Lääketieteellinen tiedekunta

Psykiatrian osasto on maan suurin psykiatristen sairauksien opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö. Osasto vastaa lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian ja nuorisopsykiatrian perusopetuksesta . Se vastaa psykiatrian, nuorisopsykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksesta, ja vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelmasta. Se vastaa myös psykoterapeuttikoulutuksesta yhteistyössä Psykologian osaston kanssa. Osastolla on vilkasta tutkimustoimintaa, ja se vastaa tieteellisestä jatkokoulutuksesta psykiatrian, nuorisopsykiatrian, oikeuspsykiatrian ja vanhuspsykiatrian aloilla.

Psykiatrian osasto toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa, pääosin HYKS Psykiatriakeskuksessa. Sillä on lisäksi muita toimitiloja Meilahdessa. Osastolla on tiivis ja saumaton yhteistyö HUSin kanssa.