Mistä aiheista voit suorittaa tutkinnon Helsingin yliopistossa?

Kiinnostaako sinua tietää, mitä kaikkea voit opiskella Helsingin yliopistossa? Tällä sivulla on esimerkkejä siitä, millaisia teemoja, aiheita ja aloja voit opiskella kandi- ja maisteriohjelmissamme suomeksi ja ruotsiksi.

Kandiohjelma on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Maisteriohjelma on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Kandiohjelma suositellaan suoritettavan noin kolmessa vuodessa ja maisteriohjelma noin kahdessa vuodessa.

Helsingin yliopistossa opinnot tähtäävät heti kandiopinnoista lähtien tieteellisen ajattelutavan ymmärtämiseen, omaksumiseen ja soveltamiseen. Sinusta tulee oman alasi asiantuntija, jolla on kyky käsittää laajoja aihekokonaisuuksia.

Voit rakentaa tutkinnon 11 tiedekunnan tarjoamien laajan monitieteisten opiskeluvaihtoehtojemme avulla. Suomen- ja ruotsinkielisten ohjelmien lisäksi Helsingin yliopisto tarjoaa myös englanninkielisen kandiohjelman ja yli kolmekymmentä englanninkielistä maisteriohjelmaa. Löydät kaikki koulutusohjelmat koulutushausta.

Haluatko ymmärtää ihmisten teknologiaa?

Tulevaisuus tarvitsee suunnittelijansa ja ymmärtäjänsä. Teknologinen kehitys muuttaa elämäämme median käytöstä ruuantuotantoon ja sairauksien hoitoon. Palvelut digitalisoituvat, ja tekemisistämme syntyy valtava määrä dataa. Siitä jalostettavaa tietoa käytetään yhteiskunnassa laajasti esimerkiksi päätöksenteossa. Samalla kvanttiteknologia mahdollistaa pian sellaisten laskennallisten ongelmien ratkaisun, jotka ovat olleet aiemmin ulottumattomissamme.

Helsingin yliopistossa opetetaan ja tutkitaan teknologiseen muutokseen liittyviä asioita monitieteisesti: meillä tietojenkäsittelytieteilijät työskentelevät yhdessä esimerkiksi avaruusfyysikoiden sekä lääketieteen, oikeustieteen ja humanististen alojen tutkijoiden kanssa. Eri tieteenalojen yhteistyön ansiosta olemme asiantuntijoita siinä, millaista teknologiaa tulevaisuudessa tarvitaan ja miten varmistamme, että kehitys on reilua ja kestävää sekä ihmisille että ympäristölle.
 

Kiinnostaako sinua hyvä yhteiskunta?

Millainen on oikeudenmukainen yhteiskunta, johon kaikki voivat osallistua? Eriarvoisuus lisääntyy terveydessä, koulutuksessa ja osallistumisessa. Ihmisten liikkuvuus ja monikulttuurisuus vaikuttavat yhteiseloon ja solidaarisuuteen. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia mutta myös haasteita kanssakäymiseen ja osallisuuteen.Tutkimus tekee näkyväksi oikeudenmukaisuuden tiellä olevia esteitä, kuten eriarvoistumista, polarisaation aiheuttamia jakolinjoja ja syrjiviä rakenteita. Helsingin yliopisto rakentaa hyvää yhteiskuntaa kouluttamalla osaajia ja tutkimalla esimerkiksi hyvinvointia ja terveyseroja, hyvää työelämää, demokratiaa ja oikeusvaltiota sekä yhteiskunnan moninaisuutta.

Tahdotko ymmärtää ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuutta?

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaisuilla on kiire. Ihmistoiminnan seurauksena maailman selkärankaisista on kadonnut lyhyessä ajassa yli kaksi kolmasosaa. On yhä todennäköisempää, että planeetan ilmasto lämpenee yli kriittisen 1,5 asteen rajan jo lähivuosina. Jos jatkamme nykyistä elämäntapaamme, kiihdytämme näitä yhteen kietoutuvia kriisejä entisestään. Ruoan, veden ja energian saanti vaikeutuvat, pandemiat jylläävät ja osa maapallosta muuttuu ihmiselle elinkelvottomaksi. Tarvitsemme nopeasti syvällisen, yhteiskunnan kaikkia osa-alueita koskevan muutoksen. Tarvitsemme määrätietoista, tietopohjaista kestävyysmurroksen edistämistä.

Tahdotko opiskella koulutusta ja oppimista?

Suomalainen koulu on rakennettu pitkäjänteisellä panostuksella tutkimukseen perustuvaan tietoon, tasa-arvoon ja koulujärjestelmän selkärankaan – opettajiin. Tutkimuspohjainen opettajankoulutus on suomalaisen koulun ydintä. Helsingin yliopistossa voi opiskella kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijaksi. Opettajan ammattiin valmentaa opetusharjoittelu, joka on maailman mittakaavassa ainutlaatuista. Helsingin yliopistossa tutkitaan tulevaisuuden taitoja: miten opimme paremmin ja miten digitaalisuus voi auttaa oppimisessa. Aivotutkimus näyttää oppimisen ilmiöitä uudessa valossa. Kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus tuovat koulutuskeskusteluun polttavia kysymyksiä, joiden ratkaisussa tutkimukseen perustuva tieto on avainasemassa.

 

Motivoiko sinua terveempi maailma?

Ilman tutkimusta emme ratkaise maailmanlaajuisia terveysongelmia tai globaaleja pandemioita.Tutkimalla väestön terveyttä, yksilöllistä lääketiedettä, aivojen ja mielen terveyttä sekä eläinten ja ihmisten yhteistä terveyttä. Varmistamme, että tutkimuksen ja opetuksen avulla voimme paremmin ja meillä on osaavia terveyden huippuasiantuntijoita, jotka ratkovat terveyden haasteita tulevaisuudessakin.

Haluatko opiskella ruotsiksi tai englanniksi?

Tutustu myös ruotsin- tai englanninkielisiin koulutusohjelmiimme sekä Avoimen yliopiston koulutustarjontaan.