasta kilometrin korkeudella saakka 10-15 m/s. Aamupäivällä virtaus vei koilliseen 10-13 m/s isoja ja suurehkoja hyönteisiä melko harvassa tai harvassa kilometrin alapuolella. Iltapäivällä ja illalla maa-alueen yllä hyönteisiä oli liikkeellä runsammin mutta matalammalla puolen kilometrin alapuolella. Virtaus kääntyi hiljalleen länsilounaasta tulleeksi.
Iltayöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki yhä harvassa puolen kilometrin alapuolella itäkoilliseen noin 10 m/s ja lintuja oli melko paljon muuttamassa itäkaakkoon 12-15 m/s 2 km korkeudella saakka merellä ja pääasiassa kilometrin alapuolella sisämaassa. Myöhemmin yöllä runsaasti lintuja näkyi kilometrin alapuolella keskimäärin itäkaakkoon menossa ja 1-2 km korkeudella varsinkin meren puolella kaakkoon.
XX**

4.10.2003
Runsaasti lintuja muutti keskiyöllä kilometrin alapuolella pääasiassa länsilounaaseen/länteen 10-13 m/s ja ylempänä lintuja kulki harvemmassa 2 km korkeudella asti rannikolla länsilounaaseen ja kauempana merellä lounaaseen. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa puolen kilometrin alapuolella kulkemassa luoteeseen noin 7 m/s. Aamuyöllä linnut ja hyönteiset harvenivat, mutta aamuvarhaisella lintuja näkyi runsaasti alhaalla rannikolla tulossa itäkoillisesta ja lähtemässä Suomenlahdelle etelälounaaseen kilometrin alapuolella. Aamulla ja aamupäivällä meren puolella 0,5-1 km korkeudella lintuja kulki melko paljon myös lounaaseen, vaikka varsinkin Helsingin kaakkoispuolella merellä lintuja virtasi edelleen pääasiassa etelälounaaseen.
Päivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli parinsadan metrin alapuolella melko tiheässä kaakosta 5-7 m/s. Iltaa kohden hyönteiset vähenivät mutta iltayöllä melko runsaasti hyönteisiä tuli kaakosta 800 m korkeudella saakka 7-10 m/s aluksi kaakosta/eteläkaakosta, sisämaassa 200 m yläpuolella jatkaen. Lintuja oli alkuyöllä melko paljon maa-alueen yllä menossa pääasiassa kilometrin alapuolella länteen/länsilounaaseen 10-13 m/s.
XX**

3.10.2003
Runsaasti lintuja oli liikkeellä 1,5 km korkeudella saakka sadepilven alla keskiyöllä, rannikolla länsilounaaseen ja muuten lounaaseen päin noin 13 m/s. Aamuyöllä lintuja oli harvemmassa ja yleinen liike oli etelälounaaseen 2 km korkeudella asti. Aamuvarhaisella runsaasti lintuja tuli koillisesta kilometrin alapuolella 13-15 m/s ja rannikolla jopa hyvin paljon lintuja matkasi länsilounaaseen puolen kilometrin alapuolella. Merellä linnut kulkivat etelään 2 km korkeudella saakka nopeuden ollessa 13-15 m/s. Aamun edetessä linnut hiljalleen vähenivät ja suurehkoja ja isoja hyönteisiä alkoi näkyä harvassa liikkeellä kilometrin alapuolella länteen päin noin 3 m/s. Rannikon lähellä hyönteisiä oli aamupäivällä melko runsaasti ilmassa puolen kilometin alapuolella ja ylempänä suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi melko harvassa tai harvassa kilometrin korkeudella asti virtauksen ollessa pääasiassa länteen/lounaaseen 3-6 m/s. Huomattavasti lintuja näkyi edelleen Suomenlahden yllä 2 km alapuolella muuttamassa etelälounaaseen noin 15 m/s.
Päivällä maa-alueen yllä näkyi hyönteisiä runsaasti 500-900 m korkeudella saakka verkkomaisesti pystyliikkeiden keskittäminä. Virtaus oli alhaalla ilmeisesti merituulen mukana luoteeseen/pohjoisluoteeseen 3-6 m/s ja puolen kilometrin yläpuolella länteen/länsilounaaseen 4 m/s luokkaa. Iltapäivällä puolen kilometrin alapuolella virtaus oli pohjoiseen. Hyönteiset harvenivat illalla ja iltayöllä hyvin paljon lintuja oli muuttamassa kilometrin alapuolella lounaaseen ja rannikolla länsilounaaseen 10-13 m/s. Ylempänä lintuja oli harvemmassa 2 km korkeudella asti ja liike oli etelälounaaseen.
XX*

2.10.2003
Sadealueen jälkeen aamuyöllä isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa puolen kilometrin alapuolella menossa itäkoilliseen 12-15 m/s ja lintuja oli melko paljon lähinnä maa-alueen yllä alhaalla vaihtelevasti liikkeellä. Aamulla lintuja muutti Suomenlahden puolella melko runsaasti itäkaakkoon alhaalla ja ylempänä kaakkoon 2 km korkeudella asti 15-20 m/s. Aamupäivällä isoja hyönteisiä alkoi näkyä liikkeellä puolen kilometrin korkeudella asti hyvin harvassa itäkoilliseen noin 10 m/s ja huomattavasti lintuja muutti Suomenlahden yli kaakkoon 10-13 m/s 2 km alapuolella. Päivällä hyönteiset vähenivät aluksi ja iltapäivällä puolen kilometrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi taas hyvin harvassa tai harvassa kulkemassa pohjoiskoilliseen noin 5 m/s. Iltayöllä sadepilvien väleissä näkyi runsaasti ja paikoin hyvin runsaasti lintuja kilometrin alapuolella liikkeellä keskimäärin maa-alueella lounaaseen/länsilounaaseen ja merellä etelälounaaseen/etelään 10-13 m/s.
XX*

1.10.2003
Keskiyöllä melko paljon lintuja oli liikkeellä sisämaassa 2 km korkeudella saakka ja merellä pilvikerroksen alla kilometrin korkeudella asti. Liike oli aika vaihtelevaa ja pääasiassa lounaaseen/etelään 15-20 m/s. Aamuyöllä linnut kulkivat yhtenäisemmin etelään/etelälounaaseen noin 20 m/s. Varhain aamulla runsaasti lintuja oli muuttamassa etelään 20-23 m/s 3 km korkeudella saakka ja rannikolta lähti myös melko runsaasti isoja ja suurehkoja hyönteisiä aamulla etenkin 300-600 m korkeudella etelään 5-8 m/s. Päivän edetessä hyönteisiä oli meren puolella matkalla melko tiuhassa kilometrin alapuolella ja lintuja näkyi edelleen aika runsaasti muuttamassa Suomenlahden yli etelään, pääasiassa 1-2 km korkeudella merellä. Aamupäivällä hyönteisiä oli melko runsaasti 900 m korkeudella saakka kulkemassa kaakkoon 5-8 m/s ja suuntautuneina koillinen-lounas akselin mukaan. Huomattavasti lintuja näkyi muuttamassa etelään päin 2 km korkeudella asti Suomenlahden yllä 12-15 m/s.
Iltapäivällä virtaus oli lännestä/länsilounaasta ja hyönteisiä oli pääasiassa puolen kilometrin alapuolella, sisämaassa aamupäivään nähden paljon harvemmassa mutta meren puolella runsaasti. Illemmalla hyönteisiä oli harvassa tai hyvin harvassa ja virtaus oli länsilounaasta/lounaasta 7-10 m/s. Sateiden välissä näkyi myös isoja hyönteisiä liikkeellä hyvin harvassa iltayöllä koilliseen 10-15 m/s puolen kilometrin alapuolella. Lintuja näkyi melko paljon alhaalla alkuyöllä kulkemassa pääasiassa itään päin sdadealueiden välissä.
XX*

30.9.2003
Keskiyöllä näkyi runsaasti lintuja 2 km korkeudella asti. Rannikolla puolen kilometrin alapuolella lintuja oli hyvin paljon menossa länsilounaaseen 10-13 m/s. Isoja hyönteisiä näkyi lintujen välissä hyvin harvassa meren puolella parinsadan metrin korkeudella saakka tulossa eteläkaakosta noin 5 m/s. Kauempana merellä linnut kulkivat etelään päin noin 10 m/s, mutta sisämaassa pääasiassa länsilounaaseen. Aamuyöllä sadepilvet ja lopulta sateet olivat yllä ja linnut vähenivät. Aamulla heikon sateen sisällä ja sateen raoissa näkyi huomattavasti lintuja kilometrin alapuolella ja rannikolla liike oli 15-20 m/s länsilounaaseen myötätuulen ollessa 7-10 m/s. Päivällä ja illalla sadealue aiheutti kaiut. Iltayöllä sadealueen reunalla helsingin länsipuolella lintuja näkyimelko paljon kulkemassa 1,5 km alapuolella ja pääasiassa lounaaseen päin myötäisessä tuulessa.
XX**

