Årsöversikter
Helsingfors universitets årsöversikter sammanställer årets viktigaste händelser och resultaten av verksamheten. I den strategiorienterade rapporten granskas också utveckling som skett under verksamhetsåret och hur universitetet har nått sina målsättningar.

Den exceptionella situationen som orsakats av coronapandemin har också ramat in alla universitets aktiviteter i år. I våras började vi vårt andra år med distansarbete och distansutbildning. Hösten gav ljusare stämningar mitt i pandemin: vi kunde äntligen återvända till en friare vardag och pusha och studera som änka i universitetets lokaler. Vid årsskiftet var vi återigen tvungna att återgå till hårdare verksamhetsrestriktioner då coronasituationen försvagades.

Under det gångna året har universitetets ledning förnyats enligt sin ordinarie rytm. Nya dekaner valdes till alla 11 fakulteter, som börjar sin mandatperiod i början av 2022. Det fanns också nya dekaner som fortsatte från föregående mandatperiod. Universitetet fick också en ny regering.

Äldre årsöversikter

Vi kan väl så gott som alla sammanfatta år 2020 med ett enda ord: corona. Verksamheten vid universitetet förändrades radikalt i mitten av mars. Lokalerna stängdes, undervisningen flyttade till nätet och alla vid universitetet började huvudsakligen studera och arbeta på distans. Även urvalsproven måste snabbt formas om och ordnas på nya sätt detta exceptionella år.

År 2018 var ett år av många stora förändringar i uni-versitetets organisation: den nya styrelsen inledde sin mandatperiod i början av året, ett nytt universi-tetskollegium på 50 personer valdes i februari och nya rektorer utsågs.

Universitetet svarade på förändringarna i omvärl-den genom att grunda Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) och slutföra inrättandet av verksamhetsenheten Helsinki Institute for Soci-al Sciences and Humanities (SSH).