Anatomian osasto

Lääketieteellinen tiedekunta

Anatomian oppiala antaa ihmisen makroskooppisen anatomian, mikroskooppisen anatomian eli histologian sekä solubiologian perusopetusta ensimmäisen ja toisen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen sekä translationaalisen lääketieteen maisterilinjan opiskelijoille.

Anatomian osastolla tehdään neuro- ja solubiologian perustutkimusta (mm. membraanibiologian alalta sekä hermoston kehityksen ja hermovälityksen mekanismeista). Lisäksi kehitämme ja käytämme muuntogeenisiä solu- ja eläinmalleja ja eri kuvantamismenetelmiä. Osastolla järjestetään jatko-opintovaiheen tieteellistä koulutusta tohtoriopiskelijoille sekä väitelleiden tutkijoiden post-doc-koulutusta. Osastolla sijaitsee Biomedicumin kuvantamisyksikkö (BIU), seeprakalayksikkö sekä kudospalveluyksikkö.

Osasto vastaa kahden lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien opintojakson järjestämisestä: Terve ja Sairas kudos sekä Tuki - ja liikuntaelimistö. Osasto antaa anatomian ja histologian opetusta myös seuraavilla opintojaksolla: Solun rakenne ja toiminta, Hermosto, Hengityselimistö, Ruuansulatus ja ravitsemus, Endokrinologia ja genitaalit. Lisäksi osasto järjestää valinnaisia jaksoja, joissa mm. opetetaan kliinistä anatomiaa ja tutkimustaitoja.

Anatomian opetus on ongelmalähtöistä. Anatomiaa opiskellaan myös dissektioiden, prosektioiden, pinta-anatomian, ultraääni anatomian, kliinisteoreettisten seminaarien ja virtuaalimikroskopian avulla.

Tiedustele mahdollista projektia suoraan tutkimusryhmiltä.

Anatomian osaston opetukselle täysin välttämätön vainajien dissektiotoiminta on mahdollista vain, jos osasto saa riittävästi vainajia tähän tarkoitukseen. Ruumiinluovutustestamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen Suomen kansalainen todistajien läsnäollessa.

Tiedot tehdystä ja palautetusta ruumiinluovutustestamentista voidaan lisätä Omakanta-palveluun, jolloin tiedot ovat terveydenhuollon käytössä koko Suomessa.  Omakannan elintenluovutustahdossa on vapaa kenttä, johon voi kirjoittaa ”Olen tehnyt ruumiinluovutustestamentin Helsingin yliopistolle”.  Halutessaan voi rastia myös elintenluovutuskohdan, sillä nämä eivät ole ristiriidassa keskenään, vaan elinten- ja ruumiinluovutus toteutuvat eri tilanteissa.

Omakanta