Arvot

Strategian perustan muodostavat yhteiset arvot. Ne ovat totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys.

Arvot ovat minuutemme perusrakenne, niihin perustuu kaikki se, mitä tavoittelemme ja minkä koemme hyväksi tai huonoksi. Arvojen kuuluu näkyä myös arjessa, konkreettisesti. Arvojen merkitys ei ole staattinen, vaan se syntyy jatkuvasti asiasta yhdessä keskusteltaessa. Yliopistossa on 40 000 tapaa kokea neljä arvoamme.

Totuus

Miten totuus näkyy toiminnassamme:

 • etsimme uutta tietoa
 • pohdimme asioita kriittisesti
 • tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja opetusta
Sivistys

Miten sivistys näkyy toiminnassamme:

 • ohjaa meitä oikeaan
 • on eettinen omatuntomme
 • tuo meille jatkuvuutta ja avarakatseisuutta
Vapaus

Miten vapaus näkyy toiminnassamme:

 • rohkaisee luovuuttamme
 • on yliopiston autonomiaa ja vastuullisuutta
Yhteisöllisyys

Miten yhteisöllisyys näkyy toiminnassamme:

 • olemme tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia
 • tarkoittaa meille moniarvoisuutta ja toisten kunnioitusta
 • tukee ja edistää avoimuutta sekä yhdessä tekemistä
 • kasvaa demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista