Menestys yliopistorankingeissa

Helsingin yliopisto sijoittuu yliopistovertailuissa eli rankingeissa maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Tältä sivulta löydät tiedot yliopiston menestyksestä niin yleisrankingeissa kuin tieteenalakohtaisissa vertailuissa. Lopuksi kerromme mitä eri rankingit oikeastaan mittaavat.
Maailman parhaiden joukossa

Maailmassa on laskutavasta riippuen noin 18 000–23 000 yliopistoa. Helsingin yliopisto sijoittuu yliopistovertailuissa maailmanlaajuisesti parhaan yhden prosentin joukkoon.

Euroopassa on noin 4 000 yliopistoa. Helsingin yliopisto sijoittuu yliopistovertailuissa Euroopan tasolla keskimäärin 40 parhaan yliopiston joukkoon, eli parhaaseen prosenttiin.

Pohjoismaisista yliopistoista maailman sadan parhaan joukkoon mahtuu vain muutama yliopisto. Helsingin yliopisto sijoittuu keskimäärin viiden parhaan joukkoon Pohjoismaissa.

Suomen yliopistoista Helsingin yliopisto sijoittuu parhaiten merkittävimmissä yleisrankingeissa.

Helsingin yliopiston ranking-sijoitukset: tutki itse

Seuraavassa visualisoinnissa esitetään Helsingin yliopiston ranking-sijoitukset yleisrankingeissa viimeisen kuuden vuoden ajalta.

Voit itse valita vertailun kohteeksi maailman, Euroopan, Pohjoismaat tai Suomen.

Suosittelemme käyttämään visualisointia tietokoneen näytöllä tai mobiililaitteessa vaakasuunnassa. Visualisointi toimii puutteellisesti ruudunlukijasovelluksilla.

Tieteenalakohtaiset rankingit

Tieteenalakohtaiset rankingit antavat vertailutietoa yliopistojen toiminnasta ja maineesta tietyillä tieteenaloilla. Jos haluaa vertailla eri yliopistojen tutkimuksen laatua keskenään tietyllä tieteenalalla, vaikkapa ilmakehätieteissä tai kemiassa, tieteenalakohtainen ranking voi olla hyödyllinen apuväline.

Mitä tieteenalakohtaiset rankingit kertovat ja mitä ne eivät kerro?

Rankingien tieteenalaluokitukset perustuvat kansainvälisten tieteellisten julkaisujen luokituksiin.

Viittausmäärät tieteenaloittain lasketaan sen perusteella, missä tieteellisessä julkaisussa artikkeli on julkaistu. Sillä ei ole rankingin tieteenalaluokittelun kannalta merkitystä, missä tiedekunnassa tai yksikössä tutkija on töissä, vaan missä hän julkaisee.

Eri tieteenaloja ei voi järjestää saman yliopiston sisällä keskenään paremmuusjärjestykseen tieteenalakohtaisten rankingien avulla.

Tämä johtuu siitä, että eri aloilla on eri määrä tutkijoita, ja kaikkia aloja ei tutkita yhtä laajasti maailman yliopistoissa. Yliopistojen tiedekunnat ja omat tieteenalaluokitukset eivät myöskään välttämättä vastaa rankingien luokituksia.

Helsingin yliopiston sijoitukset tieteenalakohtaisissa rankingeissa: tutki itse

Seuraavassa visualisoinnissa esitetään Helsingin yliopiston ranking-sijoitukset tieteenalakohtaisissa rankingeissa viimeisen kuuden vuoden ajalta.

Suosittelemme käyttämään visualisointia tietokoneen näytöllä tai mobiililaitteessa vaakasuunnassa. Visualisointi toimii puutteellisesti ruudunlukijasovelluksilla.

Mitä yliopistorankingit mittaavat: Shanghai, QS, THE, Taiwan ja US News 

Erilaisia globaaleja yleisrankingeja on toistakymmentä. Niiden lisäksi on lukuisia globaaleja erityisrankingeja. Kaikki rankingit käyttävät erilaisia aineistoja ja laskentamalleja. Tässä kuvailemme niiden viiden rankingin mittareita, joita seuraamme tarkemmin.

