Perustietoa yliopistosta
Millainen korkeakoulu Helsingin yliopisto on? Ainutlaatuinen tieteen ja ajattelun keskus – sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Uuden tiedon etsiminen ja rajoja rikkova tutkimus synnyttävät ratkaisuja, jotka muuttavat tulevaisuutta. Vuodesta 1640 alkaen Helsingin yliopisto on vaikuttanut vahvasti suomalaisen hyvinvoinnin ja kansallisen identiteetin syntymiseen.
Maailman parhaaksi

Me Helsingin yliopistossa haluamme jakaa osaamistamme ja vaikuttaa koko maailman parhaaksi. Tutkijamme ja koulutuksemme ovat monilla mittareilla maailman huippuja. Työskentelemme päivittäin uusien syöpähoitojen, entistä paremman opetuksen ja kasvatuksen sekä elinikäisen oppimisen parissa. Monitieteisenä yliopistona ratkomme ongelmia, jotka koskettavat jokaista: muun muassa ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Strategiamme kautta tutkimuksessamme painottuvat juuri nyt neljä aihetta: digitaalinen maailma, ikääntyminen ja terveys, globalisaatio sekä kestävä kehitys.

Katso esittelyvideomme

Monitieteinen yliopisto, pohjoinen ongelmanratkaisija

Helsingin yliopistossa ratkotaan ongelmia, jotka koskettavat meitä kaikkia. Totuus ja uuden tiedon etsiminen sekä rajoja rikkova tutkimus muotoilevat planeettaamme ja ihmisten elämää. Radikaali avoimuus ja aktiivinen kansainvälinen yhteistyö tekevät Helsingin yliopistosta globaalin vaikuttajan. Uskomme intohimoisesti ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi.

Kolme keskeistä tehtävää

Helsingin yliopiston tutkimuksen tavoitteena on korkea laatu ja hyvä kansainvälinen taso kaikilla aloilla. Tutkimus tuottaa myös vankan asiatuntemuksen, jolla yliopiston asiantuntijat tukevat yhteiskunnan kehittämistä ja elinkeinoelämää erilaisissa yhteistyöprojekteissa paikalliselta aina kansainväliselle tasolle. Helsingin yliopisto on mukana yli puolessa kansallisista ja pohjoismaisista tutkimuksen huippuyksiköistä. Helsingin yliopisto on yksi perustajajäsenistä Euroopan parhaiksi luokiteltujen tutkimusyliopistojen liitossa (LERU). Yliopisto kuuluu myös kahdeksan tutkimusintensiivisen eurooppalaisen yliopiston muodostamaan Una Europa -allianssiin, joka on yksi Euroopan komission rahoittamista eurooppalaisista korkeakouluverkostoista.

Yliopisto kohdentaa voimavaroja tutkimukselle kilpailun ja arvioinnin perusteella. Erityistä painoa annetaan monitieteisille avauksille perustutkimuksessa. Helsingin yliopistossa tehtävästä tutkimuksesta noin puolet tehdään yliopiston toimintamenoilla ja toinen puoli ulkopuolisella rahoituksella.

Helsingin yliopiston opetus perustuu tutkimukseen. Periaatteena on, että jokainen opettaja on tutkija ja jokainen tutkija opettaa. Kansainvälisen arvioinnin mukaan Helsingin yliopiston opetus on korkeaa eurooppalaista tasoa. Tutkimukseen profiloituneena yliopistona Helsingin yliopisto pitää tärkeänä kouluttaa pääosan opiskelijoistaan ylempään korkeakoulututkintoon. Sivuaineopintojen monipuolisuus on edelleen yksi Helsingin yliopistossa suoritettujen tutkintojen laatutekijä. Kansainvälisyys on tärkeä osa yliopiston tutkintokoulutusta kaikilla tutkintotasoilla. Avoin yliopisto järjestää Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaista opetusta kaikille kiinnostuneille, ja Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö HY+ tarjoaa koulutuspalveluita yksityishenkilöiden lisäksi erilaisille organisaatioille Suomessa ja ulkomailla.

Helsingin yliopisto on yhteiskunnallinen vastuunkantaja, tieteen puolestapuhuja ja arvostettu yhteistyökumppani. Kumppaniverkostomme on laaja – siihen kuuluvat yliopiston alumnit ja ystävät, lahjoittajat ja rahoittajat, elinkeinoelämä, säätiöt, media, kansalaisjärjestöt sekä julkisen sektorin toimijat poliittisista päättäjistä ja viranhaltijakuntaan.

Yliopiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteutuu yliopiston perustehtävien tutkimuksen ja opetuksen kautta, minkä lisäksi yliopisto ja yliopistolaiset vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan useilla erilaisilla tavoilla.

Vuorovaikutus yliopiston kanssa vahvistaa myös ympäröivän yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja kumppaneiden toimintaedellytyksiä. Laadukkaan tutkinnon suorittaneet eri alojen asiantuntijat ovat yliopiston vaikuttavin anti yhteiskunnalle. Yliopiston edustajat toimivat päätöksenteon asiantuntijatehtävissä, osallistuvat julkiseen keskusteluun ja tuovat tutkimustietoa yhteiskunnan käyttöön. Tulokselliset, toimivat kumppanuudet tuottavat ratkaisuja yhteiskunnan suuriin haasteisiin, myös maailmanlaajuisesti. 

