Teknologi för människan

Framtiden kräver att det finns experter som planerar och förstår sig på den. Den teknologiska utvecklingen förändrar våra liv, från medieanvändning till matproduktion och sjukvård. Tjänster digitaliseras och samtidigt samlas en enorm mängd data över allt vi gör.  Den information som fås fram ur denna data utnyttjas brett i samhället, t.ex. vid beslutsfattande. Samtidigt kommer kvanttekniken snart att göra det möjligt att lösa sådana beräkningsproblem som tidigare varit omöjliga för oss. Följderna kommer att synas som t.ex. allt snabbare informationsöverföring och i utvecklingen av mediciner.

Vid Helsingfors universitet undervisar och forskar vi mångvetenskapligt i ämnen som rör den tekniska utvecklingen: våra datavetenskapare samarbetar t.ex. med rymdfysiker, samt med forskare inom medicin, juridik och de humanistiska vetenskaperna. Tack vare samarbetet mellan de olika vetenskapsområdena är vi experter på den teknik som behövs i framtiden och på hur vi säkerställer är en rättvis och hållbar miljö, både för människor och miljön.

Ledstjärnorna inom vår forskning är etisk artificiell intelligens och algoritmer, samhällets digitalisering, kvantteknologi, rymden och energi.

Läs om vår forskning

Långsiktig grundforskning utgör grunden för tillämpningar som bidrar till att lösa vardagliga problem och att bygga ett rättvisare samhälle. Vår forskning används till exempel vid utvecklingen av etisk artificiell intelligens och noggrannare sjukdomsdiagnostik samt i samband med att rymdskrot städas bort. Läs mer om våra spetsforskningsprojekt.

Utbilda dig till expert eller uppdatera dina kunskaper

Vi utbildar experter inom framtidens teknologier i flera olika kandidat- och magisterprogram på fyra olika campusområden. Vi erbjuder också många möjligheter att uppdatera de egna kunskaperna. Läs mer om till exempel examensstudier i datavetenskap och digital humaniora, studier vid Öppna universitetet samt om fortbildning. Vi rekommenderar särskilt de öppna MOOC-nätkurserna, såsom Elements of AI och Ethics of AI.

Nyheter
Bygg framtidens teknologier tillsammans med oss

Vi samarbetar med alumner, företag och andra partner. Blev du intresserad? Kontakta oss!