Kaikki rankingit mittaavat sitä, kuinka paljon muut tutkijat viittaavat yliopiston tutkimusjulkaisuihin. Viittauksia tutkimuksiin kerätään erilaisiin tutkimustietokantoihin.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkimus ja muu kuin englanninkielinen tutkimus ovat tietokannoissa aliedustettuja. Silti viittaukset ovat Helsingin yliopiston vahvuus kaikissa rankingeissa.

Shanghai-ranking painottaa menestyneimpiä tutkijoita ja tunnetuimpia julkaisuja.

Shanghai-ranking on luonteeltaan melko vakaa ja yliopistojen sijoitukset eivät siinä vaihdu kovin nopeasti. Helsingin yliopisto menestyy tässä vertailussa parhaiten viittausindekseissä ja viitatuimpien tutkijoiden listauksessa, huonoiten Nobel- ja Fields -mittarissa.

Shanghai-rankingista on myös olemassa alueellisia ja tieteenalakohtaisia versioita.

Shanghai-vertailun julkaisija on Shanghain Jiao Tong -yliopisto. Vertailu on ilmestynyt vuodesta 2003.

Vertailun mittarit ja niiden vaikutus yliopiston kokonaissijoitukseen

30 %: Nobel- ja Fields-palkinnot

Shanghai-rankingin palkintopisteytys koostuu kahdesta osasta:

 • 20 %: yliopisto, jossa palkittu tutkija työskenteli, kun palkinto myönnettiin
 • 10 %: yliopistot, joissa palkittu tutkija on opiskellut

Helsingin yliopisto saa palkintopisteitä

 • A. I. Virtasen Nobel-palkinnosta
 • Lars Ahlforsin Fields-mitalista
 • Bengt Holmströmin tutkinnosta

Palkintomittarit kuvaavat yliopiston historiallista mainetta ja tunnettuutta. Mittarien tarkoitus on myös korvata sitä, ettei Shanghai-rankingissa ole erillistä yliopiston mainekyselyä.

20 %: viittaukset tutkimukseen

Shanghain lista käyttää pisteytyksessä Clarivate Analyticsin Web of Science -tietokannan viittausindeksiä.

20 %: viitatuimmat tutkijat

Shanghai-ranking laskee tutkijat, joiden tutkimukseen toiset tutkijat ovat viitanneet eniten, Clarivate Analyticsin Highly Cited Researchers -listan mukaan. Listalle pääsee viitatuin prosentti 22 eri tieteenalan tutkijoista.

Viitatuimpien tutkijoiden listalla tapahtuu joka vuosi muutoksia. Jos tutkija vaihtaa yliopistoa, yliopisto menettää pisteet tutkijan uudelle kotiyliopistolle.

20 %: Nature- ja Science-julkaisujen määrä

Nature ja Science ovat maailman arvostetuimpia tiedelehtiä erityisesti luonnon- ja lääketieteen aloilla.

10 %: kaikki edelliset kohdat suhteessa tutkijoiden ja opettajien määrään

Tämän mittarin tarkoituksena on tasoittaa yliopistojen koko­erojen vaikutuksia. Kriteeri vaikuttaa myös niin, että jokaisen opettajan pitäisi tehdä mahdollisimman hyvää tutkimusta.

Lue lisää Shanghai-rankingin metodologiasta

Shanghai-rankingin metodologiaan voit tutustua yksityiskohtaisemmin Shanghai-rankingin verkkosivuilla.

QS-ranking painottaa yliopiston mainetta enemmän kuin muut merkittävimmät yliopistovertailut.

QS-vertailun julkaisija on kaupallinen Quacquarelli Symonds -organisaatio. Nykymuodossaan vertailu ilmestyi ensimmäistä kertaa 2010.

Vertailun mittarit ja niiden vaikutus yliopiston kokonaissijoitukseen

50 %: yliopiston maine

Mainekyselyissä muiden yliopistojen tutkijoilta ja työnantajilta kysytään käsityksiä yliopistoista.

