Naistenklinikka

Lääketieteellinen tiedekunta

Naistenklinikka (NKL) on Euroopan suurin naistentautien ja synnytysopin opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö. NKL vastaa lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta naistentautien ja synnytysopin osalta sekä vastaa myös näiden alojen erikoislääkärikoulutuksesta. NKL:ssa on vilkas tutkimustoiminta ja NKL vastaa alan tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

NKL toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa Naistenklinikassa ja Jorvin sairaaloissa. NKL:lla on tiivis ja saumaton yhteistyö HUS:n kanssa.

NKL:n ruotsinkielisellä opetusyksiköllä on valtakunnallinen vastuu perusopetuksessa kouluttaa ruotsia ammatissaan taitavia gynekologeja ja obstetrikkoja.

Naistenklinikka vastaa HY lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta synnytys- ja naistentautiopin osalta. Synnytys- ja naistentautiopin kurssi järjestetään viidentenä opintovuotena. Naistenklinikassa on yht. 5 professoria: yksi 100% ja yksi 35% suomenkielinen sekä yksi 35% ruotsinkielinen synnytys- ja naistentautiopin professori, yksi 35% lisääntymislääketieteen professori ja yksi 35% sikiölääketieteen professori.

Syventävät opinnot ovat osa lääketieteen perusopintoja. NKL:ssa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot tutkimusprojektina. Aiheita on runsaasti oppiaineemme eri osa-alueilta kuten gynekologinen onkologia, endokrinologia, infektiot, lisääntymislääketiede, perinatologia, ehkäisy. 

Tutkimusprojektien esittely tapahtuu vuosittain. Monelle opiskelijalle syventävien tutkimusprojektien aloittaminen on ollut alku väitöskirjan tekemiseen.

Erikoistumiskoulutuksesta vähintään 6 kk tulee tapahtua kirurgian yksikössä. Edelleen erikoistumisalan koulutuksessa voidaan harkinnan mukaan hyväksyä 6 kk millä tahansa lääketieteen kliinisellä erikois­alalla ja myös tutkijana toimimisesta. Suosituksena on tämän koulutuksen suorittaminen seuraavissa klinikoissa: anestesiologia ja tehohoito, lastentaudit, yleiskirurgia, urologia, perinnöllisyyslääketiede. Erikoisalan koulutus suoritetaan yliopistosairaalassa sekä tiedekunnan hyväksymissä koulutussopimuksen tehneissä koulutusyksiköissä.

Koulutusohjelman suoritettuaan naistentautien ja synnytysten erikoislääkärillä tulee hallita

  • normaalin ja poikkeavan raskauden seuranta
  • normaalin ja komplisoituneen synnytyksen hoito ja tehostettu valvonta
  • gynekologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito
  • lokikirjassa mainittujen toimenpiteiden ja leikkausten suorittaminen

Erikoistuvalle nimetään kussakin koulutusyksikössä henkilökohtainen ohjaaja (tutor), jonka kanssa erikoistuva säännöllisin väliajoin analysoi omaa oppimistaan. Jokaiselle erikoistuvalle tehdään yksilöllinen koulutussuunnitelma ja hänen edistymistään arvioidaan säännöllisin väliajoin koulutuksen vastuuhenkilön toimesta. Jokainen erikoistuva täyttää omaa lokikirjaa. Se on keskeinen itsearvioinnin väline koulutuksen edistymisen arvioinnissa.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin on valmistumiset jälkeen mahdollista suorittaa kahden vuoden lisäkoulutus seuraavilla aloilla: lisääntymislääketiede, perinatologia, gynekologinen onkologia ja urogynekologia.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Koko henkilöstö löytyy henkilöhaku -sivulta.

Professorit
OH
Oskari
Heikinheimo
professori
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
SH
Seppo Tapani
Heinonen
professori
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
TM
Tomi
Mikkola
professori
Naistenklinikka
JR
Juha
Räsänen
professori
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
JT
Juha
Tapanainen
professori
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
AT
Aila
Tiitinen
professori
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit

Opettajat
MH
Mervi
Halttunen-Nieminen
kliininen opettaja
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
HS
Hanna
Savolainen-Peltonen
kliininen opettaja
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
VS
Vedran
Stefanovic
kliininen opettaja
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit

Tutkijat
KL
Karolina
Lundin
yliopistotutkija
Naistenklinikka
Tieteenala Biolääketieteet
Sanna Maria
Vuoristo
yliopistotutkija
Naistenklinikka
Tieteenala Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Biokemia, solu- ja molekyylibiologia


Tohtorikoulutettavat
KK
Kaisa
Kervinen
tohtorikoulutettava
Naistenklinikka
Tieteenala Naisten- ja lastentaudit
Pauliina
Paloviita
tohtorikoulutettava
Naistenklinikka
Tieteenala Biokemia, solu- ja molekyylibiologia, Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia