Lääketieteellinen tiedekunta

Helsingin yliopiston neurotieteiden osasto on Suomen vanhin ja suurin alan yksikkö. Neurotieteiden osastoon kuuluvat neurologian, neurokirurgian ja kliinisen neurofysiologian oppialat. Osaston tehtävinä ovat oppialojen lääketieteellinen kliininen peruskoulutus, erikoislääkärikoulutus, jatko - ja täydennyskoulutus, tieteellinen jatkokoulutus, tieteellisen tutkimuksen edistäminen, sekä yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Osasto vastaa ainoana yksikkönä Suomessa alan ruotsinkielisestä opetuksesta.
  
Kliininen potilasopetus annetaan yhteistyössä HYKS:in neurologian ja neurokirurgian klinikan kanssa, sekä HUS lab neurofysiologian osaston kanssa. Opetusalaan kuuluvien sairauksien perustutkimus, potilaisiin kohdistuva kliininen tutkimus sekä palvelujärjestelmien tutkimus toteutetaan yhteistyössä sairaanhoitopiirin ja lukuisten kansallisten ja kansainvälisten tutkimusyhteisöjen kanssa.