Logopedia

Logopedian alan opetuksen ja tutkimuksen keskiössä ovat puheen, kielen, äänen, kommunikaation ja nielemistoimintojen kehitys, häiriöt, niiden arviointi ja kuntoutus, sekä mahdollisten taustatekijöiden vaikutus mainittuihin taitoihin/toimintoihin.

Logopedia pääaineenaan valmistuneet filosofian maisterit voivat hakea oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, puheterapeuttina. Puheterapeutit toimivat esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, yksityisenä ammatinharjoittajana tai erityyppisissä asiantuntijatehtävissä.