Klimatförändring och biologisk mångfald

Det är bråttom att lösa klimatkrisen och minskningen av biologisk mångfald. Över två tredjedelar av världens ryggradsdjur har dött på kort tid på grund av mänsklig verksamhet. Det är allt mer sannolikt att klimatuppvärmningen överstiger den kritiska 1,5-gradersgränsen redan under de närmaste åren.  

Om vi fortsätter med vår nuvarande livsstil kommer vi att påskynda dessa sammanflätade kriser ytterligare. Tillgången till mat, vatten och energi försvåras, pandemier härjar och en del av jorden blir obeboelig för människan. Vi behöver omgående en djupgående förändring inom alla samhällsområden. Vi behöver vetenskap och handling.  

Helsingfors universitet har förbundit sig att arbeta för en hållbar framtid.

Utbilda dig till expert på klimat-, natur- eller hållbarhetsfrågor

Utbildningen har en central roll i främjandet av hållbar utveckling. Klimatkrisen, minskad biologisk mångfald och hållbarhetsomställningen kräver fler experter under de kommande åren. För oss vid Helsingfors universitet är det viktigt att alla experter som utexaminerats från oss förstår sitt ansvar för att främja hållbarhet.

Alla studenter har möjlighet till en mångvetenskaplig kurs i hållbarhet. Kursen kommer också att öppnas för kontinuerligt lärande inom en snar framtid. Kärnfrågan i hållbarhetsvetenskapernas speciella mångvetenskapliga helhet är hur vi kan åstadkomma en djupgående hållbarhetsomställning som sträcker sig över olika samhällsområden samt enskilda människors värderingar och livsstilar.

Nyheter om klimatet och biologisk mångfald
Läs mer om vår mångvetenskapliga forskning

De betydelsefullaste frågorna inom forskningen om en hållbar och livsduglig framtid på jorden handlar om hur naturen och människans verksamhet kan mötas. Klimatförändringen, minskad biologisk mångfald och minskande naturresurser är frågor som också har anknytning till människans verksamhet, välfärd och ekonomi.

Utmaningarna som människan har gett upphov till är komplicerade. Deras lösningar kräver omfattande mångvetenskaplig kunskap. Helsingfors universitet fäster särskild vikt vid mångvetenskaplig forskning.

Exempel på vår forskning (på finska och engelska):

Kom och hjälp till med att lösa klimatförändringen och minskningen av biologisk mångfald tillsammans med oss

Vi samarbetar med alumner, företag och andra partner. Intresserad? Kontakta oss!

Utnyttja kunskap vid politiskt beslutsfattande

Olika paneler samlar in forskningsdata och främjar dialogen mellan vetenskapen, politiken samt medborgare och experter i frågor som gäller klimatet, biologisk mångfald och hållbarhet.

Följande personer vid Helsingfors universitet är medlemmar i klimatpanelen: Markku Ollikainen, ordförande för klimatpanelen, emeritusprofessor i miljöekonomi, Sirkku Juhola, professor i stadsmiljöpolitik, Annukka Vainio, biträdande professor (socialpsykologi, kommunikation och beteende) och Timo Vesala, professor i meteorologi.

Följande personer vid Helsingfors universitet är medlemmar i Finlands naturpanel: Jaana Bäck, professor i skogsvetenskap, Irina Herzon, universitetslektor, docent i agroekologi, Aleksi Lehikoinen, överintendent, Naturhistoriska centralmuseet Luomus och Christopher Raymond, professor, Institutet för hållbarhetsvetenskap (HELSUS).

Reetta Toivanen, professor, företräder Helsingfors universitet i Expertpanelen för hållbar utveckling (Hållbarhetspanelen).