Årsöversikter
Helsingfors universitets årsöversikter sammanställer årets viktigaste händelser och resultaten av verksamheten. I den strategiorienterade rapporten granskas också utveckling som skett under verksamhetsåret och hur universitetet har nått sina målsättningar.

Vi kan väl så gott som alla sammanfatta år 2020 med ett enda ord: corona. Verksamheten vid universitetet förändrades radikalt i mitten av mars. Lokalerna stängdes, undervisningen flyttade till nätet och alla vid universitetet började huvudsakligen studera och arbeta på distans. Även urvalsproven måste snabbt formas om och ordnas på nya sätt detta exceptionella år.

Äldre årsöversikter

År 2018 var ett år av många stora förändringar i uni-versitetets organisation: den nya styrelsen inledde sin mandatperiod i början av året, ett nytt universi-tetskollegium på 50 personer valdes i februari och nya rektorer utsågs.

Universitetet svarade på förändringarna i omvärl-den genom att grunda Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) och slutföra inrättandet av verksamhetsenheten Helsinki Institute for Soci-al Sciences and Humanities (SSH).