Mistä aiheista voit suorittaa tutkinnon Helsingin yliopistossa?

Kiinnostaako sinua tietää, mitä kaikkea voit opiskella Helsingin yliopistossa? Tällä sivulla on esimerkkejä siitä, millaisia teemoja, aiheita ja aloja voit opiskella kandi- ja maisteriohjelmissamme suomeksi ja ruotsiksi.

Kandiohjelma on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Maisteriohjelma on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Kandiohjelma suositellaan suoritettavan noin kolmessa vuodessa ja maisteriohjelma noin kahdessa vuodessa.

Helsingin yliopistossa opinnot tähtäävät heti kandiopinnoista lähtien tieteellisen ajattelutavan ymmärtämiseen, omaksumiseen ja soveltamiseen. Sinusta tulee oman alasi asiantuntija, jolla on kyky käsittää laajoja aihekokonaisuuksia.

Voit rakentaa tutkinnon laajan monitieteisten opiskeluvaihtoehtojemme avulla. Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien lisäksi Helsingin yliopisto tarjoaa myös englanninkielisen kandiohjelman ja yli kolmekymmentä englanninkielistä maisteriohjelmaa. Löydät kaikki koulutusohjelmat koulutushausta.

Haluatko ymmärtää ihmisten teknologiaa?

Teemme Helsingin yliopistossa monitieteistä tutkimusta, joka ulottuu yhteiskunnan datainformaatiosta eettiseen tekoälyyn ja kvanttiteknologiasta avaruuteen ja energiaan. Meillä tietojenkäsittelytieteilijät työskentelevät yhdessä esimerkiksi avaruusfyysikoiden sekä lääketieteen, oikeustieteen ja humanististen alojen tutkijoiden kanssa. Eri tieteenalojen yhteistyön ansiosta olemme asiantuntijoita siinä, millaista teknologiaa tulevaisuudessa tarvitaan ja miten varmistamme, että kehitys on reilua ja kestävää sekä ihmisille että ympäristölle.

Opiskelemalla Helsingin yliopistossa sinusta tulee asiantuntija, jolla on taidot rakentaa eettisempi digitaalinen maailma. Tulevaisuus tarvitsee suunnittelijansa ja ymmärtäjänsä.

Kiinnostaako sinua hyvä yhteiskunta?

Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta, johon kaikki voivat osallistua? Eriarvoisuus lisääntyy terveydessä, koulutuksessa ja osallistumisessa. Ihmisten liikkuvuus ja monikulttuurisuus vaikuttavat yhteiseloon ja solidaarisuuteen. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia mutta myös haasteita kanssakäymiseen ja osallisuuteen. Tutkimus tekee näkyväksi oikeudenmukaisuuden tiellä olevia esteitä, kuten eriarvoistumista, polarisaation aiheuttamia jakolinjoja ja syrjiviä rakenteita.

Opiskelemalla hyvinvointia ja terveyseroja, hyvää työelämää, demokratiaa ja oikeusvaltiota sekä yhteiskunnan moninaisuutta Helsingin yliopistossa tulet alan asiantuntijaksi ja opit rakentamaan hyvää yhteiskuntaa.

Tahdotko ymmärtää ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta?

Ilmastonmuutos ja luontokato edellyttävät välitöntä toimintaa. Maailman selkärankaisista on hävinnyt yli kaksi kolmasosaa ihmistoiminnan seurauksena. Ilmaston lämpeneminen yli 1,5 asteen rajan on entistä todennäköisempää, mikä aiheuttaa ruoan, veden ja energian saannin vaikeuksia, pandemioita ja elinkelvottomuutta. Tarvitsemme nopeaa ja perusteellista muutosta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla sekä määrätietoista kestävyysmurroksen edistämistä.

Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle mahdollisuuden muokata tulevaisuutta ja olla mukana rakentamassa kestävämpää maailmaa. Tulevaisuuden ammattilaisena voit olla eturintamassa muutoksen luomisessa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Tahdotko opiskella koulutusta ja oppimista?

Suomalainen koulu on rakennettu pitkäjänteisellä panostuksella tutkimukseen perustuvaan tietoon, tasa-arvoon ja koulujärjestelmän selkärankaan – opettajiin. Tutkimuspohjainen opettajankoulutus on suomalaisen koulun ydintä. Helsingin yliopistossa voi opiskella kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijaksi. Opettajan ammattiin valmentaa opetusharjoittelu, joka on maailman mittakaavassa ainutlaatuista.

Helsingin yliopistossa opit tulevaisuuden taitoja kuten miten opimme paremmin ja miten digitaalisuus voi auttaa oppimisessa? Myös aivotutkimus näyttää oppimisen ilmiöitä uudessa valossa. Pääset myös perehtymään miten kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus tuovat koulutuskeskusteluun polttavia kysymyksiä, joiden ratkaisuussa ammattitaitoiset osaajat ovat avainasemassa.

Motivoiko sinua terveempi maailma?

Ilman tutkimusta emme ratkaise maailmanlaajuisia terveysongelmia tai globaaleja pandemioita.Tutkimalla väestön terveyttä, yksilöllistä lääketiedettä, aivojen ja mielen terveyttä sekä eläinten ja ihmisten yhteistä terveyttä. Varmistamme, että tutkimuksen ja opetuksen avulla voimme paremmin ja meillä on osaavia terveyden huippuasiantuntijoita, jotka ratkovat terveyden haasteita tulevaisuudessakin.

Sinulla on mahdollisuus kouluttautua alan huippuasiantuntijaksi terveydenhuollonohjelmissamme.

Haluatko opiskella ruotsiksi tai englanniksi?

Tutustu myös ruotsin- tai englanninkielisiin koulutusohjelmiimme sekä Avoimen yliopiston koulutustarjontaan.