29.9.2003
Hyvin runsaasti lintuja kulki keskiyöllä kilometrin alapuolella sisämaassa etelälounaaseen ja rannikolla länteen 7-10 m/s. Ylempänä 1-2 km korkeudella lintuja oli muuttamassa runsaasti ja merellä harvemmassa liikkeen ollessa etelään päin 10 m/s luokkaa. Aamua kohden linnut vähenivät hiljalleen ja toisaalta merellä 0,5-2,5 km korkeudella lintuja kulki etelään noin 13 m/s aamun sarastaessa jopa runsaammin kuin aikaisemmin. Aamulla sen sijaan runsaasti lintuja oli liikkeellä etelään 0,5-3 km korkeudella myös maa-alueen yllä 12-15 m/s ja runsaimmin 0,5-1,5 km korkeudella. Päivän edetessä linnut vähenivät hiljalleen.
Aamupäivällä rannikolta alkoi lähteä isoja ja suurehkoja hyönteisiä melko tiheässä 300 m korkeudella ja harvenevasti 1 km korkeudella saakka, luultavasti sumukerroksen yllä. Päivällä hyönteisiä oli melko runsaasti puolen kilometrin alapuolella ja harvenevasti ylempänä kilometrin korkeuden tuntumassa saakka kulkemassa hitaasti eteläkaakkoon. Iltaa kohden hyönteiset vähenivät ja meren puolella rannikolla ilmeisesti tihkusateesta tai sumupilvikerroksesta tuli välillä kaikua parinsadan metrin alapuolella virtauksen ollessa pohjoiseen päin noin 5 m/s.
Lintuja muutti runsaasti iltayöllä 2 km korkeudella asti ja rannikolla alhaalla hyvin paljon. Meren yllä linnut kulkivat etelään ja aluksi myös kauempana sisämaassa noin 10 m/s. Rannikolla pääosa linnuista oli sen sijaan liikkeellä länsilounaaseen 12-15 m/s. Lintujen keskeltä erottui meren puolella rannikon lähellä myös isoja ja suurehkoja hyönteisiä harvassa tulossa pohjoiseen päin noin 5 m/s parinsadan metrin alapuolella. Yön edetessä lintuja oli maa-alueen yllä hyvin paljon 1,5 km alapuolella mutta merellä harvemmassa. Liike oli yleensä länsilounaaseen/lounaaseen ja paljolti näin myös meren puolella.
XX*

28.9.2003
Aamun lähestyessä sateiden välissä näkyi Suomenlahdella isoja hyönteisiä puolen 200-500 m korkeudella tulossa etelästä noin 10 m/s. Sisämaassa lintuja oli melko paljon puolen kilometrin alapuolella vaihtelevasti lentelemässä. Lintuja näkyi aamulla ja aamupäivällä sateiden välissä yhtenäisemminkin lentämässä melko runsaasti ja meren puolella 2 km korkeudella saakka etelälounaaseen menossa noin 13 m/s. Päivällä sateiden välissä näkyi melko paljon hyönteisiä puolen kilometrin alapuolella menossa itäkaakkoon 5-8 m/s ja huomattavasti lintuja muutti pitkin päivää Suomenlahdella 2 km korkeudella asti etelään päin noin 15 m/s. Päivän kuluessa hyönteiset hiljalleen vähenivät
Auringonlaskun aikaan hyönteisiä oli ilmassa jälleen melko runsaasti kulkemassa puolen kilometrin alapuolella itään noin 5 m/s. Iltayöllä runsaasti lintuja lähti muuttamaan etelälounaaseen/etelään 2 km korkeudella saakka ja yön pimetessä hyvin paljon lintuja näkyi kilometrin alapuolella maa-alueen yllä menossa etelälounaaseen ja rannikolla länteen päin 10-13 m/s. Merellä ja ylempänä 1-2 km korkeudella lintuja oli harvemmassa menossa etelälounaaseen/etelään 7-10 m/s.
XX**

27.9.2003
Keskiyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä vaelsi meren puolella harvassa 600 m korkeuden tienoilla ja isoja hyönteisiä lisäksi hyvin harvassa 0,2-1 km korkeudella etelälounaasta/lounaasta 13-18 m/s. Lintuja näkyi runsaasti maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella pääasiassa itään päin matkaamassa. Aamuyöllä sekä linnut että hyönteiset vähenivät, mutta aamun sarastaessa isoja hyönteisiä näkyi yhä hyvin harvassa 500-700 m korkeudella tulossa etelälounaasta noin 17 m/s. Hyvin paljon lintuja kulki rannikon lähellä alhaalla aamulla pääosin länsilounaaseen ja joitakin lintuja näkyi myös meren puolella kauempana ja ylempänä. Aamupäivällä hyönteisiä alkoi tulla melko runsaasti eteläkaakosta/etelästä 12-15 m/s puolen kilometrin alapuolella. Sisämaassa rullapyörteet keskittivät ja nostivat hyönteisiä ylemmäksi.
Päivällä hyönteisiä tuli runsaasti Suomenlahden yli eteläkaakosta/etelästä 800 m korkeudella saakka ja hyönteisten oma suuntaus näkyi olleen paljolti itäkaakko-länsiluode akselin mukaista. Illalla hyönteisten vaellus oli yhä runsasta puolen kilometrin alapuolella eteläkaakosta 12-15 m/s. Iltayöllä hyönteiset niukkenivat ja lintuja näkyi kilometrin alapuolella melko paljon, sisämaassa aika epämääräisesti ja merellä pohjoisluoteeseen/pohjoiseen päin noin 30 m/s kulkemassa. Myöhemmin yöllä meren puolella näkyi enää isoja hyönteisiä hyvin harvassa kilometrin alapuolella etläkaakosta tulossa ja alkuyöllä sadealueen reunalle lintuja keskittyi sisämaassa hyvinkin paljon.
XX**

26.9.2003
Isoja ja suurehkoja hyönteiä oli liikkeellä harvassa tai hyvin harvassa kilometrin alapuolella keskiyön aikaan lounaasta/länsilounaasta 15-18 m/s etenkin meren puolella. Aamuyöllä lähinnä isoja hyönteisiä näkyi kulkemassa hyvin harvassa alhaalla lounaasta ja ylempänä lännestä 800 m korkeudella asti. Aamun sarastaessa maa-alueen yllä näkyi alhaalla melko paljon lintuja aika vaihtelevasti liikkeellä ja isoja hyönteisiä kulki hyvin harvassa itäkoilliseen/itään 12-15 m/s 700 m alapuolella. Aamulla huomattavasti lintuja näkyi myös meren puolella pääosin kaakkoon kulkemassa 2 km korkeudella asti noin 15 m/s. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi aamulla harvassa tai hyvin harvassa puolen kilometrin alapuolella menossa itäkoilliseen 8-13 m/s. Aamupäivän lopulla suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli rannikolla 700-900 m alapuolella melko harvassa menossa itäkoilliseen/itään.
Keskipäivällä sisämaassa hyönteisiä oli melko runsaasti 600-800 m korkeudella rullapyörteiden mukaan järjestyneinä. Meren puolella liikkeellä näkyi edelleen melko harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä länsilounaasta/lännestä puhaltaneessa virtauksessa rannikon lähellä. Päivän edetessä hyönteiset hiljalleen vähenivät ja kulkivat puolen kilometrin alapuolella itäkoilliseen/itään 8-13 m/s. Illalla lähinnä suurehkoja hyönteisiä näkyi maa-alueen yllä harvassa ja meren puolella hyvin harvassa rannikon lähellä puolen kilometrin alapuolella kulkemassa koilliseen päin 12-17 m/s. Iltayöllä Suomenlahdella etelälounaasta 12-15 m/s tuli melko paljon hyönteisiä 300 m alapuolella, kun taas sisämaassa hyönteisiä oli hyvin harvassa. Alkuyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli harvassa tai hyvin harvassa lounaasta 300-700 m korkeudella noin 17 m/s ja lintuja näkyi melko paljon maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella vaihtelevasti liikkeellä.
XX**

25.9.2003
Keskiyöhön tultaessa linnut olivat huomattavasti vähentyneet alkuyöstä ja liike oli eteläkaakkoon/kaakkoon 12-15 m/s 2 km korkeudella asti. Runsaasti lintuja oli kuitenkin yhä liikkeellä puolen kilometrin alapuolella, mutta aamuyön kuluessa linnut vähenivät edelleen ja lopulta melko vähiin. Aamun sarastaessa melko paljon lintuja lähti alhaalla maa-alueen yllä ja merellä 2 km korkeudelle asti nousten itäkaakkoon noin 13 m/s. Sisämaassa lintuja oli aamulla myös paikoin hyvin keskittyneinä lentelemässä runsaasti. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä lähti maa-alueilta ylös ja kulki pääosin puolen kilometrin alapuolella harvassa koilliseen 12-17 m/s, mutta sään pilvistyttyä hyönteiset vähenivät. Päivällä sadekuuroja oli pääasiassa kaikuja aiheuttamassa, mutta parinsadanmetrin korkeudella saakka meren puolella näkyi välillä myös melko paljon hyönteisiä kulkemassa rannikon lähellä koilliseen 15-18 m/s. Illalla ja iltayöllä sateet olivat kaikujen syynä.
XX*