QS-vertailun mainepisteytys koostuu kahdesta osasta:

 • 40 %: yliopiston maine tutkijoille tehdyissä kyselyissä
 • 10 %: yliopiston maine työnantajille tehdyissä kyselyissä
20 %: viittausten määrä suhteessa tutkijoiden ja opettjien määrään

QS-ranking käyttää viittaustietokantanaan Elsevierin Scopusta.

Vuonna 2015 metodologia ja pisteiden laskutapa muuttuivat Helsingin yliopistolle huonompaan suuntaan.

20 %: opiskelija/opettaja-suhdeluku

Tällä mittarilla QS pyrkii arvioimaan opetuksen laatua.

Helsingin yliopistolla on enemmän opiskelijoita kuin esimerkiksi monilla amerikkalaisilla huippuyliopistoilla, mutta menestyy silti verrattain hyvin tässä mittarissa.

10 %: kansainvälistyminen

QS-vertailun kansainvälistymispisteytys koostuu kahdesta osasta:

 • 5 %: ulkomaisen henkilökunnan osuus
 • 5 %: ulkomaisten opiskelijoiden osuus

Lue lisää QS-rankingin metodologiasta

QS-rankingin metodologiaan voit tutustua yksityiskohtaisemmin QS-rankingin verkkosivuilla.

QS julkaisee yliopistorankinginsa etukäteen. Esimerkiksi vuoden 2024 QS yliopistoranking

julkaistiin vuonna 2023. Taulukossamme sijoitukset on esitetty rankingin

julkaisuvuoden mukaan.

THE-ranking eli Times Higher Educationin lista käyttää monipuolista mittarien valikoimaa pisteytyksessään.

Julkaisija on kaupallinen Times Higher Education -lehti. Nykymuodossaan vertailu on ilmestynyt vuodesta 2010.

Vertailun mittarit ja niiden vaikutus yliopiston kokonaissijoitukseen

30 %: opetus

THE-vertailun opetuspisteytys koostuu viidestä osasta:

 • 15 %: opetuksen maine tutkijoille tehdyissä kyselyissä
 • 6 %: tohtorin tutkinnot suhteessa tutkijoiden ja opettajien määrään
 • 4,5 %: akateeminen henkilöstö suhteessa opiskelijoiden määrään
 • 2,25 %: tohtorin tutkinnot suhteessa alempien tutkintojen määrään
 • 2,25 %: yliopiston tulot suhteessa tutkijoiden ja opettajien määrään
30 %: tutkimus

THE-vertailun tutkimuspisteytys koostuu kolmesta osasta:

 • 18 %: tutkimuksen maine tutkijoille tehdyissä kyselyissä
 • 6 %: julkaisut suhteessa tutkijoiden ja opettajien määrään
 • 6 % tutkimusrahoitus suhteessa tutkijoiden ja opettajien määrään
30 %: viittaukset tutkimukseen

THE-ranking käyttää viittaustietokantanaan Elsevierin Scopusta.

THE-ranking vaihtoi viittaustietokantansa vuonna 2015, mikä vaikutti Helsingin yliopiston sijoitukseen suotuisasti. Scopus-tietokannassa humanistiset ja yhteiskuntatieteet näkyvät jonkin verran paremmin kuin Clarivate Analyticsin Web of Science -tietokannassa.

7,5 %: kansainvälistyminen

THE-vertailun kansainvälistymispisteytys koostuu kolmesta osasta:

 • 2,5 %: ulkomaisten opiskelijoiden osuus
 • 2,5 %: ulkomaisten tutkijoiden ja opettajien osuus
 • 2,5 %: kansainväliset yhteisjulkaisut
2,5 %: tulot yrityksiltä suhteessa tutkijoiden ja opettajien määrään

Yliopiston yksityiseltä sektorilta saamat tutkimustulot suhteessa akateemisen henkilökunnan määrään. Teknisiin tieteisiin, taloustieteeseen ja lääketieteeseen erikoistuneet yliopistot menestyvät tässä paremmin kuin Helsingin yliopiston kaltainen monitieteinen yliopisto.

