Strateginen tutkimus

Näillä sivuilla pääset tutustumaan Helsingin yliopiston tutkimuksen strategisiin teemoihin ja kehittämishankkeisiin kuten lippulaivoihin ja profiloitumisalueisiin.
Lippulaivat ja profiloitumisalueet

Helsingin yliopiston tutkimus pohjautuu vahvaan tieteenalaosaamiseen. Tämä on edellytys korkeatasoiselle tieteidenväliselle ja temaattiselle tutkimukselle.

Strategiassamme vuosille 2021–2030 olemme määritelleet tutkimusta innoittavat strategiset teemat. Teemat kehittävät tutkimusta edelleen, edistävät monitahoista yhteistyötä ja antavat parhaimmillaan vastauksia maailman viheliäisiin ongelmiin.

Yliopiston valitsemat strategiset teemat konkretisoituvat Suomen Akatemian lippulaivaohjelmassa ja yliopiston profiloitumisalueilla.

Lippulaivoilla luodaan tieteen avulla tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin. Nissä kehitetään myös uusia tieteeseen pohjautuvia liiketoimintamahdollisuuksia.

Profiloitumisalueilla toteutetaan alhaalta ylöspäin ponnistavia aloitteita, jotka synnyttävät uusia tutkimushankkeita, verkostoja ja yhteistyöalustoja sekä mahdollisesti instituutteja tai keskuksia. Näissä tehtävä tutkimus vahvistaa yliopiston tutkimusprofiilia ja edistää monitieteellistä ja tieteidenvälistä yhteistyötä.

Tutkimusta innoittavat strategiset teemat

Monialainen yliopisto luo mahdollisuuksia tieteenalojen väliselle yhteistyölle. Strategiakaudella 2021–2030 Helsingin yliopiston tutkimusta ja opetusta innoittavat neljä teemaa:

  • merkityksellinen elämä, hyvinvoiva ihminen ja terve ympäristö
  • inhimillinen ja oikeudenmukainen maailma
  • maapallon kestävä ja elinkelpoinen tulevaisuus
  • ajattelun ja maailmankaikkeuden mahdollisuudet

Teemat rohkaisevat tieteenalojen ja koulutusalojen väliseen yhteistyöhön. Ne uudistavat tutkimusta ja oppimista.

Yhdessä tekeminen edellyttää oivaltavaa tieteenalaosaamista, ja tieteenalojen yhteistyö avaa uusia tutkimuksellisia suuntia.

Yhteistyöhön kannustavat teemat inspiroivat myös tekemään tutkimusta ja opetusta, joka hakee ratkaisuja maailman suuriin ongelmiin.

Etsitkö näitä?