Kaksikielinen yliopisto

Helsingin yliopisto on kaksikielinen huippuyliopisto, jonka opetus- ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Opiskelijat ja henkilökunta muodostavat monikielisen yhteisön, jossa ruotsilla on oma paikkansa. Yliopisto osallistuu myös aktiivisesti suomenruotsalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Täältä löydät tietoa siitä, kuinka kaksikielisyys näkyy yliopiston arjessa.
Opetusta ruotsiksi
 • Yliopistolain (558/2009) mukaan Helsingin yliopistossa tulee olla vähintään 28 professuuria ruotsinkielistä opetusta varten. Käytännössä ruotsinkielistä opetusta antaa yli 40 ruotsinkielistä professoria ja satakunta opettajaa.
 • Opiskelijoilla on oikeus tenttiä sekä laatia harjoitustyönsä ja tutkielmansa ruotsiksi myös silloin, kun opetuskielenä on suomi. 
 • Yliopisto tarjoo ainoana yliopistona Suomessa kaksikielisiä tutkintoja.

Helsingin yliopisto vastaa ainoana Suomessa ruotsinkielentaitoisten lääkäreiden, hammaslääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden, sosiaalipsykologien, eläinlääkäreiden, agronomien, metsänhoitajien ja maantieteilijöiden koulutuksesta. Yliopisto on myös ainoa taho Suomessa, joka tarjoaa yliopistotasoista journalismikoulutusta ruotsin kielellä.

Helsingin yliopistossa koulutusohjelmat vastaavat ruotsinkielisestä opetuksesta. Ruotsinkielisen opetuksen määrä vaihtelee ohjelmittain. Suurin osa yliopiston reilusta 30:sta kandiohjelmasta tarjoaa jossain määrin ruotsinkielistä opetusta, kuten myös lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat. Lisäksi maisteritasolla ruotsinkielistä opetusta tarjotaan yhteiskuntatieteissä, oikeustieteessä, kasvatustieteissä sekä humanistisella alalla. 

Palvelua ruotsiksi

Yliopiston palveluita tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Opiskelijoilla on oikeus asioida yliopistolla suomeksi ja ruotsiksi. Yliopiston tukipalvelut HelpDesk, opiskelijaneuvonta, liikkuvuuspalvelut sekä hakijapalvelut palvelevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Tiedekunnat huolehtivat opinto-ohjauksen tarjoamisesta eri kielillä.

Vararehtori

Yliopistolain mukaan yhden vararehtorin tulee olla ruotsinkielisen professuurin haltija, jos yliopiston rehtori ei hoida tällaista tehtävää. Helsingin yliopiston kaksikielisyysasioista vastaa vararehtori Kai Nordlund. Nordlund on laskennallisen materiaalifysiikan professori. 

Ruotsinkieliset asiat

Ruotsinkieliset asiat (Svenska ärenden) toimii yliopiston palveluorganisaatiossa johdon, koulutusohjelmien ja opiskelijoiden tukena. Tiimin toimenkuvaan kuuluu sekä yliopistotaso että paikalliset palvelut kampuksilla ja oppiaineissa.

Kaikilla kampusalueilla on ruotsinkieliset kampuskoordinaattorit, joiden tehtävänä on kehittää ja koordinoida kaksikielisyyttä kampusalueittain.

Tiimin tehtäviin kuuluu erityisesti

 • tukea yliopiston johtoa kaksikielisyyttä koskevissa strategisissa kysymyksissä
 • luoda aloitteita ja kehittää yliopiston ruotsinkielistä toimintaa sekä kannustaa toimivaan kaksikielisyyteen
 • ottaa osaa yliopiston strategia- ja toiminnanohjaustyöhön kaksikielisyyden osalta
 • edistää kaksikielisen yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikuttamista
 • yliopiston ruotsinkieliset hakijamarkkinoinnin toimenpiteet Högskoledagen-hakijatapahtuma ja Uni på väg-lukiovierailut
 • yhteistyö Helsingforsalliansenissa Helsingin seudun ruotsin- ja kaksikielisten yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa
  • myös vastuu Helsingforsalliansenin hallinnosta ja koordinaattorin työsuhteesta
 • toimia Ruotsinkielisten asioiden lautakunnan (Svenska verksamhetsnämnden) ja Ruotsinkielisten asioiden valtuuskunnan (Delegationen för den svenska verksamheten) sihteeristönä.