Lue lisää THE-rankingin metodologiasta

THE-rankingin metodologiaan voit tutustua yksityiskohtaisemmin THE-rankingin verkkosivuilla.

Taiwan-ranking perustuu ainoastaan tutkimuksen bibliometrisiin mittareihin eli eri tapoihin laskea tieteellisiä julkaisuja ja niiden vaikuttavuutta.

Taiwan-vertailun vahvuus on monipuolinen mittarivalikoima. Se soveltuu siksi erityisesti tutkimuspainotteisten yliopistojen vertailuun. Monipuolisten ja osittain pidemmän aikavälin mittareiden vuoksi Taiwan-rankingin sijoitukset muuttuvat melko hitaasti.

Helsingin yliopisto pärjää tässä rankingissa parhaiten viittausten määrässä viimeisen 11 vuoden ajalta ja H-indeksissä. Helsingin yliopisto pärjää heikoiten viittausten keskiarvossa viimeisen 11 vuoden aikana.

Julkaisija on Taiwanin kansallinen yliopisto (NTU). Vertailu on ilmestynyt vuodesta 2007.

Vertailun mittarit ja niiden vaikutus yliopiston kokonaissijoitukseen

45 %: viittaukset tutkimukseen

Taiwan-vertailun viittauspisteytys koostuu neljästä osasta:

 • 15 %: viittausten määrä 11 viime vuoden aikana
 • 10 %: viittausten määrä 2 viime vuoden aikana
 • 10 %: viittausten keskiarvo 11 viime vuoden aikana
 • 10 %: H-indeksi 2 viime vuoden aikana

H-indeksi on mittari, jolla pyritään arvioimaan samanaikaisesti tutkijan julkaisutehokkuutta ja hänen julkaisujensa merkittävyyttä. H-indeksi on tietokantakohtainen eli tutkijan H-indeksi voi olla erilainen eri tietokannoissa.

25 %: tutkimusartikkeleiden määrä

Taiwan-vertailun artikkelipisteytys koostuu kahdesta osasta:

 • 15 %: viimeisen vuoden artikkelit
 • 10 %: artikkeleiden määrä 11 viime vuoden aikana
15 %: viitatuimmat tutkimusartikkelit

Taiwan-ranking käyttää viitatuimpien artikkeleiden laskemiseen InCitesin Essential Science Indicators -tietokantaa. Siihen kerätään noin 11 500 keskeistä julkaisua eri tieteenaloilta.

Viitatuimpien artikkeleiden listalle pääsee jokaisen vuoden eniten viitatuin prosentti artikkeleista viimeisen 11 vuoden ajalta.

15 %: artikkelit vaikuttavimmissa julkaisuissa

Pisteytys perustuu määrään artikkeleita, joita on edellisenä vuonna julkaistu vaikuttavuudeltaan merkittävissä julkaisuissa.

Julkaisujen vaikuttavuus määritellään InCitesin Journal Citation Reports -työkalun avulla. Se vertailee julkaisun artikkeleiden viittausmääriä ja julkaisun artikkeleiden kokonaismäärää.

Ne julkaisut, jotka sijoittuvat oman alansa parhaan 5 % joukkoon katsotaan vaikuttavuudeltaan merkittäviksi.

Lue lisää Taiwan-rankingin metodologiasta

Taiwan-rankingin metodologiaan voit tutustua yksityiskohtaisemmin Taiwan-rankingin verkkosivuilla.

US News -ranking painottaa tiedejulkaisujen määrään ja vaikuttavuuteen liittyviä mittareita mutta huomioi myös yliopiston maineen ja kansainvälisyyden.

US News -lehden ranking on uusin keskeinen yliopistovertailu. US News Best Glo­bal Uni­ver­si­ties Ran­kings ilmestyi ensimmäistä kertaa 2014.