24.9.2003
Melko runsaasti lintuja muutti keskiyön aikaan kaakkoon noin 20 m/s ja pääasiassa kilometrin alapuolella. Ylempänä lintuja oli liikkeellä harvenevasti 2 km korkeudella asti ja isoja hyönteisiä kulki hyvin harvassa puolen kilometrin alapuolella itään noin 13 m/s. Aamun sarastaessa lintuja oli runsaasti ja rannikolla hyvin runsaasti maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella tulossa pohjoisesta 15-20 m/s ja merellä lintuja muutti eteläkaakkoon 2 km korkeudella saakka aamulla hiljalleen harventuen. Aamupäivällä etenkin isoja ja suurehkoja hyönteisiä nousi aluksi ilmaan ja lopulta hyönteisiä oli melko paljon liikkeellä kaakkoon 5-8 m/s puolen kilometrin alapuolella. Päivän kuluessa virtaus kääntyi itäkaakkoon vieväksi ja sisämaassa rullapyörteiden mukana hyönteisiä kohosi 800 m korkeudelle asti. Ylempänä turbulenssiin tai pilviin liittynyttä heikkoa kaikua näkyi ohuina aaltoilleina kerroksina kilometrin korkeuden tienoilla. Lintuja kulki keskipäivälläkin huomattavasti Suomenlahdella eteläkaakkoon noin 20 m/s 2 km alapuolella.
Iltapäivällä sisämaassa hyönteiset olivat keskittyneinä rullapyörteiden mukaisissa jonoissa kilometrin korkeudella asti, mutta näiden välissä ja meren puolella hyönteisiä oli niukemmin puolen kilometrin korkeudella saakka. Illalla hyönteiset vähenivät hiljalleen, kunnes auringonlaskun aikoihin melko runsaasti hyönteisiä nousi jälleen ilmaan kulkemaan itäkaakkoon noin 7 m/s ja pääasiassa puolen kilometrin alapuolella. Alkuyöllä lintuja muutti kilometrin alapuolella hyvin paljon eteläkaakkoon 12-15 m/s ja ylempänä 2 km korkeudella asti myös runsaasti etelään noin 15 m/s. Yön edetessä lintuja oli yhä runsaasti 2 km alapuolella ja liike oli etelään 12 m/s luokkaa.
XX*

23.9.2003
Keskiyön aikaan isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä 0,5-1,5 km korkeudella harvassa koilliseen 20-23 m/s. Maa-alueen yllä joissakin kerroksissa kilometrin alapuolella hyönteisiä näkyi paikallisesti tiuhemmassa ja merellä 200-400 m korkeudellakin suurehkoja ja isoja hyönteisiä näkyi liikkeellä melko harvassa aika erillisessä kerroksessa. Lintuja näkyi huomattavasti lentelemässä matalalla ja aika vaihtelevasti. Aamuyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli runsaimmin meren puolella 1-1,5 km korkeudella ja nopeus koilliseen oli parhaimmillaan 25 m/s luokkaa. Aamun sarastaessa hyönteisiä ei juurikaan näkynyt ja huomattavasti lintuja lenteli edelleen aika epämääräisesti lähinnä maa-alueen yllä alhaalla. Aamulla rannikolta alkoi nousta hyönteisiä kulkemaan pohjoiseen 20-25 m/s puolen kilometrin alapuolella ja lopulta hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä merellä 300 ja sisämaassa 500 m korkeudella asti etelästä, parinsadan metrin korkeudella merellä jo noin 25 m/s. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki pohjoiseen/pohjoiskoilliseen 25-22 m/s harvassa 1,8 km korkeudella asti.
Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko tiheässä 1-2 km korkeudella etelälounaasta 25-28 m/s ja alhaalla merellä 300 m ja sisämaassa 600 m korkeudella asti hyönteisiä oli runsaasti ja jopa hyvin runsaasti ilmassa kulkemassa pohjoiseen nopeuden kasvaessa pinnan läheltä 10 m/s luokasta hyvin pian 25 m/s luokkaan parinsadan metrin korkeudella. Tilanteesta on myös nähtävillä lievästi selitettyjä tutkakuvia. Keskipäivällä hyönteisiä oli runsaasti 800 m alapuolella tulossa etelästä 15-23 m/s. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli yhä melko tiheässä 1-2 km korkeudella etelälounaasta nopeuden ollessa parhaimmillaan 30 m/s tuntumassa. Iltapäivällä hyönteiset hiljalleen vähenivät, jolloin vahvimmat kerrokset jäivät 0,5 ja 1,5 km korkeuksien tienoille. Virtaus kääntyi alhaalla etelälounaasta ja ylempänä lounaasta tulleeksi samalla kun nopeus hieman pieneni.
Sadenauhojen välissä näkyi illalla vielä melko paljon hyönteisiä maa-alueen yllä puolen kilometrin alapuolella menossa itäkoilliseen 17-20 m/s. Illan sateiden jälkeen isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa pääosin puolen kilometrin alapuolella kulkemassa aluksi itäkoilliseen ja myöhemmin itään 12-15 m/s ja iltayöllä runsaimmin. Lintuja muutti melko paljon alkuyöllä kaakkoon noin 20 m/s 2 km alapuolella.
XX**

22.9.2003
Hyönteisiä oli alkuyötä harvemmassa puolen kilometrin alapuolella, mutta runsaasti meren puolella 0,5-1,3 km korkeudella keskiyöllä. Virtaus oli alhaalla voimakkaimmillaan 300-400 m korkeudella lounaasta noin 18 m/s ja ylempänä kilometrin alapuolella hidastuvaa länsilounaasta 8 m/s luokkaa. 1-1,5 km korkeudella hyönteiset tulivat etelälounaasta 9-12 m/s. Aamun sarastaessa isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa tai hyvin harvassa 1,3 km korkeudella asti tulossa lounaasta 10-15 m/s ja nopeimmin noin 800 m korkeudella. Aamulla rannikon lähellä puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä näkyi melko paljon liikkeellä länsilounaasta 8-13 m/s ja merellä lähinnä suurehkoja hyönteisiä oli hyvin harvassa 1,5 km korkeudella asti. Aamupäivällä hyönteisiä oli yleensä vähän, mutta rannikolla länsilounaasta alkoi myös näkyä melko tiheässä puolen kilometrin alapuolella isoja ja suurehkoja hyönteisiä matkaamassa itäkoilliseen 10-15 m/s ja harvemmassa parissa kerroksessa ylempänäkin.
Iltapäivällä maa-alueen yllä hyönteisiä oli runsaasti noin 800 m korkeudella asti menossa koilliseen/itäkoilliseen 15-20 m/s ja ylempänä lähinnä suurehkoja ja isoja hyönteisiä oli harvenevasti 1,5 km korkeudella asti kulkemassa itäkoilliseen/itään noin 20 m/s. Meren puolella pinnan lähelläkin hyönteisiä oli melko harvassa tai harvassa kun taas ylempänä länsivirtauksessa Helsingin eteläpuolella kuten sisämaassakin. Illemmalla myös Suomenlahdella alkoi tulla lounaasta runsaasti hyönteisiä puolen kilometrin alapuolella ja nopeus oli parhaimmillaan 20 m/s luokkaa. Iltayöllä hyönteisiä tuli edelleen melko runsaasti puolen kilometrin alapuolella Suomenlahden yli lounaasta ja isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa kilometrin korkeuden tienoilla länsilounaasta noin 20 m/s. Yön edetessä hyönteiset harvenivat alhaalla ja isoja sekä suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa tai melko harvassa 1,5 km alapuolella kulkemassa koilliseen päin 15-23 m/s. Huomattavasti lintuja näkyi liikkeellä alhaalla ja aika vaihtelevasti alkuyöllä.
XX**

21.9.2003
Runsaasti lintuja näkyi keskiyöllä puolen kilometrin alapuolella ja harvemmassa lähinnä Suomenlahden puolella 2 km korkeudella asti menossa kaakkoon 12-15 m/s. Aamuyöllä meren puolella lintuja oli huomattavasti niukemmassa ja rannikolla alhaalla lintujen liike oli vaihtelevaa. Aamun lähestyessä runsaasti lintuja tuli kilometrin alapuolella pohjoiskoillisesta noin 15 m/s ja jatkoi merellä hieman harvemmassa etelään päin. Aamuvarhaisella melko paljon lintuja muutti merellä kaakkoon 15-18 m/s kahden kilometrin alapuolella. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä maa-alueelta puolen kilometrin alapuolella melko harvassa koilliseen 10-13 m/s.
Iltapäivällä virtaus etelästä/etelälounaasta alkoi tuoda melko tiheässä isoja ja suurehkoja hyönteisiä myös Suomenlahden yli ja päivän edetessä hyönteisiä tuli runsaasti puolen kilometrin alapuolella kaakko-luode akselin mukaan suuntautuneina eteläkaakosta/etelästä 10-15 m/s. Lisäksi isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa liikkeellä 0,5-1 km korkeudella. Iltayöllä lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli yhä runsaasti Suomenlahden yli etelästä/lounaasta 900 m korkeudella asti samalla kun lintuja nousi nyös huomattavasti ilmaan. Virtaus lounaasta oli nopeimmillaan 22 m/s luokkaa ja yön edetessä hyönteiset hieman harvenivat ja toisaalta kulkivat myös ylempänä 1,5 km korkeudella asti länsilounaasta virtauksen lounaasta lähennellessä 25 m/s puolen kilometrin korkeudella. Runsaasti hyönteisiä näkyi lisäksi keskittyneen meren yllä 0,6-1 km korkeudelle, jossa kerroksessa 25 m/s lähellä ollut virtaus lounaasta heikkeni noin 13 m/s luokkaan länsilounaasta kerroksen yläosassa.
XX**

