Lääketieteellinen tiedekunta

Lastenklinikka on Pohjoismaiden suurimpia lasten ja nuorten sairauksien opetukseen ja tutkimukseen keskittynyt yksikkö. Se vastaa lääketieteellisen tiedekunnan perusopetuksesta ja erikoislääkärikoulutuksesta lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian, lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lasten infektiosairauksien osalta. Lastenklinikassa on vilkas tutkimustoiminta ja klinikka vastaa tieteellisestä jatkokoulutuksesta lasten ja nuorten alalla. Lastenklinikan puitteissa toimii myös LNS:n tutkijakoulutusohjelma.

Lastenklinikka toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tiloissa pääosin Lasten ja nuorten sairaalassa ja Lastenlinnassa. Lastenpsykiatrialla on lisäksi muita toimitiloja Helsingin alueella. Lastenklinikalla on tiivis ja saumaton yhteistyö HUS:n kanssa jolla on oman sairaanhoitopiirinsä ohella valtakunnallinen hoitovastuu joillakin alueilla mm. vaativa lasten sydänkirurgia ja muu kirurgia sekä onkologia ja elinsiirtotoiminta.

Lastentautien ruotsinkielisellä opetusyksiköllä on valtakunnallinen vastuu perusopetuksessa kouluttaa ruotsia ammatissaan taitavia lääkäreitä ja lastenlääkäreitä.