Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma

Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma (CLIC) on luonteeltaan monitieteinen, translationaalinen ja kansainvälinen. Se edistää kasvatustieteiden, oppimisen, kognitiotieteen, logopedian, psykologian ja fonetiikan alan tutkimusta.
Tiesitkö?

Kognition, oppimisen, opetuksen ja kommunikaation tohtoriohjelma (CLIC) on luonteeltaan monitieteinen ja kansainvälinen. Sen tutkimushankkeet keskittyvät kasvatustieteisiin, psykologiaan, kognitiotieteeseen ja puheterapiaan. Hankkeissa tarkastellaan muun muassa oppimista ja opetusta, yliopistopedagogiikkaa, työntutkimusta, kehityspsykologiaa, persoonallisuuspsykologiaa ja kognitiivista aivotutkimusta.

Haluatko tietää lisää? Tutustu tohtoriohjelmaan tarkemmin profiili & toiminta -sivulla.

Helsingin yliopisto sijoittuu kärkisijoille kasvatustieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen kansainvälisissä vertailuissa: se on yksi Pohjoismaiden ja Euroopan johtavista yliopistoista ja maailman 50 parhaan yliopiston joukossa.
Etsitkö näitä?