Årsöversikter
Helsingfors universitets årsöversikter sammanställer årets viktigaste händelser och resultaten av verksamheten. I den strategiorienterade rapporten granskas också utveckling som skett under verksamhetsåret och hur universitetet har nått sina målsättningar.

År 2019 var på många sätt ett betydelsefullt år med tanke på Helsingfors universitets framtid. Arbetet med strategin för de kommande tio åren engagerade hela universitetet, och med kampanjen #Därförvetenskap drog vi en lans för universitetens finansiering. Det finländska universitetsfältet väntade med spänning på att landets nya regering skulle offentlig göra sitt regeringsprogram våren 2019 och likaså resultatet av budgetförhandlingarna senare på hösten. I september fick vi goda nyheter: efter att ha minskat under nästan hela årtiondet ska de finländska universitetens basfinansiering öka med 40 miljoner euro i året och indexhöjningarna ska återinföras. Vi har också gått med i alliansen UNA Europa som är ett europeiskt universitetsnätverk.

Äldre årsöversikter

År 2018 var ett år av många stora förändringar i uni-versitetets organisation: den nya styrelsen inledde sin mandatperiod i början av året, ett nytt universi-tetskollegium på 50 personer valdes i februari och nya rektorer utsågs.

Universitetet svarade på förändringarna i omvärl-den genom att grunda Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) och slutföra inrättandet av verksamhetsenheten Helsinki Institute for Soci-al Sciences and Humanities (SSH).