Svenska ärenden
svenska-arenden@helsinki.fi
PL 59 (Unioninkatu 38)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Harriet Lindeberg-Saapunki 
Ruotsinkielisten asioiden päällikkö
harriet.lindeberg-saapunki@helsinki.fi
puh. 050 453 1401

Belinda Andersson
Asiantuntija
belinda.andersson@helsinki.fi 
puh. 050 411 2728

Richard Backman
Projektinjohtaja, Näktergalen-mentoriohjelma
richard.backman@helsinki.fi
puh. 040 86 99 330 (050 414 2318)

Olivia Högnabba
Kampuskoordinaattori, keskustakampus
olivia.hognabba@helsinki.fi
puh.  050 314 6792

Miska Siilin
Kampuskoordinaattori, Meilahti
miska.siilin@helsinki.fi
puh. 050 566 8762

Mikaela Wickman
Kampuskoordinaattori, Viikki ja Kumpula 
mikaela.wickman@helsinki.fi
tfn 050 3438129

Milla Mäntylä
Helsingforsalliansenin koordinattori
milla.mantyla@helsinki.fi
puh. 050 479 4406

Kaksikielisyysdekaanit

Kussakin tiedekunnassa on dekaani tai varadekaani, joka vastaa tiedekuntansa kaksikielisyysasioista. Dekaanin tai varadekaanin toimenkuvaan kuuluu varmistaa kaksikielisyyden toteutuminen tiedekunnassa.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: varadekaani Helena Åström

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: varadekaani Tarja Sironen

Farmasian tiedekunta: varadekaani Yvonne Holm

Humanistinen tiedekunta: varadekaani Mirkka Lappalainen 

Kasvatustieteellinen tiedekunta: dekaani Johanna Mäkelä

Lääketieteellinen tiedekunta: varadekaani Kaija-Leena Kolho

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: varadekaani Mari Sandell

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: varadekaani Hanna Vehkamäki

Oikeustieteellinen tiedekunta: varadekaani Anette Alen

Teologinen tiedekunta: varadekaani Auli Vähäkangas

Valtiotieteellinen tiedekunta: varadekaani Timo Kaartinen 

Ruotsinkielisten asioiden lautakunta

Yliopistossa toimiva Svenska verksamhetsnämnden on erityisesti ruotsinkielisiin toimintoihin keskittyvä lautakunta. Lautakunnasta säädetään laissa, ja sen puheenjohtajana toimii ruotsinkielisten professuurien viranhaltijoiden joukosta valittu rehtori tai vararehtori.

Yliopiston hallitus nimittää lautakunnan jäsenet ja varajäsenet nelivuotiseksi kaudeksi. Lautakunnassa ovat edustettuina kaikki tiedekunnat, Svenska social- och kommunalhögskolan, yhteistyöyliopistot ja ‑instituutit sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Sihteeristönä toimii ruotsinkielisten asioiden tiimi.

Puheenjohtaja: vararehtori, professori Kai Nordlund
Sihteeri: asiantuntija Belinda Andersson 

Jäsenet (ja varajäsenet):

John Sumelius, professori (Hanna Koivula, yliopistonlehtori), Maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta 
Helena Åström, yliopistonlehtori (Ulrika Candolin, professori), Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Yvonne Holm, professori (Päivi Tammela, professori), Farmasian tiedekunta 
Therese Lindström-Tiedemann, yliopistonlehtori (Henrika Tandefelt, yliopistonlehtori), Humanistinen tiedekunta 
Dan Helenius, professori (Marcus Norrgård, professori), Oikeustieteellinen tiedekunta
Mikael Ehn, professori (Susanne Wiedmer, professori), Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
Lena Sjöberg, kliininen opettaja (Taneli Raivio, professori), Lääketieteellinen tiedekunta
Erika Löfström, professori (Monica Londén, yliopistonlehtori), Kasvatustieteellinen tiedekunta
Matilda Wrede-Jäntti, yliopistonlehtori (Åsa von Schoultz, professori), Valtiotieteellinen tiedekunta
Anna Henning, vararehtori (Jonita Siivonen, yliopistonlehtori), Svenska social- och kommunalhögskolan
Johan Bastubacka, yliopistonlehtori (Aura Nortomaa, yliopistonlehtori), Teologinen tiedekunta
Anna Valros, professori (Maria Kareskoski, kliininen opettaja), Eläinlääketieteellinen tiedekunta

Linda Gerkman, opintoasiainpäällikkö (Helena Strandell, suunnittelupäällikkö), Svenska handelshögskolan
Mona Forsskåhl, rehtori ja toimitusjohtaja (Annika Stadius, opintoasiainpäällikkö, Yrkeshögskolan Arcada

Ludvig Aahava Blixthammar, opiskelija (Katri Kallio, opiskelija)
Joar Jensén, opiskelija  
Opiskelijajäsenet on valittu toimikaudeksi 1.1.2024-31.12.2025.