20.9.2003
Keskiyöllä runsaasti lintuja oli liikkeellä pääasiassa kilometrin alapuolella länsilounaaseen 12-15 m/s. Isoja hyönteisiä näkyi myös harvassa 200-500 m korkeudella meren puolella kulkemassa etelään päin noin 7 m/s. Aamuyöllä lintuja kulki melko paljon myös 1-2 km korkeudella etelään 17 m/s. Aamua kohden linnut vähenivät hiljalleen, kunnes aamuvarhaisella hyvin paljon lintuja näkyi maa-alueella puolen kilometrin alapuolella tulossa pohjoisesta/pohjoisluoteesta 17-20 m/s ja meren puolella linnut nousivat ylemmäs ja 1,5-2 km korkeudella nopeus etelään oli 25 m/s luokkaa. Aamun edetessä myös hyönteisiä lähti rannikolta runsaasti etelään päin 10-13 m/s.
Aamupäivällä hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä kilometrin alapuolella ja rullapyörteet keskittivät hyönteisiä vahvasti virtauksen ollessa luoteesta/pohjoisluoteesta 7-10 m/s. Isojen ja suurehkojen hyönteisten osuus kaiussa oli yleensä myös hyvin näkyvää. Iltapäivällä virtaus kääntyi lopulta länsiluoteesta tulleeksi ja hyönteisiä oli niukemmin liikkeellä pääasiassa puolen kilometrin alapuolella. Iltayöllä lintuja oli hyvin runsaasti muuttamassa eteläkaakkoon/etelään noin 13 m/s 2 km alapuolella ja ylempänä harvemmassa etelään noin 15 m/s 3 km korkeudella saakka. Yön edetessä linnut kulkivat 1,5 km alapuolella etelään/eteläkaakkoon noin 10 m/s ja ylempänä etelään/eteläkaakkoon 13-16 m/s.
XX*

19.9.2003
Hyönteisiä tuli keskiyöllä edelleen melko runsaasti lounaasta puolen kilometrin alapuolella Suomenlahdella 18-23 m/s. Ylempänä 0,5-1 km korkeudella kulki isoja ja suurehkoja hyönteisiä itäkoilliseen 25-28 m/s ja meren puolella melko tiheässäkin. Aamuyöllä pinnan läheltä hyönteiset häipyivät, mutta ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki hyvin harvassa itään päin 22-25 m/s 300-900 m korkeudella aamun sarastaessakin. Aamuvarhaisella sateiden eteläpuolella hyönteisiä lähti runsaasti maa-alueelta itäkoilliseen/itään 13-18 m/s 800 m alapuolella. Aamupäivällä melko runsaasti hyönteisiä kulki kilometrin alapuolella itään päin 10-15 m/s ja isojen sekä suurehkojen hyönteisten osuus kaiussa oli merkittävä. Tuulensuuntaiset jonot olivat päivällä myös vahvasti näkyvissä merkiten samalla myös virtausnopeudessa huomattavia vaihteluita samalla korkeudella. Iltapäivällä hyönteiset vähenivät samalla kun sateita/sadepilviä alkoi olla enemmän.
Illalla sadealueen pohjoispuolella sisämaassa melko runsaasti hyönteisiä kulki puolen kilometrin alapuolella itään/itäkaakkoon 7-10 m/s. Iltayöllä lintuja näkyi melko paljon sateiden ulkopuolella sisämaassa kulkemassa etelään päin 10-13 m/s kilometrin alapuolella ja yön edetessä lintuja oli maa-alueen yllä runsaasti, mutta sadealueen pohjoispuolella aika vaihtelevasti lennellen.
XX**

18.9.2003
Keskiyöllä lintuja oli hyvin runsaasti puolen kilometrin alapuolella kulkemassa lounaaseen päin noin 10 m/s ja ylempänä 2 km korkeudella saakka harvemmassa, merellä etelään ja sisämaassa vaihtelevammin. Aamuyöllä pinnan lähellä runsaasti lintuja kulki rannikolla länteen päin 5-8 m/s ja ylempänä harvemmassa etelään noin 10 m/s. Aamun sarastaessa sadealueen edellä näkyi lintuja edelleen melko paljon ja myös suurehkoja ja isoja hyönteisiä erottui puolen kilometrin alapuolella meren yllä harvassa tulossa lounaasta 7-10 m/s. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli Suomenlahdella melko harvassa puolen kilometrin alapuolella ja ylempänä harvassa kilometrin korkeudella saakka lounaasta 12-15 m/s.
Päivällä hyönteisiä tuli puolen kilometrin alapuolella jonkin aikaa runsaasti lounaasta Suomenlahdella 15-18 m/s ja maa-alueella hyönteisiä oli melko paljon kilometrin korkeudella saakka. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa 1,7 km korkeudella asti menossa itäkoilliseen 17-20 m/s. Iltapäivällä hyönteiset hieman vähenivät, mutta virtaus lounaasta jatkui ja oli kilometrin alapuolella parhaimmillaan yli 25 m/s. Välillä hyönteisiä tuli jälleen runsaasti lounaasta 800 m alapuolella ja myös heikkoja sateita/sadepilviä oli liikkeellä. Illalla puolen kilometrin alapuolella Suomenlahdella hyönteisiä tuli runsaasti auringonlaskun lähestyessä lounaasta 17-25 m/s ja länsilounaasta noin 28 m/s tuli lisäksi ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko harvassa 800 m korkeuden tienoilla. Alkuyöllä maa-alueen yllä hyönteisiä ei juurikaan enää näkynyt alhaalla, mutta ylemmässä kerroksessa ja merellä myös alhaalla hyönteisvaellus jatkui vain hiljalleen heikentyen.
XX**

17.9.2003
Runsaasti lintuja muutti keskiyöllä 2 km alapuolella sisämaassa pääasiassa lounaaseen päin noin 12 m/s ja merellä etelään 15-18 m/s. Aamuyöllä linnut jonkin verran vähentyivät. Lintujen keskellä 200-700 m korkeudella erottui myös hyvin harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulkemassa eteläkaakkoon noin 11 m/s. Aamun sarastaessa lintuja lähtiu runsaammin Suomenlahden yli etelään 15-20 m/s 3 km korkeudella asti ja sisämaassa lintuja tuli jopa hyvin runsaasti alhaalla pohjoisluoteesta 17-20 m/s. Aamulla rannikolta lähti myös melko runsaasti isoja ja suurehkoja hyönteisiä kilometrin alapuolella etelään noin 7 m/s. Aamupäivällä hyönteisiä oli liikkeellä kilometrin alapuolella runsaasti alhaalla eteläkaakkoon ja ylempänä etelään 5-7 m/s ja hyönteisten oma suuntaus näkyi olleen koillinen-lounas akselin mukaista. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli hieman harvemmassa 1,3 km korkeudella asti ja pinnan lähellä rannikolla merituuli alkoi kääntää virtausta Suomenlahdelta puhaltavaksi.
Päivällä virtaus vei hyönteisiä kaakkoon/etelään ja rannikolla parinsadan metrin alapuolella tuuli oli lounaasta. Sisämaassa pystyliikkeet muodostivat verkkomaisia voimakkaampien kaikujen rakenteita ja rannikon tuntumassa merituulirintama keskitti hyönteisiä. Iltapäivällä merituuli puhalsi rannikolla puolen kilometrin alapuolella lounaasta/länsilounaasta 5-8 m/s ja kauempana sisämaassa virtaus oli länsiluoteesta/luoteesta samaa luokkaa. Illan lähestyessä myös joitakin sadekuuroja näkyi liikkeellä samalla kun merituuli heikkeni. Auringonlaskun jälkeen lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä harvassa maa-alueen yllä ja tiuhemmassa meren puolella puolen kilometrin alapuolella. Virtaus oli itään 5-8 m/s. Iltayöllä lintuja lähti liikkeelle runsaasti muuttamaan etelään noin 12 m/s ja alkuyöllä lintuja oli runsaasti 2 km korkeudella saakka, mutta maa-alueen yllä pääasiassa lounaaseen päin kulkemassa. Maapuolella hyönteisiä näkyi välillä melko runsaasti 200-600 m korkeudella kulkemassa itään 7-10 m/s, mutta yön edetessä hyönteisiä näkyi runsaammin taas meren puolella parinsadan metrin alapuolella. Lintuja muutti klo 23 jälkeen runsaasti etelälounaaseen puolen kilometrin alapuolella noin 10 m/s ja ylempänä 2 km alapuolella sisämaassa linnut kulkivat pääosin länteen 5 m/s luokkaa olleella nopeudella.
XX*