Tutustu arvoihimme ja tavoitteisiimme
Uutta ajattelua jo 1600-luvulta alkaen

Helsingin yliopiston perusti 13-vuotias tyttö. Maailma oppi tuntemaan hänet kuningatar Kristiinana. Perustamisen aikoihin yliopisto oli pieni ja vaatimaton akateeminen yhteisö, joka koostui 11 professuurista ja 250 opiskelijasta. Tulevat papit ja viranhaltijat oppivat luterilaista teologiaa ja eurooppalaista humanismia.

1800-luvulla yliopistosta tuli kansallisen heräämisen keskus.  Täällä syntyivät niin Suomen identiteetti, historia, kieli ja kulttuuri kuin myös Maamme-laulu ja Suomen lippu. Helsingin yliopisto on kautta historiansa ollut keskeinen vaikuttaja maamme sivistyksen ja hyvinvoinnin rakentamisessa. Yliopiston portaita ovat nousseet seitsemän presidenttiä ja tuhansia politiikan, tieteen, kulttuurin ja talouden vaikuttajia. Neljää nobelistia unohtamatta.

Menestystämme huippuyliopistona ei mitata vuosissa vaan vuosikymmenissä ja -sadoissa. Niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina fokuksemme on ollut tulevaisuudessa.

Lue lisää yliopiston historiasta

Uraauurtavaa tutkimusta, ratkaisulähtöistä ajattelua

Pohjoinen sijainti ja karu luonto ovat muokanneet meistä suomalaisista selviytyjiä. Elämä maailman laella vaatii ratkaisulähtöistä ajattelua, avoimuutta ja kykyä tehdä asioita yhdessä. Meidät tunnetaan kyvystämme ajatella kirkkaasti ja tuottaa ratkaisuja, jotka kestävät aikaa. Asiantuntemuksemme, asenteemme ja yhteistyökykymme ovat yhdessä jotain sellaista, mitä maailmalla tarvitaan juuri nyt.

Tänä päivänä Helsingin yliopisto tekee uraauurtavaa monitieteistä tutkimusta 11 tiedekunnan ja 40 000 opiskelijan sekä tutkijan voimin. Maailman monitieteisten yliopistojen joukossa olemme huipulla. Useimmissa yliopistovertailuissa sijoitumme 50–100 parhaan joukkoon.

Maailmassa on laskutavasta riippuen noin 18 000–23 000 korkeakoulua, eli maailman yliopistojen joukossa olemme arviolta 0,5 prosentin kärkikastissa.

 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta

Me suomalaiset uskomme oikeudenmukaiseen yhteiskuntaan. Olemme todiste siitä, että pienikin maa menestyy, kun kaikilla on mahdollisuus menestyä. Oli kyse terveydestä, koulutuksesta tai teknologiasta, kehitämme ratkaisuja kaikille, emme vain harvoille ja valituille. Luomme ja jaamme ideoita, jotka luovat hyvinvointia koko yhteiskunnalle ihmisten tulotasosta tai koulutuksesta riippumatta. 

Maailman parhaana pidetyn koulujärjestelmän ja terveydenhuollon juuret löytyvät yliopistostamme. Nämä ovat loistavia esimerkkejä yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja kestävästä kehityksestä, joista jokainen voi nauttia. Läpinäkyvyys, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus ohjaavat kaikkea tekemistämme. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuuluvat arvomaailmaamme.

Uskomme radikaaliin avoimuuteen – avoimeen tieteeseen, dataan ja innovaatioihin. Tiedon jakaminen kiihdyttää ja edesauttaa talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin muuttumista paremmaksi. Tämä on mielestämme ihmisyyttä parhaimmillaan.

Tutkimus ja koulutus antavat toivoa tulevaisuuteen

Tärkeimmät arvomme ovat kriittisyys ja pyrkimys totuuteen. Ne ovat myös asioita, joita maailma tarvitsee juuri nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Rakennamme osaltamme parempaa ja kestävämpää maailmaa osallistumalla globaalien ongelmien ratkaisemiseen.

Monimuotoinen maailma tarvitsee monitieteisiä ratkaisuja. Meidät tunnetaan ilmastotutkimuksen pioneerina. Maailmanlaajuinen ilmanlaadun mittausasemien verkosto hyödyttää koko maailmaa. Tutkimuksemme ansiosta syövän syntymekanismeja ymmärretään paremmin kuin koskaan. Kliininen biopankkimme on perusta uraauurtavalle geenitutkimukselle. Koulutamme maailman parhaat opettajat, ja olemme ison datan edelläkävijöitä.

Teemme sitkeästi työtä oikeudenmukaisemman, turvallisemman ja paremman maailman puolesta. Onnistuaksemme tarvitsemme myös sinun apuasi.

Tutustu tutkimustemme yhteiskunnallisiin vaikutuksiin

Etsitkö sittenkin tietoa yksiköistämme?