Strategisk forskning

På dessa sidor kan du bekanta dig med de strategiska temana i Helsingfors universitets forskning samt med utvecklingsprojekt såsom flaggskepp och profilbyggande områden.
Flaggskepp och profilbyggande forskningsområden

Forskningen vid Helsingfors universitet bygger på starkt disciplinspecifikt kunnande. Detta är en förutsättning för högklassig tvårvetenskaplig och tematisk forskning.

I vår strategi för åren 2021–2030 har vi valt strategiska teman som inspirerar vår forskning. Dessa teman sporrar forskningen framåt, understöder mångsidigt samarbete och ger i bästa fall lösningar på världens svåra problem.

De strategiska teman som vi valt konkretiseras bland annat i Finlands Akademis flaggskeppsprogram och våra profilbyggande områden.

I flaggskeppen bygger vi med vetenskapens hjälp expertis och hållbara lösningar för framtiden. Vi utvecklar också vetenskapsbaserade nya affärsmöjligheter.

Våra profilbyggande forskningsområden tar sin form i olika initiativ som får sin början i gräsrotsnivå och resulterar i nya forskningsprojekt, nätverk, samarbetsplattformer och möjligen institut eller centra. Forskningen i dessa förstärker universitetets forskningsprofil och främjer mångvetenskapligt och tvärvetenskapligt samarbete.

Strategiska teman som inspirerar forskningen

Ett mångvetenskapligt universitet skapar möjligheter för samarbete mellan olika vetenskapsområden. Under strategiperioden 2021–2030 inspireras Helsingfors universitets forskning och undervisning av fyra teman:

  • ett meningsfullt liv, en välmående människa och en sund miljö
  • en mänsklig och rättvis värld
  • en hållbar och livsduglig framtid för jorden
  • ett universum av idéer och potential.

Dessa teman sporrar till samarbete mellan vetenskaps- och utbildningsområden och förnyar forskningen och lärandet. 

Samarbete förutsätter insiktsfull vetenskaplig sakkunskap, och disciplinernas samarbete öppnar för nya forskningsinitiativ.

Temana uppmuntrar till samarbete och inspirerar också till forskning och undervisning som söker efter lösningar på världens stora problem.

Letade du efter det här?