16.9.2003
Keskiyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki 200-600 m korkeudella melko harvassa itään päin 10-15 m/s ja lintuja näkyi melko paljon 1-2 km korkeudella matkaamassa eteläkaakkoon 15-18 m/s. Aamuyöllä rannikon lähellä hyönteisiä oli jopa hieman taajemmassa 200-700 m korkeudella. Aamun lähetessä hyönteiset vähenivät, kunnes auringonnousun aikoihin maa-alueilta lähti liikkeelle runsaasti hyönteisiä puolen kilometrin alapuolella, alhaalla itään 5-8 m/s ja ylempänä itäkaakkoon/kaakkoon parhaimmillaan noin 13 m/s. Lintuja lähti aamulla myös melko paljon muuttamaan Suomenlahden yli kaakkoon 15-20 m/s 2 km korkeudella saakka. Lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli aamulla liikkeellä kilometrin alapuolella melko tiheässäkin 200-500 m korkeudella virtauksen viedessä itään/itäkaakkoon 8-12 m/s.
Päivällä hyönteisiä oli paljon liikkeellä noin kilometrin korkeudella saakka itään/itäkaakkoon 5-10 m/s. Rullapyörteet keskittivät vahvasti hyönteisiä iltapäivällä sisämaassa tuulensuuntaisiin jonoihin ja 1-1,3 km korkeudella saakka korkeudella asti runsaasti hyönteisiä kulki itäkaakkoon/kaakkoon 5-10 m/s. Illemmalla virtaus 0,5-1 km korkeudella kaakkoon oli 13 m/s luokkaa ja joitakin isoja hyönteisiä näkyi kulkemassa 1,5-2,5 km korkeudellakin kaakkoon noin 12 m/s. Iltayöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko tiheässä 200-800 m korkeudella yhä kaakkoon 10-13 m/s samalla kun runsaasti lintuja lähti muuttamaan etelään päin 15-18 m/s. Myöhemmin yöllä hyönteiset vähenivät ja lintuja näkyi runsaasti liikkeellä 2 km alapuolella ja harvemmassa ylempänä 4 km korkeudella saakka. Sisämaassa pääasiallinen suunta linnuilla oli etelälounaaseen sekä merellä ja 2 km yläpuolella yleensäkin etelään.
XX*

15.9.2003
Isoja hyönteisiä oli melko tiheässä keskiyöllä 200-600 m korkeudella kulkemassa itäkoilliseen/itään 12-15 m/s. Meren puolella hyönteisiä näkyi runsaasti alempana tulossa lounaasta. Lintuja näkyi huomattavasti pääasiassa kaakkoon päin kulkemassa 2 km alapuolella. Aamuyöllä hyönteiset hiljalleen vähenivät alhaalla merellä. Aamun sarastaessa jopa hyvin paljon hyönteisiä lähti liikkeelle maa-alueilta itäkoilliseen/itään 10-13 m/s 600 m alapuolella. Aamun edetessä hyönteiset hiljalleen vähenivät, varsinkin heikkojen sateiden pyyhkäistessä rannikolla ja sisämaassa. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa puolen kilometrin alapuolella menossa itään 10-13 m/s. Iltapäivällä rannikolla isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli liikkeellä hieman runsaammin 7-10 m/s 800 m korkeudella saakka ja muutamia suurehkoja hyönteisiä kulki 1,5-2 km korkeudellakin itään noin 15 m/s, ilmeisesti pilvikerroksen yllä.
Heikkoja sateitakin näkyi illalla varsinkin Suomenlahdella ja auringonlaskun aikoihin runsaasti hyönteisiä lähti liikkeelle puolen kilometrin alapuolella maa-alueilta itäkoilliseen 8-12 m/s. Iltayöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli edelleen liikkeellä harvassa kilometrin alapuolella alhaalla itäkoilliseen 8-12 m/s ja ylempänä itään/itäkaakkoon 12-15 m/s. Muutamia lintujakin erottui lentelemässä.
XX**

14.9.2003
Runsaasti lintuja näkyi keskiyöllä muuttamassa 2 km alapuolella maa-alueella lounaaseen ja merellä etelään päin noin 15 m/s ja 2-4 km korkeudella lintuja muutti harvemmassa etelään noin 20 m/. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli 200-500 m korkeudella melko tiheässä liikkeellä etelälounaaseen noin 7 m/s. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät ja lintuja näkyi aamun sarastaessa yhä melko runsaasti kulkemassa etelään noin 15 m/s 0,5-2,5 km korkeudella. Aamulla lintuja kulki hyvin paljon rannikolla länsilounaaseen alhaalla ja kauempana sisämaassa sekä ylempänä merellä runsaasti lintuja muutti etelään noin 15 m/s. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi kulkea melko tiheässä kilometrin alapuolella kaakkoon noin 5 m/s ja isoja hyönteisiä lisäksi hyvin harvassa 1-3 km korkeudella koillinen-lounas akselin mukaan suuntautuneina. Runsaasti hyönteisiä kulki iltapäivällä ja illalla maa-alueen yllä koilliseen/itäkoilliseen 10-15 m/s ja merellä myös saarten takana hyönteisiä oli runsaasti ilmassa tuulen vieminä.
Auringonlaskun lähestyessä maa-alueen yllä hyönteiset vähenivät, mutta meren puolella puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli sen sijaan runsaasti liikkeellä iltayöllä ja tällöin ilmeisesti myös kauempaa Suomenlahden ylle tulleina. Ylempänä ja maa-alueen yllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa tai melko harvassa kilometrin alapuolella koilliseen/itään 15-20 m/s ja nopeimmin noin puolen kilometrin korkeudella. Lintuja oli alkuyöllä huomattavasti liikeellä itäkaakkoon noin 20 m/s 2 km alapuolella.
XX**

13.9.2003
Keskiyöllä runsaasti lintuja muutti 2 km alapuolella etelään 12-15 m/s, Suomenlahdella 1-2 km korkeudella. Hyönteisiä näkyi Suomenlahden puolella runsaasti kulkemassa itään noin 5 m/s puolen kilometrin alapuolella, rannikolla isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa ja sisämaassa ei enää oikein ollenkaan liikkeellä. Aamuyöllä hyönteisiä oli harvemmassa mutta myös sisämaassa liikkeellä kaakkoon noin 7 m/s ja lintuja oli keskiyötä niukemmin. Aamun sarastaessa isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa 1,5 km korkeudella asti kulkemassa itäkaakkoon 5-8 m/s. Aamulla lintuja muutti melko paljon etelään päin noin 13 m/s ja isoja sekä suurehkoja hyönteisiä näkyi Suomenlahden puolella melko harvassa tai harvassa kilometrin alapuolella kulkemassa itäkaakkoon. Päivällä runsaasti hyönteisiä oli liikkeellä kilometrin alapuolella itään 8-13 m/s ja rullapyörteet keskittivät myös vahvasti hyönteisiä tuulensuuntaisiin jonoihin.
Merituuli käänsi 300 m korkeudella asti rannikolla virtauksen lounaasta tulleeksi iltapäivällä ja paikoin hyönteisiä kohosi 1,5 km korkeuden tuntumaan itäkaakkoon suuntautuneeseen virtaukseen. Iltayöllä hyönteisiä matkasi runsaasti 800 m korkeudella asti itäkaakkoon alhaalla ja eteläkaakkoon ylhäällä 7-10 m/s, yön edetessä hyönteiset niukkenivat ja lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi olleen liikkeellä melko tiheässä kuitenkin. Lintuja muutti hyvin runsaasti etelään 12-15 m/s 0,5-2 km korkeudella ja harvemmassa 4 km korkeudella asti.
XX*

12.9.2003
Keskiyöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko runsaasti etelästä puolen kilometrin alapuolella ja harvemmassa ylempänä 900 m korkeudella asti 5-8 m/s. Lintuja näkyi runsaasti maa-alueen yllä 1,5 km alapuolella osin sateita kierrellen melko vaihtelevasti lentelemässä ja merellä lintuja oli aika niukasti. Aamuyöllä hyönteisiä oli liikkeellä harvemmassa etelästä/etelälounaasta ja lintuja lenteli myös niukemmin ja pääasiassa kilometrin alapuolella maa-alueen yllä. Aamulla lintuja näkyi melko paljon Suomenlahden puolella ja rannikolla menossa etelään/kaakkoon noin 13 m/s. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli aamulla ja aamupäivällä harvassa 300-800 m korkeudella etelästä/etelälounaasta noin 8 m/s. Iltapäivällä hyönteisiä tuli runsaasti etelälounaasta/lounaasta 5-8 m/s 700 m alapuolella ja illemmalla lounaisvirtaus voimistui 12 m/s luokkaan kaikukerroksen yläosassa.
Illalla puolen kilometrin alapuolella runsaasti hyönteisiä kulki koilliseen 5-8 m/s. Auringonlaskun jälkeen sisämaassa hyönteiset vähenivät ja virtaus oli itäkoilliseen, samalla kun lintuja lähti melko paljon muuttamaan etelään päin noin 12 m/s. Alkuyöllä lintuja oli runsaasti 2 km korkeudella saakka sadealueiden ulkopuolella. Hyönteisiä kulki edelleen Suomenlahden puolella melko paljon ja sisämaassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä harvassa puolen kilometrin alapuolella itään noin 5 m/s.
XX**

