DigiHub

DigiHub on Helsingin yliopiston digitaalisten palveluiden asiakaslähtöistä ja avointa kehittämistä edistävä yhteistyöskentelytila ja osaamisyhteisö keskeisellä paikalla Helsingissä. DigiHub on paikka, jossa yliopistolaiset tekevät todeksi Helsingin yliopiston digitaalista visiota.
Di­gi­Hub ly­hyes­ti

DigiHubissa kehitetään yhdessä kokeilemalla yliopiston digitaalisia palveluita ja ratkaisuja tavoitteena parantaa kehittämisen laatua ja tuloksellisuutta.

Taustalla on tavoitteet asiakaslähtöisestä, kustannustehokkaasta, laadukkaasta ja yhtenäisestä toiminnasta. Palveluiden kehittämisessä keskiössä ovat asiakkaat ja käyttäjät, palveluita tehdään yhdessä ja heille. Yhteisöllisen toiminnan kautta voidaan varmistaa, että oikeita asioita tehdään oikeaan aikaan ilman päällekkäisyyksiä. DigiHubissa voi jakaa parhaita toimintatapoja, oppia vastavuoroisesti ja tehdä saumatonta yhteistyötä. Yhtenäinen toimintaympäristö antaa myös mahdollisuuden yhteisen tekemisen yhteiselle ohjaukselle, jonka kautta saadaan kirkas kokonaiskuva mahdollisimman monelle. 

Tärkeinä työkaluina ovat mentorointi, valmentaminen, osaamisen jakaminen ja yhdessä oppiminen. DigiHub tuo yhteen HY Leanin ja yliopiston digitiekartan käyttämällä ketteriä menetelmiä digitiekartan hankkeiden toteuttamiseksi.

Yh­tei­sö

DigiHub on koko Helsingin yliopiston yhteisöllinen digipalveluiden kehittämö.

DigiHubissa työskentelevät tiimit edustavat yliopiston erilaisia toimijoita. Uuteen ketterään työtapaan on lähdetty rohkeasti mukaan erityisesti yliopiston yhteisten palvelujen saralla ja sitä on sovellettu omaan työhön sopivaksi. DigiHubin tiloja käytetään myös yhdessä opetuksen ja tutkijayhteisön kanssa.

Työ­ta­pa

DigiHub on osa Helsingin yliopiston strategian tavoitetta edistää avointa ja kokeilevaa toimintakulttuuria, jota DigiHubissa toteutetaan joustavien digitaalisten kanavien ja yhteisöllisten toimintatapojen kautta. DigiHubissa toimitaan Lean-työtavan mukaan, jossa keskiössä on yhdessä toimiminen, uusien asioiden systemaattinen kokeilu ja läpinäkyvyys. Onnistuneen Lean-työskentelyn tuloksena toteuttava henkilöstö ja palveluiden käyttäjät ovat mukana toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. Tämän johdosta toiminta tehostuu ja palvelun tulokset saadaan nopeammin näkyville.

Ti­lat

DigiHubilla on tilat Helsingin yliopiston Porthania-rakennuksessa. Kahdessa kerroksessa on työtiloja, jotka on kehitetty yhteisöllisesti tekijöiden omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Yhteistyö- ja ryhmätyötilojen lisäksi DigiHubin kerroksista löytyy avointa yhteistilaa ja lounge. Työskentely-ympäristö muovautuu sen käyttäjien mukaan. 

Yhteys­tiedot

Haluatko kuulla DigiHubin toiminnasta lisää? Ota meihin yhteyttä!

IT-kehittämispäällikkö

Maikki Sykäri

digihub-info@helsinki.fi