Det här är Helsingfors universitet
Vadå Helsingfors universitet? Helsingfors universitet grundades i 1640. Våra viktigaste värderingar är kritiskt tänkande och strävan efter sanning. Universitetet har deltagit i att skapa ett rättvist och jämlikt samhälle och värna om finländsk bildning.
För världens bästa

I dag vill vi dela med oss av vårt kunnande och verka för hela världens bästa. Våra forskare och utbildningar är enligt många mätare i världstoppen. Vi arbetar dagligen för nya former av cancerbehandling, allt bättre undervisning och fostran samt livslångt lärande. Vi är ett mångvetenskapligt universitet som löser problem som ligger nära var och en: bland annat utmaningar som anknyter till klimatförändringen. Vår strategi lägger just nu fokus på fyra teman inom forskningen: den digitala världen, åldrande och hälsa, globaliseringen och hållbar utveckling.

Ett mångvetenskapligt universitet för världens bästa

Helsingfors universitet tacklar problem som påverkar oss alla. Sanningen och strävan efter ny kunskap samt banbrytande forskning formar vår planet och människors liv. Vår radikala öppenhet och vårt aktiva internationella samarbete gör Helsingfors universitet till en global aktör. Vi tror passionerat på tankens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa.

Läs mer om värdingar, strategi och ansvar
Nytän­kan­de allt­se­dan 1600-ta­let

Helsingfors universitet grundades av en 13-årig flicka. Världen lärde känna henne som drottning Kristina. När universitetet grundades var det en liten och anspråkslös akademisk krets med 11 professurer och 250 studenter. Blivande präster och ämbetsmän lärde sig luthersk teologi och europeisk humanism.

På 1800-talet blev universitetet centrum för det nationella uppvaknandet.  Här föddes Finlands identitet, historia, språk och kultur, liksom även nationalsången Vårt land och Finlands flagga. Under hela den tid som universitetet har funnits, har det deltagit aktivt i att skapa bildning och välfärd i vårt land. Universitetets trappsteg har slitits av sju presidenter och tusentals experter och påverkare inom politik, vetenskap, kultur och ekonomi. Fyra Nobelpristagare icke att förglömma.

Vår framgång som toppuniversitet mäts inte i år utan i årtionden och århundraden. Under såväl goda som dåliga tider har vi alltid haft fokus på framtiden.

Läs mera om universitetets historia

Ban­bry­tan­de forsk­ning och lös­nings­fo­kus

Vårt lands nordliga läge och karga natur har format oss finländare till sega segrare. Livet längst upp på klotet kräver lösningsfokus, öppenhet och förmåga att göra saker tillsammans. Vi är kända för vår förmåga att tänka klart och skapa lösningar som tål tidens tand. Vår expertis, attityd och samarbetsförmåga är något som världen behöver just nu.

Idag görs det banbrytande mångvetenskaplig forskning vid Helsingfors universitet, som har 11 fakulteter och 40 000 studenter och forskare. Vi är i toppklass bland de mångvetenskapliga universiteten i världen. På de flesta rankningslistorna placerar vi oss bland de 50–100 främsta universiteten.

Beroende på hur man räknar finns det mellan 18 000 och 23 000 högskolor i världen, alltså ligger vi inom den främsta halvprocenten bland världens universitet.

Rent spel

Vi finländare tror på ett rättvist samhälle. Vi är ett bevis på att även ett litet land kan vara framgångsrikt när alla ges möjligheten till framgång. Vare sig det gäller hälsa, utbildning eller teknik utvecklar vi lösningar för alla, inte bara för få och utvalda. Vi skapar och delar med oss av idéer som skapar välfärd för hela samhället oberoende av människors inkomster och utbildning. 

Vårt internationellt prisade skolsystem och vår hälso- och sjukvård har båda sina rötter i universitetet. De är perfekta exempel på samhällelig rättvisa och hållbar utveckling som alla kan njuta av. Transparens, jämlikhet och rättvisa styr allt vi gör. Jämställdhet och likabehandling ingår i våra värderingar.

Vi tror på radikal öppenhet – öppen vetenskap, öppna data och öppna innovationer. Att dela med sig av information försnabbar och främjar att såväl ekonomin som samhället och kulturen förbättras. För oss är detta mänsklighet i dess bästa form.

Hopp för framtiden

Våra viktigaste värderingar är en kritisk hållning och en strävan efter sanning. De är också vad världen kanske nu behöver mer än någonsin. Vi deltar i att bygga upp en bättre och mer hållbar värld genom att vara med och lösa globala problem.

En mångfasetterad värld behöver mångvetenskapliga lösningar. Vi är kända som pionjärer inom klimatforskning. Vårt globala nätverk av mätstationer för luftkvalitet är till nytta för hela världen. Tack vare vår forskning förstår man nu bättre än någonsin hur cancer uppkommer. Vår kliniska biobank ligger i grunden för banbrytande genforskning. Vi utbildar världens bästa lärare och är föregångare i användning av big data.

Vi arbetar intensivt för en rättvisare, tryggare och bättre värld. För att lyckas behöver vi även din hjälp.

Läs om hur vår forskning påverkar samhället

Söker du någonting annat?