11.9.2003
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli keskiyöllä melko harvassa tai harvassa 1,2 km alapuolella kaakosta 8-13 m/s ja lintuja näkyi maa-alueen yllä runsaasti menossa länsilounaaseen noin 13 m/s kilometrin alapuolella. Melko paljon lintuja oli liikkeellä myös 1,5-3 km korkeudella länsilounaaseen 15-18 m/s ja myös Suomenlahden yllä. Aamuyöllä sateet ja sadepilvet aiheuttivat kaikuja, jolloin lintuja ja hyönteisiä oli niukemmin. Aamuvarhaisella sateiden välissä tuli kuitenkin edelleen harvassa tai hyvin harvassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä kaakosta kilometrin alapuolella. Aamulla merellä hyönteisiä oli lähinnä 0,5 km korkeudella harvassa tulossa kaakosta noin 7 m/s.
Iltapäivällä hyönteisiä oli runsasti sisämaassa puolen kilometrin alapuolella ja merellä lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä tuli melko tiheässä puolen kilometrin alapuolella virtauksen ollessa kaakosta 4-7 m/s. Sisämaassa myös rullapyörteet keskittivät hyönteisiä tuulensuuntaisiin jonoihin. Illalla ja iltayöllä Suomenlahden yli hyönteisiä tuli runsaasti kaakosta/eteläkaakosta ja lopuksi etelästä 5-7 m/s pääasiassa puolen kilometrin alapuolella. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi harvassa 0,5-1 km korkeudella iltayöllä menossa pohjoiseen maa-alueen yllä ja tiuhemmassa tulossa etelästä merellä. Lintuja oli iltayöllä melko paljon menossa keskimäärin etelään päin noin 10 m/s 2 km alapuolella.
XX**

10.9.2003
Keskiyöllä runsaasti hyönteisiä tuli puolen kilometrin alapuolella 7-10 m/s itäkaakosta Suomenlahdella ja jatkoi harventuen sisämaassakin. Lisäksi ylempänä 0,6-1,2 km korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko harvassa tai harvassa. Maa-alueen yllä oli liikkeellä myös paljon lintuja kilometrin alapuolella aika vaihtelevasti ja ylempänä harvemmassa 4 km korkeudella saakka pääasiassa länsilounaaseen noin 15 m/s. Aamuyöllä linnut ja hyönteiset vähenivät jonkin verran ja toisaalta lintuja kulki 1,5-3 km korkeudella huomattavasti rannikolla länteen noin 23 m/s. Aamun sarastaessa meren puolella näytti olleen jonkinlainen maatuulirintama hyönteisiä kasaamassa vaikka yleensä sielläkin näkyi lähinnä isoja ja suurehkoja melko harvassa puolen kilometrin alapuolella virtauksen ollessa rannikon puolella idästä ja kauempana Suomenlahdella itäkaakosta. Lintuja näkyi runsaasti maa-alueen yllä 2 km alapuolella kulkemassa lounaaseen noin 15 m/s mutta merellä aika vähän.
Aamun edetessä isoja hyönteisiä näkyi hyvin harvassa aika tasaisesti 2,5 km alapuolella kulkemassa länteen 10-13 m/s ja kilometrin alapuolella hyönteisiä oli taajemmassa pienempien hyönteisten osuuden ollessa merkittävä. Aamupäivällä maa-alueen yllä hyönteisiä oli lopulta runsaasti kilometrin korkeudella asti kulkemassa länsiluoteeseen 7-10 m/s ja rullapyörteiden mukaisiin jonoihin keskittyen. Ylempää hyönteiset sen sijaan häipyivät ja merellä hyönteisiä oli niukemmin, pääasiassa rannikon tuntumassa puolen kilometrin alapuolella sekä isoja ja suurehkoja hyönteisiä 0,5-1 km korkeudella harvassa tai hyvin harvassa länteen päin menossa 7-10 m/s. Iltapäivällä meren yli alkoi tulla runsaasti hyönteisiä 300-900 m korkeudella itäkaakosta/kaakosta noin 9 m/s ja illalla 800 m alapuolella hyönteisiä oli runsaasti liikkeellä niin maalla kuin merelläkin itäkaakosta/kaakosta 7-10 m/s. Iltayöllä hyönteisiä oli maa-alueella niukemmin ja merellä puolen kilometrin alapuolella edelleen runsaasti tulossa kaakosta sekä isoja ja suurehkoja hyönteisiä hyvin harvassa myös 0,5-1 km korkeudella. Lintuja näkyi alkuyöllä runsaasti maa-alueen yllä menossa keskimäärin länsilounaaseen kilometrin alapuolella, mutta harvassa meren puolella ja ylempänä 4 km korkeudella saakka.
XX**

9.9.2003
Runsaasti hyönteisiä kulki keskiyöllä rannikolla ja Suomenlahdella länteen 6-9 m/s kilometrin alapuolella. Lintuja näkyi runsaasti maa-alueen yllä aika liikkeellä keskimäärin länsilounaaseen päin 2 km alapuolella ja harvemmassa merellä menossa lounaaseen päin noin 15 m/s. Ylempänä lintuja näkyi hyvin harvassa 4 km korkeudella saakka menossa pääasiassa etelälounaaseen noin 20 m/s. Aamun sarastaessa hyönteisiä oli edelleen runsaasti liikkeellä 800 m alapuolella ja melko paljon lintuja näkyi kulkemassa 0,5-2 km korkeudella lounaaseen 15-20 m/s. Aamulla hyönteiset lisääntyivät ja aamupäivällä niitä oli runsaasti 1,2 km korkeudella asti tulossa itäkoillisesta alhaalla noin 5 m/s ja ylhäällä nopeammin ja 15 m/s luokkaa kilometrin yläpuolella. Päivän edetessä ylempi virtaus kääntyi idästä tulevaksi ja hyönteisiä oli hyvin runsaasti 0,5-1 km korkeudella. Maa-alueen yllä rullapyörteet erottuivat myös vahvoina puolen kilometrin alapuolella itäkoillisesta 7-10 m/s tulleessa virtauksessa.
Iltapäivällä merituuli puhalsi rannikolla kaakosta 7-12 m/s puolen kilometrin alapuolella. Ylempänä virtaus oli itäkoillisesta ja sisämaassa myös pinnan lähellä, jossa rullapyörteet keskittivät hyönteisiä voimakkaasti länsilounaaseen suuntautuneisiin jonoihin. Hyvin paljon hyönteisiä näkyi meren puolella keskittyneinä noin 300 m ja sisämaassa puolen kilometrin korkeuden tienoilla. Rannikolla ilmeisesti hyönteiset myös suuntautuivat kaakko-luode akselin mukaisesti puolen kilometrin korkeuden tienoilla.
Illalla hyönteisten kerros mataloitui kilometrin alapuolelle ja merituuli häipyi. Iltayöllä maa-alueen yllä hyönteisiä näkyi puolen kilometrin alapuolella niukemmin kuin merellä noin 800 m korkeudella saakka. Suomenlahdella sekä rannikolla virtaus toi itäkaakosta/idästä 7-13 m/s runsaasti hyönteisiä. Lintuja lähti muuttamaan runsaasti lounaaseen 12-15 m/s etenkin kilometrin alapuolella ja yön edetessä lintuja kulki harvemmassa mutta tasaisemmin 2 km alapuolella sisämaassa ja 1,5 km alapuolella merellä, lisäksi muutamia lintuja näkyi ylempänä 4 km korkeudella asti.
XX**

