Tiedemuseo Liekki - Keitä olemme

Tiedemuseo Liekki on Helsingin yliopiston ylläpitämä museo. Se on osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tiedeviestintää ja -kasvatusta.
Helsingin yliopistomuseo on nyt Tiedemuseo Liekki

Kesästä 2023 alkaen Yliopistomuseon nimi on Tiedemuseo Liekki. Uusi nimi kokoaa yhteen museon vierailukohteet ja toiminnot: Tiedemuseo Liekin osana toimivat Tiedemuseo Liekin observatorio ja Tiedemuseo Liekin piirustussali. Suomenkielisen nimen ohella otetaan käyttöön ruotsin- ja englanninkieliset nimet Vetenskapsmuseet Lågan ja Helsinki University Museum Flame.

Tiedemuseo Liekki haluaa innostaa kävijöitä tieteen ja taiteen pariin sekä edistää tieteen lukutaitoa. Nimiuudistuksen taustalla on museon uusi toimintakonsepti. Se perustuu sisältöjen käsittelyyn monitieteisesti ja ilmiölähtöisesti museon kokoelmien ja vierailukohteiden vahvuuksia hyödyntäen. Eri tieteenalojen kehitys ja yliopiston yhteiskunnallinen merkitys ovat tiedonvälityksen keskiössä. Yliopiston päärakennuksen peruskorjauksen yhteydessä Tiedemuseo Liekki saa uudet näyttelytilat Fabianinkadun katutasosta, mikä tekee siitä entistä saavutettavamman kohteen.

Näyttelykeskus avautuu syksyllä 2023 ja ensimmäinen vaihtuva näyttely toukokuussa 2024. Observatorio ja Piirustussali palvelevat yleisöä uudistuksen aikana tavalliseen tapaan, ja myös niitä kehitetään Tiedemuseo Liekin osana.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Tiedemuseo Liekki – valaisemme tieteen, taiteen ja tähtitaivaan ihmeitä.

Tarkoitus ja toiminta-ajatus

Tiedemuseo Liekki vahvistaa tutkitun tiedon asemaa ja arvostusta yhteiskunnassa. 

Tallennamme ja esittelemme Helsingin yliopiston historiaa ja kulttuuriperintöä sekä eri tieteenalojen opetusta ja tutkimusta. Teemme näkyväksi yliopiston yhteiskunnallista merkitystä. Taustoitamme yliopistolla tehtävää tulevaisuuteen tähtäävää työtä ilmiöiden historian esittelyllä.

Työskentelemme vahvistaaksemme luottamusta tieteeseen ja edistääksemme tieteen lukutaitoa. Vastaamme disinformaation haasteeseen näyttämällä, miten tutkittua tietoa rakennetaan. Toimimme tasa-arvoisen oppimisen ja monipuolisen sivistyksen puolesta, ja teemme yliopistoa tutuksi entistä useammalle.

Osana Helsingin yliopiston organisaatiota vahvistamme yliopiston julkisuuskuvaa ja yliopistoyhteisön yhteenkuuluvuutta. Tuomme yhteen tiedettä ja taidetta yllättävilläkin tavoilla erilaisten toimijoiden kanssa. Yhdessä teemme näkyväksi yliopiston aikaansaamia, yhteiskuntaa rakentavia ja vahvistavia asioita. 

Houkuttelemme ihmisiä oivaltamaan, miten tiede on osa elämää. Tuomme esille tieteen tekemisen inhimillisen puolen ja luomme yhteyksiä kävijöiden omaan kokemusmaailmaan. Ylläpidämme ja edistämme taidetta osana sivistystä. Elämyksellisyytemme syntyy tieteen ja taiteen ihmeellisyydestä.