Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteellisen genetiikan oppialan toiminnot sijaitsevat Biomedicum Helsinki -rakennuksessa.

Oppialalla on läheiset yhteydet muihin tiedekunnan ja Suomen Akatemian rahoituksella toimiviin tutkimusryhmiin Biomedicumissa, Folkhälsanin tutkimuskeskukseen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen sekä Suomen Molekyylilääketieteen Instituutin tutkimusryhmiin.

Lääketieteellisellä genetiikalla on läheiset yhteydet myös Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan (HYKS) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin, jotka yhdessä tarjoavat palveluja noin 1,4 miljoonalle asukkaalle ja joidenkin harvinaisten sairauksien kohdalla koko maan asukkaille. Genetiikan tutkimustuloksia hyödynnetään nopeasti potilasdiagnostiikassa ja potilaiden ja heidän perheidensä perinnöllisyysneuvonnassa. Yhteistyötä tehdään myös monien Meilahden kampuksella sijaitsevien modernin genetiikan erikoislaboratorioiden kanssa.

 • Lääketieteellinen genetiikka I, 2.0 op
 • Lääketieteellinen genetiikka II, 2.0 op
 • Hammaslääketieteellinen genetiikka, 2.0 op
 • ABC of Medical Genetics 3.0 op
 • Perinnöllisyyslääketiede

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Lääketieteellisellä genetiikalla tehtävän tutkimuksen pääteemoja ovat

 • uusien perinnöllisten tautien ja tautien perinnöllisen komponentin tunnistaminen
 • tautien perinnöllisyyden ja niiden geenimutaatioiden ja/tai riskialleelien tunnistaminen
 • geenien ja ympäristötekijöiden keskinäisen vuorovaikutuksen tutkimus
 • geenien toiminnan ja säätelyn tutkiminen, epigenetiikka
 • geenidiagnostiikka
 • kasvaingenomiikka ja
 • molekyylipatogeneesin tutkiminen.

Julkaisut

Tutkimusryhmät

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
AL
Anna-Elina
Lehesjoki
professori
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Neurotieteet, Biolääketieteet
PP
Päivi T
Peltomäki
professori
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biolääketieteet
MP
Minna
Pöyhönen
professori
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biolääketieteet
Henna
Tyynismaa
apulaisprofessori, toinen kausi
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Neurotieteet

Apulaisprofessori, Tutkimusohjelmayksikön johtaja

Opettajat
IJ
Irma
Järvelä
kliininen opettaja
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Neurotieteet
TV
Teppo
Varilo
kliininen opettaja
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Sisätaudit

Tutkijat
MH
Marjo
Hytönen
yliopistotutkija
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Eläinlääketiede, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
Nina
Kaminen-Ahola
yliopistotutkija
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

Yliopistotutkija, Ympäristöepigenetiikan laboratorion johtaja

TN
Taina
Nieminen
yliopistotutkija
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Lääketieteen bioteknologia
ST
Saara
Tegelberg
yliopistotutkija
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia

Tohtorikoulutettavat
MA
Meharji
Arumilli
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
EH
Emma
Hakanen
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Ekologia, evoluutiobiologia
AK
Anni
Kauppinen
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
AK
Anni
Kivelä
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
CL
Carina
Lund
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biolääketieteet


JN
Julia
Niskanen
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
AO
Alisa
Olkinuora
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto


MS
Milla
Salonen
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Ekologia, evoluutiobiologia, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Psykologia
JV
Jussi
Vehviläinen
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
EW
Essi
Wallén
tohtorikoulutettava
Lääketieteellisen genetiikan ja perinnöllisyyslääketieteen osasto
Tieteenala Biolääketieteet, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

Johtaja

professori Päivi Peltomäki
paivi.peltomaki@helsinki.fi
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

Osoite

PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto