Yliopiston kolme keskeistä tehtävää

Helsingin yliopistolla on kolme keskeistä tehtävää.

Tutkimus

Helsingin yliopiston tutkimuksen tavoitteena on korkea laatu ja hyvä kansainvälinen taso kaikilla aloilla. Tutkimus tuottaa myös vankan asiatuntemuksen, jolla yliopiston asiantuntijat tukevat yhteiskunnan kehittämistä ja elinkeinoelämää erilaisissa yhteistyöprojekteissa paikalliselta aina kansainväliselle tasolle. Helsingin yliopisto on mukana yli puolessa kansallisista ja pohjoismaisista tutkimuksen huippuyksiköistä. Helsingin yliopisto on yksi perustajajäsenistä Euroopan parhaiksi luokiteltujen tutkimusyliopistojen liitossa (LERU). Yliopisto kuuluu myös kahdeksan tutkimusintensiivisen eurooppalaisen yliopiston muodostamaan Una Europa -allianssiin, joka on yksi Euroopan komission rahoittamista eurooppalaisista korkeakouluverkostoista.

Yliopisto kohdentaa voimavaroja tutkimukselle kilpailun ja arvioinnin perusteella. Erityistä painoa annetaan monitieteisille avauksille perustutkimuksessa. Helsingin yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta noin puolet tehdään yliopiston toimintamenoilla ja toinen puoli ulkopuolisella rahoituksella.

Opetus

Helsingin yliopiston opetus perustuu tutkimukseen. Periaatteena on, että jokainen opettaja on tutkija ja jokainen tutkija opettaa. Kansainvälisen arvioinnin mukaan Helsingin yliopiston opetus on korkeaa eurooppalaista tasoa. Tutkimukseen profiloituneena yliopistona Helsingin yliopisto pitää tärkeänä kouluttaa pääosan opiskelijoistaan ylempään korkeakoulututkintoon. Sivuaineopintojen monipuolisuus on edelleen yksi Helsingin yliopistossa suoritettujen tutkintojen laatutekijä. Kansainvälisyys on tärkeä osa yliopiston tutkintokoulutusta kaikilla tutkintotasoilla. Avoin yliopisto järjestää Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaista opetusta kaikille kiinnostuneille, ja Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö HY+ tarjoaa koulutuspalveluita yksityishenkilöiden lisäksi erilaisille organisaatioille Suomessa ja ulkomailla.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Helsingin yliopisto on yhteiskunnallinen vastuunkantaja, tieteen puolestapuhuja ja arvostettu yhteistyökumppani. Kumppaniverkostomme on laaja – siihen kuuluvat yliopiston alumnit ja ystävät, lahjoittajat ja rahoittajat, elinkeinoelämä, säätiöt, media, kansalaisjärjestöt sekä julkisen sektorin toimijat poliittisista päättäjistä ja viranhaltijakuntaan.

Yliopiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu yliopiston perustehtävien tutkimuksen ja opetuksen kautta, minkä lisäksi yliopisto ja yliopistolaiset vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan useilla erilaisilla tavoilla.

Vuorovaikutus yliopiston kanssa vahvistaa myös ympäröivän yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kumppaneiden toimintaedellytyksiä. Laadukkaan tutkinnon suorittaneet eri alojen asiantuntijat ovat yliopiston vaikuttavin anti yhteiskunnalle. Yliopiston edustajat toimivat päätöksenteon asiantuntijatehtävissä, osallistuvat julkiseen keskusteluun ja tuovat tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. Tulokselliset, toimivat kumppanuudet tuottavat ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin, myös maailmanlaajuisesti.