Kandidat- och magisterprogram

Bekanta dig med Helsingfors universitets kandidat- och magisterprogram. På den här sidan hittar du länkar till alla svenskspråkiga utbildningsprogram. Utbildningsprogrammen är indelade i kandidat- och magisterprogram och alfabetisk ordning enligt fakultet. Om du är intresserad av att studera på finska eller engelska, byt språk med knappen uppe till höger på sidan.
Studera på svenska

Vid Helsingfors universitet kan du studera helt eller delvis på svenska i ett flertal utbildningsprogram. Information om i vilka program du kan studera på svenska finns samlat på Vad kan jag studera på svenska-webbsidan.

Dessutom kan du avlägga en tvåspråkig examen i åtta kandidatprogram (minst 1/3 un­der­vis­ning på svens­ka och fins­ka).

Andelen svenskspråkig undervisning varierar mellan programmen och en närmare beskrivning av undervisningsspråket hittar du på utbildningsprogrammens webbsidor som du kommer åt från listan nedan.

Kandidatprogram
Magisterprogram
Letar du efter en finsk- eller engelskspråkig utbildning?

Du hittar alla finskspråkiga och engelskspråkiga program genom att byta språk på den här sidan. Läs också om våra doktorandprogram: