Virologian osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Virologian osastolla tehdään perustutkimusta sekä soveltavaa tutkimusta keskittyen useiden eri virusinfektioiden sekä klamydiainfektioiden molekyylibiologiaan ja immunologiaan sekä niiden aiheuttamien tautien syntymekanismeihin. Virologian osastolla myös kehitetään uusia diagnostisia menetelmiä virustautien tunnistamiseen sekä tutkitaan virustautien epidemiologiaa niin väestö- kuin molekyylitasolla.

Virologian osastolla annetaan virologian perusopetusta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille sekä translationaalisen lääketieteen maisterilinjan opiskelijoille. Lisäksi virologian osasto järjestää jatko-opintovaiheen tieteellistä koulutusta tohtoriopiskelijoille sekä erikoistuville lääkäreille.

Virologialla tehtävän tutkimuksen pääteemoja ovat

  • zoonoottiset virukset, erityisesti jyrsijöiden ja niveljalkaisten levittämät virukset (mm. hanta- ja flavivirukset) ja niiden diagnostiikka, molekyyliepidemiologia, evoluutio, tautiassosiaatiot ja patogeneesi,
  • uusien DNA-virustautien patogeneesi ja innovatiivinen diagnostiikka,
  • papilloomavirukset ja kohdunkaulan syöpä,
  • klamydiainfektioiden molekyylidiagnostiikka ja patogeneesi ja
  • virusten ja niiden isäntäsolujen väliset molekulaariset vuorovaikutukset, erityisesti liittyen soluviestintään, viruspuolustuksen väistöön ja mikro-RNA:n vaikutuksiin.

Julkaisut

Tutkimusryhmät

Olli Vapalahti – Viral Zoonoses Research Unit