Vertailun mittarit ja niiden vaikutus yliopiston kokonaissijoitukseen

50 %: viittaukset tutkimukseen

US News -rankingin viittauspisteytys koostuu kuudesta osasta:

 • 12,5 %: julkaisujen määrä eniten viitattujen 10 % julkaisujen joukossa
 • 10 %: julkaisujen osuus eniten viitattujen 10 % julkaisujen joukossa
 • 10 %: julkaisujen viittausindeksi tieteenalanormalisoituna
 • 7,5 %: viittausten kokonaismäärä tieteenalanormalisoituna
 • 5 %: viitatuimpien tutkimusten määrä koko maailman viitatuimpien 1 % joukossa omalla tieteenalallaan
 • 5 %: viitatuimpien tutkimusten osuus koko maailman viitatuimpien 1 % joukossa omalla tieteenalallaan
25 %: maine

US News -vertailun mainepisteytys koostuu kahdesta osasta:

 • 12,5 %: yliopiston globaali tutkimusmaine
 • 12,5 %: yliopiston alueellinen tutkimusmaine
15 %: julkaisujen määrä

US News -vertailun julkaisujen määrään liittyvä pisteytys koostuu kolmesta osasta:

 • 10 %: artikkelit
 • 2,5 %: kirjat
 • 2,5 %: konferenssijulkaisut
10 %: kansainvälistyminen

US News -vertailun kansainvälistymispisteytys koostuu kahdesta osasta:

 • 5 %: kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus yliopiston kaikkien julkaisujen määrästä
 • 5 %: kansainvälisten yhteisjulkaisujen osuus koko maailman kansainvälisten yhteisjulkaisujen määrästä

Lue lisää US News -rankingin metodologiasta

US News -rankingin metodologiaan voit tutustua yksityiskohtaisemmin US News -rankingin verkkosivuilla.

Kestävyys- ja vastuullisuusranking

Yliopistoja vertaillaan nykyisin kasvavassa määrin myös kestävyys- ja vastuullisuusaiheisissa yliopistorankingeissä. Teemoihin liittyvistä rankingeista Helsingin yliopisto on osallistunut Times Higher Education Impact Rankingiin ja QS World University Rankings: Sustainability -rankingiin. 

Times Higher Education Impact Rankingissa mitataan sitä, kuinka hyvin yliopistot edistävät toiminnallaan kestävää kehitystä. Ranking tarkastelee sekä yliopistojen perustehtäviä että omia toimintoja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta. Rankingissa yliopistojen tulee toimittaa tietoja vähintään neljään kestävän kehityksen tavoitteeseen liittyen.  

QS World University Rankings: Sustainability 2030 -ranking oli ensimmäinen laatuaan ja siinä tarkasteltiin yliopistojen toimia sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia mittaaviin indikaattoreihin perustuen. Ympäristövaikutuksia tarkasteltiin kestäviä instituutiota, kestävää koulutusta ja kestävää tutkimusta mittaavilla indikaattoreilla. Sosiaalisia vaikutuksia mittaaviin indikaattoreihin kuului tasa-arvoa, tiedonvaihtoa, koulutusvaikutusta, työllistymismahdollisuuksia ja elämän laatua mittaavia indikaattoreita. 

Helsingin yliopiston tähänastinen sijoittuminen kansainvälisissä kestävyys- ja vastuullisuusteemaisissa rankingeissa

THE Impact Ranking 

 • Vuonna 2019 HY sijalla 15 (osallistujina 450 yliopistoa, 76 maasta) 

 • Vuonna 2020 sijalla 80 (osallistujina 768 yliopistoa, 85 maasta)

 • Vuonna 2023 sijalla 201-300 (osallistujina 1591 yliopistoa, 112 maasta)

QS World University Rankings: Sustainability  

 • Vuonna 2023 HY sijalla 90 (700 instituutiota arvioitu) 

 • Vuonna 2024 HY sijalla 60 (1403 instituutiota arvioitu)

Lisätietoja yliopistovertailuista
Tutustu myös