Fester och traditioner
Helsingfors universitet och universitetets studentkår ordnar många slags evenemang och fester under året. Inskriptionen inleder traditionellt läsåret den första dagen under den första undervisningsperioden.
Universitetets år

Akademiska traditioner omfattar bland annat Inskriptionen, disputationer, Professorsinstallation, Universitetets årsdag 26.3. och publiker för studenter, dvs. tillställningar där examensbevis utdelas, och formuläret varierar per fakultet.

Vid universitetet är en promotion en tillställning där fakulteterna i tur och ordning med solenna ceremonier beviljar magistrar och doktorer deras respektive insignier.

Evenemang