Ruotsinkielisten asioiden valtuuskunta

Ruotsinkielisten asioiden valtuuskunnan tehtävänä on edistää yliopiston ruotsinkielistä opetusta ja tutkimusta kehittämällä yhteiskunnallisia yhteyksiä ja yhteistyötä. Yliopiston rehtori nimittää valtuuskunnan jäsenet. 

Puheenjohtaja: Bernas-Hilli Maria, toiminnanjohtaja, Suomen Johanniittain apu ry
Varapuheenjohtaja: vararehtori Kai Nordlund, HY

Jäsenet:

Adlercreutz Anders, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri, kansanedustaja, RKP

Andersson Elin, puheenjohtaja, Porvoon RKP

Andersson Victor, ohjelmajohtaja, Hanasaari

Backlund Lotta, viestintäpäällikkö, Rovio

Bengts Mia, lakimies ja ekonomi, Navigator Partners

Björkman Ingmar, rehtori, Hanken

Böhling Tom, professori, Lääketieteellinen tiedekunta, HY

Floréen Patrik, vanhempi yliopistonlehtori Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, HY

Forssell Christoffer, päällikkö, ohjelmahankinnat ja yhteistyöt, Yle

Grönholm Niklas, ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja, Helsingin kaupunki

Harms Robin, tiimipäällikkö/erityisasiantuntija, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto

Jansson Annika, toimitusjohtaja, Söderlångvik

Markelin Lia, tutkija, Ajatushautomo Magma

Martin Anna-Christina, toimitusjohtaja, Stiftelsen Sedmigradsky

Matikainen-Soreau Maïmouna, forskardoktor vid Pedagogiska fakulteten, HU 

Olkkola Klaus, professori ja Clinicumin johtaja, HY

Qvintus Dimitri, johtaja, strateginen viestintä, mediasuhteet, vastuullisuus, Kreab

Siitonen Jaan, toiminnanjohtaja, Kielilähettiläät

Siivonen Jonita, yliopistonlehtori Soc&kom, HY

Stude Ann-Sofie, Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Ulkoministeriö

Svanljung Anna, aineenopettaja, Helsingin kaupunki 

Teir-Lehtinen Carola, hallitusammattilainen

Thibblin Joachim, teatterinjohtaja, Svenska teatern

Wrede Georg Henrik, toimitusjohtaja, Folkhälsan                                                         

Kampusyhteystyöryhmät

Jokaisella kampuksella on erilaisia yhteistyöryhmiä, jotka kehittävät ja koordinoivat kampuksen ruotsinkielistä ja kaksikielistä opetusta ja toimintaa:

 • Kumpulalla ja Viikillä on yhteinen kampusryhmä, joka on avoin kaikille työntekijöille ja opiskelijoille.
 • Kumpulassa on myös kaksikielisyyden komitea.
 • Keskustakampuksella on oma kampusyhteistyöryhmänsä.
 • Meilahdessa on työkomitea.

Ole yhteydessä ruotsinkielisten asioiden kampuskoordinaattoreihin saadaksesi lisätietoja.

Korkeakouluyhteistyö

Ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen neuvottelukunta

 • Ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen neuvottelukunta (Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen i Finland) on lakisääteinen yhteistyövaltuuskunta, joka antaa Suomessa tarjottavaa ruotsinkielistä korkeakoulutusta koskevia lausuntoja ja suosituksia.
 • Valtuuskunnan tehtäviin kuuluu Suomessa annettavan ruotsinkielisen korkeakoulutuksen koordinointi ja kehittäminen tarkastelemalla muun muassa koulutusmahdollisuuksia, työelämävaatimuksia ja alueellisia tarpeita.
 • Valtuuskunnassa on edustajia kaikista suomalaisista ruotsin- ja kaksikielisistä korkeakouluista. Helsingin yliopistoa edustaa vararehtori Kai Nordlund.

Helsingforsalliansen 

 • Helsingforsalliansen (sivu ruotsiksi) on Helsingin seudulla toimivien ruotsin- ja kaksikielisten yliopistojen ja korkeakoulujen yhteistyöverkosto.
 • Helsingin yliopisto vastaa Helsingforsalliansenin hallinnosta, ja verkoston koordinaattori työskentelee ruotsinkielisten asioiden tiimissä.
Toimintaperiaatteemme