Yliopiston alueellinen rooli

Helsingin yliopisto toimii monilla paikkakunnilla Suomessa. Helsingin kampusten lisäksi tutkimusta ja opetusta annetaan myös Seinäjoella, Mikkelissä ja Lahdessa. Lisäksi yliopiston tutkimusasemaverkosto ulottuu Kilpisjärveltä Hankoon asti.
Lahden yliopistokampus

Helsingin yliopiston tutkijat Lahden yliopistokampuksella tarkastelevat kestävää kaupunkikehitystä, kiertotaloutta ja sosiaalista kestävyyttä sekä akvaattisia tieteitä. Tutkijoiden mielenkiinnon kohteina ovat esimerkiksi kaupunkiluonnon monimuotoisuus, pilaantuneen maaperän kunnostaminen ja levien hyötykäyttö. Lahdesta löytyvät niin yliopiston erikoisvarusteltu levälaboratorio kuin ympäristölaboratoriokin.

Tutkimus Lahdessa on kansainvälistä ja monitieteistä ja opetusta annetaan tutkintokoulutuksesta tiedekasvatukseen. Lahdessa sijaitsee osa yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Ekosysteemit ja ympäristö -tutkimusohjelmasta. Lisäksi kampuksella on tiiviit yhteydet Helsingin yliopiston kestävyystieteiden instituuttiin (HELSUS) ja ja Institute for Atmospheric and Earth System Researchiin (INAR). Kampuksella ovat edustettuina myös Helsingin yliopiston humanistiset tieteet ja valtiotieteet.

Helsingin yliopistolla ja LUT-yliopistolla on keskinäinen sopimus strategisesta kumppanuudesta alueella. Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat vuonna 2020 mm. Lahden kaupunki ja alueen elinkeinoelämän edustajat. Paikalliset tutkimusryhmät tekevät paljon yhteistyötä yritysten kanssa. Yliopistokampus muodostaa Lahden alueella ympäristö- ja kestävyysosaamisen keskittymän. Vuonna 2021 Lahdessa työskenteli päätoimisesti 65 Helsingin yliopiston työntekijää.

Mikkelin yliopistokeskus

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti tekee Mikkelissä monitieteistä tutkimus- ja kehittämistyötä, joka keskittyy maaseudun yrittäjyyteen ja hyvinvointiin. Painopisteinä ovat ruokaketjut, luonnonvarat ja paikalliskehitys. Näistä teemoista instituutti tarjoaa myös perusopetusta ja täydennyskoulutusta asiantuntijoille. Ruralia koordinoi Co-op Network Studies -verkostoa, joka tuottaa verkkokursseja osuustoiminnasta ja yhteisötaloudesta.

Mikkelissä toimii myös Luomuinstituutti. Se on Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen verkosto, joka tukee kotimaista luomutuotantoa. Verkostoon kuuluu yli 130 asiantuntijaa.

Lisäksi Mikkeliin on sijoittunut Kansalliskirjaston toimipiste. Se vastaa muun muassa aineistojen digitoinnista ja säilytyksestä.

Helsingin yliopiston tehtävänä on koordinoida Mikkelissä yliopistojen välistä yhteistyötä. Kampuksella ovat mukana myös Aalto-yliopisto ja LUT-yliopisto, ja siellä työskentelee yhteensä noin 120 henkilöä. Yliopistokeskus tukee alueen elinvoimaisuutta, osaamista sekä yritystoimintaa niin uusien yritysten kuin koulutuksen ja uuden tiedon muodossa.

Seinäjoen yliopistokeskus

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutilla on toimipiste myös Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Instituutti edistää Seinäjoella samaan tapaan kuin Mikkelissä kestävää paikalliskehitystä ja biotaloutta monitieteisellä tutkimuksellaan ja koulutuksellaan.

Ruralian keskeisiä tehtäviä ovat yritystoiminnan vahvistaminen, innovaatioverkostojen kehittäminen ja julkisten palvelujen vaikuttavuuden tukeminen. Instituutti tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi yritysten, kuntien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa sekä osallistuu Euroopan unionin rahoittamiin hankkeisiin. Ruralian toimipisteissä Seinäjoella ja Mikkelissä työskentelee yhteensä noin 50 henkilöä. Instituutti kuuluu maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusstrategian valinnoissa painotetaan maakunnalle tärkeiden toimialojen soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Yliopiston tutkimusryhmät keskittyvät muun muassa yritysten uudistumisen dynamiikkaan, ruokajärjestelmien kestävyysmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja kulttuuriperintöön. Seinäjoen tiedeyhteisöön kuuluvat myös Taideyliopisto, Tampereen yliopisto ja Vaasan yliopisto.