Lääketieteellinen tiedekunta

Kliinisen farmakologian yksikkö vastaa kliinisen farmakologian ja reseptiopin perusopetuksesta ja kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkärikoulutuksesta sekä tekee alan tieteellistä tutkimusta.

Yksikön toimisto-, opetus- ja kliinisen tutkimuksen tilat sijaitsevat Biomedicum 2 C:n 2.–3. kerroksessa ja laboratorion tilat Biomedicum 1:n 2. kerroksessa. Yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä HUSLABin ja Myrkytystietokeskuksen kanssa ja osallistuu mm. lääkkeiden pitoisuusmääritysten ja farmakogeneettisten tutkimusten asiantuntijatehtäviin sekä HUSin lääkehoidon konsultaatiopalvelutehtäviin.