Vuosikatsaukset

Helsingin yliopiston tilastokoosteessa esitellään vuodesta 2022 lähtien keskeisimmät yliopistotason tilastot. Vuoteen 2021 asti tuotettu Katsaus vuoteen -raportti kokosi yhteen vuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnan tulokset, sekä strategian seurantaa.

Koronapandemia vaikutti edelleen yliopiston toimintaan alkuvuodesta 2022 ja siihen liittyviä rajoituksia purettiin 1.3.2022 alkaen. Etätyösuositus päättyi ja lähiopetuksen henkilömäärärajoituksista luovuttiin. Opetusta ja työskentelyä jatkettiin hybridimallilla.

Vanhemmat vuosikatsaukset

Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on kehystänyt kaikkea yliopiston toimintaa tänäkin vuonna. Keväällä aloitimme jo toisen vuoden etätöiden ja etäopiskelun parissa. Syksy toi mukanaan valoisampia tunnelmia: pääsimme vihdoin palaamaan kohti vapaampaa arkea ja tekemään työtä ja opiskelemaan läsnä yliopiston tiloissa. Vuodenvaihteessa jouduimme taas palaamaan tiukempiin toiminnan rajoituksiin koronatilanteen heikentyessä.

Kuluneena vuonna yliopiston johto uusiutui säännöllisen rytminsä mukaisesti. Kaikkiin 11 tiedekuntaan valittiin uudet dekaanit, jotka aloittivat elivuotiskautensa vuoden 2022 alussa. Mukana oli sekä uusia että edellisestä kaudesta jatkavia dekaaneja. Yliopisto sai myös uuden hallituksen.

Vuosi 2020 tiivistyy lähes jokaisen mielessä yhteen sanaan: korona. Yliopistomme toiminta muuttui radikaalisti maaliskuun puolivälissä. Tilat suljettiin, opetus siirrettiin verkkoon ja yliopistolaiset siirtyivät opiskelemaan ja tekemään töitä pääosin etänä. Myös valintakokeet jouduttiin järjestämään tänä poikkeusvuotena nopealla aikataululla uusin tavoin.

Yliopiston visio nyt päättyvälle strategiakaudelle 2017-2020 oli ”Globaali vaikuttaja - yhdessä”. Asetimme tavoitteeksi vahvistaa asemaamme maailman parhaiden yliopistojen joukossa. Vaikka emme yltäneet 50 parhaan joukkoon, olemme koko maailman sadan parhaan yliopiston joukossa kansainvälisesti arvostetuissa rankingeissa.

Yksi strategiakauden keskeisimmistä uudistuksistaoli koulutusuudistus. Yliopiston tavoitteena oli tarjota opiskelijoille aiempaa laajempia ja kansainvälisesti houkuttelevia koulutusohjelmia, jotka vastaavat entistä vahvemmin tulevaisuuden osaamis- ja työelämätarpeisiin. Tärkeä koulutukseen kytkeytyvä strategiakauden tavoite oli niin ikään opetuksen digiloikka, joka otti valtavan loppukirin koronapandemian myötä.

Strategiakauden 2017-2020 aikana yliopisto myös kehitti kansainvälisen tutkimustyön edellytyksiä. Tämä tarkoitti panostamista niin korkeatasoiseen tutkimusinfrastruktuuriin, tieteen avoimuuteen kuin rekrytointien ja laajojen digitaalisten aineistojen kehittämiseen.

Vuosi 2019 oli monella tavalla merkityksellinen Helsingin yliopiston tulevaisuuden kannalta. Teimme koko yhteisön voimin töitä seuraavan kymmenen vuoden strategiamme eteen ja vaikutimme yliopistojen rahoituksen puolesta Siksitiede-kampanjan kautta. Kansainvälinen yhteistyömme edistyi pitkin harppauksin. Allekirjoitimme strategisen kumppanuuden maailman huippuyliopistoihin kuuluvan Edinburghin yliopiston kanssa. Lisäksi olemme liittyneet UNA Europa -nimiseen eurooppalaiseen yliopistoverkostoon. Viime vuosi osoitti myös sen, että Helsingin yliopisto pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa.

Vuonna 2018 yliopiston organisaatiossa tapahtui isoja muutoksia: uusi hallitus aloitti toimikautensa vuoden alussa, uusi 50-henkinen yliopistokollegio valittiin helmikuussa ja rehtoraatti vaihtui.Kevään yhteishaussa Helsingin yliopistoon haki ennätysmäärä opiskelijoita ja todistuksen pe-rusteella valittavien määrä kasvoi. Myös kansain-välisten maisteriohjelmien hakijamäärät kasvoivat selvästi verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuonna 2017 alkoi Helsingin yliopiston uusi strate-giakausi, jota ohjaa visio globaali vaikuttaja – yhdessä. Vuonna 2017 toimeenpanimme laajan koulutusuu-distuksen. Kaikki yliopiston koulutus järjestetään koulutusohjelmissa, joista suuri osa on monitieteisiä ja osa tiedekuntarajat ylittäviä. Lähes puoleen mais-teriohjelmista on kansainvälinen haku. Hakukohtei-den määrä on puolittunut, mikä helpottaa hakijan opiskelupaikan valintaa.

Helsingin ydinkeskustaan avattiin syyskuussa uusi Tiedekulma – tieteen ja kansalaisten kohtaamis-paikka. Tiedekulman kävijäsuosio ylitti odotukset. Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana järjestettiin yli 250 tapahtumaa, joissa kävi yhteensä yli 30 000 vierailijaa.

Helsingin yliopiston strategiakausi 2013–2016 oli kokonaisuutena menestyksekäs, mutta myös mo-nella tapaa raskas. Kahden edellisen vuoden isot muutokset olivat poikkeuksellisia Helsingin yliopis-ton historiassa. Rahoitusleikkausten takia käynnis-tetty muutosohjelma vei voimavarojamme ja vaati huomattavia henkilöstövähennyksiä.

Vuonna 2016 Helsingin yli-opisto arvioitiin maailman 56. parhaimmaksi yli-opistoksi Shanghain yliopistovertailussa.

Kauden aikana käynnistimme mittavan kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmien Iso Pyörä -koulutus-uudistuksen. Syksyllä 2017 käynnistyy 32 laaja-alaista kandiohjelmaa ja 60 maisteriohjelmaa. Vuonna 2014 uudistetut 32 tohtoriohjelmaa jatkavat toimintaansa.