Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus ja kestävyysmurros

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisuilla on kiire. Ihmistoiminnan seurauksena maailman selkärankaisista on kadonnut lyhyessä ajassa yli kaksi kolmasosaa. On yhä todennäköisempää, että planeetan ilmasto lämpenee yli kriittisen 1,5 asteen rajan jo lähivuosina.  

Jos jatkamme nykyistä elämäntapaamme, kiihdytämme näitä yhteen kietoutuvia kriisejä entisestään. Ruoan, veden ja energian saanti vaikeutuvat, pandemiat jylläävät ja osa maapallosta muuttuu ihmiselle elinkelvottomaksi. Tarvitsemme nopeasti syvällisen, yhteiskunnan kaikkia osa-alueita koskevan muutoksen. Tarvitsemme määrätietoista, tietopohjaista kestävyysmurroksen edistämistä.

Helsingin yliopisto on sitoutunut tekemään töitä kestävän tulevaisuuden puolesta.

Kouluttaudu ilmasto-, luonto- tai kestävyyskysymysten asiantuntijaksi

Koulutuksella on keskeinen rooli kestävän kehityksen edistämisessä. Ilmastokriisin ratkaisut, luontokadon torjuminen ja kestävyysmurroksen edistäminen vaativat tulevina vuosina lisää asiantuntijoita. Meille Helsingin yliopistossa on tärkeää, että kaikki meiltä valmistuneet asiantuntijat ymmärtävät vastuunsa kestävyyden edistämisessä.

Kaikille opiskelijoille on tarjolla monitieteinen kestävyyskurssi, joka on avoin myös elinikäisille oppijoille. Erityisessä kestävyystieteiden monitieteisessä kokonaisuudessa ydinkysymys on, miten saamme aikaan syvällisen, yhteiskunnan eri osa-alueita koskevan, ihmisten arvoihin ja elämäntapoihin ulottuvan muutoksen kohti kestävyyttä. 

Lue uutisia ilmastosta, luontokadosta ja kestävyysmurroksesta
Tutustu monitieteiseen tutkimukseemme

Maapallon kestävää ja elinkelpoista tulevaisuutta tutkittaessa merkitykselliseksi nousevat kysymykset, joissa luonto ja ihmisen toiminta kohtaavat. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja luonnonvarojen niukkeneminen ovat haasteita, jotka liittyvät myös ihmisen toimintaan, hyvinvointiin ja talouteen.

Ihmisen aiheuttamat haasteet ovat monimutkaisia ja ratkaisut vaativat laaja-alaista monitieteistä osaamista. Monitieteinen tutkimus onkin Helsingin yliopiston erityinen vahvuus.

Esimerkkejä tutkimuksestamme:

Kuuntele, mitä sanottavaa tutkijoilla on
Tule ratkaisemaan ilmastokriisiä ja luontokatoa kanssamme

Teemme yhteistyötä alumnien, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Tieto käyttöön poliittisessa päätöksenteossa

Paneelit kokoavat tutkimustietoa ja edistävät tieteen, politiikan, kansalaisten ja asiantuntijoiden välistä vuoropuhelua ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kestävyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Ilmastopaneelin jäseniä Helsingin yliopistosta ovat ympäristöekonomian emeritusprofessori, Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen, kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola, apulaisprofessori (sosiaalipsykologia, viestintä ja käyttäytyminen) Annukka Vainio ja meteorologian professori Timo Vesala.

Suomen Luontopaneelin jäseniä Helsingin yliopistosta ovat metsätieteiden professori Jaana Bäck, agroekologian dosentti, yliopistonlehtori Irina Herzon, yli-intendentti Aleksi Lehikoinen (Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus) ja professori Christopher Raymond, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti (HELSUS).

Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin (Kestävyyspaneeli) jäsen Helsingin yliopistosta on professori Reetta Toivanen.

Metsäbiotalouden tiedepaneelin jäsen Helsingin yliopistosta on professori Ritva Toivonen.

Panelistien puheenvuoroja