Syöpätautien osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Helsingin Yliopiston syöpätautien osasto on Suomen suurin syöpäsairauksien opetus- ja  tutkimusyksikkö. Osasto toimii syöpätautien klinikassa, joka on osa HYKS Syöpäkeskusta  ja samalla Suomen suurin syöpäsairaala. Syöpäkeskus on läpikäynyt eurooppalaisen syöpäorganisaatio OECI:n akkreditoinnin ja saavuttanut korkeimman mahdollisen statuksen Comprehensive Cancer Center. Vuosittain Syöpäkeskuksessa käy hoidoissa 25000 potilasta , joista yli 9000 on uusia.

Syöpätautien osasto vastaa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan syöpätautien perusopetuksesta, syöpätautien erikoisalan erikoislääkärikoulutuksesta ja alan tieteellisestä jatkokoulutuksesta. Syöpätautien osastolla tutkimustoiminta on vilkasta.

Syöpätautien osasto toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa Haartmaninkadulla (käyntiosoite Haartmaninkatu 4). Osastolla on tiivis ja saumaton yhteistyö sekä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan että HUS:n kanssa. Sairaalassa hoidetaan pääasiassa HUSin sairaanhoitopiirin potilaita, mutta myös muualla Suomessa asuvia syöpään sairastuneita potilaita.

Syöpätautien opetusjakson tavoitteena on antaa käytännönläheinen näkökulma syöpätautien yleisyydestä, diagnostiikasta, hoitoperiaatteista, ennusteesta ja seurannasta. Opiskelijoille opetetaan valmiuksia kohdata syöpäpotilas perusterveydenhuollossa ja sairaalapäivystyksessä. Valinnaisilla kursseilla voi syventää kurssilla opittuja perustaitoja.

Syventävät opinnot ovat osa lääketieteen perusopintoja. Syöpätautien klinikalla on mahdollista suorittaa syventävät opinnot tutkimusprojektina. Monelle opiskelijalle syventävien tutkimusprojektien aloittaminen on ollut alku väitöskirjaan tekemiseen. Jos olet kiinnostunut tekemään syventävät opinnot Syöpätautien klinikalla ota yhteyttä joko yhdyshenkilöihin tai suoraan tutkimusprojektien yhteyshenkilöihin.

Syöpätautien erikoislääkäriksi erikoistuva toimii vähintään 3 vuotta 9 kuukautta syöpätautien yksikön lääkärinä. Erikoistumiskoulutuksen voi suorittaa kokonaisuudessaan yliopistollisen sairaalan syöpätautien klinikassa. Koulutuksesta vähintään 2 vuotta 6 kuukautta on suoritettava yliopistollisessa syöpätautien yksikössä. Syöpätautien klinikalla panostetaan sairaalalääkäreiden perehdytykseen ja laaditaan kullekin erikoistujalle oma koulutussuunnitelma.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Syöpätautien klinikalla on vahvat tutkimusperinteet sekä kliinisessä että perustutkimuksessa. Klinikalta valmistui vuonna 2016 yhteensä 159 julkaisua. HYKS syöpäkeskuksessa toimii oma kliininen tutkimusyksikkö, jossa tehdään vaiheiden I-IV kliinisiä tutkimuksia. Keskeisenä tavoitteena on edistää translaatiota, eli tutkimustulosten nopeampaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä syöpäpotilaan parhaaksi.

Kansainvälinen vuorovaikutus on vilkasta, syöpätautien klinikka on mukana useissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa, ja klinikan tutkijat toimivat myös muutamien suurien monikansallisten tutkimusten päätutkijoina (kansainvälisinä koordinaattoreina).

Perustutkimusta suoritetaan pääosin Biomedicumissa tutkimusohjelmayksikössä. Keskeisiä kansallisia yhteistyökumppaneita ovat Medicumin, Clinicumin ja Suomen molekyylilääketieteen instituutin tutkijayhteisöt, muut yliopistosairaalat ja erikoisalayhdistykset.

Julkaisut

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
AH
Akseli
Hemminki
professori
Syöpätautien osasto
Tieteenala Syöpätaudit, Lääketieteen bioteknologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
SL
Sirpa
Leppä
professori
Syöpätautien osasto
Tieteenala Syöpätaudit, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
TS
Tiina
Saarto
professori
Syöpätautien osasto
Tieteenala Syöpätaudit

Opettajat
AP
Annika
Pasanen
kliininen opettaja
Syöpätautien osasto
Tieteenala Syöpätaudit
PP
Paula
Poikonen-Saksela
kliininen opettaja
Syöpätautien osasto
Tieteenala Syöpätaudit

Tutkijat
PK
Peeter
Karihtala
tutkimusjohtaja
Syöpätautien osasto
OM
Outi
Monni
yliopistotutkija
Syöpätautien osasto
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia
OP
Olli-Pekka
Pulkka
tutkijatohtori
Syöpätautien osasto
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Syöpätaudit

Johtaja

professori Sirpa Leppä
sirpa.leppa@helsinki.fi
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
Puhelin: 02941 25665 tai 050 448 6345