Helsingfors universitet i korthet

Helsingfors universitet grundades av en 13 år gammal flicka. Världen lärde känna henne som drottning Kristina. Sedan år 1640 har vi varit den finländska civilisationens och det nya tänkandets vagga. Vi har utbildat nio presidenter, fyra Nobelpristagare och tusentals aktörer inom politik, vetenskap, kultur och ekonomi. Vi har varit och skapa ett samhälle som anses vara ett av världens bästa.

För världens bästa

Vi arbetar för en bättre, hälsosammare och tryggare värld genom att lösa problem som berör oss alla. Vi är kända som pionjärer inom klimatforskning, genforskning och identifiering av uppkomstmekanismerna för cancer. Vi vill dela med oss av vårt kunnande och verka för hela världens bästa. Våra viktigaste värderingar är kritiskt tänkande och strävan efter sanning. Det är vad världen kanske nu behöver mer än någonsin.