8.9.2003
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi keskiyöllä harvassa tai melko harvassa kilometrin alapuolella meren puolella menossa alhaalla etelään päin ja tulossa 0,3-1 km korkeudella etelästä nopeuden ollessa 5 m/s luokkaa. Lintuja oli maa-alueen yllä runsaasti 3 km korkeudella asti ja liike oli länsilounaaseen 13 m/s luokkaa. Meren puolella lintuja oli harvemmassa ja pääasiassa kulkemassa etelään päin. Aamuyöllä linnut vähenivät hiljalleen ja aamun sarastaessa puolen kilometrin alapuolella rannikolla näkyi melko paljon hyönteisiä lähtevän lounaaseen päin noin 5 m/s. Aamulla hyönteisiä oli runsaasti puolen kilometrin alapuolella kulkemassa lounaaseen 5-8 m/s ja ylempänä harvenevasti lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi menossa länsilounaaseen/länteen 1,5 km korkeudella asti noin 5 m/s.
Aamupäivällä hyönteisiä oli lopulta runsaasti 1,5 km korkeudella asti aika tasaisena kaikukerroksen ja virtauksen viedessä lounaaseen/länsilounaaseen 5-8 m/s. Joitakin isoja hyönteisiä näkyi 2-3 km korkeudella menossa lounaaseen noin 10 m/s ja siellä kuten myös alempana 0,5 km korkeuden tienoilla hyönteisten oma suuntaus näkyi olleen koillinen-lounas akselin mukaista. Päivällä sisämaassa rullapyörteet keskittivät hyönteisiä vahvasti koillistuulen suuntaisiksi jonoiksi ja rannikolla merituuli käänsi alhaalla virtauksen kaakosta/idästä tulevaksi. Iltapäivällä merituuli näkyi puolen kilometrin alapuolella 15 km päässä sisämaassa kaakosta/itäkaakosta puhaltaen 4-7 m/s. Sisämaassa virtaus oli itäkoillisesta ja ylempänä koillisesta 5-8 m/s. Illalla hyönteisiä näkyi runsaasti toisaalta pinnan lähellä koillisvirtauksessa merituulialueen pohjoispuolella ja toisaalta 0,7-1,2 km korkeudella ja myöhemmin yleensä 0,5-1 km korkeudella merituulen häivyttyä.
Iltayöllä maa-alueen yllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko harvassa kilometrin alapuolella, mutta merellä hyönteisiä oli yhä runsaasti liikkeellä alhaalla länsilounaaseen ja ylempänä lounaaseen 6-9 m/s. Lintuja lähti muuttamaan runsaasti 2 km alapuolella etelälounaaseen noin 15 m/s. Yön edetessä hyönteiset vähenivät sisämaassa ja myös linnut niukkenivat huomattavasti. Rannikolla meren puolella hyönteisiä kulki yhä runsaasti länsilounaaseen kilometrin alapuolella.
XX**

7.9.2003
Keskiyöllä lintuja näkyi runsaasti maa-alueella 2 km alapuolella ja erityisen paljon 1,5-2,5 km korkeudella lähinnä länteen päin kulkemassa, vaikka muuten lintuja oli menossa etelään 4 km korkeudella saakka 15-18 m/s. Etenkin meren puolella 200-700 m korkeudella isoja hyönteisiä kulki melko harvassa kaakkoon päin noin 7 m/s. Aamuyöllä lintuja oli huomattavasti vähemmän, merellä aika vähänkin, ja isoja hyönteisten suunta kilometrin alapuolella oli etelään päin. Aamun sarastaessa melko paljon lintuja kulki kahden kilometrin alapuolella lounaaseen päin noin 15 m/s ja pinnan lähellä oli liikkeellä melko runsaasti hyönteisiä rannikolta etelään noin 7 m/s. Aamulla isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki melko tiheässä kilometrin alapuolella länsilounaaseen 5-8 m/s ja aamupäivällä hyönteisiä oli jo runsaasti kilometrin alapuolella, 0,5 km korkeudelle runsaimmin kertyen. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli harvassa liikkeellä 1,5 km korkeudella asti. Virtaus oli kuitenkin hidasta enimmäkseen länteen päin, 4 m/s parhaimmillaan. Päivällä puolen kilometrin alapuolella virtaus oli rannikolla merituulen myötä pohjoikoilliseen 3-6 m/s. Sisämaassa hyönteisiä keskitti merituulirintaman lisäksi varsin verkkomainen järjestäytynyt pystyliike ja hyönteisiä oli paljon paikoin 1,5 km korkeuden tuntumassa asti, pohjoinen-etelä akselin mukaan ilmeisesti suuntautuen.
Illalla ja iltayöllä merellä 0,5-1 km korkeudella tuli melko harvassa suurehkoja hyönteisiä lounaasta/etelästä 3-5 m/s ja hyvin harvassa isoja hyönteisiäkin erottui tulossa 1-1,5 km korkeudella. Alkuyöllä lintuja muutti runsaasti etelälounaaseen 12-15 m/s 4 km korkeudella asti ja maa-alueen yllä kilometrin alapuolella yön edetessä enimmäkseen länteen päin.
XX**

6.9.2003
Isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli melko harvassa kilometrin alapuolella keskiyöllä kulkemassa lounaaseen 7-10 m/s. Lintuja muutti runsaasti etelään/etelälounaaseen 4 km korkeudella asti, alhaalla noin 15 m/s ja runsaammin, ylhäällä 20-23 m/s. Aamuyöllä hyönteisiä oli niukemmin kuten myös lintuja meren puolella, mutta maa-alueen yllä lintuja oli kilometrin alapuolella jopa hyvin runsaasti vaihtelevammin lentelemässä. Auringonnousun lähellä edelleen melko runsaasti lintuja oli muuttamassa etelään 20-25 m/s 0,5-2,5 km korkeudella. Aamulla isoja ja suurehkoja hyönteisiä lähti liikkeelle 1,5 km alapuolella harvassa etelään 5-8 m/s. Aamupäivällä hyönteisiä oli runsaasti kilometrin alapuolella ja pinnan lähellä hyvinkin paljon. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi parissa kerroksessa melko tiheässä 1-2 km korkeudella. Virtaus oli alhaalla luoteesta 3-6 m/s ja ylhäällä pohjoisesta 8 m/s luokkaa.
Päivällä merituuli puhalsi rannikolla lounaasta merituulirintaman kohdalla kilometrin korkeudella saakka ja siitä meren puolella noin puolen kilometrin korkeudelle ulottuneessa kerroksessa 5-8 m/s. Ylempänä ja kauempana sisämaassa virtaus oli luoteesta lähinnä isojen ja suurehkojen hyönteisten ollessa pääasiassa kaikuja aiheuttamassa 0,5-1,5 km korkeudella melko tiheässä ja hyvin harvassa 2 km korkeudella saakka. Illalla merituuli oli nopeimmillaan lounaasta 10 m/s luokkaa mutta merituulikerros oli vain 300 m korkeudelle ulottuva kymmenkunta kilometriä rannikolta sisämaahan vaikuttamassa. Auringonlaskun lähestyessä hyönteisiä oli yhä runsaasti kilometrin korkeudella asti sisämaassa ja virtaus rannikolla oli lähes lännestä 7-10 m/s puolen kilometrin alapuolella, kun taas ylempänä ja sisämaassa luoteisvirtaus jatkui. Iltayöllä isoja hyönteisiä kulki melko harvassa itäkaakkoon puolen kilometrin alapuolella 7-10 m/s. Lintuja muutti alkuyöllä runsaasti pääasiassa kahden kilometrin alapuolella ja harvemmassa ylempänä 4 km korkeudella asti etelään 15-18 m/s.
XX*

5.9.2003
Keskiyöllä hyönteisiä näkyi melko paljon kilometrin alapuolella kulkemassa etelään 10-15 m/s. Tällöin 200-500 m korkeudella isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko tiheässä ja samalla nopeimmassa virtauksessa. Lintuja oli muuttamassa runsaasti etelään 15-20 m/s 1,5 km alapuolella ja ylempänä lintuja näkyi harvenevasti 3,5 km korkeudella asti vauhdin etelään päin ollessa 20-23 m/s luokkaa. Aamuyöllä hyönteiset vähenivät ja kulkivat etelälounaaseen 10-13 m/s. Aamun sarastaessa hyönetiiä lähti melko runsaasti parinsadan metrin alapuolella etelään päin noin 7 m/s ja lintuja näkyi merellä runsaasti pinnan lähelläkin sekä yleensä 0,5-2 km korkeudella pääasiassa etelään päin menossa noin 20 m/s.
Aamulla hyönteisiä lähti aluksi runsaasti rannikolta ja aamupäivän aikana myös sisämaasta, jolloin näistä muodostui 1,5 km korkeudelle ulottunut yhtenäinen kaikukerros. Virtaus oli etelään alhaalla 5 m/s luokkaa ja ylhäällä 10 m/s tienoilla. Hyönteisten oma suuntaus näkyi olleen huomattavasti koillinen-lounas akselin mukaista. Puolen kilometrin alapuolella hyönteisiä oli puolipäivän lähestyessä jopa hyvin paljon ja toinen vahvempi hyönteiskerros kehittyi noin kilometrin korkeudelle. Sisämaassa myös rullapyörteet keskittivät hyönteisiä tuulensuuntaisiin jonoihin. Ylhäällä isoja hyönteisiä näkyi muutamia 1,5-3 km korkeudella ja myös näillä oma suuntaus oli koillinen-lounas akselin mukaista virtauksen viedessä etelään. Keskipäivällä hyönteisiä oli yleisesti runsaasti 1,3 km korkeudella asti menossa etelään 7-10 m/s ja ylempänä harventuen 1,5-1,8 km korkeudella asti. Illemmalla virtaus oli pohjoisluoteesta 5-8 m/s ja hyönteisiä kulki edelleen runsaasti niin sisämaassa kuin Suomenlahdellakin 1-1,5 km korkeudella asti.
Illalla hyönteiset vähenivät ja kulkivat pääasiassa puolen kilometrin alapuolella etelään auringonlaskun lähestyessä. Iltayöllä isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi melko harvassa puolen kilometrin alapuolella matkalla etelään/etelälounaaseen 7-10 m/s ja lintuja muutti runsaasti etelään 15-20 m/s kahden kilometrin alapuolella ja harvemmassa ylempänä 2-3 km korkeudella etelälounaaseen 20-25 m/s.
XX*

