Kolme keskeistä tehtävää

Yliopiston tehtävät ovat tutkimus, opetus ja sitä tukeva yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Tut­ki­mus

Helsingin yliopiston tutkimuksen tavoitteena on korkea laatu ja hyvä kansainvälinen taso kaikilla aloilla. Tutkimus tuottaa myös vankan asiatuntemuksen, jolla yliopiston asiantuntijat tukevat yhteiskunnan kehittämistä ja elinkeinoelämää niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin erilaisissa yhteistyöprojekteissa. Helsingin yliopisto on mukana yli puolessa kansallisista ja pohjoismaisista tutkimuksen huippuyksiköistä ja Helsingin yliopisto on kutsuttu ainoana suomalaisena yliopistona jäseneksi liittoon (LERU), johon kuuluvat Euroopan parhaiksi luokitellut tutkimusyliopistot.

Yliopisto kohdentaa voimavaroja tutkimukselle kilpailun ja arvioinnin perusteella. Erityistä painoa annetaan monitieteisille avauksille perustutkimuksessa. Helsingin yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta noin puolet tehdään yliopiston toimintamenoilla ja toinen puoli ulkopuolisella rahoituksella.

Ope­tus

Helsingin yliopiston opetus perustuu tutkimukseen. Periaatteena on, että jokainen opettaja on tutkija ja jokainen tutkija opettaa. Kansainvälisen arvioinnin mukaan Helsingin yliopiston opetus on korkeaa eurooppalaista tasoa. Tutkimukseen profiloituneena yliopistona Helsingin yliopisto pitää tärkeänä kouluttaa pääosan opiskelijoistaan ylempään korkeakoulututkintoon. Sivuaineopintojen monipuolisuus on edelleen yksi Helsingin yliopistossa suoritettujen tutkintojen laatutekijä. Avoin yliopisto järjestää Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaista kaikille avointa yliopisto-opetusta, ja Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö HY+ täydennyskoulutusta yliopiston eri tieteenaloilta.

Yh­teis­kun­nal­li­nen vuo­ro­vai­ku­tus

Helsingin yliopisto on yhteiskunnallinen vastuunkantaja, tieteen puolestapuhuja ja arvostettu yhteistyökumppani. Kumppaniverkostomme on laaja – siihen kuuluvat yliopiston alumnit ja ystävät, lahjoittajat ja rahoittajat, elinkeinoelämä, säätiöt, media, kansalaisjärjestöt sekä julkisen sektorin toimijat poliittisista päättäjistä ja viranhaltijakuntaan.

Yliopiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu yliopiston perustehtävien tutkimuksen ja opetuksen kautta, minkä lisäksi yliopisto ja yliopistolaiset vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan useilla erilaisilla tavoilla.

Vuorovaikutus yliopiston kanssa vahvistaa myös ympäröivän yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kumppaneiden toimintaedellytyksiä. Laadukkaan tutkinnon suorittaneet eri alojen asiantuntijat ovat yliopiston vaikuttavin anti yhteiskunnalle. Yliopiston edustajat toimivat päätöksenteon asiantuntijatehtävissä, osallistuvat julkiseen keskusteluun ja tuovat tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. Tulokselliset, toimivat kumppanuudet tuottavat ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin, myös maailmanlaajuisesti.