Psykologia

Helsingin yliopiston psykologian oppiaineessa tehtävä tutkimus ja siinä annettava opetus on luonnontieteellisesti painottunutta. Vahvoja tutkimusalueita ovat kehityspsykologia, terveyspsykologia ja kognitiivinen aivotutkimus. Lisäksi oppiaineessa tehdään mm. havaintopsykologian, kognitiivisen psykologian, arvojen psykologian ja kliinisen neuropsykologian tutkimusta. Oppiaine vastaa valtakunnallisesti kliinisen neuropsykologian erikoistumiskoulutuksesta.