4.9.2003
Lintuja näkyi keskiyöllä melko runsaasti 1,5 km alapuolella pääasiassa etelään päin menossa merellä ja maa-alueen yllä vaihtelevammin liikkeellä. Isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki harvassa puolen kilometrin alapuolella itään päin noin 7 m/s. Aamuyöllä yhtenäinen sadealue työntyi päälle ja oli kaikujen aiheuttajana aamupäivään saakka. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi kulkea hyvin harvassa tai harvassa 1,5 km korkeudella asti itäkaakkoon 5-8 m/s. Päivän edetessä sisämaassa hyönteisiä näkyi runsaasti rullapyörteiden keskittäminä puolen kilometrin alapuolella. Ylempänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä kulki pariin kerrokseen melko tiheäänkin keskittyneinä 1,8 km korkeudella asti ja meren puolella tasaisemmin. Virtaus oli alhaalla itään 5 m/s luokkaa ja itäkaakkoon ylempänä 8-13 m/s.
Iltapäivällä hyönteisiä oli runsaasti 0,8-1,2 km korkeudella asti pystyvirtauksista riippuen ja merellä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli lisäksi melko tiheässä 1-1,5 km korkeudella asti. Puolen kilometrin alapuolella virtaus oli itään/itäkaakkoon 5-8 m/s ja ylempänä kaakkoon 8-11 m/s. Illan lähestyessä 0,5-1 km korkeudella hyönteisiä oli jopa hyvin paljon ja virtaus oli pohjoisesta/pohjoisluoteesta 5-10 m/s. Myös joitakin sadekuuroja oli liikkeellä. Illalla pohjoisvirtauksessa hyönteiset hiljalleen vähenivät ja alkoivat pääosin kulkea puolen kilometrin alapuolella. Iltayöllä sadekuurojen lomassa erottui lähinnä isoja ja suurehkoja hyönteisiä melko harvassa kilometrin alapuolella menossa etelään 10-15 m/s. Lintuja muutti alkuyöllä runsaasti pääasiassa etelään 17-20 m/s 2 km alapuolella mutta Suomenlahden sadekuuroja kiertäen myös lounaaseen päin. Ylempänä lintuja näkyi harvemmassa 3 km korkeudella saakka etelään/etelälounaaseen kulkemassa noin 20 m/s.
XX*

3.9.2003
Keskiyöllä lintuja oli maa-alueen yllä runsaasti liikkeellä kilometrin alapuolella mutta myös aika vaihtelevasti, kun taas merellä lintuja kulki harvemmassa 2 km korkeudella saakka ja yhtenäisesti etelään päin noin 15 m/s. Aamua kohden linnut vähenivät ja aamulla lintuja näkyi melko paljon puolen kilometrin alapuolella sisämaassa ja rannikolla pääasiassa länsilounaaseen kulkemassa. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä ilmestyi kilometrin alapuolelle enentyvästi, aluksi länsiluoteeseen ja myöhemmin pohjoiseen noin 5 m/s kulkien. Turbulenssiin tai pilviin liittynyttä kaikua näkyi puolestaan 1-2 km korkeudella ohuessa aaltoilleessa kerroksessa. Iltapäivällä merituulirintama näkyi sisämaassa ja virtaus sen eteläpuolella oli lounaasta päin 5-8 m/s 0,5-1 km korkeudella asti. Hyönteisiä oli maa-alueen yllä runsaasti liikkeellä kilometrin alapuolella virtauksen ollessa kauempana sisämaassa ja merituulialueen yllä lännestä.
Illalla hyönteiset niukkenivat, mutta toisaalta etäämpänäkin Suomenlahdella isoja ja suurehkoja hyönteisiä näkyi tulossa harvassa etelälounaasta noin 7 m/s puolen kilometrin alapuolella. Alkuyöllä sateiden välissä ja varsinkin yhtenäisemmän sadealueen eteläpuolella lintuja näkyi runsaasti liikkeellä alhaalla itäkaakkoon ja ylempänä eteläkaakkoon 12-15 m/s 2 km korkeudella asti. Isoja hyönteisiä näkyi lisäksi harvassa tai hyvin harvassa 800 m alapuolella kulkemassa itään 5-8 m/s.
XX**

2.9.2003
Lintuja näkyi runsaasti keskiyöllä 1,5 km alapuolella ja harvemmassa ylempänäkin 3 km korkeudella asti menossa pääasiassa etelään 15-18 m/s. Aamuyöllä pinnan lähellä maa-alueen yllä lintujen liike oli vaihtelevampaa ja toisaalta meren puolella lintuja oli niukemmin. Aamun sarastaessa lintuja näkyi vielä melko paljon 0,5-3 km korkeudella kulkemassa ja aamulla maa-alueella ja rannikolla lintuja näkyi melko runsaasti alhaalla kulkemassa länsilounaaseen. Aamupäivällä isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi näkyä hyvin harvassa 1,5 km korkeudella asti kulkemassa etelälounaaseen/etelään 7-10 m/s ja kilometrin yläpuolella isojen hyönteisten oma suunta näkyi olleen koillinen-lounas akselin mukainen. Kilometrin alapuolella hyönteiset lisääntyivät päivän edetessä ja 1-2 km korkeudella kaikuja tuli myös turbulenssista/pilvistä.
Päivällä paikallisesti hyönteisiä kertyi runsaasti 1,2 km korkeudelle saakka pystyvirtausten keskittäessä kuten rullapyörteiden mukaisissa jonoissa. Isoja hyönteisiä nousi näillä kohdilla 2 km korkeuden tuntumaan asti hyvin harvassa. Näiden alueiden välillä hyönteisiä näkyi lähinnä puolen kilometrin alapuolella, isojen ja suurehkojen hyönteisten osuuden ollessa merkittävää. Iltapäivällä hyönteiset hiljalleen alkoivat vähentyä varsinkin sisämaassa ja virtaus oli etelään/eteläkaakkoon. Illalla näkyi enää lopulta hyvin harvassa kulkevia isoja tai suurehkoja hyönteisiä lähinnä puolen kilometrin alapuolella. Alkuyöllä lintuja lähti runsaasti muuttamaan etelään 15-18 m/s kahden kilometrin alapuolella.
XX*

1.9.2003
Melko paljon lintuja näkyi muuttamassa etelään 15-18 m/s 3 km alapuolella keskiyöllä ja aamuyöllä linnut hiljalleen vähenivät sekä alkoivat olla pääasiassa kilometrin alapuolella. Aamupäivällä hyönteisiä lähti paikoin lopulta runsaasti rannikolta puolen kilometrin alapuolella etelään päin noin 5 m/s ja ylempänänä isoja ja suurehkoja hyönteisiä oli merellä hyvin harvassa 0,5-1,3 km korkeudellakin. Päivällä hyönteisiä kulki rannikolta merelle melko runsaasti vaikkakin paikallisesti vaihdellen 800 m alapuolella eteläkaakkoon/etelään 5-8 m/s. Maa-alueen yllä sen sijaan näkyi samassa kerroksessa välillä hyvin harvassa isoja hyönteisiä sekä lintuja alhaalla melko paljon vaihtelevasti lentelemässä. Merellä hyönteiset niukkenivat illemmalla ja sisämaassa isoja ja suurehkoja hyönteisiä alkoi taas illansuussa olla harvassa 200-800 m korkeudella matkalla pohjoisluoteesta noin 8 m/s ja illalla tasaisemmin kilometrin alapuolella harvassa tai hyvin harvassa. Auringonlaskun löhestyessä hyönteiset vähenivät ja iltayöllä runsaasti lintuja muutti etelään 15-18 m/s pääosin 1,5 km alapuolella muttaharvemmassa 3 km korkeudella saakka.
XX*


[tuoreemmat tarinat] [tammi-toukokuu 2003] [kesä-elokuu 2003]

Edellisten vuosien kertomuksia:

[tammi-toukokuu 2002] [kesä-elokuu 2002] [syys-joulukuu 2002]
[tammi-toukokuu 2001] [kesä-elokuu 2001] [syys-joulukuu 2001]
[tammi-toukokuu 2000] [kesä-elokuu 2000] [syys-joulukuu 2000]
[maalis-kesäkuu 1999] [heinä-elokuu 1999] [syys-joulukuu 1999]
[huhti-kesäkuu 1998] [elo-joulukuu 1998]
[touko-elokuu 1997] [syys-marraskuu 1997]


Siirry

tuoreimmat tutkakaiut, Matti Leskinen
ilmakehätieteiden osasto