Lääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnassa silmä- ja korvaklinikka muodostavat hallinnollisesti yhteisen osaston. Osaston tehtävinä ovat oppialojen lääketieteellinen kliininen peruskoulutus, erikoislääkärikoulutus, jatko - ja täydennyskoulutus, tieteellinen jatkokoulutus, tieteellisen tutkimuksen edistäminen, sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Osastot toimivat kyseisten erikoisalojen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) klinikoiden yhteydessä. Silmäosasto toimii Meilahden kampuksen Silmäklinikalla ja korva-, nenä-, kurkkutautien osasto Kirurgisessa sairaalassa.