Naistenklinikka

Lääketieteellinen tiedekunta

Naistenklinikka (NKL) on Euroopan suurin naistentautien ja synnytysopin opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö. NKL vastaa lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta naistentautien ja synnytysopin osalta sekä vastaa myös näiden alojen erikoislääkärikoulutuksesta. NKL:ssa on vilkas tutkimustoiminta ja NKL vastaa alan tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

NKL toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa Naistenklinikassa ja Kätilöopiston ja Jorvin sairaaloissa. NKL:lla on tiivis ja saumaton yhteistyö HUS:n kanssa.

NKL:n ruotsinkielisellä opetusyksiköllä on valtakunnallinen vastuu perusopetuksessa kouluttaa ruotsia ammatissaan taitavia gynekologeja ja obstetrikkoja.

Naistenklinikka vastaa HY lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta synnytys- ja naistentautiopin osalta. Synnytys- ja naistentautiopin kurssi järjestetään viidentenä opintovuotena. Naistenklinikassa on yht. 5 professoria: yksi 100% ja yksi 35% suomenkielinen sekä yksi 35% ruotsinkielinen synnytys- ja naistentautiopin professori, yksi 35% lisääntymislääketieteen professori ja yksi 35% sikiölääketieteen professori.

Syventävät opinnot ovat osa lääketieteen perusopintoja. NKL:ssa on mahdollista suorittaa syventävät opinnot tutkimusprojektina. Aiheita on runsaasti oppiaineemme eri osa-alueilta kuten gynekologinen onkologia, endokrinologia, infektiot, lisääntymislääketiede, perinatologia, ehkäisy. 

Tutkimusprojektien esittely tapahtuu vuosittain. Monelle opiskelijalle syventävien tutkimusprojektien aloittaminen on ollut alku väitöskirjan tekemiseen.

Erikoistumiskoulutuksesta vähintään 6 kk tulee tapahtua kirurgian yksikössä. Edelleen erikoistumisalan koulutuksessa voidaan harkinnan mukaan hyväksyä 6 kk millä tahansa lääketieteen kliinisellä erikois­alalla ja myös tutkijana toimimisesta. Suosituksena on tämän koulutuksen suorittaminen seuraavissa klinikoissa: anestesiologia ja tehohoito, lastentaudit, yleiskirurgia, urologia, perinnöllisyyslääketiede. Erikoisalan koulutus suoritetaan yliopistosairaalassa sekä tiedekunnan hyväksymissä koulutussopimuksen tehneissä koulutusyksiköissä.

Koulutusohjelman suoritettuaan naistentautien ja synnytysten erikoislääkärillä tulee hallita

  • normaalin ja poikkeavan raskauden seuranta
  • normaalin ja komplisoituneen synnytyksen hoito ja tehostettu valvonta
  • gynekologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito
  • lokikirjassa mainittujen toimenpiteiden ja leikkausten suorittaminen

Erikoistuvalle nimetään kussakin koulutusyksikössä henkilökohtainen ohjaaja (tutor), jonka kanssa erikoistuva säännöllisin väliajoin analysoi omaa oppimistaan. Jokaiselle erikoistuvalle tehdään yksilöllinen koulutussuunnitelma ja hänen edistymistään arvioidaan säännöllisin väliajoin koulutuksen vastuuhenkilön toimesta. Jokainen erikoistuva täyttää omaa lokikirjaa. Se on keskeinen itsearvioinnin väline koulutuksen edistymisen arvioinnissa.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkärin on valmistumiset jälkeen mahdollista suorittaa kahden vuoden lisäkoulutus seuraavilla aloilla: lisääntymislääketiede, perinatologia, gynekologinen onkologia ja urogynekologia.

Lisätietoa erikoislääkärikoulutuksesta lääketieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Johtaja

professori Juha Tapanainen
juha.tapanainen@helsinki.fi
PL 22 (Haartmaninkatu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Osoite

PL 22 (Haartmaninkatu 2)
00014 Helsingin yliopisto

Opetushenkilökunta

professori Oskari Heikinheimo (ruotsinkielinen opetus), oskari.heikinheimo@helsinki.fi
professori Seppo Heinonen, seppo.heinonen@hus.fi
professori Juha Räsänen (sikiölääketiede), juha.rasanen@hus.fi
professori Juha Tapanainen (lisääntymislääketiede), juha.tapanainen@helsinki.fi
professori Aila Tiitinen (lisääntymislääketiede), aila.tiitinen@hus.fi
 

kliininen opettaja Mervi Halttunen-Nieminen, kliininen opettaja, mervi.halttunen-nieminen@helsinki.fi
kliininen opettaja Hanna Savolainen-Peltonen, kliininen opettaja hanna.savolainen-peltonen@hus.fi
kliininen opettaja Vedran Stefanovic, vedran.stefanovic@hus.fi

opintoasiainkoordinaattori Kajsa Niemenlehto, ext-kajsa.niemenlehto@hus.fi